Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)torsdag 15 juni 2017

Bostadseliten

AB presenterar några exempel på bostadsfifflet som är möjligt för de rika, och jag väljer att se på de harmonierande namnen Avander och Bergander. Men också horoskopen uppvisar en förunderlig samstämmighet.Som synes har båda två (sannolikt) bostadens signifikator Månen i Luftelementet, vilket tyder på mentalt slipade naturer, skickliga på att planera. Litet frågetecken för den förste, vars måndisponent Venus halkat ner i Vatten och slirar mot känslor och motstridiga attityder. 

Sinnelaget förgrovas och korrumperas i båda fallen av att båda de essentiella illgörarna Mars och Saturnus angriper Månen! Dels den direkta omoralens Mars men också den organisatoriska Saturnus som i sämre horoskop blir en bakslug bedragarmentalitet som söker rigga spelets regler till sin egen fördel. Och det verkar vara sakens natur här.

Ska sanningen fram verkar inte den hinduiska läran om planeternas "verksamma natur" helt pålitlig, men det kan bero på att jag försöker använda den på horoskop som inte är helt kompletta (saknar exakt födelsetid). Bergander, t.ex, borde hata korrupt rikedom eftersom hans månkarta är identisk med bloggarens med Månen i Tvillingarna och en verksamt ond rikedomsplanet Jupiter i 6e huset för fiender! Men tittar man närmare på saken är Bergander själv direkt infekterad av denna näriga och mörka Skorpion-Jupiter eftersom disponenten Mars är en både naturligt ond och här också verksamt ond (för Tvillingarna i första huset). 

Bergander finner sig helt belägrad av tvivelaktiga tankar om stora klipp (Skyttens hoppfulla natur). Bloggaren har inte samma direkta bindning mellan sinnelagets Måne och Jupiter, i hans fall är det istället 9e filosofihusets ägare Saturnus som sänkt sig ner till opposition mot Månen och där disponeras från fienden, den onda rike mannens Jupiter. Men detta är finlir och vid första intrycket skulle man kunna tro att båda horoskopen tecknar lika goda kålsupare! 

Berganders niondehushärskare Saturnus, som alltså borde borga för någon slags andlig moral eller medvetenhet aspekterar dock också psykets Måne, men nu via en kort och påträngande 60-gradersvinkel. Problemet här är att Saturnus befann sig i sitt "fall" i egoprincipens tecken Väduren. Han är således plågad av sin inskränkta utblick - vilken han delar med alla som var vuxna nog att börja ta intryck av 1980-tales egocentriska yuppie-era. Här förstördes i princip hela västerlandets befolkning och fick sina förstånd fångade i en modell som förklarar kräkmentaliteten i det marknadsliberala Väst. I Berganders fall är hans andliga kollaps total eftersom Saturnus här ägs av just den onda Mars vi just sett. 

Frågan är varför inte Bergander opponerat sig hårdare mot denna vidlyftiga omoral som en dålig Mars i Skytten tecknar? Bloggaren har utkämpat hårda kamper mot kristendom och andra 9e husfrågor under sin uppväxt, för att till sist komma till en bättre förståelse av de ämnen som sorterar under det hinduerna kallar "det bästa huset". Återigen är det finliret i horoskopets konstruktion som tycks ha förnekat Bergander den "högre vägen" i livet. Att det ändå finns något korn av verklighetsanpassning i honom visar att han blixtsnabbt skaffar sig en lägenhet på korrekt sätt när tidningen börjar snoka...

Slutintrycket blir ändå att planetens "verskamma natur" inte avgör värst mycket. Det krävs fortfarande ett pusslande med alla de astrologiska faktorer man använder i sin tolkning och här är t.ex. en fallen Saturnus i egocentrismens princip en betydligt representant för det gudomliga samvetet än t.ex. bloggarens Saturnus i just filosofins och religionens eget tecken Skytten. Det budskapet är "renare" vilket också syns i den här bloggens moraliserande turer!

Avanders fall är enklare, förutsatt att han inte är född så sent på dygnet att Månen lämnat Vågen. Som kartan är ritad är Mars sannerligen en illgörare i båda bemärkelserna och dessutom "fallen" i Kräftan och mäktigt placerad i realpolitiken och maktens 10e hus - detta hur är helt samvetslöst och det är därför grannen, det 9e, finns som komplement (makthavarens visa rådgivare). Avanders sinnelagshoroskop är i den här konfigurationen katastrofalt omoralisk, en Fredrik Reinfeldt i kubik, eftersom Mars-Kräftan i detta offentliga läge mår pyton (torgskräck) och söker gömma sig från det offentliga. Samtidigt är Månen sårbar för attacker i just frågor om Hemmet och det Privata (Kräftan eller frånvaron av privatmoral = Mars, den omoraliska).

Också i detta fall måste man fråga sig varför den Stora Illgöraren (Saturnus), som ju faktiskt förvandlas till en "verksam välgörarare" med Vågen i 1a huset har förhindrat korruptionen från att äta sig in i människans liv. Problemet, tycks det som, är att Saturnus inte är ett "rent" budskap trots att det står i sitt härskartecken Stenbocken, för det är den "verksamma illgöraren" Jupiter som tar täten och förstärker men också förorenar Saturnus strikta återhållsamhet och propsande på "ordning och reda". Och en ond rikedoms-Jupiter i Jord, i negativt polariserad (förslappad) opposition till  en fallen och dubbelond Mars i Vatten - det ger en makalöst självefterlåten och omoralisk natur. In i detta fifflar- och sociala klättrardrama dras således Saturnus ohjälpligt och bistår med slug kalkylering för att positionera sig själv på bättre sätt än andra i samhället

Minns att allt detta bara är processer som utspelar sig på sinnelagets (Månens) nivå, men att "berättelsen" är påfallande lik den smörja AB grävt fram.

Det går inte att förhindra att själar återvänder till nya kroppar i strid ström. En del kommer att födas inslagna i tvivelaktigt emballage, som här. Man kan debattera i oändlighet om alla dessa barn som föds i perioder huserar rötägg till själar eller om de bara indirekt är det, som delar av en större själsgrupp med dålig karma från tidigare liv som den här gången lyser fram i horoskopet som svagheter och därmed kommer att bli utmaningar senare i livet och ställningstaganden om huruvida man ska välja den "låga vägen" som frestar eftersom själens finare kläder (under den grovt fysiska kroppen) är av så pass dålig kvalitet. 

Många klarar inte att ta sig i kragen och upprepar samma misstag de redan gjort i tidigare liv. De hopar felsteg på felsteg tills de en mindre vacker dag återföds i så fruktansvärda omständigheter att de måste börja tänka till... Planeten Jorden må vara helvetet (för den verkliga människan som är en andevarelse) men systemet är smart konstruerat. Ingen slipper ut till de betalt tillbaka till sista kronan. I Sverige hopar de rika synd på synd och det här är definitivt deras sista liv i välmåga

Se också den brittiska nyheten om de rika skandinavernas extrema skattefifflande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar