Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 18 juni 2017

Böglobbyn korrumperar svenska språketDen här blänkaren har legat ute på Aftonbluddrets förstasida några dagar och jag retar mig varje gång jag ser den språksvaga rubriken!

Antingen klarar inte ens redaktörerna att hålla isär singular och plural - det har alltid hetat mansbröstet eller bringa - eller också är detta hur homokramarna avsiktligt förstör svenska språket för att den vägen pervertera och vinna ytterligare några unga och identitetssvaga själar till sin sak. 

Det är i vilket fall motbjudande, det den markant homofila redaktionen på AB ägnar sig åt. Sekulära Sverige har verkligen tappat all förankring i de frågor om själen och livets mening som krävs för att förstå styggelsen i ovanstående rubrik.

Numerologiskt är mannen "1" eller singular och det är kvinnan som är "2" och har två bröst. Ur Människan (1) uppstod Eva (2) sådan är den logiska sekvensen i "himmelen". Att stänga dörren till arkitektkontoret "där ovan" och göra lite som man känner vittnar bara om att man är blivit en mentalt förkrympt idiot. Syndafallet drabbar vissa hårdare än andra...

Utifrån några intryck av homosexuella horoskop förbereds just en liten teststudie för att se om observationerna håller streck, eller om den observerade trenden bara var en tillfällighet. Jag har noterat hur ascendenter i tecknets första eller sista grad i flera fall korrelerat till en homo- eller bisexuell persona eller rollmask. 

Kan det vara här den tvivelaktiga hinduiska avashta-läran dock visar sig verka? Vid studiet av Nobelpristagare fanns inga som helst tecken på att planeter saknar kraft just i början eller slutet av ett tecken, men det är möjligt att man måste ner på det helt personliga planet och studera ascendenten som en slags åldersindikator i sig. För positivt polariserade tecken anses planeten "nyfödd" i första graden (och några till) meden det omvända gäller för negativa tecken:


Efter att ha hittat lesbianism och bisexualitet flera gånger i samband med ascendenter i första graden har jag så smått börjat undra om detta kan hålla i en större undersökning. Resonemanget är enkelt: självbilden är skakig om man föds till ett zodiakmotiv som inte "satt sig" ännu utan knappt ens "slagit rot" (eller omvänt är ett redan dött och utlevat motiv). Jämför med tanken om homosexualitet som en bieffekt när vissa (inte alla) själar växlar typ av värdkropp mellan två liv.

Lämnar läsaren med detta hugskott och återkommer om något intressant tillkommer.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar