Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)fredag 30 juni 2017

Bildningsexperten Konfucius och kvartsdemonen Carola Lemne från Svenskt Närighetsliv
För ovanlighets skull tangerar faktiskt Carola Lemne en universell sanning när hon å de kriminella marknadskapitalistiska förespråkarnas vägnar ser det som helt meningslöst att packa in 40-åriga afghaner i svenska skolbänkar (SvD). Hon kritiserar den gamla socialdemokratiska tanken att via utbildning lyfta människorna i underklassen men för att deras egen skull, av respekt för bildning och att samhället mår väl av intressanta och konversabla människor utan enbart för att de bättre ska passa in på arbetsmarknaden. Sossarna avslöjar här en lika bottenlös ondska som kapitalisterna och förklaringen är enkel: vad har arbetarna någonsin velat uppnå om att inte själva bli en parodi på överheten, fast med billiga kopior på de exklusiva produkter de rika ställer ut i sina hem?

Faktum är att världshistoriens störste pedagog, moral- och samhällsfilosofen Konfucius redan för 2.500 år sedan skissade samma scenario som Carola Lemne här tycks ha i bakhuvudet:
Mästaren sade: En yngling ska mötas med respekt. Hur kan vi veta att hans framtid inte kommer att bli likvärdig vårt eget nu?

Men om han vid fyrtio eller femtio års ålder inte gjort något namn för sig själv, då är han sannerligen inte värd att mötas med respekt.

Ur Konfucius Analekter, kapitel 22

Det finns en tid då individen inte längre är värd respekt  eller några ytterligare investeringar från samhällets sida, vilket undertecknad själv nyligen fått erfara då en allt mer förvirrad och osynkad Arbetsförmedling på eget initiativ skär av hans subventionerade halvtidsjobb som enligt all tryckt dokumentation från Af han mottagit på arbetsgivarens önskan skulle kunnat förlängas till och med hösten 2019, men där ett abrupt meddelande nyligen sade att hela den två-åriga nystartsperioden var förverkad och arbetslöshet nu var det som gällde.

I själva verket hade Af inte ens rätt på denna punkt, för om 2 år var gränsen, varför beslutade de om förlängning så att jag nu har 2½ år på samma arbetsplats? Staten har sett till att facket inte kan undersöka Arbetsförmedlingens ärenden med hänvisning till sekretess i det enskilda fallet men sakkunnig noterade åtminstone en regel som sade 1 år Nystartsjobb med möjlighet till 2 års förlängning (en helt annan uppgift än den i mina beslut), det vill säga totalt 3 år. Så även enligt denna regel agerar Arbetsförmedlingen lagvidrigt och klipper ett halvår i förtid den arbetsmarknadspolitiska åtgärden för en som vid 57 för länge sedan blivit ointressant på den öppna arbetsmarknaden. Inkompetens och godtycke är bara början på det svenska staten numera ägnar sig åt!

Sverige gick sönder för länge sedan och det började med att Lemnes närighetsaktivister bäddades in i socialdemokratin och korrumperade dess ursprungliga värderingar. Det har blivit tydligt för hela svenska folket under de senaste årens meningslösa hawaiihockey i frågan om att profitera på vård och utbildning. Göran Greider, svärmisk inför arbete i mitt i den pågående robotiseringens tidevarv skrev häromdagen i ETC ännu en gång om socialdemokratins ideologiska kollaps och anammande av borgerlig profitmentalitet. Det är avsaknaden av en populistisk vänster som får mig att räkna med en sådan kantring åt marknadskapitalistisk högerextremism under Sveriges kommande årtionden att reaktionen som sedan följer blir enormt blodig... 

Revolutionen kommer att komma som en negativ kollektivkarmisk konsekvens av att arbetarna inte införde verklig socialism och  eliminerade landets rika när de hade chansen tidigt under 1900-talet... För se nu hur Lemnes smådjävlar passar på att ta för sig! Detta är äktsvenskhet: små och mellanstora företagare som aldrig fått lära sig att tänka kollektivt och socialistiskt till följd av partiets inre röta. Därför kan idag t.o.m. en högertidning som SvD häpet utbrista att närighetsminister Damberg beter sig som en fullfjädrad påhejare av marknadsliberalism utan någon moralisk kompass!


Damberg...närmast religiöst frihandelsvänlig

Räkan Damberg som kravlar på botten av hungerelementet Vatten, har kommenterats ofta på bloggen. Nästan alla kombinationer av astrologins Jord och Vatten som saknar konstruktiv motvikt från tankens Luft eller klarsynens Eld, slutar som Damberg, som en parodi på en fullbordad människa. Hon stannar på botten i Maslows behovspyramid fast tiden och samhället nu evolverat långt bortom den kapitala otrygghet. Varje regering under nyliberalismens Saturnusvarv har pumpat ut en falsk världsbild om arbetet som frälsningen. I själva verket har rationaliseringar och effektiviseringar gjort att arbetande människor pumpar in allt mer av överskott på de rikas bankkonton men själva knappt har rört sig uppåt i den visserligen falska konsumtionsspiral som de anammat från överheten...

För att inte den pedagogiska mästaren Konfucius ska framstå som någon högerreaktionär rekommenderar jag varmt den här engelska artikeln om ett annat åldersrelaterat uttalande. Här betonar Konfucius istället antikens värdesättning av vishet och hög ålder - förutsatt att samhället givit medborgarna möjligheter att utbilda sig (vilket var en hjärtefråga för sagde K). Texten tar bara några minuter att läsa och ger en sällsam kontrast till den infantila nivå den svenska diskussionen håller (se mitt inlägg Är svenska staten ond? från häromdagen).

2 kommentarer:

 1. Apropå det där med religiös inställning till frihandel: Dom ger sig aldrig - efter den massiva kritiken av TTIP sedan det kommit ut i offentligheten vad det skulle innebära - nu pågår hemliga förhandlingar om handelsavtal mellan EU och Japan, med samma mekanism: "direktörsdomstolar" som ska kunna stämma stater. Detta har kommit ut tack vare läckor, men svensk press har inte skrivit om det än i alla fall. Jag fick veta det tack vare att jag får nyheter från rörelsen Skiftet: https://skiftet.org/2017/06/massiv-lacka-avslojar-hemlighetsfullt-handelsavtal/

  SvaraRadera
  Svar
  1. Häpnadsväckande envetenhet! Jag faller tillbaka på min världspessimism - låt rovkapitalismens pendelsvängning nå sitt yttersta. I det läget kommer någon påpasslig att kapa dess huvud just som momentum är som störst.

   Har just läst den korta, apokryfiska Judits bok. Väl hett material för att inkluderas i vare sig judendomens eller merparten av kristendomens kanon. Det var dock en kvinnlig folkhjältinna som enligt dagens mått skulle klassas som terrorist...

   Radera