Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)måndag 19 juni 2017

En man att ta fascismen ur IT


När jag i DN läser KTH-professorn Anders Gullbergs kritik mot vår slapptänkta regering som håller på att lämna fältet fritt för den värsta sortens rovkapitalistisk IT-fascism - ja, t.o.m. aningslöst bjuder in företag som Facebook till Sverige genom olika förmåner - då slås jag av hur klartänkt denne man är! 

CV:t avslöjar också att han inte ursprungligen kom från teknikerträsket utan började som sociolog. När jag sedan ritar upp horoskopet (för dygnet, med psykets Måne som ascendent), slås jag av att han har samma sol- och måntecken som den person de mer begåvade litteraturforskarna identifierat som den verkliga författaren till Shakespearepjäserna. Likt den 17 greven av Oxford föddes Gullberg med Solen "upphöjd" i vakna Väduren och sinnelaget/psyket i intellektualiserande och allomfattande Luft, i "Den Väldige" som de gamla babylonierna betecknade det tecken som i vår tradition fick det förvirrande namnet Vattumannen, trots att tecknet ingenting har med vatten att göra - notera dock vårt talesätt "lufthav"!

Upptäckten av den sakkunnige Anders Gullberg kan således betraktas som en liten extra skvätt på samma tema - den Stora Överblicken - efter att bloggaren av misstag råkade publicera två skrinlagda och vagt Shakespeare-relaterade inlägg häromdagen...

(Stor överblick: Det vill synas som om grevens fostran resulterade i en formidabel mångbegåvning, han var verserad i alla de mycket specifika ämnen som Shakespearepjäserna dignar av, juridik, astrologi, historia, italiensk Commedia dell Arte, med mera. Betr. det senare tillbringade Oxford vid 24-25 10 månader i Italien och lär ha insupit råmaterialet till många senare pjäser under pennamnet "Shake-Speare", det skälvande spjutet - en koppling till unge Oxfords uppslukande intresse för ridderlighet och tornerspel.)

Här är hans sentida parallell i den överblickande professorn:
Strax inser man dock att Gullbergs karta har sådana komplikationer som bloggaren tacksamt brukar vända mot diverse avskum inom näringsliv och politik för att visa hur de uppenbarligen agerar ut blindfläckar på sin födelsehimmel. Men här ett uppfriskande exempel på en stark Sol kan leda rätt även om Månen eller sinnelaget tenderar att gräva ner sig i problem. Kanske en problemlösare faktiskt bör ha en försvarlig dos av komplikationer på sin födelsehimmel?

För ingen kan med bästa vilja i världen tycka att den extremt SOCIOLOGISKA ömsesidiga receptionen mellan härskarna till den ansiktslösa folkmassans Kräftan och den ideologiska grupperingens Vattuman ser bra ut! Med Vattumannen i 1a huset hamnar Kräftan oundvikligen i det 6e huset för ofärd och fiendskap. "Under ytan"-aspekten (enormt stark!) mellan Månen och strukturplaneten Saturnus binder ihop frågor om folket och ideologin eller planeringen för deras liv. 

Att Saturnus i fiendehuset anger att Gullbergs maktanspråk själv gör honom till en potentiell fiende till makthavarna är bara en del av berättelsen, den viktiga delen är förstås att han empatiskt och tankemässigt känner med den ansiktslösa massa som förolyckas till följd av makthavares suddiga medvetenhet. Här är således en variant på "dissociationen" eller slirigheten som kan bli självlögn och falskhet hos mindre själar, men där de äldre själarna vet hur att använda intellektuell Luft för att röra de små människornas känslosträngar (Vatten)!

Vad som i mina ögon, och med bara några sekunders överblickande kartan, är soltecknets empatiska, ja nästan martyriska vilja till det goda. För på solsidan - intelligensens sida - inträffar något så ovanligt som en andra ömsesidig reception, och nu involveras tre planetära vänner, vilket alltid ger synergi. Solen i Väduren synes svagt uppbackad av en Mars som fallit ner i den Vegetativa Själen (Vattenelementet) och där ägnar sig åt kortsiktig överlevnad (på samma sätt som kvartalskapitalismen). 

Men den ömsesidiga receptionen mellan Mars och Jupiter i Skorpionen måste rimligen förklara det starka miljö- och naturintresse jag också uppsnappade i jakten på professorns födelsedag. Det finns horoskop med tydlig betoning på Vatten som skapar förunderlig klarsyn om ondskan i den lägre Vattenvärlden och hur menligt den inverkar på den verkliga människan (som är ett luftväsen, en evig andevarelse) nedsänkt i en kapitalism som hämtat sin förebild ur någon sjuk myt om djungler och vilddjur som äter varandra och där bara den starke överlever.

Se för övrigt Nina Björks utmärkta recension i samma DN av Naomi Klein som klär av Donald Trump med exakt samma argument som den här bloggen - att han bara representerar kapitalismen när den nått botten av sin uselhet. Vad sysslar DN med? Två MEDVETNA artiklar samma dag! Håller kapitalet på att byta sida? Knappast. Odjuret vet vad folk tycker och profiterar därför på vad som än säljer.

Rent tekniskt är även den intressanta kombinationen av Mars och Jupiter i Vatten problematisk för en Vattuman i första huset, men jag hinner inte skriva mer nu. Jobbet kallar. Gullbergs tankar var emellertid smittsamma och fanns det fler som honom, och hans råd tog skruv den sanslöst naiva svenska regeringen, då skull jag på sikt gärna skilja termerna IT och fascism åt. Det utmärkande för informationsteknologin i kapitalismens tjänst är ju att den likt fascismen hyllar snabbhet och styrka men helt brister i rättrådighet. Kan man bryta dess envälde (dvs. fascism) och återföra initiativet till den stat som har att tillvarata samtliga medborgares intressen, då blir IT återigen något gott och berikande. 

Vi kan alla släcka ner FB-kontona och börja kommunicera via en ny tids plattformar, utan den förljugenhet och ytlighet som gjorde mig till mutist när jag såg vilka offer i marknadens nät som de få "fb-vänner" jag hann skaffa mig innan jag insåg vilken vriden verklighet plattformen representerade. Och det redan några år innan den fick en ny design och underliggande logik för att tillvarata den globala Hydrans intressen! 

När Gullberg säger att forskningen bara nyligen lyckats se och förstå det dolda nätverk som binder ihop alla världens sajter i ett flippande, blinkande helvete av skräddarsydd reklam, då talar han om samma sak som när jag skalade bort all reklam från en DN-sida och såg vad som blev kvar.

Se: Vad är egentligen Hydran för något? (2014)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar