Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 13 juni 2017

Gwyneths patologiska perfektionism nere i Dödsriket
Att få syn på bilderna på Gwyneth Paltrows hem som Expressen ogenerat tycks ha klippt och klistrat från något socialt forum - även hela texter på engelska! - förstummar och gör mig lite sorgsen.

Kvinnan har slagit mig som en vänlig och harmlös människa men i den här inblicken i hennes privata slås man av hur fattigt hon lever givet hur mycket pengar hon tjänat på sin filmkarriär (och säkert sidoinkomster för skönhetsprodukter).

Helt klart kontrolleras hon av många osunda demoner som blockerat henne på en väldigt omogen nivå. Hon färgkodar som på dagis (men för sig själv!), radar upp och organiserar med själlösa serier av kulörta lådor som om dessa ritualer var det enda sättet att hindra hennes värld från att falla i bitar. Dessa är bildbevis på en, tyvärr, genuint störd människa!Observera hur organisatören och kontrollfreaket Saturnus står invid hemmets och psykets Måne i materialistiska Oxen och dessutom i det 4e huset för Hemmet (trygghetszonen)! Denna Saturnus organiserar nu skiten ur psyket så att allt som återstår är just det man ser på fotona. Översanerade miljöer, helt själlösa och bisarrt rätlinjiga. Dessa är tecken på att Saturnus föröder snarare än smakfullt formger... 

Men Saturnus är inte enda boven i detta drama utan till del enbart symptomet på djupare problem. Tack vare dess prominenta placering i ett hav horoskopets hörn är det dock dess preussiska kadaverdisciplin i kubik som avslöjar att det måste finnas en djupare neuros i den här kartan.

Läsaren kan välja själv: Är det Hemmets härskare Venus som fallit in i olyckans och fiendskapens 6e hus? Det här huset är känt för dess kopplingar till hälsa eller snarare ohälsa och man kan befara att Gwyneth Paltrows fascistoida kontrollmentalitet även innefattar bakterieskräck bortom all besinning...

En närmare titt på Venus visar dock att den visserligen råkat ut för Olyckan, men att den perfekt förklarar varför hon är en så intagande och harmlös människa. Jag skulle vilja kalla henne "snäll", ett orättvist föraktat ord. Venus är en snäll eller vänlig planet och Lilla Välgöraren är också verksamt god närhelst Vattumannens tecken stiger i öster. Alla de tre genuint mänskliga Lufttecknen har Venus på sin sida och Venus - kärleken - är kittet som binder mänskligheten samman. Hatiska invandrarkritiker ingår inte i mänskligheten utan gestaltar demonernas verklighet, en lägre form av verklighet i den hinduiska astrologin och filosofin.

Men Venus kan bli traumatiserad och sjättehusplaceringen är inte lyckad. Tankarna går förstås till Paltrows ashkenazijudiska härkomst och släkten och Förintelsen skulle kunna vara den underliggande neuros vi söker - det är inte omöjligt att hon själv var ett offer för Hitlers folkmord och snabbt återfötts med grova själsliga sår vidöppna! 

Bloggen har inte systematiskt undersökt det hinduiska påståendet att 12e huset indikerar själens närmast föregående jordeliv och att det 8e huset på ett mer allmänt sätt representerar aktiv karma från det förflutna som så att säga lagt på skorpionens komposthög för att ruttna bort och tappa sitt giftiga sting i detta liv. Oavsett vilket av husen man granskar, så är det förflutna historia ytterst närvarande för Gwyneth Paltrows inneboende själ och då den "onda daimonen" eller 12e husets härskare lustigt nog är Saturnus, även ascendenthärskaren, binds lidande och förluster i 12e samman med hennes nuvarande Vattumanpersona och biologiskt ärvda kropp. 

Dessutom verkar Saturnus, som vi just sett, inifrån det familjära och privata 4e huset och anknyter där för tydlighets skull till Månen eller mödernet. Jag skulle satsa en peng på att Paltrow är judinna på mödernet, dvs. en äkta judinna enligt den här kulturens matrilinjära och primitivt biologiska synsätt. 

Utvikning. Den judiska medeltidsfilosofen Moses Maimonides betraktade läran om en "återuppståndelse" till en återskapad kropp av kött här på jorden som en mentalt efterbliven människans tankefoster. Uppståndelseläran, diskuterad redan på Jesus tid och förnekad av de västerländskt inspirerade sadokéerna men omfattad av både den fariséiska och esséiska trosriktningen, innefattade dock både tanken om en uppståndelse (efter jordelivet) till sin himmelska "andekropp" som tanken på att "benknotorna i marken skulle få nytt kött på sig" - en del har velat se en dunkel allusion till reinkarnation i en del strödda verser ur Gamla Testamentet.

Den tidiga kristendomen korrumperade för all tid ordet "uppståndelse" med sin befängda doktrin att alla själar vid ett enda tillfälle skulle stå upp ur sina gravar på Domedagen. En rimligare lära vore att Domedagen är en kontinuerlig process som ständigt upprepar sig och att varje dödsfall här i världen följs av en "domstolsscen" på Andra sidan. För att (återigen) citera den judiska poeten Leonard Cohen: "Oh, bless Thou continuous stutter of the Word being made into Flesh." I den nyplatonism bloggen ofta anknyter till är Ordet (logos) den "förnuftsprincip" som genomtränger världens hölje och låter sig kapslas in i vår värld som den inneboende Solen - andesjälen - i människokroppen.

Men utöver Paltrows Venus - våldförd på i det 6e huset där Underjordens herre Hades förgriper sig på den unga flickan (och måhända förklarar varför Venus anses "fallen" i Jungfrun som i sin tur motsvarar 6e huset) - så ser vi också den unga flickan - andesjälen i Jungfruns tecken - själv vara inspärrad i 8e huset eller Hades/dödsriket! 

Jag har bara en aning om varför 2a huset mittemot "bara" är "Hades port" medan 8e är Dödsriket som sådant och det har förstås att göra med solens dagliga vandring över himlavalvet. Hades port ligger just före soluppgången medan Dödsriket självt föregår solens dagliga död i solnedgången i väster. Men det borde väl innebära att 6e olyckshuset snarare borde vara platsen för Dödsriket? Faktum är att 2a och 6e ligger i parallell, en nivå under horisontlinjen, så båda dessa "Jord-hus" kan göra anspråk på att ur ett djupare perspektiv teckna vår materiella värld som det verkliga Dödsriket. Ascendenten och 7e partnerhuset blir istället nivån OVANFÖR materialisterna, de levande människornas värld vilket horoskopets själva konstruktion antyder är den riktiga mänsklighetens spelplan!

Men vilken plats har då 8e dödshuset i detta synsätt? Det är nu man blir tvungen. tror jag, att skilja mellan olika slags död. Materien är den faktiska döden (och förklaringen varför en sekulär kultur som den svenska har Liemannen skriver över sig från början till slut - materialister är aldrig lyckliga). Det djupa mysterium som är döden - tecknat av Skorpionens tecken är nu inte en angelägenhet för Jordelementet utan för Vattenelementet. 

Ser man på Skorpionen som motsvarigheten till 8e huset är tecknet sammansatt av plågornas Mars, av det psykiska Vattenelementet och allt detta nedsänkt till Mörkrets kvalitet (Tamas guna) - det allra grövsta och minst insiktsfulla av de tre verklighetsplanen. Om den lidelsefulla mellannivån Rajas guna tecknar mänskligheten i dragkamp mellan kunskap (Sattva guna) och bestarnas och demonernas okunskap (Tamas guna), då inser man snart att Döden bara är en psykisk anfäktelse, en terror som drabbar dem som går in genom Oxens och pengarnas 2a hus (Hades port).

Dessa eviga sanningar smyger bakom den deprimerande historien om hur judarnas ledare Moses inte kunde lämna sitt folk för ett ögonblick för att gå och hämta Guds tio bud förrän folket började dansa som besatta runt Guldkalven eller materialismens Oxe! Samma dans runt den materiella avguden som Gwyneth Paltrow ägnar sig åt eftersom hon sannerligen inte är någon av Guds mer intelligenta skapelser, utifrån budskapen kring såväl Sol och Måne. 

Den här kvinnan som varit gift tidigare, såg till att gifta sig som en drottning i materiellt överflöd vid sitt första spektakulära bröllop och det materialistiska skruvstäd som håller hennes ande fången ska nu jämföras med det extrema budskap som framtonar i det 11e idealhuset. Här ses en helt "ren" symbol för framgång och stora pengar: Jupiter hemma i sitt positiva härskarläge. 

Nu är dock den tillväxtlystna Jupiter en verksam illgörare för Gwyneths egen Vattumanpersona (Saturnus föredrar gränser och inte evig tillväxt), men något har som sagt gått snett i den här människan. Den ohämmade Jupiter löper amok så att det hon gör med sitt ideal om rikedom dras i smutsen och blir till "organisation av överflödet" - Jupiter i Eld smutsas av såväl Sol som Måne i Jord, trots att Jupiter inte kastar några aspekter mot endera Ljuset. Det är helhetsbilden man måste se och fråga sig hur delarna inom helheten kan tänkas påverka varandra. Miss heller inte att PSYKET alltid är en verksam illgörare när den rationella Vattumannen stiger i öster! 

Kombinationen av Måne och Saturnus måste dock sägas göra mer gott än ont eftersom Månen välkomnar alla som sin vän så att själva återfödelsen som en "saturnusmärkt" judisk kropp gör den här själens psykiska nivå gott. Jag kallade hennes ordningssamhet patologisk men detta faktiskt kanske är enda vägen tillbaka för en själ som tidigare "helt gått upp i limningen"! Ja, mycket talar för att Paltrow tillhör de otaliga tyska eller polska judar som gasades i hjäl - som om det hände för ett par timmar sedan i själens upplevelse (12e huset är bara en sidvändning från det nuvarande egots 1a hus).

Eftersom Månen har en klankollektiv aspekt och här ligger i ett DNA-tecken som Oxen bör rimligen Paltrows släkt ha farit riktigt illa under Förintelsen - identitetens Sol i dödens hus är en indikation om att Paltrow själv levde någon av sina förfäders liv! Jag har dock inte sökt på hennes släkthistoria på nätet, detta är bara "intelligenta gissningar" utifrån horoskopet och enkla kända fakta.

Jag skulle vilja påstå att det är så här verkligt fattiga tidigare liv kan ge upphov till en återfödelse där själen formligen krampar efter att få lägga beslag på allt den inte fick i sitt förra liv... Om man man håller i minnet bilden av den extremt starka Jupiter som ett "välfärdsideal" i 11e, och tar den hinduiska tanken om 12e som närmast föregående liv, finner man att det är armodets Saturnus som ägde Paltrow i förra livet, vilket gör det närmast naivt enkla idealet i 11e om framgång, så mycket mer logiskt. 

Även en Sol i 8e tyder på dålig karma från tidigare liv i största allmänhet knuten till tjänande eller underkastelse (Jungfrun, trälens eller arbetarens tecken). Den här gången ville den själ som bor i Gwyneth lysa - och som den gjort det på vita duken! Där, i en begränsad filmroll märks inte de personliga fixeringarna och egendomligheterna. Privat har Paltrow släppt ifrån sig en hel del grodor och visat prov på en bisarr och instrumentell syn på barnuppfostran - Saturnus tenderar att betrakta människor som ting, som projekt att "iordningställa".


PS. För bara några dagar sedan publicerade jag ett horoskop för en man jag kallade musikalisk men undanglidande och med många masker. Intressant nog hade Dennis Bovell samma sol- och måntecken som mask-specialisten Paltrow, och händelsevis också samma som en gnidig arbetsgivare jag sökt förstå astrologiskt! Ibland, som hos den gnidige, lyser träldomens Jungfru igenom tydligt, men hos Paltrow är den under avveckling i 8e huset för gammal karma som sakta förlorar sitt sting.

4 kommentarer:

 1. "Jag skulle satsa en peng på att Paltrow är judinna på mödernet..." - synd att jag inte satte emot då, för så är det uppenbarligen inte :-)
  http://ethnicelebs.com/gwyneth-paltrow
  Däremot var ingen av förfäderna med om Förintelsen, eftersom de uppenbarligen invandrade tidigare.
  (Vad är det förresten för specifikt primitivt biologiskt med att räkna släktskap på mödernet till skillnad från fädernet - som t ex adeln gör? Vi ärver ju vår biologiska kropp till lika delar från båda föräldrarna, så jag skulle säga att det är en social konstruktion att räkna släktskap enbart från ena sidan, till skillnad från biologin som är strikt jämlik och rättvis :-))

  Men däremot har hon uppenbarligen "ärvt" - dvs påverkats genom uppfostran - sin livsstil från modern: "Ms. Danner and daughter Gwynneth, currently maintain very healthy lifestyles, including healthy diets and regular exercise" som det står på Wikipedia. Och det är väl möjligt att pedanteriet kommer därifrån också. Modern (3/2 1943)har sol, merkurius och kanske även månen i Stenbocken, och likt dottern Saturnus i oxen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du invänder dig mot en mening som inte säger vad du tror. Det är inte matrilinjär arvsföljd jag kallar primitiv utan det "primitivt biologiska synsättet", dvs att sätta kroppen i första rummet vid resonemang. Viktiga passager i inlägget handlar om detta, vilket kanske blir svårt att ta in för andra som också har båda Ljusen i Jord. :-)

   Se även efterföljande inlägg om Fågelsången och kartan med Dödsriket som ett existensplan under den genuint mänskliga nivån. Bara önskan om en så enkel bild som möjligt stoppade mig från att illustrera de dödas värld som en brun pyramid med Gwyneths stenbocksmoder som härskaren över alla onda bindningar till det materiella!

   Jag kan här tillägga att oddsen inte ser något vidare ut för mänskligheten ens på den himmelska nivå där "kärleken och hatet" kämpar om herraväldet. Tamasisk Mars möter rajasisk Venus medan ljusbringande Sattva helt saknas i det mänskliga predikamentet!

   Inte undra på att mänskligheten har så svårt att göra framsteg som helhet betraktat. Än dippar arten ner i demoniskt mörker och än kravlar den sig upp till den patetiskt vacklande och helt människocentrerade humanism som DN och andra svenska medier är besatta av. Aldrig att den gudalika potentialen får något vidare utrymme i Sverige (eller i mänskligheten öde i stort).

   Radera
  2. Det är väl iofs inte så konstigt att man "sätter kroppen i första rummet" när det handlar om arv och släktskap. Vi lever ju obestridligen på jorden, i biologiska kroppar, vilket kanske är svårt att ta in för en "luftskalle" :-)

   Vårt "himmelska arv" är något annat...

   Radera
  3. Bland Dödahavsrullarna fanns också världens äldsta handskrifter av de välkända bibelböckerna (GT). Dessa väckte inte samma intresse som de "sekteriska texterna". Men i någon text hade esséerna ett lite roligt hyss för sig:

   Där människan (Adam) sägs ha blivit skapad och fått en kropp av skinn, där har skrivaren ändrat till "kropp av ljus" för att indikera att detta är den URSPRUNGLIGA OCH VERKLIGA MÄNNISKANS SKAPELSE, dvs samma teologiska nytolkning som när Platon underkänner den fysiska kroppen som något annat än en grav för de själar som är restlöst döda. De levande föraktar alltid den biologistiska reduktionismen och det är lätt att se de två "människoarternas" avtryck i litteratur och världshistoria...

   Tyvärr lyckades inte judendomen hålla i den sublimare insikt som vissa av dem odlade och det var först rabbin och framstående LÄKAREN Moses Maimonides på 1100-talet som röt till om den verkliga, spirituella kroppen.

   Men nu tror jag ämnet gått ett helt varv runt och börjar upprepa sig... :-)

   Radera