Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 20 juni 2017

Horoskop för karma-mekanismens inläggDet här intensivt lysande horoskopet för publiceringen av föregående inlägg blir mer begripligt om man först läser dess hypotes om hur karma alstras av starka tankar eller attityder. Ja, hur hela vår skenbart så verkliga värld i själva verket är "drömstoff" som "äger rum" enbart i den komplexa härva av medvetanden som tillsammans bildar det gudomliga Intellektet. 

Den första texten tog ungefär två timmar att skriva, lite längre än normalt. Men med "projektchefen" från Svenskt Näringsliv och den lobbysektens koppling till Djävulens symbolik snuddade jag vid ett ämne som berör mig djupt och jag vinnlade mig om att få tankarna så klara som möjligt.

Eller var det universum själv som har en ovanligt klar stund? Man kan ju undra när man ser det här horoskopet som på pricken illustrerar blogginläggets innehåll. 

Ta bara Shakespeare-citatet som innehåller tanken om drömstoffet:

Säger Prospero, trollkarlen:
Our revels now are ended. These our actors,
As I foretold you, were all spirits, and
Are melted into air, into thin air:
And like the baseless fabric of this vision,
The cloud-capp'd tow'rs, the gorgeous palaces,
The solemn temples, the great globe itself,
Yea, all which it inherit, shall dissolve,
And, like this insubstantial pageant faded,
Leave not a rack behind. We are such stuff
As dreams are made on; and our little life
Is rounded with a sleep.

https://www.enotes.com/shakespeare-quotes/we-such-stuff-dreams-made

Publiceringsögonblicket är gudabenådat, persernas kungastjärna Regulus närapå exakt i öster, i Lejonet, vars härskare förstås är det klarsynta SolÖgat. Eftersom "Shakespeare" här ansluter sig till den filosofiska idealismen för vilken verkligheten är mental och ytterst är avhängig av att det gudomliga Intellektet ruvar på t.ex. tanken om "materia", är det en minst sagt fascinerande koincidens att hitta SolÖgat i "idé-alismens" 11e hus med förtruppen och krigaren Mars flyktig och obeständig som den nu är, likväl riktar sin eggande blick mot just tanken om framgång (Jupiter) i 2a huset, Dödsrikets port, och Jungfrun som är den bisarraste principen i hela zodiaken eftersom dess fixering på den kroppsliga individen helt får den att förlora perspektivet på tillvaron. 

Därför faller Venus i Jungfrun och tecknet representerar kanske bäst själens syndafall som fullbordat faktum. Lyckligtvis är Merkurius "upphöjd" i samma tecken (unikt i zodiaken!) så att "när en dörr stängs öppnas en annan". Själen har nu fått en suddig bit av det gudomliga Intellektet med sig som sitt verktyg för att tänka ut hur det kom att bli som det blev...

Blogginlägget noterade också att rikedom inte i sig är något ont och precis som med Donald Trumps horoskop ser vi här Lejonascendenten med den dubbelt välgörande Jupiter (essentiellt en välgörare och inför den Allseende också en verksamt god kraft). Ur horoskopets extremt "idealistiska" (i filosofisk mening) 11e hus ser vi således en gudssymbol på Intellektets nivå (Luft) aktivera välgångens Jupiter nere i de dödas värld (Jord) genom sin spjutspets Mars, och samtidigt själv, som Solen, konstatera att även det materiella livet är gott förutsatt att det tjänar högre syften (till vilka kapitalismens "pengaansamling för ansamlandets" skull inte hör).

Det här horoskopet är nästan spöklikt fördelaktigt och som "betyg" på inlägget tycks det helt bekräfta min hypotes om hur människan på sin Idé-nivå är en gudomlig och kreativ varelse som själv (och med hänsyn till många andra involverade andesjälar) kreerar sin verklighet. Bara döda varelser skulle blanda ihop andevärldens tydliga Eld och Luft och den fysiska Jord-manifestation som logiskt följer på arkitektens inre liv. 

Varför man hittar Eld och Luft i mer framgångsrika företagare än den lort som Svenskt Näringsliv representerar är att dessa är kreativa andar för vilket det fria företagandet är en sport, liksom trixandet för att smita undan skatt genom skickliga skatteupplägg. Det är hybrisen som slagit till, inbillningen att de faktiskt är gudar med större privilegier än andra här på jorden. Sådana liv alstrar antingen ytterligare återfödelser i gräddfilen, men kommer förr eller senare att drabbas av pendelsvängningen när de sitter lottlösa i ett getto i något rasistiskt skitland på jorden... 

I okänd utsträckning är detta en kollektiv karma så att även ytliga och förslappade ja-sägare blir medskyldiga till den näriga toppen via kollektiv karma. Jag ser framför mig i princip hela det gentrifierade Stockholm återfödd i någon oländig terräng i Afghanistan om 80 år - kollektiv karma slår nu mot stockholmarna för att deras synder innefattar deras slappa ja-sägande till det militärindustriella komplex som är en stor inkomstkälla OCH skamfläck för det här landet, i kombination med deras många andra tillkortakommanden. (Som Orup skaldade: "Stockholm har blivit kallt.")

Nu var mitt blogginlägg lite mer specifikt än så, det handlade inte om UNDERLÅTENHETSSYNDER utan om överhettad och svart passion, om hat mot något eller några som förberedelse för en återfödelse i precis samma sits som det man blivit genom hatet. Nå, men titta då på nytt på horoskopets separatistiska svärd - Mars - och hur aspekten "triggar" den stora trollkarlen Jupiter (Prospero) som blåser upp bubblor som alla tar som sin verklighet. 

Här blåses bubblan upp i det merkuriska intellektets nästa logiska steg efter himlen (Luft): fysikalitetens eller dödsrikets Jord. Och som av en händelse är det detta 2a hus som en hinduisk tradition beskriver som platsen där var och en i sitt eget horoskop (komplett med exakt födelsetid) kan studera - på det principiella planet - var han eller hon kommer att hamna i sitt nästa jordeliv, förutsatt de "ingångsvärlden" som det här horoskopet handlar om.

Även på denna punkt instämmer således publiceringsögonblickets karta i inläggets generella tes: det är separatismens kraft (Mars, hatet) som förbereder en plats i dödsriket där det som var ett ord, logos eller förnuftsprincip nu blir kött, dvs. materialiseras som ett bokstavligt ont öde. Men i nästa liv har naturligtvis den här kartans fria och distanserade klarsyn gått förlorad och invånarna i dödsriket, som nu blivit precis det de avskydde, kommer föga att förstå vilket tidigare liv som gjorde föraktansvärda eller ömkansvärda eller bara obetydliga i omvärldens ögon.

Svaren ligger alltid steget före det som slavar under enbart sinnesdata upplever och bygger sin verklighet utifrån.


Tillägg

Det finns mycket mer att säga om det här horoskopet. Har inte ens kommenterat det "bästa huset", det 9e som motsvarar den gudomliga morallagen och hur i ljusan låga även denna sektor är då jag släpper ifrån mig en hypotes om en karma-mekanism. Men den som följt bloggarens spretiga tankeutveckling under några år kan själv dra slutsatser utifrån den mer "visuella" typ av teckentydning som praktiseras här på Sideriska siktet. 

Måste bara nämna att Saturnus, formalisten, står som en propp för det fria solära utflödet i 5e huset. Men t.o.m. denna placering är begriplig. För vad rörde saken om inte försöket att systematisera, organisera, arrangera eller begripliggöra synden och dess lön i en olycklig återfödelse? Femte huset instämmer även det, genom att visa upp det seende SolÖgat som filtrerat genom en rationell beskrivning eller modell (karma-hypotesen) - exakt vad Saturnus i sin innersta natur handlar om. 

Här kanske man ska skilja metafysisk spekulation (visionärt skådande) från Saturnus i Jord eller Vatten, där fokus mer är på planetens roll som Kronos, Tidens fader och en jäkel som stjäl våra dagar från oss genom den lägre och korruptibla sublunära sfären. Horoskopets Saturnus, i Eld, är ett helt annat perspektiv och sysslar med synliggörandet av eviga principer, med formaliseringen av Skyttens härskare Jupiter som också är Lagens planet.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar