Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 10 juni 2017

Fartdåren Richard Hammond och det fria EldelementetJag kommenterar sällan utseenden via astrologin, vilket i vilket fall bara är ad hoc-resonemang utan några djupare underliggande studier... Men apropå BBC-presentatören Richard Hammond som just kraschat med en sportbil som fattade eld (AB), slår det mig hur "briljant" denna eldiga Vädurs himmel är jämfört med den ynkliga rasist till Vädur som tagit över partiledarrollen för Sannfinnländarna (se föregående inlägg). 

Här kan man verkligen tala om att himlarna välsignar vissa med ett bra och öppet, "eldigt" utseende och tar ifrån andra själar både vett och yttre attraktionskraft när de bäddas in i de fyra elementen och solsystemets mer konfliktfyllda ögonblick. Den attraktiva britten har fantastiskt flyt på sin himmel med i princip bara den supralunära och "lätta" sfärens Eld och Luft som drivmedel. Sannfinnländaren är ett dovt och dystert exempel på hur Jord och Vatten plus Eld i kläm degraderar en människas utblick - och kanske gör utseendet alldagligt.Båda männen är födda perioden 69-71 då formgivaren Saturnus stod "fallen" i huvudets tecken Väduren, och båda har Månen opposit lyckobringaren Väduren. Men det är programledaren för Top Gear som har en god lycko-Jupiter på sin sida medan invandrarhataren har en bedrövlig Jupiter i den negativa polariteten! De är verkligen som natt och dag dessa två, en glad och uppsluppen skit och en låg och svart själ med mängder av inre demoner. Ruskigt hur astrologiska stickprov som dessa så tydligt matchar verklighetens förhållanden!

Av en snabb blick på Wikipedia förefaller Richard Hammond vara av det vanliga nyrika slaget - öppen och fartig och köper dyra hus för alla sina pengar. Det svagaste stället i horoskopet är också den för Väduren i 1a välgörande rikedomsskaparen Jupiter, men som har ett tvivelaktigt inre mörker eftersom den disponeras av Venus i sjukt hungriga Skorpionen i 8e syndfulla korruptionshuset. Ett svart hål som inte går att mätta är en helt annan berättelse i den i övrigt så karismatiska kartan!

*****

Tidpunkt för bilolyckan i Schweiz okänd, men tydligen under denna lördag. Jag lämnar transiterna utan längre kommentar. Men det är en påfallande koincidens att den kritiska, medfödda kombinationen av Saturnus och Månen denna dag upprepar sig men nu i bilfanatikerns fartfylla soltecken Skytten. 

Samtidigt passerar horoskopets svaga Venus Väduren och blottlägger Jupiters fundamentala svaghet: Jupiter är stark, framåtriktad och lever på hoppet. Men den är också en chanstagare och även en god Jupiters bubbla kan spricka...
Brittiske mästerastrologen Charles Carter studerade olyckor och kom fram till att Saturnus är vanligt förekommande i brännskador (han använde den tropiska zodiaken men då det var planeter han studerade och inte zodiaktecken är hans observationer giltiga även i den sideriska zodiaken). Inte känt om Hammond blev brännskadad när hans eldrivna sportbil fattade eld, men givet Mån/Saturnus-transiten är det inte omöjligt.

Vad som verkligen fascinerar är dock att eld- och olycksplaneten Mars idag står i 10e graden av Lufttecknet Tvillingarna och att den vid Hammonds födelse stod i 10e graden av Lufttecknet Vattumannen. Mars ÄR viktig som mån- eller sinnelagstecknets disponent och har därför med dag-till-dag-situationer att göra. Indisk astrologi medger inte 120-gradersvinkeln för Mars, men det är inte utan att man får lust att modifiera deras aspektlära när man ser denna klockrena återkoppling mellan Mars i transit och dess position i  födelsehoroskopet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar