Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 27 juni 2017

Edgar Hoover - den sinnessjuka FBI-chefenFBI-chefen J. Edgar Hoover som ung och gammal - en
remarkabel förvandling över tid. Något åt honom inifrån.

Vid omläsning av AstroDatabanks summariska biografi över den homosexuella FBI-chefen som härskade genom att ingjuta fruktan i USA:s politiker och artister - folkmassorna vilseleddes som vanligt av mainstream-media till att identifiera sig med överheten och såg Hoover som en rättskaffens brottsbekämpare - slås jag på allvar över hur sajten har alla fakta i sin hand och ändå väljer att uppge Hoovers eget förfalskade födelsedatum. Avsnittet "källanteckningar" - om Hoovers egen uppgift den 1 januari vittnar om suspekt manipulationer på dunkla grunder. Efter att ha studerat Hoovers horoskop blir det lättare att förstå att han sökte göra sig kvitt t.o.m. sin riktiga födelsedag och fabricera ihop en annan, som "dissocierade" honom från hans djupa inre störning.

Men vid närmare eftertanke slås jag att det bara är utövare av siderisk astrologi som kan se att det alternativa födelsedatumet 1 juni 1895 är det rätta med dess tydliga "dissociation" mellan ideologi/tankeliv och instinkt (Luft och Vatten)

Bara med den sideriska zodiaken och det fokus på de fyra elementen som viktiga storheter den här bloggaren ser man en himmel som betonar djupet av Hoovers sexuella perversion, vansinne och kontrollbehov. En enda planetär aspekt, den från Saturnus mot sideriska Kräftan, räcker för att förstå följande utdrag ur kortbiografin:
  • Samtidig välgörare och mobbare, beskyddare och förtryckare, sanningssägare och lögnare.
  • Hoover var helt besatt i andras sexualitet och skrev ändlösa hatlistor med företrädesvis judar och färgade överst.
  • Han beblandade sig aldrig med någon socialt med mindre han hade skadlig information om denna - och höll sig med filer på varenda människa som var någon i USA.
  • Hade en mental obalans som andra fruktade i den inskränkta maktsfär Hoover skapat åt sig själv att verka inom.
Låt oss börja med "maktsfären", så faller allt det andra på plats. Som en mentalt förryckt spion som ville hålla ögon på allt och alla passar det bra att upprätta en solascendent för Hoover:


Med SolÖgat som första hus måste man genast besinna det märkliga faktum att Oxen ser sin egen härskare Venus som en illgörare eller den amorösa Venus leder åtminstone till onda effekter. Här är dessutom Venus skadad av angrepp från båda de naturliga illgörarna Saturnus och Mars! (Har en människa någon chans till en normal sexualitet med så mycket katastrofomen samlade?)

Men det är Saturnus som är den stora boven här, helt oavsett att den sägs stå Oxen i första huset bi. Vi har här samma kontrollfreak som en avhoppad moderat i boken Knapptryckarkompaniet beskrev Fredrik Reinfeldt som. En person som ingöt fruktan inom sin "maktsfär" - Nya moderaterna - och försökte kontrollera sitt ledarskap genom att tysta intern opposition. Han hallucinerade mer fiendskap än han gjorde korrekta bedömningar (det berodde på att han var en simpel räknenisse utan humanistisk bildning).

Reinfeldt med känd födelsetid hade rent fysiskt sin kontrollplanet Saturnus i fientlighetens 6e hus, men eftersom Solen är hussignifikator för 1a huset är det inte förvånande att Hoovers solascendent med Saturnus i ett 6e hus i det mentaliserande Luftelementet, skulle uppvisa snarlika drag av kontrolldåre som Reinfeldt. Och vad om look-alike-faktorn? Jag säger bara det!
DN hade för flera år sedan en artikel som beskrev Reinfeldts hårda mor och Saturnus kan betraktas som föräldraskap ur dess hårda och reglerande aspekt. En stark Saturnus ger "herrans tukt och förmaning". Hoovers maktsfär var inskränkt eller begränsad och vilket tecken kan bättre beskriva en småskalig klanmentalitet än hemmets och familjens tecken Kräftan? 

Här drabbar kontrollbehovets Saturnus Kräftans tecken via planetens långa 270-gradersvinkel. Som ofta påpekat då Reinfeldt var Sveriges mäktigaste person och inte ödslade någon tid på att förstöra landets sammanhållning, fungerar Luft och Vatten ibland uselt tillsamman. Kräftan är så räddhågsen och protektionistisk att den sluter sig och blir okontaktbar så fort den får för sig att det råder fientlighet utanför det egna trygga hemmet. Reinfeldt hade snart stängt in sig i Rosenbod och medierna kunde knappt få ett ord ur människan! 

Hoover byggde sig en inskränkt maktsfär som han styrde över med fruktan! Om tecknet Kräftan står för oro som intensifieras till djup fruktan eller terror i nästa Vattentecken Skorpionen, så är den här negativa känslan främst knuten till Saturnus bland planeterna. I Saturnus aspekt från Luft mot Kräftan får vi således en dubbel attestering på att det här i grund och botten är en feg och räddhågsen människa som valde hat och mobbning som ett sätt att dölja hur svag han egentligen var. Missa inte att också Reinfeldt hade samma dubbla attestering eftersom han soltecken var Kräftan. 

Hoovers dubbelnatur förklaras väl av planeterna inom den skyddade sfären i Kräftan: Mars och Venus, hat och kärlek, fruktad mobbare inom hans maktsfär och samtidigt en venusiansk välgörare! Kombinationen mellan Venus och en fallen Mars passar utmärkt in i det mönster bloggen hittat där Mars hade en överrepresentation i  sitt fallna läge i Kräftan i horoskop för homosexuella. Som alltid med statistiska sanningar dömer de ingen enskild individ till homosexualitet, men det kan noteras att verkligheten själv här tycks bekräfta den gamla astrologiska doktrinen att det är något skumt med Mars när den tränger in i det avskilda område som förr kallades harem och nu kallas hemmet. 

Harem är den plats där kvinnor borde vara fredade för den sexualiserade råbusen Mars som inte kan tänka alls utan enbart går på blind drift - en våldsman, en våldtäktsman. Månen, Kräftan och 4e huset indikerar också människans retreat för att vila och återhämta sig - "kick back". Minns den sjuka svenska polischefen "kapten Klänning" som med samma fallna aggressionsplanet i trygghetsbehovets Kräfta spelade feminist och i hemlighet ägnade sig åt förnedringssex mot kvinnor. Ja, i efterhand framkom det att Hoover hade en stor samling pornografi så det går att fantisera vilt här om USA:s mäktigaste man - om man har den nivån.

Missa inte att det är kontrollplaneten Saturnus som "styr" detta slutna Rum (Kräftan) där hat och kärlek rörs samman  i en mentalt sjuk röra! På den här punkten är Hoovers horoskop ännu värre än Fredrik Reinfeldts, vars Saturnus bara skadade hans 3e hus på ett generellt sätt, vilket kunde höras i hans mediokra kommunikativa färdigheter - de var så usla i början av hans statsmannaskap att han måste ha fått åtskillig medieträning eller fått lära sig att inte tala alltför "fritt ur hjärtat" utan hålla sig till stödpunkter eller manus. Reinfeldts försök till självbiografi omvittnade också hur den krampande Saturnus gör tredje intellektshuset för litet, tråkigt och formellt och utan schvung. För Hoover är det alltså hans "horbockssyndrom" (Mars + Venus) som krampar och blir komplicerat (klä sig i kvinnokläder...). 

Till både Kräftan och Vågen hör en tendens att vara väldigt nyfiken på skvaller och det är inte svårt att förstå hur andra punkten, "besattheten" av andras sexualitet springer ur samma Saturnusaspekt.

Rasismen och judehatet skulle visserligen kunna läggas på den ofta väldigt negativa Jungfrun, men sinnelaget är här en i grunden småaktig "räknenisse" som vill hålla koll på alla detaljer (Hoovers arkiv var detaljerade och gigantiska), men återigen är det Saturnus som ställer till det. Missa inte den nära nog katastrofala underminerandet av Vågens rättrådighet och balans när Saturnus som sin disponent och ägare har en Venus som sjunkit ner i Vatten, ner i den känslomässiga sfären så att partiska och klaniska nycker styr Saturnus maktutövning! Sedan angriper Mars i sin tur Saturnus så att vi får en evig loop av angrepp och motangrepp mellan intellekt och det hus som tecknar olyckor och fiender. 

Det här kan vara det mest mentalsjuka horoskop bloggen någonsin kommenterat! Men det finns en form av sinnessjukdom som ändå lyckas maskera hur illa det är ställt och den hittar man ibland när Måne och Sol står i Jordelementet som här. Måne och Sol tecknar mellan sig livslinjen (vägen från barndomshemmet till en lysande karriärposition) och Jordelementet tenderar att ta udden över vad som än pågår på djupare psykologiska nivåer. Människan kan vara spritt språngande galen men ändå presentera eller agera på ett sätt som vinner den träiga folkmassans förtroende. Faktiskt, är det något som vinner förtroende för blinda och enkla människor är det Jord - upplevelsen av något konkret och påtagligt. Hoover var i massornas ögon en duktig brottsbekämpare och allt det vi kan se tack vare den sideriska zodiaken var helt obekant för den genomsnittliga amerikanen.

Att ingen i hela USA under ett halvsekel avrättade denna man i tjänsten är kanske ändå inte något större mysterium. USA:s horoskop är ungefär lika sjukt som Hoovers, så han representerade det amerikanska normaltillståndet där Luft och Vatten ger en tendens att fly sanningen och fabulera ihop "alternativa fakta" - som Trumps talesperson uttryckte det när USA:s nuvarande president åter visade att den "amerikanska drömmen" just bara är substanslösa inbillningar. (Hela regeringen Reinfeldts mandatperiod var också på amerikanske manér ideologiskt nonsens som spreds för att mörka hur de urholkade landets välmående och slussade medel över till dem som redan hade det bäst.)

Är det inte lite skrämmande att Sverige närmar sig detta land som sin storebror och beskyddare mot den stygga ryss vi med samma vansinne som Hoover uppvisade alltid har sett som en fiende? Med en inhemsk elit på den här nivån är landet perfekt kapabelt att förinta sig själv, helt utan ryskt bistånd! Och det är det som just nu pågår i handelsavtalens och kapitalismens namn. 

Kapitalismen är en lek, ett spel för de rika och som aldrig låter den stora massan komma ens i närheten av något sådant som ett kvalificerat självförverkligande. Massorna serveras  falska uppmaningar att vara flitiga och nyttiga och lönsamma - samma visa både från höger och från den genomkorrupta socialdemokratin. 

Inte en person i maktposition har idag någon plan för hur folk i ett land utan vettiga arbeten ska försörja sig när robotiseringen tagit ytterligare tre steg och över en natt hela branscher försvinner. Men den svenska eliten ÄR den amerikanska så det blir helt enkelt rovkapitalisterna som får bestämma om Sveriges befolkning om femton till tjugofem år ska gasas ihjäl, eller om de ska ta några knivsuddar från sin samlade förmögenhet och införa medborgarlön. 

Det är här vad som händer när ett arbetarparti redan i början av sin historia lägger sig platt inför de rika och låter dem behålla all egentlig makt istället för att avlägsna dem och börja om helt från början. Arbetarna fegade ut och sedan verkade tid och öde tills rovkapitalismen - med Borg och Reinfeldt som spjutspetsar - sänkte hela skutan. Arbetarna är nästan de mest skyldiga eftersom de bara vill bli som dem de föraktade så länge de hade mindre pengar för egen del. Denna materialistiska grundsyn förklarar hur just sossar är så extremt korruptionsbenägna. Deras världsbild är fattig. 

Återigen är de bara den sideriska zodiaken som kan berätta om vad som är högt och vad som är lågt, västastrologin fegade också ur och droppade den gamla tanken om den Rationella Själen (Luft) och den Irrationella Näringssjälen (Vatten). Den senare driver dem som bara tänker på kroppens fortlevnad och för dess skull säljer ut högre principer - se barnmorskan som dragit Sverige inför EU-domstolen! Hon agerar nu sanningsvittne på den internationella arenan, uppenbarligen utvald av Gud, eller Ödet som den här bloggen säger för att undvika missförstånd kring ordet "gud". 

De gamla grekerna använde t.ex. termen "intellekt" för att beskriva den intelligens som genomsyrar universum, precis som hinduismens "buddhi" (namnet på planeten Merkurius) betecknar ett gigantiskt intellekt som är på plats före det att man kan tala om en världs tillblivelse. Dessa ting kan bara den människa uppfatta som själv står i kontakt med ett rent intellekt, men som övriga mänskligheten antingen kan välja att tro på eller i dårskap förneka. 

Se t.ex. ledaren för ateistsekten Humanisterna i Storbritannien och hans snöpligt isolerade och undanträngda intellektsplanet i sinnelagshoroskopet. Hos vissa föder en sådan blockering nyfikenhet på det okända, hos andra bara terrorskräck och förnekelse. Det är, som det länkade inlägget visar, inte helt lätt att förutsäga i vilken riktning symboliken kommer att slå, bara att det finns en inställning av något slag till den största av de stora frågorna. Om vi har en skapare eller om vi har skapat oss själva och var och en lever i vår egen isolerade luftbubbla.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar