Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 31 maj 2017

Trumps onda rådgivare Kushner och svenska småkungen av köttslamsor


Det illmariga leendet hos en
klassisk bedragare

DN berättar den föga smickrande historien om Trumps oerfarna rådgivare Jared Kuschner, en man som fick luft under vingarna först när hans far spärrades in i fängelse för bedräglighet i ekonomiska frågor och en sällsynt låg tendens att lägga snaror för andra. DN väljer också att infoga uppgiften att Kuschner som fastighetsägare är en ond och hjärtlös typ som direkt vräker hyresgäster som blivit efter med hyran. Men hej, det är ju New York! 

Det är ett under (fast egentligen inte) att DN håller inne med kommentaren att Kuschner uppvisar alla de klassiska dragen i stereotypen den giriga och intriganta juden. I mina ögon ser han exakt ut som en korrupt New Jersey-gangster som man så ofta sett dem skildrade i amerikansk film. 

Efter att ha räknat ut sinnelagskartan som också bör ha något, oklart hur mycket, att göra med de sentiment man övertagit från sin barndoms hemmiljö, står det klart att Jared Kuschner släpar på extrem dålig karma! I det 8e huset för korruption och död står de två tunga ödesplaneterna Saturnus och Jupiter i exakt konjunktion och kontrollerar inifrån detta mörka hus nästan hela horoskopet! Det enda som inte styrs inifrån mörkret är planeterna i Jungfrun men de står å andra sidan i ett annat av de onda husen, det 12e för exil, fängelser, världsliga förluster och annat som den karriäristiska människan skulle betrakta som enbart ont.


I Kushners fall behöver man inte gissa, han stammar från en släkt som delvis gick under i Förintelsen, "dålig karma" kan ytligt förklaras med händelser man övertagit från släkten och själv måste ta ansvar för eller rätta till. Men på ett djupare plan uppstår naturligtvis frågan VEM denna själ inuti Kushners kropp varit och gjort för att ens återfödas till en blodslinje som är märkt som fördömda. Min gissning baserad på flera f.d. judiska bekanta och de tecken på grymhet jag sett hos flera, är att det t.ex. är nazister som återföds i judiska kroppar i detta liv - för att nu själva få uppleva den fruktan och osäkerhet som tycks följa den här etniska minoriteten. Därav den extrema klanmentalitet som DN tillskriver Kushner, och hans tydliga tendenser att hämnas det fadern fick utstå, trots att fadern var kriminell. Kan man inte frigöra sig från klantänkande, då är man sannerligen inte någon utvecklad själ!

Det är Månen som betecknar klanen eller i vår tid kärnfamiljen, tillsammans med 4e huset. Talar båda placeringarna samma språk har man en rätt tydlig bild, men astrologin frustrerar ofta genom diverse motbudskap som gör utsagorna vaga och osäkra. Här ägs Månen av den korrupta Saturnus i 8e som i sin tur ägs av Merkurius i 12e fängelsehuset. Sådan far, sådan son! Trump har skaffat sig en rådgivare fullständigt förgiftad på insidan av "hederskultur". Ja, officiellt kallas det att han är bekännande jude, men horoskopet avslöjar att detta bara är en ytlig materiell och social roll. Mörka drifter styr inifrån 8e huset för "arv från den utgående generationen". Bluffmakaren som var hans far går igen i sonen.

Detta kommer att visa sig även i Jared Kusheners agerande. DN kallar honom en reaktionär - en som väntar och reagerar istället för att aktivt bemödar sig att tänka framåt (vilket passar perfekt med budskapen i Jordelementet). Detta ger förstås en brytning eftersom Solen i Skytten anses vara något av det mest progressiva man kan födas under. Men utifrån Månen/sinnelaget är Solen bara ett ideal i 11e huset och inte en genuin ägodel. Överfört på metafysiken saknar Jared Kuschner sin egen själ (Solen), den är bara en tanke han söker sig mot. Men för att bli en Mensch måste han kapa banden med sin dåliga karma - vilket kan inte kan eftersom den kroniska Saturnus håller fast i Skytt-Solens disponent Jupiter stenhårt! 

Vem än denna Jared Kushner var i ett förödande tidigare liv, gjorde han så onda ting att hela detta liv är "infruset" - den konjunktion av de två tungviktarna i onda 8e huset är så stark och kontrollerar så mycket i horoskopet, att det är svårt att föreställa sig att han kommer att komma sin andliga essens (Solen) värst mycket närmare under denna inkarnation. Hade ascendenten varit baserat på ett klockslag och inte på Månens teckenposition, skulle man kunnat titta på 2a huset för "nästföljande inkarnation" och utifrån detta spekulera i om bindningen till det förflutna då har släppt.

Jag har ett exempel från svenskt håll på hur en Sol i Jungfrun bröt med sin barndoms Måne i Vattumannen. Som ung tvingades mannen ständigt plocka hem sin försupne far i en norrländsk småstad. I vuxen ålder ledde detta till en kärv och emotionellt hämmad natur och helnykterism - extrema pendelsvängningar åt Sol-Jungfrun som ju är känd för sin strama korrekthet. 

Exemplet har sitt intresse eftersom mannens aktiva Sol i Jungfrun står i ett s.k. inkonjunktförhållande (150°)  till barndomshemmets tecken Vattumannen. Solen vänder med andra sidan dövörat eller väljer att inte se sitt förflutna, vilket möjligen kom tillbaka som svåra sjukdomar åtskilliga årtionden senare.

Att ha någon slags astrologisk förbindelse mellan Måne och Sol ("livslinjen") låter inte märkvärdigt men är en skatt bara det. Ett pingpong-spel mellan Givaren och Tagaren är en god hjälp vid all problemlösning. Det behöver inte vara en direkt aspekt mellan Ljusen, det fungerar lika väl att en disponerar den andra eller aspekterar dess disponent. Ljusen ska i vilket fall alltid studeras i skenet av deras dolda disponenter. 

Använder man samma resonemang kring Jungfruns inkonjunkta "icke-förhållande" till Vattumannen i fallet Jared Kuschner blir det extra intressant eftersom det är den patriarkala släktplaneten Saturnus som står i 8e dödshuset och inte följer Kuschners egen närmaste familj/klan. Det är inte alls långsökt att med facit i hand tolka detta som förfädersbandet som klipptes i och med Hitlers judeutrotning så att Månen nu inte kan "se" sin tradition (Saturnus) längre och detta även i termer av 8e husets innebörd av "död". 

Vad värre är, gör Månens oseende av sin patriark Abraham-Saturnus Kuschners barndomsfamilj helt rotlös - och eftersom det är Saturnus som är Månens - familjens kollektiva psyke - också helt principlös. Det är därför jag säger att det bara är ytans spel att Jared är bekännande jude. 

Därför kunde de invandrade Kushners så snabbt anamma den ruttna amerikanska vägen till hårdfört armbågande mot rikedom. USA är hem för de värsta avskummen mänskligheten har att uppvisa! Vad gör detta svenskarna till, som inte ser ett dugg utan trillade dit på amerikanismen redan med hamburgarna (som väl är ett tyskt påfund ursprungligen).

Jag har noterat den här svenska dumheten i en manierad amerika-wannabe vid namn Johan Jureskog, som tar McDonalds till hjälp för att bygga ett varumärke utifrån denna skräniga och fåniga svenska version av amerikansk attityd. Det är som dålig buskis!

I termer av slipat världsligt spel är nog 12e huset den sektor man har minst medveten kontroll över, så det är inte konstigt att barnets direkta energi (Mars i härskarläge i Väduren) presenterar sig så okontrollerat. I kombination med en begränsad eller svårt ensidig intelligens - Saturnus på Solen - uppstår det parodiska maner som försöker efterlikna amerikansk mentalitet. Saturnus är formalism så hela Solens uttryck (särskilt kommunikationen i ett tecken som Tvillingarna) binds upp stenhårt vid en saturnisk form. 

(Se för övrigt läsarkommentar som noterade manierat beteende även hos Årets person enligt Mensaförbundet. Det är en ren koincidens - eller är det? - att Jureskog titar upp ur ur bloggarens omedvetna ett dygn senare och med samma Sol/Saturnus...)

Sannolikt verkar Satans stjärna Algol stenhårt i sinnet på denna enkla och typiskt svenskt matfixerade människa. Det är därför USA så lätt invaderade Jureskogs själ. Men värt att notera är också att han framgångsrikt tycks kunna sälja in sin stupiditet till svenskarna eftersom han har kungamakaren Regulus på sin sida. Den välsignar välmåendets Venus i Lejonet och därmed Solen med Saturnus. Sällan har man sett så låg mentalitet så premierad! Jureskog måste ha gjort något gott i ett tidigare liv för att belönas för detta reklambranschens lågvattenmärke.

Nu är visserligen Oxen i 1a tecknet så originell att den inte mår bra av sin egen lättjefulla hedonist till härskare! För dragdjuret Oxen är arbete och piska rätt medicin och Venus är därför visserligen alltjämt en essentiellt god planet (vilket för Oxen betyder, mat och dryck, sex och sömn) men i sin timliga verkan är den en illgörare. Den indiska astrologin ser rakt igenom oxkreaturets simpla naturalism och noterar att detta är som att kasta bort ett liv i mänsklig kropp. Jureskog må älska sin mat och vara korad till att bli "kungen av hamburgare" (suck) men det är ändå ett bortslösat liv utan värdig målsättning. 

Nu kan naturligtvis det kompletta horoskopet (med födelsetid) peka ut en riktning, men sinnelaget är rejält dovt och Solen bromsas i sin skapandekraft av en Saturnus som fastnad på en småpojkes mognadsnivå. Nu föddes barn över hela världen denna dag, men för Sveriges vidkommande kan man verkligen hålla fram vår urartade skolning av ungdomen som en bakgrund till denna Saturnus-Tvillingarna. 

Faktum är att kocken ansluter sig till nationalhoroskopet från 1974 med samma Saturnus, så här är ännu en svensk som tilltalar sin egen samtid på den lokala nivån.


1 kommentar:

 1. I Sverige hittar vi också kriminella ynglingar av det "utvalda folket" i en av våra mest kända familjer.

  Sebastian Bonnier (tillhörande den mäktiga svenska mediekoncernen) åtalades for den välkända dödsmisshandeln av Riccardo Campogiani 2007 och dömdes i tingsrätten men frikändes i hovrätten. Senare visade det sig att han fortsatte sin kriminella bana och han dömdes för ett brutalt guldrån och andra saker som narkotikasmuggling och bostadsinbrott. På Flashback diskuteras hans brottsliga bana inkluderande bostadsinbrott, narkotikasmuggling, guldrån et cetera:
  https://www.flashback.org/t603021

  Det går att se hans domar i brottsregistret på Lexbase här:
  https://lexbase.se/personsok?Search%5Bname%5D=Sebastian&Search%5Bsurname%5D=Bonnier&s=619c9a508af0879abd25e044664f4462

  SvaraRadera