Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 6 juni 2017

Dror Feilers empatiska uppsåt

Eftersom bloggen har en stab av alternerande alter egos blir infallsvinklarna på aktualiteter lite olika. Bror Feiler, den judiska Palestinaaktivisten har tidigare avfärdats som en "proffsdemonstrant", men när jag läser en text i AB av honom hörs en sansad och insiktsfull person än någon gapig debatt jag tog del av för länge sedan.

 Frågan är därför om det går att backa på den kritiska läsning av hans horoskop som ett inlägg om sjönöd associativt växlade in på (i samband med hans deltagande i Ship to Gaza-aktivismen). I den texten såg jag den förstahusplacerade Månen i Lejonet som ett olyckligt "läckage" in i egosektorn av de sämre och förlustbringande tendenser som utmärker det 12e huset och som hinduisk astrologi menar är negativ karma från närmast föregående liv men som detta liv syftar till att lösa upp så att själen åtminstone befriar sig från det senaste av de sänken som den drar på sig för vart ostyrigt liv. 

Utifrån den här ganska specifika betydelsen får man förmoda att det 8e huset för korruption och död och som också indikerar dålig karma snarare tecknar totalsumman av tyngande bagage och inte bara det från det närmast föregående livet (det är troligen närheten mellan 12e och omstarten i 1a som givit upphov till tanken om ett angränsande tidigare liv). 

Det 8e kontrasterar nämligen tydligt med det lyckosamma 5e huset som explicit kallas för purva punya - "tidigare meriter" kanaliseras nu genom detta hus och kan yttra sig som specialbegåvning inom ett eller flera områden, förmågan till ledarskap eller en allmänt fri, lekfull och kreativ grundnatur. Femtehuset tecknar en levande själ i skapande verksamhet medan åttonde huset i varierande grad binder och kanske främst attitydlåser horoskopägaren - det är en ormgrop man kanske inte ska titta ner alltför djup i då det är krama som ligger och sakta dekomposterar...


Tyfons axel (2a/8e husen) för de arga individerna!
(Besläktad med den sataniska axeln, men då med
sikte på Oxen/Skorpionen - teckenparet i den
naturliga zodiaken som motsvarar 2a/8e.)

Det som tiodubblade min respekt för konstnären och aktivisten Dror Feiler var att han under sin israeliska värnplikt samvetsvägrade utföra uppdrag på av Israel ockuperad palestinsk mark.

Vänder vi det tidigare negativa spinnet på 12e husets "onda daimon" eller otjänligt, förlustbringande tendenser till något gott, så är det alltså Kräftans tillstånd av exil som Lejonet i Feiler vänder sig mot eftersom Månen i 1a "läcker" in medvetenhet om folk (Månen) utan skydd eller hem (Kräftan)  och i exil (12e) från den plats i världen de traditionellt uppfattat som sin.

Men detta är mer än att bara byta spinn, den här gången är det Feilers okomplicerade men välskrivna text som får mig att titta mindre schablonmässigt på kartan. Och genast inser jag mitt misstag: Jupiter borde inte ha åsidosatts. Den står visserligen extremt försvagad i det 8e onda huset, men i sig är den Stora Välgöraren Lejonascendentens vän och en tillgång för denna - bara hämmad och bunden genom den tillfälliga dåliga placeringen i 8e. Jupiter är dessutom i härskarläge i Fiskarna och påminner således om den "frälsare" antikens sjöfarare åkallade för att segla säkert (se inlägget om Zeus Soterios). Så passande för Feiler som deltog i två resor med Ship to Gaza! Nu ingrep israelerna så Jupiter i 8e tycks inte ha svarat värst väl på bön, och detta, får förmodas, beror på dålig karma från tidigare liv, vilka Feiler i detta söker reparera genom nitisk aktivism för de utsatta palestinierna. Själar som konverterat i sitt förra liv kommer kanske tillbaka som glödande missionärer eller aktivister - de är ju fortfarande nyfrälsta med insikten om hur saker borde förhålla sig... 

Min miss nummer två när jag raljerade över vänsterns proffsdemonstranter var att Mars, så "fallen" den än är i Kräftan, likväl också den är en vän med Lejonet i 1a huset och en verksam välgörare. Och: den välsignas av Jupiter, vad lite den nu kan göra från sitt blockerade läge i åttonde. Under det jag avfärdade som ett sensationalistiskt och rubriklystet Lejon finns alltså ett värnande och empatiskt Vattenelement som visserligen är kopplat till "ond karma" i tidigare liv, men likväl ett stöd för det ledande Lejonet. Resonemangen är hypotetiska eftersom sol- och månascendenten dock inte är Feilers fysiska födelseascendent, men om vi ändå tolkar "som om...", blir denna goda men infrusna Jupiter också 5e husets tillfälliga ägare och indikatorn om purva punya. Detta är alltså god karma som "frusit inne" och inte tillåts fri manifestation i detta liv. Det är naturligtvis svårt att undvika tankar på Förintelsen när man ser "upplösningens" Vatten och  storskaliga Jupiter i kombination med olyckans Mars i minoritetstecknet Kräftan...

Så nej, detta är inte bara ett annat spinna på samma stjärnhimmel, det är en ny läsart som tar hänsyn till flera - och viktiga! - spelregler vid tolkningen av ett  horoskop. I slutändan må instinkten att försvara någon eller någons revir (palestiniernas land) framstå som upphetsad och skrikig (Kräftan är kycklingmamman i zodiaken, nervig som få inför hotbilder - se bara Stefan Löfvens obefintliga cool). MEN... astrologin ger placeringarna i Vatten bästa betyg här och det modifierar inte förståelsen av det 12e huset. Mars är en välgörare men verkar mitt inne i prövningens och exilens hus och kopplar via 12e husägaren Månens placering i 1a samman Dror Feilers sinnelag - som är förlorarnas sinnelag - med Mars aktivism och kamp för att värna de utslagna. Jag önskar jag inte råkat läsa om den gapiga debatten (kanske med Israels diplomat i Sverige, minns inte). Tumultet gjorde i vilket fall ett dåligt intryck på mig. Hade jag istället först fått Feilers historiskt tillbakablickande artikel i händerna, hade jag troligen hittat horoskopets välmenande och empatiska sida i första försöket.

Men visst är kartan extremt komplex, Solen i Lejonet är en dominant individualist vilket förklarar varför inte samkvämets Venus fungerar väl i detta tecken, den "Lilla Välgöraren" blir en verksam illgörare. Nu bränner dock Solen Venus utom synhåll via en konjunktion så att frågan om bristande förmåga att hitta samförstånd och harmoniera med andra blir en ren icke-fråga. Solen i Lejonet propsar på SIN synpunkt vilket delvis kan förklara den skrikiga debatten. Men här finns också den undertryckande Ketu i 1a huset och den draggar såväl (den brända) intellektsplaneten Merkurius som Solen, vilket gör första huset till ett av de mest svårtydda man kan hitta. 

Med både kommunikatören Merkurius och den "seende" Solen i samma grad uppstår det hinduerna kallar "planetärt krig" och typiskt nog finns två och helt motsatta traditioner om vem som vinner detta krig. Jag tycker lärosatsen är eminent logisk där vinnaren är den planet som har mest nordlig latitud. Solen är nu själv referenspunkten - dess ekliptika är per definition 0°. Vid Feilers födelse befinner sig Merkurius cirka fyra grader längre ner på himlen (men som sagt osynliggjord under dagen pga solljusets styrka). Vinnare i det planetära kriget är således Solen själv, och därtill i härskartecken. Ett mer genuint Herrens stridande Lejon (ARI-EL) får man leta efter! 

Mycket talar för att den blodfixerade konstnären antingen själv var en krigare (soldat) i sitt närmast föregående liv, och då troligen i befälhavande position ELLER, om man utgår från den folkliga Kräftans tecken, att han var ett oskyldigt offer för krigsbrutalitet - se ovan om misstankarna om det judiska traumat som följt på Förintelsen. Vattenelementet anknyter i högsta grad till den lägre människan - den simpla biologiska varelsen. Medkänsla med Förintelsens offer (han kanske själv var ett och återföddes bara några år efter sin förra död) får i detta liv hans hjärta att klappa starkt som ett Lejons och Vattenempatiskt - men inte med judarnas sak utan för offren för staten Israels orättfärdighet i vår tid. 

Vatten i 8e och 12e kan således indikera att man ställer fixeringen vid egna blodsband åt sidan och väljer en högre ståndpunkt (med Vattenascendent blir det kroppsnära, sinnliga och begränsade istället hela ens universum - särskilt Kräftan i öster tycks kunna bli små och klaniska i utblicken).

I den meningen kan man säga att Dror Feiler heroiskt (Mars) "bränner" dålig karma som hans folk (Kräftan, etniska minoriteter) drog på sig vid Förintelsen. Han söker förstå den israeliska medborgaren att lyfta blicken till en högre sak och inte bara leva bakom skygglappar. Hela staten Israels bildande var ett misslyckat försök från Europas sida att gjuta olja på vågorna för den storskaliga förintelsen av judar för den bestialiska vite mannens hand. Staten Israel som ett par plågsamt illa tillskurna skygglappar.*****


Se även: Israel - en skurkstats horoskop (från 2010 och med reservation för att tolkningarna var mer haltande då än nu)

Se även: Staten Israel och självdestruktiviteten (2012)

2 kommentarer:

 1. Se där, ytterligare en aktivist ombord på ett fartyg, i syfte att agera till stöd för en utsatt folkgrupp! Och även i det här fallet angreps fartyget av den starkare makten, som aktivisterna protesterade mot. Skillnaden är att Israel inte gick lika hårt fram som Frankrike, och att Feiler inte omkom.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du släppte generöst igenom min freudianska felstavning i rubriken! Själv straffad för vapenvägran råkade jag skriva Bror Feiler istället för Dror Feiler! :-)

   Det var en ren slump att det blev en båt till i så nära anslutning till föregående inlägg. Astrologiskt får man pussla en del för att knyta de två kartorna till varandra.

   Hur brett spektrum fotografen hade i sina motivval framgick inte av Wikipedia-artikeln. Att hans "tidstvilling", sångaren från gettot verkar från den väldiga kosmiska Vattumannen var dock klart, vilket får mig att tänka på att även fotografen kanske hade någon allmänmänsklig bevekelsegrund i botten (en mänsklighet i en enad värld).

   Feiler å andra sidan är, som jag skriver, kontrollerad från det omedvetna (12e och 8e) och uppbunden till den lägre, Vegetativa Själens affekter. Det ger någon som i sin aktivism i hög grad drivs av ett "underskott" av det goda - en kamp mot något i stället för en artikulerad världsbild som rastamannen och, inbillar jag mig, fotografen kämpade för (och rastamannen inte särskilt hårt eftersom han lämnade musikbranschen av och till och gjorde vanliga sysslor för att försörja sig).

   Nettoeffekten är dock snarlik eftersom det är Feilers empati med underskottet av mänsklig värdighet för palestinierna som hans Lejon ryter till om, precis som den 10 maj 1950 var en Vädur rotad i det stridbara Mars-Lejonet.

   Radera