Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 17 maj 2017

Särbegåvningen Bilan Osman
I DN/Kultur(debatt) skriver somaliskättade Bilan Osman ett perfekt skolboksexempel på man problematiserar en negativ och destruktiv attityd. I sin debattartikel intellektualiserar hon över den obildade människans ynkliga plattform och påvisar hur stort ämnet "islam" egentligen är. Hon ägnar sig faktiskt åt en smula klassificering i botanikern Linnés anda (mer om honom senare).

Hennes ärende är angeläget eftersom svenskarna kan vara världens mest obildade folk när det kommer till religionsämnet, och bara yttrandet av ordet "islam" får många att grimasera illa! För den som om så bara läst någon liten introduktionsbok till det omfattande ämnet islam framstår svenskarna - "pursvenskarna" ska tilläggas - som något som släpats fram ur stenåldersgrottor och klätts upp i ledigt sportmode.

Göteborgskvinnans text är faktiskt så klar och välskriven att jag blir nyfiken på horoskopet, och upptäcker via Wikipedia att hon, föga förvånande, redan har tilldelats utmärkelser för sina skriverier.

Hur kluvna invandrares identitet blir genom mottagandet i ett sekulärt och inskränkt land som Sverige illustreras på ett lysande sätt av hennes mån- och solhoroskop. Jag håller det här kort och enkelt eftersom den viktiga och dominanta fysiska ascendenten, baserad på födelseminut, saknas. Här får vi nöja oss med att först inspektera hennes känslomässiga månsida och kontrastera den med den andliga och upplysta solsidan (som också är den viljemässiga och aktivistiska sidan i ett människoväsen). Hur dessa två sidor förhåller sig till varandra kan bara det kompletta horoskopet - eller observation av individen i hennes habitat - avgöra.

Chandra lagna, månascendenten:På månsidan råder som synes beckmörker ("av oss blev det aldrig några riktiga damer"). Visserligen har Månen som sinnelaget eller den inre teaterscenen inga planetära fiender, men patriarkatets Saturnus måste ändå betraktas som en smått depressiv och iskall klump i sinnelaget. Men inte ont som inte har något gott med sig. Denna Saturnus hemma i negativt härskarläge i Stenbocken ger också den avklarnade känsla för disposition som DN-artikeln ger prov på!

När det kommer till inskränkta attityder och fördomar om t.ex. islam, har sinnelaget fullt upp att stå ut med dem (hon nämner själv frustrationen under tröskeln inför idiotfrågor under hennes föreläsningar). Det är Solen i emotionella Lejonet som står uselt i 8e mörklagda huset och skulle kunna symbolisera att psyket (Månen) är alienerat och avskuret från sin egen andesjäl, källan till sin egen intelligensnivå. Dessa människor framstår alltid som en smula korttänkta och dumma. Men uppenbarligen är Osman höggradigt begåvad så vi kan vara rätt säkra på att hennes fysiska ascendent inte är Stenbocken! Istället visar sinnelagshoroskopet hur plågsamt obegåvade hon upplever sin omvärlds tongivande människor - särskilt de som tar till Lejonets brösttoner och låter lite högre än folk i allmänhet - dvs de svenska islamofober det går tretton av på dussinet. 

Missa heller inte hur hon har händerna fulla att parera attackerna från 6e huset för fiender och olyckor. Även detta hus antyder, via Lufttecknet Tvillingarna, att det är tankar och åsikter som föga gagnar en människa som är hennes ärkefiende. Samtidigt stimulerar den onda Mars i sin attack mot hennes eget strukturerade sinne medvetenheten om Stenbocken som materiella orättvisor. (Stenbocken och Saturnus är ju herre över de fysiska resurserna och står i bästa fall för en god fördelning, men som i t.ex. Svenskt Näringslivs horoskop för en djävul i organisationsdräkt, en snål, själviskt och ond natur - kapitalismens naturliga avkomma.)

Surya lagna, solascendenten:


Här blir bilden genast soligare! Det är något särskilt lyckosamt över Solens egna barn men för att inte stanna på veckotidningsnivå , vid de 12 zodiakschablonerna, kan man notera att Osman också föddes det år av tolv då den Stora Välgöraren (Jupiter) passerar lejonkungens säte. Jupiters "allt gott åt alla" skär sig så det skriker mot det armod och den depression hennes månsida indikerar! Redan i Solens och Månens disparata naturer ser vi alltså en friktion eller konflikt som får en att misstänka ett livsöde som går i kampens tecken. 

Hon kunde ha tagit den lätta vägen, blivit blixtsnabb och framgångsrik (Jupiter) idrottskvinna och enbart låtit livskraften (Eld) mäta sig mot den tröghet som är en naturlig del av det jordiska (Jordelementet). Men kanhända är det intellektsplaneten Merkurius i Lejonet som lyfter det här Lejonet (även om Merkurius är en belastning för Solen i Lejonet som gärna tar in sammanhangen med sitt gigantiska Solöga och lämnar till mindre människor, som den här bloggaren, att analysera och diskutera det Lejon-ögat erfarit med en enda överblickande och förstående blick. 

Kommunikatorn Merkurius äger dock 11e idealhuset (i intellektuella Lufttecknet Tvillingarna) så ur den solära handlingsmänniskans perspektiv är inte längre intellektet en fientlig hop pladdrande Bert Karlssons utan en sporre som Bilan Osman agerat på med den obegripliga kraft och välsignelse som bara kan komma när planetära vännerna Sol och Jupiter kombineras till budskapet om en ovanligt nobel och stark ande!

Med det väldiga Lejonet i första huset förpassas istället de jordiska härskarlaterna (Stenbocken) till 6e huset för olycka och fiender! Med två så här  oförenliga sidor och insikten om det somaliska ursprunget förstår man mer än väl att den luni-solära livslinjen (vägen från familjehemmet upp till den fullgångna individualiteten runt de fyrtio) spås vara kantad av konflikter och kamp för att förverkliga sitt fulla Lejon-Själv, sitt andliga väsen. Mer än troligt bojar den kroniska Saturnus det här självförverkligandet till den lägsta verklighetennivån, Jord eller materiella faktorer. Ett typiskt livsöde några reinkarnationer innan själen befriat sig från materiell besmittelse och tillåts tillbringa softare jordeliv som i huvudsak utspelar sig i den supralunära sfären. 

Sätt t.ex. en ren "Luftvarelse" i ett stenbrott och människan dör tio gånger så snabbt som en "slitoxe" som föddes för att "hugga och ta i". Horoskopen visar faktiskt på vilken nivå människan har sin komfortzon och var hon gör bäst ifrån sig. Inte så att Jord alltid är kroppsarbete - Bilan Osman visar hur Stenbocken i lika hög grad är en driven organisatör och arbetsledare.

Eftersom nu mån- och solascendenter bara är hjälphoroskop för att utvärdera särskilt svåra punkter i det riktiga horoskopet (som här förblir okänt), har vi egentligen inte kommit Osmans sanna natur närmare. Men oförenligheten mellan mån- och solsidan säger ändå ett och annat, inte minst vilken nackdel hennes ursprung är i den händelse hon vill växa sig till sin fulla Lejonnatur! Månen och Saturnus i negativa Stenbocken visar hur hon sorterats in allra lägst i ett rasistiskt eller hackordningsbenäget samhälles taxonomi och friktionen mellan tung Jord och lätt Eld ger ofta egenmäktiga individer eller individer som av egen makt/kraft söker hantera livet. "Av egen makt" stämmer perfekt in på detta fall av somalier född in i antiintellektuella kommers- och arbetarstaden Göteborg, en gammaldags stad av en typ som morgondagens civilisationstyp i Vattumannens tidsålder inte längre behöver eftersom resursfrågorna då har justerats till allas belåtenhet (kapitalismen är stendöd inom 60 år).

Jämför också rangordnaren Carl von Linnés Stenbocksascendent med Saturnus djupt förankrad i Jord, och förstå lite mer om det här tecknets oförmåga att leva på Lejonets fria kognitiva nivå! Sverige är som en Carl von Linné - allt ska reduceras och fogas in i systemet. Att höra Stefan Löfven gör mig så trött på att vara svensk, all denna präktighet där livets enda mening är att söka HELTIDSJOBB för att överleva. Heltid eftersom Löfven förespråkar ett System där människorna bara är kapitalisternas och maskinägarnas små utbytbara reservdelar och Ondskans imperium går på högtryck dygnet runt. Jag kommer plötsligt att tänka på soulsångaren Stevie Wonders lamentation på 70-talet i "Living for the city". Väl värd att återvända till eller upptäcka. Här är den på YouTube komplett med den socialrealistiska texten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar