Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 14 juni 2017

Det profetiska musikalbumet med exakt födelsetid


Medelklassens spöklika intighet...


Av en slump fick jag syn på den extraordinärt precisa uppgiften på Wikipedia om när David Byrnes och Brian Enos andra musikaliska samarbete släpptes. Skivan "Everything That Happens Will Happen Today", kom ut klockan fyra på morgonen - världstid - den 18 augusti 2008. 

Eftersom Byrnes nästa album också var ett samarbete, med artisten St. Vincent, men saknar timangivelse, måste jag misstänka att det är teknokraten och ateisten Brian Eno som födde tanken om en specificitet av detta slag. 

Tidens herre är ju Saturnus men den är också en formgivande faktor, så möjligheten är att två VÄLDIGT stajlorienterade artister båda har en stark Saturnus i sina horoskop så att frågan om vem som födde idén om klockslaget inte kan avgöras den vägen. Men ett horoskop för skivan låter sig göras och då gäller förstås Greenwich som bas för världstiden (UT brukade kallas Greenwich Mean Time).

Det här stycket från (engelska) Wikipedia summerar albumets själ rätt väl:
Brian Enos instrumentala demoinspelningar var i huvudsak skrivna i förstorad treklang, vilket Byrne uppfattade som smått olycksbådande och otypiskt för att komma från Eno. Trots detta blev Byrnes texter både hoppfulla och andliga, med teman om förlösning eller vad han kallar "optimism trots förfäran".

Spänningen mellan optimism och pessimism, och de andliga temata, framträdde snabbt under det år under vilket Byrne skrev texterna och han spekulerade att de kan ha varit ett motgift till hans "fullständiga pessimism och cynicism över politiken [George Bush Jr.] och tillståndet i världen."
Hur väl passar det inte med ett album släppt under fullmånen efter att ha skapats av två individer varsin sida av världen genom att sända musikfiler fram och åter via e-post, två individer med vitt skilda sinnestillstånd när de tog sig an distanssamarbetet.Enos musikaliska bidrag bestod av gammal skåpmat han haft liggande i åtta år, medan Byrne således formade texter i rak motsats till sitt sinnestillstånd, svårt plågad av den onda tid vi fortfarande lever i sedan kapitalismen INTE återhämtat sig efter det onda bankväsendets sammanbrottet vid Lehman Brothers konkurs och börskraschen den 15 september - knappt en månad efter att detta spöklika album släpptes!

Missa inte att det är HEMMETS och trygghetens ascendent Kräftan som stiger i öster och titta sedan en gång till på valet av motiv på skivomslaget. Visst ser Huset ödsligt ut! Detta måste ha varit en väldigt inspirerad omslagsartist (smått profetisk) eller också en David Byrne som hade järnkoll på händelseutvecklingen i USA.

Det är strax efter albumet nått "marknaden" bostadsbelåningsbubblan brister och USA:s lägre och mellersta medelklass börjar hasa ner i ett helvete som ännu inte nått Europa med full kraft, men kommer att göra det innan kapitalismen klappar ihop och laglöshet (terror) blir dagens ordning och i sin tur föder en längtan efter något nytt och mer andligt sätt att leva.
On December 30, 2008, the Case-Shiller home price index reported its largest price drop in its history. The credit crisis resulting from the bursting of the housing bubble is—according to general consensus—the primary cause of the credit default swap bubble of the 2007–2009 recession in the United States.
/Wikipedia
Ser man skivans horoskop i skenet av samtida händelser ser det kusligt olycksbådande ut!  Det kan bara förklaras med att en "stor själ" har haft sin hand i albumets tillkomst: David Byrne (se hans horoskop). Det var också hans långsamma textförfattande som sköt lanseringen fram mot denna fullmåne.

I retrospekt visar sig David Byrnes "andliga motgift" ha varit uddlösa fantasier, för även om den lyckliga stjärnan Jupiter är en planetär vän till Kräftan och dess hemkära och trygghetssökande grundnatur, är den välgörande Jupiter här satt ur spel. Den befinner sig i Olyckans hus (6e) och kan som bäst utgöra just precis Byrnes "andligt grundade hopp om återlösning" (från den materiella världens syndfullhet). 

Jag valde här att färga fullmånen ominöst mörk eftersom den lägger sig längsmed den "sataniska axel" som driver människor ner i sanslös materialism. Romaren Manilius (1a århundradet) kallade sträckningen mellan 2a penninghuset och 8e dödshuset för "Tyfons axel". Det mytologiska monstret Tyfon har kommenterats om och om igen på bloggen, men Wikipedias artikel kan ge en förnimmelse av att temats inklusion i horoskopet inte ger någon lustigkurre. 

Lustigt nog verkar det vara David Byrnes värld som horoskopet tecknet och inte Brian Eno. Uppenbarligen hade Byrne den långt viktigare artistiska rollen i albumets tillblivelse. Enos bidrag var ett gäng gamla förkastade utkast till musik, och naturligtvis kan man i detta sammanhang se Månen i 8e huset för det som lagts åt sidan i denna värld och nu vistas på andra sidan, i dödens domän.

Se också horoskopet för Lehman Brothers krasch i "Här dog Reinfeldts falska dröm" (2011). En Reinfeldt som för övrigt verkar ha misslyckats med sin amerikanska bankkarriär eftersom han nu är tillbaka som svensk utredare i någon trist kommission! Aftonbladet verkar ha många fula moderater inbäddade i personalen eftersom de som enda svenska tidning fortsätter bevaka denna helt mediokra politiker och yrkesmänniska. 

Intressant nog inte ett knyst i något medium om varför Reinfeldt inte längre arbetar för "Bank of America" (om rekryteringen i N.Y. Times i mars 2016)... Den tystnaden i sig antyder att den nya svenska mediokriteten inte räcker till internationellt. Därför rusar förrädarregeringen anförd av försvarsministern till ett NATO-medlemskap som de mörkar för att kringgå folkopinionen. Man talar om att "individuella samarbeten" med enskilda NATO-nationer som Storbritannien. Men vad är nettoeffekten, givet förra årets snarlika och direkta avtal med USA? Sverige har än en gång valt sida och är distinkt vad som i antiken kallades en "Guds fiende". Vad som händer sådana, kunde redan den gamla Tarotkorleken sia om:
Flammande vredeseld från himlen krossar Tornet och de kollektivt skyldiga boende störtar till marken. Lehman Brothers konkurs om och om igen, medelklassen vräkt från sina hem och nedstörtade till den underklass de så hatat och sökt stänga inne i fattigdom! Nästa civilisation blir kommunistisk - ingen äger något och därmed gäller "allt åt alla".

Tarotkortets symbolik påminner för övrigt en del om myten om det arroganta och hybrisdrabbade bygget av Babels torn som splittrade världens människor i skilda språk och gjorde dem till främlingar för varandra. 

Vilka länder eller kulturer bygger idag sådana här Ondskans torn? Profithungriga markägare. Det är via dessa högresta och ibland sjukligt skruvade penisar till landmärken man kan lokalisera "Guds fiender".


(Tillägg. Inlägget var inte avsiktligt knutet till dagens förödande brand i ett 27 våningar högt bostadshus i London - men efter publicering inser jag plötsligt släktskapen i motiv. AB-rapporteringen kan mycket väl ha påverkat den vändning som bloggtexten tog... Vid närmare granskning visar det sig till råga på allt handla om en brinnande byggnad i North Kensington - en stadsdel som jag för bara några dagar sedan kommenterade apropå Theresa Mays självmål. Kan det vara födelsen av en ny form av terror jag just har beskrivit i föregående textstycken? Då är västerlänningens tid av champagneskålande definitivt över! Den tanken tycks motsagd av att det lyxreonverade huset ska ha fått ny yttre isolering och att Elden, som först var knutet till ett enstaka kylskåp fick grepp om och älskade materialet på Ytan.)

*****


Bonusspaning


Hur det än gick med Reinfeldts konsultroll hos Bank of America är det intressant att notera hur usel himlen ser ut för dygnet då banken meddelar sin rekrytering:


INGENTING BÅDAR GOTT! Reinfeldts eget medfödda storkors i okunnighetens kvalitet Tamas är på plats igen och den enda planet som undslipper att dras ner i denna insiktslösa och besatta kvalitet som utmärker särskilt kapitalister och slavdrivare och makthungriga demoner, är Solen. Men den placerar sig i detta horoskop i stället i Olyckans eller oflytets 6e hus. Som motor (Solen) för bankens marknader "västerut" har de verkligen misslyckats i sin rekrytering. Ominat för dygnet som sådant är verkligen inte bra. 

Lustigt nog har Bank of America sitt högkvarter i Charlotte, N.C., och det skakade om den här bloggaren en smula att upptäcka. I den staden tillbringade han nämligen ett av sina uslaste och ringaste tidigare liv som färgad slav under en inflyttad stroppig fransos! Givet hur många raljanta inlägg som ägnades Reinfeldt under hans usla år som svensk makthavare kan man bara undrar över varför hans själ åter dragits till denna stad. 

I min drömlika återkallelse av detta liv insåg jag att den franske husbonden gav sina negerslavar tyska förnamn så att hans gäster kunde skratta rått åt detta internskämt när andra fransmän var på besök. Det fanns tydligen en animositet mellan fransmännen och tyskarna. Jag googlande många år efter denna tidigare liv-förnimmelse och upptäckte då att Charlottes tidiga befolkning bestod av just fransmän och på stadens andra sida tyskar (och en del irländare)! Detta stycke obskyra lokalhistoria hade jag som svensk naturligtvis ingen aning om men gav plötsligt oväntad substans till mitt tidiga och korta liv under 1700-talets första hälft som färgad med det tyskklingande namnet Oswald.

Det sägs att själen är nostalgisk om gärna söker sig till sina gamla stråt - särskilt i en tid som vår när det är så lätt att resa över hela världen kan man betrakta sina egna gjorda resor som tydliga signaler om var de i övrigt helt mörklagda tidigare liv som utgör ramverket till detta kan ha utspelat sig! Det finns därför en otäck möjlighet att Reinfeldt var någon av de arroganta fransoser som gästade det hus vars trädgård negerslaven Oswald skötte och som nu sökte sig tillbaka till samma onda själar i Charlotte som nu placerat Bank of America där! 

Charlottes tyska befolkningssegment påminner om att jag tidigare spekulerat över hur stor del av Stockholms borgerliga elit som var nazister i Tyskland under Andra världskriget och som sin nästa återfödelse valt det ariska Sverige - landet de så svärmade för. Det skulle perfekt förklara varför Stockholm idag är en själlös och iskall stad av kroppsfascister...

Bloggarens eget förmodade tidigare liv blir nu en pusselbit i ett helt annat spel - frågan om vad Reinfeldts själ haft för sig genom sin historia. Det var kanske en minsta gemensam nämnare i Charlotte som fick bloggarens själ i detta liv att omedelbart identifiera en tom sprätt från det förflutna från det att Rensvält vann valet genom en lögnaktig reklamkampanj om att representera den moderna arbetarens intressen! Bloggarens själ visste att detta inte var en äkta arbetarvän, det hade han minsann erfarit i ett tidigare liv! Det enkla svenska folket (säkerligen med liv efter liv som slavar i ryggsäcken) köpte däremot aningslöst pr-makarnas tomma floskler. 

Sedan knäckte raskt Reinfeldt med sidekicken Borg folkets sammanhållning via chockhöjda fackavgifter och banade väg för Rovkapitalismens sista fas i Sverige. Bortom hans 8 år vid makten väntar nu bara kaos för det gamla Sverige med dess själviska vapenexport som göder de rikaste procenten som äger detta land och dess tomträtter på vilka deras hånfulla skyskrapor till sin egen ära reses. Ett land fyllt av patetiska miniatyr-Trumps! 

Är ett sådant land värt att bevara för framtiden? Jag tror de stora historieskrivarna i skyn redan fattat beslut i den frågan...


PS. Noterar i efterhand att horoskopet för rekryteringen av Reinfeldt har Vågen i 28 graden i öster, ex-politikern har sin Måne i 20 graden och bloggaren har sina merkuriska förnimmelsespröt i 27 graden. Naturligtvis bara rådata och jag avstår från att spinna någon historia på så lösliga koincidenser. I jämförelsen är "Charlotte-kopplingen" mer fascinerande. 

Jag vågar svära på att ingen av den här lilla bloggens drygt 1000 återkommande läsare (ett skyldigt nöje säkert eftersom de inte visar sig i kommentarfälten), har någon liknande historia knuten till just denna stad och på samma sätt förargat sig över en sprätt som sedan går åt rekryteras av den ondaste eliten i staden! Och om så skulle vara, är det säkert också en f.d. negerslav från samma stad

Ödet tycks placerar ut "folk" i lösa grupper här och var över världen! När jag för något år sedan av nostalgi kollade upp några föredettingar, blev jag nästan chockad av att hitta två stycken i min omedelbara närhet, en bara några parallellgator bort och en annan en ynka tvärgata bort - har gått förbi den porten otaliga gånger! 

Givet mitt begränsade antal relationer i detta liv måste man börja undra om Ödet dessutom placerar ut själarna på ett sätt direkt återspeglas i deras geografiska förhållanden till varandra. Är vi bara delar av ett sinnrikt matematiskt mönster som någon mellangud roar sig med att designa på uppdrag från de större befälhavarna över Totalödet? Det är fritt fram att tänka, vad än den svenska Överheten söker lära ut via medierna...


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar