Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google har förstört mängder av horoskop genom att omskapa usla miniatyrer av bilder i GIF-format. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa galna ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)fredag 23 juni 2017

En midsommarnatts mardröm. (Ond demon 2002-2020 och kabelbranden)
Man kan godtyckligt välja utgångspunkt i vilken fråga man vill och kommer likväl att skörda facit eller konsekvenser i rättan tid oavsett om man håller fast vid sin initiala referensram för att bli varse detta eller ej. Alla som är trogna skördar alltså något, även om utgångspunkten kan tyckas begränsad eller ofullständig. Skälet till detta är att det finns en osynlig grundlag i universum - bakom människornas tillyxade modeller - och det är denna moraliska (!) naturlag som driver sitt spel. 

Att sätta sig en referens och fixpunkt är nu folk i allmänhet inte särskilt bra på, och lever därför sina liv grundlurade av överheten och i självlögn till följd av oförmågan att behålla fokus någon längre stund. Går något dem emot, ja då skriver de om sina tankar om utgångspunkten och undviker således att lära sig ett dyft som den högre lagen söker berätta för dem! 

IT-fascismen med sina lockande små smartphones har bara understrukit hur lågt människan har det i sig att sjunka. Hon är kapabel till att bli ett menlöst mähä som villigt låter sig distraheras av pipljud och blinkningar. Snabb tillfredsställelse som inget lämnar efter sig.

Inte konstigt att den superrika överheten med säte i USA så lätt kan utnyttja särskilt det svenska folket, vars skatteregler för att främja dem som redan har nu gått bortom det extrema. Anders Lindberg i AB sade kanske inget nytt häromdagen men han sammanfattade väl den öken landet ogenerat blivit. 

Jämför med hur denna blogg nyktrade till efter några år och började fråga sig vem eller vilka Sverigehoroskopets Sol med verksamt onda rikedomsplaneten Jupiter i Vattumannen egentligen representerade. Sannerligen inte hela folket utan snarare den lilla eliten eftersom denna gräddfil utspelar sig i det femte ledarhuset - sannerligen inte var mans utgångspunkt! 

Från denna burgna klick privilegierade amerikaner, tyskar och några svenskar (Solen = ledare), är folkmassan (Månen = folket) bara en bakgrundsfond menad att reflektera det illustra ledarskapet och applådera dess konstfulla ting. Mentalt förslavade kvinnor som suger i sig veckopressens kändisskvaller illustrerar det här passiviserade folkliga beteendet som aldrig kunnat göra något för att höja sig ur sin misär. De lever i Månens fantasivärld, livnär sig på skuggbilder av en verklighet de inte själva äger tillträde till.

Särskilt en Sol i ett tamasiskt tecken som Vattumannen skulle behöva en vital folkmassa att skaka om i toppen och hålla ledarna vakna! Tamas kvalitet saknar ju enligt hinduisk tanke förmågan till självinsikt, den lever som om positionen i gräddfilen vore en självklarhet. Termen "tamas" står för okunskap eller blindfläckar.

Tyvärr är inte det svenska folket rustat för att informera sina ledare om att något är "ruttet i staten Danmark". En tamasisk Sol tenderar att ta status quo för något gudagivet - se inte minst kungliga Lejonet, om gamla föreställningar om kung av Guds nåde (Lejonet är den tamasiska motpolen till Vattumannen). Men Sverigehoroskopet har sin folkliga Måne i Väduren vars kvalitet är Rajas eller Passionen.  Det som hade behövts var Sattva guna, Ljusets eller medvetenhetens kvalitet.

Det typiska för lidelsen är att åtrån riktar sig mot något och i detta sammanhang det som ignoranta journalister hånar, nämligen "överförenklingar" av typen svart eller vitt. Men livet är så enkelt! I hinduiska termer har människan bara två vägar att välja mellan kunskapens Sattva eller stagnant okunskap i Tamas mörker. 

Men vad händer nu när elitens Sol betecknas som okunniga och med enda önskan att konservera sina privilegier och folkmassan "passionerat" följer som Solens avglans? Jo, vi får ett skitland där t.o.m. den värsta loser inbillar sig vara en vinnare, bara man imiterar överhetens manér och oskick. Vi har ett helt folk som försöker leka kung genom Rut och Rot och göra vad de kan för att imitera överhetens framgång. Att se landets Sverige uppifrån himlen är att bringas till tårar över ömkligheten! Hur kunde den i all sociologisk forskning bevisat falska "amerikanska drömmen" hitta hit och förgifta även det svenska folket? Genom regeringen Löfvens och tidigare regeringars hämningslösa särande på benen för det amerikanska kapitalet och de onda globala företagen.

Och som bloggen konstaterade långt innan Sveriges Vattuman-Sol började ifrågasättas, det svenska folkkynnet har det än sämre ställt än enbart deras egocentriska önskan att vara som de rika (Solen/Jupiter) antyder - de har en djup disposition att alltid välja den sämre av två vägar genom att Månens disponent Mars själv befinner sig i ett tamasiskt eller okunnigt och stabilitetsträngtande tecken: Oxen!

Med dessa domsord över ett intellektuellt förkrympt land (och utan intellekt finns ingen chans att någonsin komma ur helvetet) låt oss nu titta på hur någon sömnig banarbetare just inför svenskarnas stora resehelg vid midsommar går och klipper av en 18.000 volts starkströmskabel och lamslår Stockholm - navet i tågtrafiken - för en hel dag och med stora störningar in över själva midsommarafton. Vad är detta för skit i nationens öde som det här missgreppet representerar? 

Jag noterar roat - fast mindre roligt för alla resenärer som skulle ut och på den onde rike mannens nåder fira lite helgledighet - att den onda sinkaren Saturnus lagt in backen och i retrograd rörelse återvände till dödens Skorpion bara ett dygn innan, närmare bestämt tio minuter över ett på onsdagen. Bloggaren föddes med sin Saturnus i närmast exakt opposition till sin personliga ascendent så det Saturnus - makt- och karmaplaneten tecknar - det händer i hans liv i någon nedbantad och personifierad form. 

Denna onsdag sparkades han från sitt arbete under omständigheter så grumliga att jag satt facket att undersöka saken innan jag tänker kommentera dem. Sägas ska bara att möjligheten finns, att Arbetsförmedlingen - vilket en del vittnat om - förfallit till sådan inkompetens att dess vänstra hand inte längre vet vad den högra sysslar med. (Anställningen var ett samarbete mellan en aktör i näringslivet och en av regeringen/Af skapad stimulansåtgärd.)

En retrograd Saturnus, som backar in i en av sina uslaste positioner, i Skorpionen, bör påverka även nationalhoroskopet vars onda rika elit i klubben Vattumannen ju disponeras från Saturnus som vi händelsevis hittar i frontlinjen, i 9e huset för långväga resor. Jag menar att det är här vi ser hur Sverige bara är en tom butiksfasad och att landet egentligen styrs någon annanstans och det avlägsna landet är förstås USA - en gång fattigsvenskens hetaste dröm. Landet skördar nu sin dåliga karma när hårdför amerikansk biznizz-mentalitet och kallhamrat och själviskt nyttotänkande förstör det trevliga folk svenskarna en gång var.

När den natala Saturnus för ett Vattumanland står i Skorpionen, då får vi en antydan om apartheid eller mobbning eller separation mellan grupper (eller individer) i ett samhälle. I TIDEN uppstår därför fr.o.m. nu en period där Sverige internt kommer att falla sönder eller där individer mobbas eller ställas utanför (just som mitt extremt Sverige-avhängiga horoskop och eget avskedande från en delvis samhällssubventionerad tjänst vittnade om). Och när nu inför midsommar ytterligare faktorer anmäler sig på himlavalvet får vi en trivial men ändå förtretlig kommunikationsstörning på nationell nivå som branden tågtunneln.


Många transiter i samtidig samverkan. Inte minst stryker,
som pricken över i, den folkliga Månen förbi
sin natala disponent, olyckans Mars...

DN har en minutexakt tid men jag förmodar att det är när larmet registreras och jag hade innan jag såg tidpunkten löst utgått från klockan nio, just för att den av misstag kapade strömförande kabeln så väl stämmer med kapandet av huvudet på den mytologiska demonen. Runt klockan nio börjar nämligen Lejonets tecken stiga i öster på Stockholms koordinater och med den demonens huvud (Rahu). 

Men när hybrisindikationen stiger i öster vad händer då i väster? Jo, alla individer eller länder födda i Vattumannen ser sin dag nå sitt slut i väster. Och för Sverige: Puff... Finito. Den onda rikedomens och den falska frihetens symbol Jupiter träffas stenhårt av priset för hybris - det avkapade drakhuvudets svans Ketu - demonens ormliknande kropp eller svans är elkabeln och attacken kommer från himmelen själv och drabbar Elitens förtrollade inre krets - Stockholm, landets nav för tågkommunikationer!

Det är här man måste minnas vilken planetär cykel Sverige befinner sig och rubriken alluderar till det allra fösta blogginlägget om den saken. Sverige har ett oerhört generande förhållande till hybrisdemonen i nationalhoroskopets 3e hus för ärlighet i kommunikationen, dvs. intellektuell verksamhet, samt kommunikationer. Tredje huset har en naturlig koppling till Merkurius, som händelsevis står konjunkt Saturnus, som alltså häromdagen flyttade in i ett för Sverige ogynnsamt läge. 

Planeterna i transit kontaktar nationalhoroskop på ytterligare sätt. Missa inte hur balansens och välmåendets Venus gradexakt passerar över de vanliga svenskarnas Måne och påminner dem om hur illa de i grunden mår eftersom de ägs av överhetens och systemens Saturnus. Nationalhoroskopet har en Venus i Stenbocken ägd av Saturnus. Och vad hände just Saturnus i förhållande till visionens soltecken? Jo, den "sociala utstötningens signatur" satte in med Saturnus återvändande in i Skorpionen. Samtidigt passerar alltså harmoniplaneten över folkets sinnelag och finner där att folkmentaliteten står rotad i Vädurens disponent Mars i det korrupta och ofärdiga 8e huset - den svenska aggressionshämningen. Ännu en gång sätter sig folket på sin resväska och väntar, irriterat (Mars = aggression) men ändå passivt (8e huset).

För den som kan hålla tillräckligt många variabler i huvudet på en och samma gång börjar nu en slags fantombild ta form, både näraliggande och triviala ting som folkets känslor tecknas av en rätt obetydlig Venus-transit men på högre tolkningsnivå den kapade demonsvansens symbol (el-kabeln) och framför allt hur månens nodaxel interagerar med Sverigehoroskopets mest hoppfulla planethop, kommunikationens Merkurius, visionens (den hoppfulla utsiktens) Sol och den blinda och onda (missriktade) förhoppningens Jupiter. En klassisk "sprucken bubbla" med andra ord (precis som så många av Sveriges inbilska tankar om sin egen förträfflighet). (Jag noterade nyligen ett annat exempel på hur den lättviktiga och rätt obetydliga Venus-transiten ändå lätt "brann" till när ett barn första gången såg sin mamma krama en okänd karlslok.)

När vi nu återknutit till landets hybris-cykel (Rahu) anar man en mörk period för Sverige - kabelkapningen var inte en "isolerat företeelse" som mörkermannen Fredrik Reinfeldt brukade avfärda allt som tydde på att han "tänkte" systemetiskt fel - det var startskottet på en dyster period. Varför? Jo, för att den sol som symboliskt gick ned i väst just som branden i tågtunneln startade sammanfaller med den astrologiska Solen som i nationalhoroskopet smittas av den onda rika mannens oduglighet, och samma Sol regerar över landets mer precisa men kortare sub-cykel som startade i våras:

Vimshottari Dasha:

 Rahu Maha Dasha:  2002-10-13 - 2020-10-13

  Antardashas in this MD:

  Rah:  2002-10-13  -  2005-06-23
  Jup:  2005-06-23  -  2007-11-19
  Sat:  2007-11-19  -  2010-09-25
  Mer:  2010-09-25  -  2013-04-10
  Ket:  2013-04-10  -  2014-04-28
  Ven:  2014-04-28  -  2017-04-28
  Sun:  2017-04-28  -  2018-03-23
  Moo:  2018-03-23  -  2019-09-25
  Mar:  2019-09-25  -  2020-10-13Sverige har nu nått in i ledarskapets sub-cykel i denna 18 år lång helvetescykel av kommunikationssammanbrott och falska tungor. Jag inte gått igenom landets många cykler bakåt i historien, men törs nog säga att i detta glättade och på sina håll aggressivt gentrifierade Sverige där välmående klickar av boende uppstått medan tristess eller rent av misär växer på andra ställen, är en cykel i landets historia som är enastående negativ!

Sverige har nått en ödesposition där det bästa att en gigantisk komet jämnade ut territoriet så att något invandrat folk kunde bygga något nytt och hoppfullt mer människovärdigt på den frilagda marken. Detta Sverige går inte längre att läka ihop socialt, inte med en regering i säng med kapitalismen och där de senare lägger allt fler mänskliga erfarenhetsområden under sig. 

Regeringar långt före katastrofen Löfven hade kapitulerat inför den rikedom som vår Elit sökt lura folket att de har en hygglig del av. Men folket är grundlurade, som The Guardian avslöjade i en undersökning nyligen av de skattefifflande skandinaverna och upptäckte att de är ännu rikare än den tandlöst protesterande vänstern föreställt sig. 

Så välkommen till ett år i det korrupta ledarskapets tecken, här börjar din midsommarnatts mardröm!

Nuvarande period har varit högintressant i fråga om pga. Rahus tendens i 3e huset att överdriva eller vanställa kommunikationen. Vi har t.ex. sett svenska språket amerikanseras och vulgariseras enormt sedan 2002.

För den större cykeln, se bara hur "false news" exploderat som begrepp. Snacket om mediers desinformation och propaganda var i full sving i Sverige redan innan Donald Trump blev USA.s president men visst fick frågan ny aktualitet genom hans  medarbetares "alternativa fakta" och Trumps egen uppenbara ignorans (av grövsta slag.

Den svenska eliten, inte minst medieeliten, verkar ha blivit helt besatta av att rättfärdiga sin rapportering eller framhäva sitt "narrativ", sin vinklade berättelse om vad som egentligen gällde under denna tid. Falska tungor sorterar under storcykeln i dess helhet (2002-2020) och man ska i framtiden minnas att det också var under denna tid Internet dog och ersattes av en falsk användaryta som lurar de enkla men vars verkliga syfte är att för kapitalisternas fortsatta självberikande spionera på nätets användare.

Men intressantast är kanske Solens sub-cykel och dess fokus på ledarskap och möjligen "större händelser", dvs. milstolpar i landets självmedvetenhet. En dasha-period laddar alltid upp födelsehoroskopet så det som kan tänkas hända finns alltid med som en potential eller ett frö där.

Det enkla svaret blir därför: Vanligt folk (Månen) kommer inte att märka något alls, men inom makteliten pågår korruptionen just nu intensivare än någonsin! Här krattas för den onda rikedomens Jupiter och det är bara att se t.ex. försvarsminister Hultqvist i sina parodiska poser och sina försök att spela tungviktare. Vi har nya övningar med NATO och ord ord från den falska demonens tunga om att vi minsann inte går med, bara "råkar" sluta avtal med NATO-länderna Storbritannien och USA separat om fördjupat samarbete. Nå, men lägg ihop dessa reinfeldtskt "isolerade företeelser" och se nettoeffekten.  

Korruptionen och falskheten inom eliten har nu nått en sådan nivå att man enkelt trixar in Sverige i NATO utan att den förfallna folkmassan orkar röra ett finger. Men vilket är alternativet? Ebba Gröns gamla låttext Skjut en snut? Knappast en konstruktiv lösning. Det är inte polisen, lagens upprätthållare, som är problemet i Sverige. Det är Elitens sätt att använda sig av Lagen (Jupiter). Nationalhoroskopet är förstummande i den rättsröta som det avslöjar.

Problemet ligger således i nationalhoroskopet femte hus för den privilegierade eliten. Här har vi krämarna, handelsmännens och tidningshusens Merkurius, här har vi kungens Sol - i vårt fall statsministern och regeringen - samt den generella symbolen för överheten och etablissemanget - här den verksamt onda Jupiter som uppenbarligen är den som blåser upp dessa falska ideologiska bubblor som de starkas ofärdiga svenskarna på månens mörka sida passionerat anammar utan att ha någon som kastar en smula av medvetenhetens Sattva åt dem. 

Som bäst kan man hoppas på att några graverande korrupta höjdare får se sina rika bubblor spricka - AB har faktiskt nyss börjat köra en artikelserie som granskar hur eliten tackar varandra genom att bjussa på paradvåningar i Stockholm - typisk smolk i bägaren för den onda rika människan under denna Solens sub-subcykel.

Det går inte att bestrida riktigheten i denna analys, och den enda trösten är att det som ser hyperdramatiskt ut i symbolvärlden urvattnas och blir ungefär samma tröga sörja för den som enbart lever på den kroppsliga nivån och nativt konsumerar sinnesintryck utan nämnvärd bearbetning. Som dagens svenskar jag aldrig längre möter blicken på eftersom allt går omkring med blicken riktad ner i små konstiga apparater som de trycker frenetiskt på. 

Folket är knockat och utslaget. Entré nästa civilisationsbygge.


Tillägg

Johan Cronemarks kommentar till tåghaveriet i DN, tidsstämplat 10.51 midsommarafton anknyter till det här inläggets perspektiv genom observationen att SJ:s haverier inte drabbar dem i gräddfilen... Nationalhoroskopets kontrast mellan Sol och Måne i lite annan tappning.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar