Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 7 juni 2017

Intelligens är socialism och britternas brist på etik


Stephen Hawking - intelligens är socialism

Valet i Storbritannien blir en rysare och vid sidan av terrordåden pågår ett sanningens ögonblick för britterna även när den av deras medier (och de svenska) så förhånade Corbyn plötsligt lyser fram som en god statsman medan kvinnan Theresa May börjar likna den allmänt hatade Margaret Thatcher som drog in barnens mjölk i de kommunala skolorna. May hade nämligen den obegripligt suicidala instinkten att nära inpå ett val avisera sociala försämringar för landets gamla - hon försökte en Anders Borg och Fredrik Reinfeldt! 

Men där svenska folket lät sig luras av tom retorik ("moderaterna det nya arbetarpartiet"), där var den brittiska reaktionen omedelbar och negativ. T.o.m. "världens mest begåvade", astrofysikern Stephen Hawking manar i lätt rosaröda The Guardian folk att rösta på Corbyn och socialismen. Detta har denna blogg länge hävdat: med god intelligens är socialism det enda rationella sättet att bygga ett samhälle. Det finns driftiga men grovt outvecklade själar ("entreprenörer") och de måste tämjas och bringas till insikt om att de verkar inom ramen för mänskligheten i stort, inte för sin egen skull.


*****

Efter att den här bloggen kallat attacken vid London Bridge symbolisk och hänvisat till barnvisan med samma namn var en DN-journalist snabbt ute med exakt samma tanke, bara sämre förankrad i barnvisetextens sentiment och mer av typen EU-propaganda: demokrati, öppna samhällen, bla bla.

Jag noterade senare att Katrine Marçal var sist på bollen i DN med samma tanke om platser och deras inneboende symbolvärde, men det finns säkert en förklaring till detta. Hennes sinnelag i Oxen låter sig visserligen inte rubbas i sina cirklar och då Terra antikt ansågs ligga still i världens mitt, handlar det inte ens om cirklar utan mer en falsk fixering i den antika världsbildens verklighetsgrad.

Oxens relation till jorden är uppenbar, inte minst såg man i Oxens naturliga 2a hus porten som ledde ner till Dödsriket - för Platon innebar detta vägen ner till kroppsligt liv på vår jord! Hinduisk astrologi kallar 2a och 7e huset maraka - dödaren! Sjunde för att Solen sjunker i väster och andra uppenbarligen av anledningar även den hellenistiska astrologin anat då den benämnde huset Hades port.

Man ska minnas att Marçal en gång kallade sig ekonomisk skribent, och pengar och markägor (kapitaltänkandets upphov) är just skälet till att antiken såg Djävulen verka genom zodiaksymbolen Oxen och dess naturliga 2a hus. Den här fixeringen vid eller identifikationen med "the Haves" utlöser alltid oändlig avund och illvilja hos "the Have nots" som naturligtvis är det motsatta tecknet, dödens Skorpion och 8e huset ("du får ingenting ta med dig när du går"). 

Sammantaget ger den här axeln upphov till den degenererade människans ekorrhjul av återfödelser i fåfäng jakt efter de besuttnas privilegier. Jag har kallat komplementparet "den sataniska axel" som illustration till ett psykologiskt komplex där Djävulen verkligen håller sina själar fångna. (Lyckligtvis kan ett horoskop också innehålla budskap om utbrytningsförsök ur denna onda spiral som drar själen allt djupare ner i ha-begärets vansinne.)

Ska något gott sägas om enbart Månen i Oxen så är det att den som sann materialist vinnlägger sig om soliditet och inte löskokt fluff. Det är därför som Marçal visserligen är sist med sitt spinn på tanken om platsers symbolik men också bjuder på det enda bra av exemplen! Hon gräver upp lite gammal Londonhistoria och serverar historien om hur fattigt folk (på väg upp) en gång sålde frukt från vagnar där terroristernas bil till slut kraschade - en plats som allt annat i London gentrifierats och tagits över av de rika och besuttna. Sannerligen en plats laddad av motsättningen mellan de rika och de fattiga som jag valt att kalla Englands koloniala förflutna i de två inläggen (här och här) apropå den usla ödescykel britterna sedan några år anträtt.

När Marçal nu bott länge nog i England för att ha fått grepp om den rika tidningsfloran och skriver om den brittiska pressen och dess oerhörda makt över politiken, är det garanterat ingen denna sävliga Oxe snodde ihop på 30 minuter samma morgon. Här är det påläst och ett flertal källor har kokats ihop till en intressant och lärorik artikel. Faktum är att flera tankar distinkt resonerar med det brittiska nationalhoroskopet, vars födelse vid midnatt britterna själva tycks acceptera (för en privatistisk Jungfruascendent).  

Särskilt träffsäkert är påståendet, "de brittiska kvällstidningarna har alltid varit oberäkneliga", och att som en följd av detta skadehanterarna eller presstaben är den största personalgruppen på 10 Downing Street. Marçal nämner också en utredning premiärministern Cameron tillsatte och som skulle se över den brittiska pressetiken.
Titta nu på det tredje kommunikations- och mediehuset i Storbritanniens horoskop:
Huset rymmer det knivskarpa intellektets Merkurius, dock i en något degraderad form eftersom Skorpionen och Vattenelementet är kapabel till verklig korruption där informationen vadar i träck! (Träck nämns också av Marçal!)

Att det verkligen finns en infernalisk låg nivå i brittisk media framgår med all tydlighet av angreppet FRÅN 3e mediehusets ägare, den omoraliska olycksbringaren Mars, MOT sig själv. (Minns tabloiden som avlyssnade kändisars och politikers mobiltelefoner för att få fram snaskiga nyheter!)

Mars är redan från början en förfärlig illgörare för den propra Jungfruascendenten och blir här också verksamt så. Vad vi har är en demoniskt svart sensationalism där Eld bringar det skorpioniskt artsegna hatet till kokpunkten genom den Lilla Illgörarens 210-gradersaspekt FRÅN korruptionens och dödens 8e hus. Detta 8e betecknar dålig karma från förr och i ett tidigare inlägg såg jag här arvet från ett äldre England med rödbrusiga och primitiva våldsmän, inte längre komna i evolutionen än de skandinaviska vikingarna (som jämfört med vår teknokratiska samtid ändå måste ha sägas ha haft åtskilligt högre livskvalitet)

Det 3e intellekts- och mediehuset klassificeras som ett av de onda husen i hinduisk astrologi och en aning om detta ges av att illgöraren Mars har rollen som husets signifikator. Att Mars också signifierar det 6e olycks- och fiendskapshuset bottnar möjligen i att 3e och 6e båda är merkuriska hus - och intellektet är ett livsfarligt vapen om det inte hanteras av en tränad människa. 

(Resonemangen bakom spelreglerna har i allmänhet förlorat sig i historiens dunkel men det är avtäckandet av dessa som är astrologins egentliga behållning, inte den parodiska hybriskonsten "prognos" som bara är de omognas tävling i att söka se framtiden grumligt via schematik - den fattiges försök att efterlikna Den Allvetandes kontinuerliga insikt.)

Men indierna betraktar också det 3e mediehuset som en av de reformerbara sektorerna. Dessa, upachaya-husen, är det 3e, 6e, 10e och 11e. De två första har som sagt Mars som bhava karaka, men med ett slipat och rättrådigt intellekt kan man hålla olyckor och fiender stången. 

Märkligare är då att 10e och 11e anses "reformerbara" trots att de inte uttryckligen är dussthana-hus (onda hus). De är uppenbarligen inte helt tillfredsställande livsområden för den hinduiska astrologin. Är det för att de "naturligen" harmonierar med Stenbocken och Vattumannen vars härskare ju är den Stora Illgöraren, Saturnus? Karaka-tanken gäller nämligen inte här, då 11e idealhuset representeras av den goda Jupiter medan den världsliga maktens 10e hus attraherar en hoper signifikatorer: dess "naturliga" Saturnus, men även den konungsliga Solen, den visa härskaren Jupiter samt, kanske lite oväntat, kunskapsplaneten Merkurius! 

Det var inte mindre än fyra av de klassiska sju, så det är nästan mer intressant att se vilka planeter som inte anses ha någon koppling till maktutövande och det publika livet: de är Venus, kvinnornas planet, Månen, det skyddade revirets planet, samt krigsherren Mars. Att hushållens och det privata livets Måne inte kan styra det offentliga, är odiskutabelt - horisonten är förkrympt från det enskilda hemmets ytterdörr). Lika okontroversiellt är att den febersjuka mördaren och krigaren Mars skulle skapa annat än terror i landet i maktposition. 

Feminister skulle förstås protestera mot att Venus undantas, men bara om de inte förstår Venus funktion i astrologin. Venus är en själens symbolen men själen i dess valfria position, fri att antingen söka förstå de högre sanningarna om sin existens eller orientera sig ner mot kroppsliga nivåer som är under dess värdighet. Det är den här vindflöjeltendensen i Venus, som logiskt nog tillhör passionens kvalitet Rajas guna, som diskvalificerar den från ledarskap. (Samma vindflöjeltendenser britterna först nyligen fått syn på hos Theresa May.)

Som framgår av kartan attackerar den dubbelt onda Mars också 11e idealhuset, så att egoismen i det självcentrerade Väduren bedrar Kräftan, modern eller hemmet. Den moderlösa och ideologiskt förvirrade Stefan Löfvens horoskop innehåller också en liknande oreda mellan Barnet (Väduren) och Modern (Kräftan) och det här är problem på en primitiv småbarnsnivå, ett brittiskt trauma som tycks ha gamla historiska rötter. Mars attackerar från det 8e för dåliga gärningar/karma i landets förflutna - dvs. det som var det förflutna 1801. 

Jag kan tänka mig att britternas hatiskhet, för tillfället riktad mot invandrade arbetare, bottnar i den här isolerade öns alla krigiska skärmytslingar genom historien och inte minst att Mars-Väduren är en pionjär som är snabbt ute enbart för att hävda sig eller vinna ära. Positionen i 1801 års horoskop är dels dålig karma men också nytt utsäde till den kolonialism som efter industrialismen riktades mot Storbritanniens egna befolkningar - arbetarklassen förslavades av de eliter som alltid haft makten. Mars vitala position i 8e huset indikerar alltså dålig karma som är svår att utrota, en efterhängsen tendens att vilja dominera på ett själviskt och ovuxet sätt. (EU kan ha haft rätt i att engelsmännen beter sig som förvuxna barn i sina krav på att ensidigt gynnas i EU.)

Denna egocentriska låsning i dåliga karmans hus drabbar alltså på ett förödande sätt även landets sätt att tänka och strukturera sina tankar eftersom Mars också  äger det 3e!

Men när Marçal konstaterar att brittisk kvällspress har en historia av oberäknelighet, då går mina tankar direkt till kvällens och nattens Måne, som dessutom representerar det enkla folket, de som inte har något utvecklat intellekt utan lever på den enkla sinnesnärvarons nivå - i en vild mix av sinnesintryck och egna fantasier som det inre sinnet (Månen) använder sig av budbäraren Merkurius för att hämta in från långtidsminnet (Saturnus).

Som synes spelar populismen (Månen som gränssnitt) en enormt mäktig roll i det 10e makthuset, trots att astrologin klargör att den inte hör hemma där. Marçal talade just om detta i artikeln och ska man diskutera oberäknelighet finns det ingen mer "shifty" planet än Månen och dess fyra faser och kroppsvätskornas ständiga rörelse från en sorts obalans till nästa. Storbritanniens makthavare är alla populister och många av dem psykiskt otillräkneliga. Se bara katastrofen Tony Blair, västerlandets kanske mest korrupta högersosse, och därefter Cameron och senaste Theresa May. Att INGEN kom på Margaret Thatchers begravning säger något om tragedin i denna galna kvinnas liv. 

Britter är excentriker, heter det, och den iakttagelsen rimmar väldigt väl med nationalhoroskopets dominanta Måne. Hade den stått i ren Luft hade de varit intressant att se en knivskarp intellektualitet hos folkmassorna, men nu slirar det kollektiva psyket illa eftersom berättelsen nu leder oss tillbaka till Tvillingarnas härskare Merkurius - "dissociativt" placerad (i förhållande till den rena Luft-intellektualiteten) i den retirerande och hätskt försvarsbenägna Skorpionen, vars Vatten också dränker det "luftaktiga" 3e intellektshus som samtidigt mottar en förödande aggressiv ton från Väduren i forna synders 8e hus!

Som bild över brittiska medier är det här om möjligt ännu värre än Marçals historia! Men här passar brittiske mästerastrologen Charles E.O. Carters ord väl in: "naturen har en tendens att normalisera och ta udden av de yttringar som ser så extrema ut på stjärnhimlen". Den här bloggen skulle med sin hårddragning av de fyra elementen peka på att Carters "natur" i det här sammanhanget motsvaras av Jordelementet eller den grova materia vi alla kan vara överens om att den existerar och utgör verkligheten, och vara motspänstighet mot Platons verklighetsalstrande Former eller Idéer är stark. 

Formerna är också materiella och existerande bortom människor som tänker tankar under deras inflytande, men de är av en subtilare materia som inte dagens fördunklade materialism längre vill kännas vid. I antiken hade de skarpaste tänkarna inga problem att uppfatta orsaker bortom det vi idag tror är ett orsakslöst kaos som bara råkat organisera sig till en materiellt sammanhängande värld. Från det dessa naturister medger att det finns en mekanism bakom den blinda evolutionen som möjliggör för naturen att "spara" lyckade mutationer, har darwinisterna i själva verket backat från den position där man förnekar att det skulle finnas någon intelligens program inbyggt i själva skapelsen... 

Storbrittanien kryllar av derangerade naturister - några kallar sig "brights" - vilket visar hur förvirrat det brittiska kollektiva intellektet är. Inte ens makthavarna (10e) tänker rent. Det är bara att gå tillbaka i historien och se deras så kallade ledande tänkare, ateisten David Hume till exempel, en alkoholist! "Giftigt eldvatten" signaleras f.ö. som dålig intellektuell karma via den 8/3-koppling vi studerat här och det är bara att peka på ö-rikets alla fotbollshuliganer för att få en aning om folkliga britter - Månen - och Mars-Väduren när den bildar en riktigt osmaklig soppa. 

Det långt senare Sverigehoroskopet (från 1974) uppvisar också problem med alkoholen, men nu som att Mars i toxiska 8e huset äger folkets Måne i maritala Väduren, ett folk eller en Måne "döende i väster" (7e huset). Symboliskt kan man säga att det gamla svenska fylleriet var på sakta bortdöende i på 70-talet, vilket dagens yuppiefierade medelklass bekräftar. Svenskarna är idag sjuka på ett nytt sätt och jag ser det och blir lätt sorgsen vid varje promenad i Stockholms innerstad. Det väller fram kulörta joggare i olika stadier av "fitness" längs alla promenadstråk. Dessa är inte längre människor, de sitter fast i en från ovan påbjuden social neuros!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar