Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 17 maj 2017

Skorpionen som den heroiska kampen mot korruption


Den äkta Skorpionens uppfordrande blick är svår att missa
 
Den goda sidan av Skorpionen har nämnts men kommer alltför ofta i skymundan när man ser Vattenelementet degradera sig till och verkar genom näriga typer i företagsvärlden. Kapitalismen är ett system som uppmanar till att sjunka långt under människans värdighet (som står att finna i Luftelementet och andligt upplyst humanism) och enbart tvingar människan att binda sig till Arbete som håller de biologiska systemen i värdkroppen fungerande så att de orkar jobba ytterligare en dag i samma cirkel i helvetet!

Att det gått så här illa med mänskligheten - särskilt i västerlandet - ligger underförstått i den attraktion det grundläggande och passionerade Vattentecknet Kräftan känner inför Oxen, symbol för fast mark under fötterna och en simplistisk livsnjutarmentalitet som är nöjd bara den kan undvika smärta och istället söker njutningen. Detta är också pengarnas zodiaktecken och placerar man Kräftan vid position 1 hamnar av nödvändighet Oxen vid 11e idealpunkten i den "naturliga" zodiaken (här kryddad med 2017 års enda ömsesidiga reception, 11-13 september, mellan tecknens båda härskare):


Vad är detta i praktiken? Matens dag?
Eller den sataniskt omättliga kapitalismens hunger?


Allt vad den simpla "näringssjälen" inom oss vill är fast mark under fötterna och materiell trygghet. Stabilitet från en dag till nästa - annars går den protektionistiska Kräftans alarmklockor igång direkt som kan ses i riskkapitalisten som i SvD generar sig å det grövsta (se föregående inlägg). Det krävs extremt stadiga intellekt för att våga ifrågasätta denna naturliga fruktan som DJUR känner och återerövra sin MÄNSKLIGHET från de djävlar som skapar samhällssystem som binder människorna på låg nivå.

Men SvD:s mediebevakare Malin Ekman som får utstå kapitalistgrisars manliga maktbeteenden för sin kritiska granskning av en riskkapitalists uppköp av Sveriges största papperstidning, den gratis Metro, är just den heroiska typen av Skorpion som slåss mot tecknets egen mörka berättelse. Rättare sagt, det är Solen som är den heroiska komponenten och som känner sig kallad att kasta ljus in i de mörkaste skrymslen och ställa frågan vad Qviberg och Ager-Hanssen ämnar ta sig för när de nu går in i medievärlden.

Jag väljer en solascendent eftersom hon så uppenbart sticker ut näsan! Det är rätt säkert korrekt födelsedata eftersom bostadsadressen ligger "medietrendigt" rätt i Stockholms "rätta" kvarter. Osäkerhetsmomentet är snarare Månens placering - Jupiterfavoriserad i slutet av Fiskarna eller i övermodiga Väduren (där varje solär aktivitet utlöser fientliga reaktioner från Månen, mottagaren). 

Jag gissar på en Fisk-Måne eftersom denna är så omedveten om sig själv att den lätt blir ett sanningsvittne som blir martyr - vilket Ekman redan fått smaka på när demonkapitalisten Qviberg ringer upp och hotar henne!Det är intressant att läsa hur Qvibergs kollega, den norska riskkapitalisten, med yviga bredsidor demoniserar både Malin Ekman och SvD:s ekonomireporter Carolina Neurath (vars horoskop berett mig huvudbry). Som synes innehåller Ekmans 7e-huspartners den onda stjärnan Algol (Satanshuvudet) som just har som uppgift att förfula och förvrida och som här kastar sin korruption mot Malin Ekmans journalistiska kommunikations-Merkurius! Betraktar man hennes objekt för sina artiklar och intervjuer som korlivade 7e-husallianser, blir det klart att det är något i kvinnans uppsyn som får motparten att se rött. Och 12e huset kanske ger en ledtråd...

Det kan finnas en gnutta sanning i vad den bindgalne norrmannen säger, för åtminstone utifrån Ekmans handlingsnatur (Solen i 1a) drivs hon av en förlustbringande ond daimon. Disponenten till den heroiska Solen i Skorpionens tecken har själv tagits fånga i 12e huset för världsliga försakelser. Ur detta underdog-perspektiv motiveras såldes den intensiva och attitydstinna Skorpion-Solen. Det kan hända att det finns något av klassbetingad eller annan personlig vendetta i bakgrunden för Ekmans vassa journalistik. Det kan t.o.m. vara en så enkel sak som att Vågens jämlikhetsideal skadas i 12e och att det är denna obalans som Ekman känner för att ta strid för.

Men brukar det inte i allmänhet vara så? Brukar man inte hitta motivationen någonstans i det egna levnadsödet? Det är rätt lätt att skilja de tomma och till intet förpliktade skribenterna (tänk Expressens eller DN:s kulturchefer som ingenting har att säga) från dem som bottnar i egna erfarenheter som skänker extra nerv åt skrivandet. Här ser vi just denna nerv i formen av Skorpionens goda Mars som hålls fången i det onda 12e huset. 

En annan problemkälla är gubbslemmen hennes Sol ser blockera vägen framför sig i Skorpionens tecken. Här kommer dock hennes goda Jupiter i lyckosamma femte huset in och välsignar främst Solen med vilken Jupiter är bästa vän. Ja, den här kvinnan kanske inte ens ser sig själv i termer av "höger" eller "vänster" men det är ingen tvekan om att hon från den enkla (och ändå så komplexa) näringssjälens Vattennivå är en förespråkare av människornas välfärd och därmed kommer på kollisionskurs med de cyniska utnyttjare som vår egen regeringen Löfven har så förbannat svårt att identifiera! 

Se även "Den penninghungriga styrelsesittaren. Damberg ser som vanligt inga problem" - AB:s utmärka politiska skribent Ingvar Persson inkommer dygnet därpå med en snarlik Dambergkritik och hänvisar direkt till källan DN.


(Obs. Bloggen kan vara svår att förstå i dess mer politiserande inlägg tills man inser att den är skriven från andra sidan den civilisationskollaps Väst ännu har att genomgå. Den skrivs utifrån det postkapitalistiska samhällets nya och fräschare perspektiv!)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar