Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 13 maj 2017

Vänsterpartiet och den historiska materialismen

Filosofen Torbjörn Tännsjö ser finurligt till att publicera sig i DN av alla tidningar och beskriver Vänsterpartiets 100-åriga historia i syfte att avdramatisera ett parti som för många av DN:s läsare säkert rör upp både fruktan och hatiska feberfantasier om "kommunistjävlarna". 

Jag har faktiskt sagt upp bekantskapen med några typiska sekulära stockholmare för deras skrämmande låga kunskapsnivå, där istället för klarsyn om det jämlika och goda socialistiska samhället enbart demoni härjade runt i deras huvuden. De lät som den obildade och till storstan inflyttade småborgerliga pöbel de var. Det var inte värt mödan att söka lära gamla hundar sitta och de kom som perfekta karbonkopior på sina föräldrar. Borgarens kan inte hantera sin skuld till att samhället inte blev bättre än det låglönehelvete och instabila jobb som vi har i dag, så är det lika bra att inte alls ha någon kontakt med liberalismens mest fanatiska försvarare.

Tännsjö försöker dock smila in sig för mycket för att lugna denna krets (och kanske på sikt t.o.m. vinna en och annan röst för det nya och ofarliga Vänsterpartiet). Han var med så kanske stämmer det att hans tids aktiva vänsterpartister var ett gäng hetlevrade idioter som inte kunde ett skvatt om sin ideologiska grundval, men i mina ögon låter det mest som Tännbergs distansering och önskan att få tillhöra det urvattnade nuet, när han säger:
Partiet vilade på ett filosofiskt fundament, den dialektiska materialismen (få förstod vad denna lära gick ut på, men man utgick ifrån att det fanns någon som i princip borde kunna förklara den).
Det är synd att han så lättvindigt smiter förbi marxismens modell av historiens nödvändiga väg fram mot den kommunism där det allt blir allas egendom, dvs. ägarinstinkten helt eliminerats som den mänsklighetens värsta stötesten den är.  Dagens vänster är ett hopplöst fiasko som inte tillfredsställer något enär den accepterar "blandekonomi" med profitdrivna kapitalistiska lösningar sida vid sida med kooperativ verksamhet (av folket och för folket).

I brist på klockslaget för Vänsterpartiets allra första partikongress använder jag midnattstimman eller dygnets öppning. Detta stycke tid som den 13 maj 1917 utgjorde bar ju på de enskildheter som skulle se dagens ljus och horoskopet för själva dygnet kan misstänkas innehålla bärande grunddrag. 

Av Tännsjös historia framgår det inte om Marx historiska (dialektiska) materialism fanns med från början eller inkorporerades först efter några år. Men partihoroskopet lämnar inga tvivel om att den fanns där från början. Sällan ha jag sett en så tydlig indikation på den obönhörliga tidens gång (historien) och underklassens strebrande för att nå samma privilegier som överheten förnekade dem med allsköns själviska och lögnaktiga argument:Det viktiga här är den ömsesidiga receptionen mellan folkets Måne och maktelitens Saturnus. Här gästar de varandras tecken och bildar en oupplöslig materialistisk gegga av Jord och Vatten. Lägg till detta att Saturnus också är Kronos, Tidens herre, och vi har en god bild av idén om hur TIDSANDEN PASSIONERAT DRIVER FRAM MATERIELLA FÖRÄNDRINGAR.

I den naturliga zodiaken illustrerar axeln den sociala klättringen från Kräftan - de maktlösa och enskilda hemmen (motsvarande 4e huset) - upp till Stenbocken (världshärskaren) och hans maktbefogenheter (10e huset). Om vi utgår från Skorpionascendenten vid dygnets början i Stockholm (var kongressen förlagd dit? svenska Wikipedia är inte speciellt utförlig), så hamnar denna materialistiska nivellerings- eller klättraraspekt i bland annat det 9e huset för "min gud" eller "mitt högsta goda", mer känt som huset för filosofi och religion. Här ser vi alltså, svart på vitt, hur själva dygnet var väl ämnat filosofiska tankar på hur materiella skillnader mellan hög och låg skulle kunna utjämnas.

Det går att orda mycket om det här spännande horoskopet, inte minst verkar "kommunisthotet" finnas inbyggt från början hos dem partiet sökte nå ut till. Titta bara på 7e allians- och partnerskapshuset och hur den onda problemskaparstjärnan Algol står på exakt rät linje med både pengarnas och jämviktens Venus och kommunikationens Merkurius. Jag har valt att kalla Satan för Åklagaren i just detta sammanhang eftersom det är exakt vad en äkta vänster har som uppgift, att vara en djävul för borgerskapet och påminna dem om deras orättfärdiga och tysta acceptans av ett Ondskans imperium - kapitalismen - som deras valda modell. 

Samtidigt kan den onda stjärnan Algol och indikerar demonisering av partiet (vilket borgerligheten sannerligen ägnat sig åt under ett århundrade). Det handlar definitivt om att Algol sätter käppar i hjulet för båda parter. Vänstern har tydligen svårt att kommunicera med folk i stort eftersom folk i gemen är outvecklade materialister av det icke-dialektiska slaget, ut fas med större tankar om varthän Historien själv kan vilja tänkas ta mänskligheten och enbart intresserade av sin förbannade lilla plånbok - en insikt som djävulsparet Fredrik Reinfeldt och Anders Björk inte var sena att dra nytta av när de slutgiltigt krossade de svenska arbetarnas organisation (facken) och öppnade dörren för slavsamhällets återkomst. 

Att dygnet bortsett från dess tydliga filosofiska tankar kring det vardagliga livet (Månen) är problematiskt, framgår av Skorpionascendenten som här stinger sig själv: härskaren Mars står i 6e olycks- och fiendehuset och kastar sin långa 210-gradersaspekt mot sig själv. Partiet har tydligen alltid varit sin egen värsta fiende, och en del av detta beror naturligtvis pga. just den materialistiska grundsynen och Marx önskan om att göra rent hus med religionen och alla andra synsätt som enligt honom enbart tjänat de härskande klasserna som förtryckarverktyg gentemot de sämst lottade.

Ska sanningen fram, ger inte Skorpionascendenten mycket till filosofisk höjd i 9e huset eftersom den tillfälliga ägaren här blir nyckfullhetens och föränderlighetens Måne - en planet som har allra minst med filosofins sökande efter de tidlösa principerna (sanatana dharma eller den gudomliga naturlag som reglerar allt i universum). 

I just det här fallet befinner sig dock Månen som ett med historiens herre Saturnus, vilket, har religionshistorier påpekat, kan ha lockat den sekulära juden Marx att helt enkelt översätta judarnas Gud och Gamla testamentets frälsningshistoria (som sker i tiden) till sin egen dialektiska materialism. I den meningen rymmer faktiskt ändå denna Måne ett svagt eko av åtminstone en liten aspekt av den eviga grundlagen, den som bringar dem i höga positioner att störta ner och de förringade att lyftas upp till härlighet. Bergen/Stenbocken eroderar och dalgången/Kräftan fylls upp och resultatet blir materiell jämlikhet - på sikt. 

Marx felslut var att tro detta är en historiskt ofrånkomlig utveckling mot "himmelriket på jorden", som någon förfalskare av Nya testamentet påstår att Jesus lokaliserade som redan närvarande, bara att folk i allmänhet inte kunde se det. Eftersom hans modersamfund planerade för revolutionärt krig mot ockupationsmakten Rom är det omöjligt att Jesus kan ha sagt detta och de andra tvivelaktiga utsagor som låter som en underdånig fursteslickare som helt och fullt accepterar den romerska överhögheten i landet. 

Tanken har föresvävat mig att Jesus faktiskt var exkommunicerad, utesluten ur det esséiska samfundet för sin "liberala" syn och därför startat en egen liten sekt med några enkla anhängare. F.n. finns inga skriftliga belägg för detta. Men hans lära är i de flesta avseenden så kommunistisk  och esséisk att det inte går att missta sig på var han inhämtat sina grundläggande synsätt. (Esséerna hade upphävt ägandeprincipen inom sina egna led - en samtida historiker, har för mig att det var Filon från Alexandria, säger att det fanns runt 5.000 i den här rörelsen, ett fåtal celibatmunkar i de högsta ordensleden men de allra flesta vanligt arbetande folk spridda i byar och städer runt landet.)

Esséerna visste bättre att smeka den onde medhårs: Rom måste bekämpas med våld, aldrig krypa för överheten som Jesus råder till ("om en romersk soldat kommenderar dig lilla civila jude att du går en sträcka med honom och bär hans packning, gå då dubbelt så långt" - lögnen i den här uppmaningen är bestickande. Det måste vara ett tillägg i Nya testamentet efter att kristendomen börjat krypa för Rom och sökte vinna acceptans där, dvs. efter judarnas katastrofalt misslyckade uppror mot det Onda imperium som idag regeringen Löfven är anhängare av i dess nutida skepnad: den kapitalistiska västsamhället anfört av den Store Satan själv, USA.

Tills det svenska Vänsterpartiet åtminstone närmar sig den esséiska klarsynen om vad ett ont Imperium är och hur Draken måste dräpas, har de inget att tillföra den övriga svenska politiken. Födelsehoroskopet från 1917 - så långt vi kan ställa det - har en bedrövligt placerad ascendenthärskare, en skorpion som i sin iver att starta något nytt (revolutionära Väduren) stinger sig själv till döds. 

Horoskopet är faktiskt lika bekymmersamt som det för Socialdemokratiska Arbetarpartiet som från första början ägs av Överheten eftersom fattighjonen var så fixerade på att det precis likadant. Man kanske inte ska lasta den hungrande för hans brist på högre målsättningar, frågan om ojämlikheten mellan människorna på Jorden kan vara olösbar och en del av den här "upplevelsesfären". Möjligen kommer och går själarna inte intill det bittra slutet, kanske utexamineras de på individuell basis när vissa kriterier är uppfyllda...

Min visionära favorit för stunden, superkapitalisten Elon Musk har åtminstone - till skillnad från svenska politiker - insett att robotiseringen av arbetslivet kommer att innebära att medborgarlön måste införas och det snart. Den framtida eliten kommer naturligtvis att vara ofattbart rik men de kan bara säkra sina positioner genom stor generositet gentemot de stora folkmassorna. Kina bedriver sedan länge ett ofattbart lyft för sin befolkning i materiellt hänseende. I Sverige växer istället klyftorna mer än någon annanstans i västvärlden. Hur är det möjligt? 

Vi måste vara en befolkning som bär på en stor kollektiv skuld insamlad i något tidigare och mindre hedervärt liv, en skuld som pågår varje dag regeringen Löfven och industrin fortsätter med vapenutveckling och export. Är betydande delar av dagens Sverige en reinkarnation av Nazitysklands borgare och bönder? Eller är det de kriminellt korkade nybyggarna och indianplundrarna i Nya världen som sent omsider återföds i samma land de lämnade för länge sedan, och nu så att säga är tillbaka på ruta ett för att uppleva marken återigen ge vika under dem?

Blodig revolution eller extrema sociala reformer är världens alternativ för att nå bortom kapitalismen. Men frågan är hur många av de onda rika männen som har Elon Musks klarsyn. Folk i allmänhet uppvisar ett enastående strutsbeteende när frågorna blir lite större. Folk i allmänhet är inte vana att se sig själva som redan döda och ur ett större perspektiv - trots att de är det.

 *****

Tillägg. En googling ger den här sammanfattningen:

dialectical materialism
noun
noun: dialectical materialism
  1. the Marxist theory (adopted as the official philosophy of the Soviet communists) that political and historical events result from the conflict of social forces and are interpretable as a series of contradictions and their solutions. The conflict is seen as caused by material needs.

Lägg nu till horoskopets Mars och dess attack mot ascendenten till det jag sade om den materialistiska tidsaxeln (Saturnus/Månen) så klarnar bilden än mer! Ta t.ex. Sveriges "förste terrorist" och Amaltheasprängningen 1908, och man skymtar tanken att Skorpionen är villig till självmord eller martyrskap för en högre sak. Ur detta sken är inte längre horoskopet lika ogynnsamt utan rena sprängstoffet för en förändring av de fattigas och förtrycktas sak. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar