Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 30 maj 2017

Ruben Östlund nu erkänd auteur


Efter Guldpalmen i Cannes slår det mig att jag kommenterade Ruben Östlund 2011 med orden:
...sanningen är att Ruben Östbergs horoskop är som skapat för en rökridåspridare. "Det dunkelt tänkta är det dunkelt sagda." På födelsekartan ser jag inte mindre än två viktiga instanser av "dissociationssyndromet"! Är det så att den första dissociationen blandar bort korten för den andra så att det just blir så objektivt omöjligt att avgöra vilken agenda filmaren har?

Bland de tidiga omdömen SvD återger förekommer bland annat detta: "Östlunds blick för detaljerna i det mänskliga beteendet, särskilt det offentliga beteendet, sviker aldrig."

Nu ska man minnas att bloggen många gånger föreslagit illusionisten som ett bra exempel på mixen av Luft och Vatten, en på inget sätt förvirrad natur man oerhört skicklig på att utifrån sin rationella natur (Luft) kollra bort den simpla publiken som tanklöst konsumerar på sinnesnivån (Vatten). 

För den som inte själv är offer för det mytomaniska eller mot livslögner tenderande i den här elementkombinationen, uppstår möjligheten till just en sällsam varseblivning av det bisarra och irrationella i människors beteende! Inte så att den penetrationsförmågan hänger på Luft och Vatten, men symboliken ligger väldigt nära mänskligt beteende eftersom vi är både rationella andeväsen men nedsjunkna i en dunkel biologisk värld, i djurkroppar...

Jag tror inte jag använde solascendenter vid det förra inlägget om Östlund men det är ett lämpligt grepp när det kommer till filmskapare.


Regissören Saturnus står mycket passande i känslodjupets 4e sektor - det vill säga känslodjupet ur regissörens empatiska SolÖga i självutplånandets Vatten. Solens disponent Jupiter står i 12e offerhuset vilket tyder på att han inte är hungrig på framgång till varje pris utan att det här horoskopet faktiskt styrs just i den något ansträngda relationen mellan Saturnus i Luft (den Rationella Själen) och den klart medvetna illusionistens förmåga att styra den expressiva Solen i den alltför impressionistiska Fiskarna lite som den vill. 

Att detta kuriösa SolÖga visualiserar folket (Månen) som sin nyckel till framgång (Jupiter) och då speciellt olyckligt lottade människor (Månens disponent i förlusthuset) rimmar faktiskt en smula med Åsa Linderborgs kritik från 2011. Har vi att göra med en extrem typ av Tvillingarnas välkända amoral här?

Horoskopet skulle möjligen klarna om man hade en fysisk ascendent och använda sol- och månditona som komplettering, men som saken står här är jag lika säker på något nu som för sex år sedan med månhoroskopet!
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar