Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)torsdag 25 maj 2017

Rubriksättaren som borde skaffa synonymordbok

Just som jag skrotat idén om göra mig lustig över Aftonbladets förstasiderubriker dyker ännu en upp. Aftonblasket meddelar att SVT-profilen Anja Kantor drabbades av "det fruktansvärda".

Det avgör saken. Tidigare på morgonen (och inte första gången) noterade jag vilken travesti på nyhetstidning AB är, med ett tilltal som tyder på att de betraktar sin målgrupp som på sexåringens nivå... Jag såg inte mindre än fyra nyheter i samma infantila stil, nu fem om inte någon av de tidigare utgått...

Vi kan kalla tidningens sjuka fixering för kräkreflexsyndromet, ren sensationalism på lägsta pottkantsnivå. 

Är det så här tidningen ser på folket, sin primära målgrupp? Då vet vi att de går den översta maktens ärenden, för som man stöper ett folk, så blir de på lite sikt. Dumma i huvudet och lättledda.
Speciellt de två nedersta blänkarna fascinerar,
här var det helt slut på vämjelsens synonymer...
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar