Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 14 juni 2017

Den skattesmitande svenskens monstrositet röjd!

The Guardian producerar ett fantastiskt scoop om hur EXTREMT de rika svenskarna, norrmännen och danskarna fifflar för att slippa skatt på sina pengar. De visar sig genom några lyckosamma läckor vara långt rikare än man trott. Vi som förargats över den enstaka procenten mot de 99 övriga bör nu gå i taket i helig vrede - om vi inte bara är avundsjuka materialister. I det fallet kan vi tiga still, medskyldiga till den sekulära världens moraliska kollaps på senare år. The Guardian konstaterar att dess tre nämnda folken på gräsrotsnivån vanligen gör rätt för sig och att situationen i det sjukliga England troligen är ännu mer extrem!

Situationen i västvärlden är nu långt så långt gången i fråga om ekonomisk ojämlikhet att vi sedan länge passerat den nivå där Frankrikes borgare en gång gick man ur huse och prompt halshögg den översta eliten! Vad kommer att hända denna gång? Kommer militären att kuppa bort dessa 0,2% superrika (och makalöst skattesmittande) monster som styr landet och inrätta undantagstillstånd - allt för att rädda Sverige från det inbördeskrig som annars är ett faktum. Förrädare som regeringen Löfven kommer aldrig att våga ta tag i frågan om parasiterna i toppskiktet hur mycket folkligt stöd de än skulle kunna vinna på att "lyfta frågan". Partiet är helt insyltat med vårdvinstsvängen och andra lämpliga avtagsvägar efter några pliktskyldiga år som karriärpolitiker...

The Guardians upprörande gräv kommer samma dag ett gentrifierat höghus i London står i brand och det är inte svårt att se det symboliska sambandet. De fattigare tvingas bort ur storstäderna vartefter husen renoveras och kvar blir bara de som kämpar hårdast i det äckliga hamsterhjul som de superrika arrangerat för att själva kunna njuta livet ostört medan vanligt folk tar kål på varandra eller sig själva i konkurrensträsket. Jag arbetar själv deltid i en icke namngiven firma och har noterat hur detta med konkurrens för kundnyttan är en ihålig och tom lögn. Det är kartellbildning hela vägen och försök själv hitta varan X till nämnvärt lägre pris någonstans. Samma terror mot vanligt folk i dagligvaruhandeln där monstret ICA som har 50% av marknaden och prismonopol snart inte längre kommer att kunna maskera sin ondska genom lättsam ICA-Stig-reklam... 

Kapitalismen är ett ondskefullt instrument konstruerat av mänsklighetens lägsta avskum, och de bör oskadliggöras för att förebygga att Väst går under i nästa världskrig. En radikal omfördelning av tillgångarna nu skulle inom en generation kunna ge ett paradis istället för det helvete som t.o.m. medelklassen i sina dystra stunder av hopplöst livspusslande och räddhågsen tystnad på jobbet inser att de har hamnat i.

Vad som händer på himlavalvet när den brittiska tidningen publicerar skandalnyheten om de groteskt skattesmittande skandinaverna, är egentligen bara små ändringar i betoningen - horoskopet för "skyskrapan brinner" är illa nog och här flyttas bara hemskheterna runt en smula.
Innan man granskar de båda ILLGÖRARNA Mars och Saturnus effekt på räknenisse- och lögnhalsens tredje hus, bör man ha klart för sig att problemen sitter på ett annat ställe i det här horoskopet.

Se det 10e huset för makthavarna och notera att det är det egocentriska barnets tecken Väduren som där anknyter till pengarnas planet Venus. Eftersom den måttligt idealistiska Kräftan, vars intresse sällan sträcker sig längre än det egna hemmets välmående och trygghet, inte fungerar alls med balansaktens Venus blir detta genast en av de sämsta kombinationer av Persona (ascendent) och makthavarhus som går att föreställa sig. Det är horoskopet för en gränslöst självisk rik man, enbart intresserad av att behålla sina pengar för sig själv eller inom den egna klanen (Väduren/Kräftan).

Men dessa rika och omogna barn till samhällsledare lider av värre åkommor än så eftersom 10e huset här ägs av Mars som står i intellektuella och kalkylerande tecknet Tvillingarna och i 12e huset som indikerar världslig förlust. Vi har alltså massor av egoistiska venuspengar bland makthavarna (10e) men Venus disponent Mars döljer dem i "förlustens" 12e hus. Jag har sett tecken förr på att en närig Vattenascendent som får in ett ockuperat Lufttecken i 12e huset är falska lymlar som i lönndom smider agendor och framställer sig som offer fast de inte är det. I vissa fall dock snarare neurosliknande förhållanden eftersom mentaliserande Luft i ett vattenhus kan ge anfäktade psyken - folk som hänger upp sig i låsta tankemönster, fobier eller annat... Det är hur som helst en osund placering för makthavarsignifikatorn (Mars) att ligga i detta hus, och att Mars, en omoralisk planet, påverkar Venus är ofrånkomligt.

Kräftascendenten har de riktigt stora pengarnas Jupiter som en vän och tillgång, men här ligger Jupiter i ett moraliskt dubiöst hus, det räknesmarta tredje intellektshuset. Problemet är att för Kräftascendenten, ett tecken som går på instinkt, är inte heller Merkurius svala och logiska förmåga en tillgång. Även Merkurius är en "verksam illgörare" för Kräftan och när man nu hittar det dubiösa intellektshusets ägare i 11e huset för IDEAL och ägd av den i detta horoskop onda penningplaneten Venus, då har vi fått en så negativ spiral att man bara baxnar! Och ovanpå detta kastar sedan Mars sin onda aspekt mot Jupiter som nu korrumperas och inte längre visar sin goda natur. 

Ännu ett horoskop som stinker illa som Nymoderaternas än gång gjorde! (Nymoderaterna tog bort arvsskatten och har gjort det omöjligt att studera vem som äger något i Sverige! Se även inlägget med horoskopet för dagen då Bank of America aviserade att de rekryterat folkförrädaren Fredrik Reinfedlt. En i sanning svart dag!)

Så när blir det ny Fransk revolution? Mer korrupt än så här kan det inte rimligen bli i Skandinavien!

Jag minns tillbaka bara några år och den naivitet som fick mig att skriva ett inlägg om en sådan sak som att svenskarna butikssnattade mer än någon av de skandinaviska grannarna. Detta har förstås sin enkla förklaring: den lilla människan anar vad som pågår bland de privilegierade och det apan ser (i sin föreställning) det imiterar apan!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar