Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 27 maj 2017

Vem är Virtanen? Nymånar i Vågen

Nu låter Virtanen i AB lika lågpannad som fd fotbollshjälten Henke Larsson i Expressen. Svaren på terrorns lösning finns men Virtanen är för dum eller attitydlåst för att befatta sig med västerlandets klassiska filosofi som inget annat var än religion vässad med precist tänkande. Allt kommer att lösa sig för mänskligheten, men priset blir den västerländska, kapitalistiska civilisationen i dess nuvarande brutala form där marknadens "allas krig mot alla" accepterats som "den enda vägen" av den högervridnna socialdemokratin.

Virtanens nymåne under Vågen förutsätter visserligen att han inte är född före lunch, men så mycket i hans tyckande på AB:s politiska opinionssida handlar om mjuka mänskliga värden att Vågen som den sekulära humanisten verkar rimlig. Solen i Vågen var tyvärr det tecken som mest drar mot ateism enligt en äldre undersökning på bloggen. Detta kan kanske förklaras med att den är en vindflöjel som balanserar mellan GIVNA alternativ och därmed saknar verkliga alternativ i vår tid där Djävulen och materialismen regerar oemotsagd i alla officiella kanaler.

Vågen är ett intressant tecken eftersom det handlar om rättvisa och jämlikhet förutan vilken mänskligheten alltid kommer att slåss och terrorisera varandra - exakt det fanskap som borgarnas kapitalism anser är den enda vägen! Men kanske just därför att Vågens vision handlar om jämvikt i nuet verkar tecknet infogat i zodiaken på ett sådant sätt att det har svårt att komma till sin rätt. Inte bara anses självets symbol Solen vara fallen i detta tecken - vilket är fullt naturligt om den sociala avvägningen - "jag OCH du" - dominerar hela utblicken. Vågen är aldrig riktigt inne i sin egen själ utan flyter utanför som en intellektualiserande vågmästare. Virtanens senaste krönika är så typiskt Vågen och den är bara skräp! (Sagt av en annan Solen-i-Vågen!)

Som tidigare noterat disponeras Solen i Vågen av Venus, en planet som är Solens fiende eftersom den senare symboliserar perfekt unicitet, en komplett varelse utan behov av att venus-harmoniera med andra. (Jesus om livet i himlen: där gifter man sig inte så dödsfall och omgifte här på jorden är inget problem när själarna möts på andra sidan - de är alla androgyna där, bara på jorden har de en uppgift att lära sig agera enligt det kön de föddes till.)

Men Venus befinner sig aldrig längre från Solen än 1½ tecken och det är bara hemma i sitt härskarläge Vågen den kan sägas riktigt bra placerad, bortsett från att den då kanske har Solen i sitt tecken, en Sol som är självtillräcklig men här tycks glömma vad den är för att istället arbeta med livsuppdraget "social harmoni". Det är troligen den här orienteringen mot det mellanmänskliga som gör Sol-Vågen så likgiltig eller t.o.m. negativ till högre frågor, som den om det gudomligas existens.

När Venus släpar efter Sol-Vågen och befinner sig i antisociala Jungfrun, då kan man ana en djup konflikt inom individen. Hur ska Solen kunna arbeta mot social jämvikt (eller äktenskap) om dess disponent ur djupet söker Jungfruns solitära tillvaro. Jungfrun är ett materialistiskt Jordtecken och intresserar sig inte för ideal (Luftelementet). Som bäst får man en typ av Våg som jobbar för arbetarnas välfärd. 

Inte heller när Venus leder vägen för Sol-Vågen och befinner sig i Skorpionen är detta speciellt lyckat på pappret. Venus anses skadad i detta tecken som tillhör dess absoluta motsats. Venus söker samförstånd men i Skorpionen gäller Mars som inte alltid symboliserar hat, men väl önskan att klippa med Vågens klängighet och överhuvudtaget bara köra sitt eget race. Skorpionen är lika antisocial som Jungfrun och ofta också en solitär arbetsnarkoman. 

I den här kombinationen mellan Sol i intellektuell Luft och den disponent som sjunkit ner i det instinktiva Vattnet, finns en stor risk för livslögner, där Venus lider av ett svart begär efter pengar eller sex (eller något annat som väcker dess passion) medan Solen ligger steget efter i Vågens Luft och söker skapa rationella förklaringar till vad man håller på med. Virtanen t.o.m. skrev en bok om sitt spelmissbruk men innan han kom så långt var han säkert en lika ruskig på att efterrationalisera som Fredrik Reinfeldt, ett annat horoskop där irrationellt begär (Vatten) och intellektualitet (Luft) inte riktigt samkör.

Sen finns det Sol-Vågar som föds när Venus vandrar så långt ut som den kan, cirka ett halvtecken bakom i Lejonet eller cirka ett halvtecken framåt i Skytten. Tillsammans motsvarar det här två Venusplaceringarna i ELD cirka ett zodiaktecken så jag slår ihop dem här. Utifrån perspektivet av Vågen i 1a huset (1a huset är alla diskussioners moder) är Venus inte välplacerad i något av dessa Eldtecken, eftersom Lejonets Sol är en dominant och en verksam illgörare för Vågen som söker samförstånd. 

Därav paradoxen att födas till Vågen, ens egen Sol eller djupaste andesjäl blir ens fiende när Vågens tema står på agendan. Ingen kan både vara "vågig" och samtidigt agera ledaraktigt eller autokrat. Den här bloggande Sol-Vågen som t.o.m. har Solen i dominanta femte ledarhuset har bittert erfarit problemen med kombinationen i sitt liv, och antingen varit för eftergiven i relationer eller också fått kritik för att varit för egenmäktig. Till sist gav jag upp relationsfrågan för detta liv utan att ha mött en exakt likadan kombination, vilket troligen varit enda möjligheten.

En Sol-Våg med en Venus långt framför sig, i Skytten, har heller inget flyt med sin disponent eftersom den nu arbetar inom zodiakens universella tredje akt och på basis av Skyttens härskare Jupiter, den enorma och expanderande. Men expansion går rakt emot Vågens program som är att eftersträva jämvikt och samförstånd. Jag kan misstänka formidabla partnerförbrukare med den här extremt "på g"-kombinationen av Sol och Venus. Att gå ännu ett steg och granska hur Venus disponent står - Jupiter kanske befinner sig i ett måttfullt tecken! - leder emellertid bort från sakfrågan, som var Solen i Vågen och dess skilda typer beroende på Venus position.

När jag sökte upp Sol-Vågen och dess disponent bland cirka 9700 kartor jag sparat (allt utom 1700 saknar födelseklockslag) väntade en riktig överraskning. Jag valde Virtanens nymåne för att inte få alltför många kartor och nymånen har också den fördelen att den ger en tydligare typ, en mer markerad Våg. Därmed bör också disponentens placering märkas tydligare.

Överraskningen bestod i att Virtanens undertyp, Venus i slirigt Skorpionläge, faktiskt verkar vara den mest ambitiösa typ av Våg som finns. För hur ambitiös är egentligen en människa med en "fallen" Sol och som i vilket fall som helst bara önskar profilera sig som en god partner eller vän, en Ms. Congeniality? Det är tydligen så att Venus skaver och skär sig i Skorpionen på ett sätt som motiverar den här typen av Vågen att prestera något - vilket Virtanen gör genom att ha åsikter. Vågen är sällan ett värst fysiskt eller intensivt tecken...

Faktum är att Virtanens typ var dubbelt så ofta förekommande i min samling som den mer funktionsdugliga Vågen där Venus är hemma i sitt eget positiva härskarläge! Inte heller Venus i Jungfrun kommer i närheten av Skorpionen trots samma "speltid". Venus i Skorpionen skulle kunna sägas beskriva social dysfunktion, så det säger sig självt att Vågen får saker att göra med en sådan usel infrastruktur. Att den fallna Venus-Jungfrun producerar färre personer som når löpsedlarna skulle kunna tyda på exakt att denna självcentrerade och lågmälda typ skapar en typ av Våg som är navelskådare och alltid går runt och kritiserar sina egna tankar, en kortsluten typ som har svårt att producera något som blir till rubriker... Venus-Jungfrun saknar dock bara några placeringar jämfört med den "perfekta" nymåne-Vågen, så man kanske inte ska göra för stor sak av skillnaderna.

Men överraskningen är den tredje subtypen av Vågen, den där disponenten vistas i den supralunära Elden, symbol för det gudomliga. Från den socialt ambitiösa Virtanen-typen/Venus-Skorpionen med 33 förekomster rasar nu Eld-typen av Våg (den visionära, den som Gud älskar mest) till ofattbart ynkliga 3 förekomster. Här har vi en typ av Våg som sällan lyckas placera sig i mediebruset, från vilket jag hämtat de flesta kartorna. 

So/Må i Vågen + Venus i Jungfrun: 17 (JORD-typen av Våg)
So/Må i Vågen + Venus i Vågen: 17 (LUFT-typen av Våg)
So/Må i Vågen + Venus i Skorpionen: 33 (VATTEN-typen av Våg)
So/Må i Vågen + Venus som ELD-typen: 3 (tre stycken)

Det ser så illa ut för de himmelska visionärerna där Venus verkar i "gudomliga elementet" att jag börjar tro här gömmer sig ett tankefel. Passerar Venus de bortersta cirka 15 graderna (i Eld) mycket snabbare än t.ex. Jungfruns eller Skorpionens 30 grader? Nej, över tid ska Venus inbromsande, stationära lägen och retrograda rörelser jämna ut sig. Dess skenbara beteende från jorden sett kan inträffa i både Vågen och tecken omkring.

Bloggaren har visserligen ingen nymåne utan bara Solen i Vågen men är själv en av dem med Venus i Lejonet och har alltid burit på en tyst inre förtvivlan: "Varför ser de inte?" Inte så att jag är någon Einstein, men helt klart läcker den här frustrationen igenom i vissa blogginlägg som förtvivlar över landet Sveriges framtid med dess antiintellektuella historia och tendens att importera överhet från utlandet - nu under 30 års global marknadsliberalism värre än någonsin. Se Sverigedemokraternas popularitet som den obildade svenskens enda sätt att protestera. Att SD inget hellre vill än mingla med den rika och mäktiga svenska minoriteten är just det som visar min desperation över hur dumma människor egentligen kan bli innan huvudet trillar av! SD är en Donald Trump-wannabe.

När jag nu tittar på de ynkliga 3 visionärer under nymånen i Vågen så blir jag inte direkt imponerad. Minns att nymånen kan liknas vid en projektstart - i teorin ska nymånebarnen vara mänsklighetens "shakers and movers", de som får saker att hända. I praktiken finns det dock många astrologiska signaturer som ger entreprenörsanda...

Bengt Stillström;29.10.1943;12:00
Karen Armstrong;14.11.1944;12:00
Torborg Chetkovich;2.11.1967;12:00


Stillström är förvisso en entreprenör - av den mest motbjudande sorten. Han grundade friskoleföretaget Academedia som är i blåsväder mest hela tiden. I Dagens Industri utgöt han sig om att man skulle skrota den gamla svenska ambitionen att ge alla barn en likvärdig skola. Häng honom, var min första tanke innan jag såg att han hade samma Venus i Lejonet som jag själv, dvs. en naturlig identifikation med de starka och ledande - med de grandiosa och dominanta Lejonen!

Nå, det räcker med att gå lite djupare i Stillströms karta för att uppväcka var svinet i honom bor: Mars i penningorienterade Oxen attackerar sagda Venus-Lejon vilket ger den kanske fulaste karaktär som tänkas kan, en brutal slugger när det kommer till storhet och finanser. Att han sedan har intellekts Merkurius (skolgång!) i Vågen med nymånen bildar en perfekt bild av ett äckel som tycker primitiva själar ska ha rätten till bättre skola för att förverkliga sin störda och bestialiska natur!

Typiskt nog skiftar sedan disponenten Venus till det andra Eld-tecknet med religionsforskaren Karen Armstrong. Venus i Skytten rimmar väl med det tecknets noblaste manifestation som är religion och filosofi - de stora frågorna. Ingen Mars som förstör hennes natur utan tvärtom exakt samma situation som hos den här "religiösa" bloggaren: Solen, låt vara "fallen" kontrollerar ändå den turbulenta illgöraren Mars genom att osynliggöra eller bränna den med sin större och stabilare lyskraft. Armstrong har faktiskt en gradexakt konjunktion eller bortbränning av Mars. 

Eftersom regleraren Saturnus är en god kraft för Vågen i 1a huset gagnar det också Armström att ha Saturnus i kreativ opposition till Venus-Skytten. En avancerad själ! Jag noterade henne i en artikel i SvD, den enda av mainstreammedierna som ännu bär spår av den bildning tidningen en gång vinnlade sig om att förmedla:

www.svd.se/ar-religionen-var-tids-stora-syndabock/om/bokvaren-2016


Den tredje nymåne-Vågen med Venus i Eld har åter Venus i dominanten Lejonet och är också en skitstövel. Detta är vd:n för Swedavia och jag mötte namnet i samband med hans bedrägliga smygökning av Bromma flygplats. Tyvärr antecknade jag för kortfattat och jag minns inte vad han sökte smygöka, antalet starter och landningar förmodligen. Vågen har tyvärr en tydlig dragning åt handel och näringsliv - själva symbolen vittnar om den antika marknadsplatsens viktigaste verktyg!

PS. Istället för Virtanens meningslösa stönanden (Venus-Skorpionens vämjelse degraderar tankehöjden), prova krönikan med åtgärdsförslag av Deborah Orr i The Guardian!Tillägg 170528

Ett nytt inlägg granskar om det var ett metodfel som förklarar Vågens usla närvaro i min horoskopsamling då disponenten vilar i Eld.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar