Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 21 maj 2017

Träbocken till invandringskritikern Sanandajis försvar

En annan räknenisse och ekonom tar den invandringskritiska Sanandaji i försvar efter att hans bok sågas av två KTH-forskare för ovetenskaplighet i SvD. Denne Erik Lindqvists surmulna replik känns mest som en tidig skrivövning i svenska språket. Texten saknar elegans, argument och energin att vända läsaren tillbaka till negativa stämningar kring invandringen, därtill är Lindqvist själv alltför förlamat negativ. 

Så hur ser detta ut astrologiskt? Som en tonvikt på zodiakens negativa polaritet förstås! Det är ju där de hör hemma, själarna som plumsade ner i skapelsen och sjönk lite för djupt ner i materialism för deras eget bästa!
Skulle ett stort upplagt test på yrkesekonomer avslöja att ekonomins tecken Oxen dominerar i deras horoskop? Här har vi i vilket fall ännu en Måne i stabila materialismens Oxe modell Anders Borg. (Man får väl hoppas att Lindqvists professur bygger på en mer gedigen utbildning än chanstagaren Anders Borg!)

Att även Solen befinner sig i Jordelementet placerar hela livslinjen inom det materiella och jag kan inte ge den ömsesidiga receptionen mellan Stenbockens och Lejonets härskare något överbetyg eftersom begränsaren Saturnus och frihetens Sol är varandras fiender. Det är däremot inte svårt att se hur den här brutaliseringen och förgrovningen av naturen tittar fram just i ett ämne som frågan om fri invandring eller begränsning av densamma. 

Att ekonomen Lindqvist troligen utan några som helst siffror att svänga sig med ändå skulle vara en invandrarfientlig lokalbo (Mars-Kräftan = hotet mot skyddade revir), anas av horoskopets många problem. Här är en av dem som alltid tycker glaset är till hälften urdrucket. Inte minst ger oppositionen mellan den "fallna" Mars i Kräftan ofta en hysterisk form av negativ nationalism eller vilja att försvara det egna. Det är också en remarkabel illustration av den skada den låga Vegetativa Själen har i sig att tillfoga andra när den släpps fri i formen av "marknadens allas kamp mot alla". Ställer man in Mars i skyddad verkstad skulle den fungera mycket bättre, i t.ex. läkar- eller sjukskötaryrken. 

Som sådan tecknar Mars i protektionismens zodiaktecken enbart en ständigt ringande alarmklocka. Den är motsatsen till trygghet och oppositionen med kontrollfixerade Stenbocks-Solen är visserligen en opposition mot en planetär vän (båda är Eldplaneter), men detta är en opposition inom den negativa polariteten vilken är så konservativ och okreativa som går att tänka sig. Denna typ omvittnar nästan alltid energi riktad in mot den rådande ordningen och plockar bara runt med byggbitarna, finner aldrig några nya briljanta lösningar. Det är därför ekonomens försvar för Sanandajis grundläggande synsätt är så håglöst.

Att Solens ligger i sin fiendes tecken och vice versa för Saturnus är redan det en paradox som jag tidigare kallat "egenmäktighet" - ekonomen har i sig att bli en ofattbart orättvis despot i maktposition. Att den här reaktionära människan nått en bit på väg märks i professurstiteln, vilken man i sin tur kan koppla till den minst sagt besynnerliga kombinationen av kungamakaren Regulus med den hårda och despotiska typen av ledarskap i Saturnus. Eftersom Regulus i Lejonets sjätte grad har en väsenslikhet med den fria och generösa Solen är Saturnus passage förbi Regulus analog till en total solförmörkelse (notera hur jag diskret ritat in klarsynens Eld som en diminutiva prick orange i Stenbockens tecken - dessa små indikationer ägnar sig bloggen ofta åt utan att explikera).

Saturnus är en senareläggare, en fördröjare, ibland en kronisk förstoppning. I den mån Regulus önskar göra honom till en ledande (kungavärdig) organisatör eller systematiker - typiskt saturniska yrken - är Saturnus egen långsamhet ett tecken på att det kommer att ta lång tid innan Erik Lindqvist har något vettigt att säga. I den här repliken i SvD framkom inget alls. Allt han gjorde vara att trumpet bemöta de få punkterna som de första två forskarna bara singlade ur som representativa för allmänna brister i Sanandajis bok. Mest av allt får jag känslan att den alarmistiska Mars i Kräftan gick igång rejält av sågningen och att han nu fruktar (som Kräftan är så bra på) för att sundheten i hans eget arbete också skulle kunna ifrågasättas om han publicerar det. Kanske dags för KTH och inspektera vad det är för nivå på svenska universitet överlag. 

En del talar för att Sverige håller på att fyllas av en andra sorteringens makthavare. Och aktörerna på marknaden och deras specialister - ekonomerna - är nog på ungefär samma pinsamma nivå som landets politiker. Att marknaden väljer att ta in utlänningar för toppjobben för att slippa den svenska bristen på intellektuellt gehör, är naturligtvis fel väg att gå. Men så länge vi har skräp i riksdagen kommer ingen att ta itu med frågan om att återställa utbildnings och bildningsidealet i detta land. 

Landets största tidning Aftonpladdret kommer att fortsätta förgifta folk med nonsens och it-fascisterna kommer att via läsplattor och osmarta mobiler binda folkets mentalitet på låg och sensationalistisk konsumtionsnivå. Ingen har någonsin utvecklas som människa genom att sluka bilder (därav islams bildförbud), ett folks intellektuella skärpa måste, tyvärr, gå genom odling av läs- och skrivförmåga. Härigenom kommer själen att allt bättre förfoga sig själv på den rationella nivån.

Föregående inlägg innehöll en kort kommentar till 400-talsfilosofen Proclus världsbild som gäller även ekonomen Lindqvist. Det är Naturen och dess låglänta områden som skadar själen och här ser vi via en fallen Mars och den starka dominansen av Jord (båda Ljusen) att det mer börjar likna zombie - ren materia - än ens ett levande Psyke, en levande (och föränderlig) själ. Att ta ordet pneumatiker i sin mun i anslutning till sådana här kartor låter sig inte göras (den gnostiska tredelningen av hyliker, psykiker och pneumatiker på vilken även Søren Kirkegaard modellerade sin trestegsevolution "esteten, moralisten och den andliga människan").

Samtidigt finns många astrologiska parametrar representerade på kartan så det är på inget sätt en extrem konfiguration - Sol och Måne i Jord är på många sätt en överanpassad konventionalist, epitomet av normalitet i ett av Satan kontrollerat land som Sverige

PS. Med Satan menas här Saturnus i sin minst angenäma roll, som materiens herre och därmed ständigt exponerad för den bottenlösa ondska som utgår från den formlösa urmaterien. Det är Satan som söker binda allt och andra i myten om tingens objektivitet och att livets mening är att arbeta och att ekonomin skulle vara det som får världen att snurra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar