Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 27 maj 2017

Mobbaren Erdogan samt finansadelns och Qvibergs arrogans. Med mera.

Ibland får man finna sig rättad. Jag har uppfattat DN:s Nathan Shachar som välinformerad i Mellanösterns komplexiteter och efter kuppförsöket mot Turkiets allt mer själsvåldige Erdogan, verkar hans belackare nu ha haft rätt. Förutom att "mobba" medier och folk som söker uttrycka sin mening tycks han dessutom lida av finansiell korruption in i själen (DN). Vissa ska bara inte mingla med amerikaner, de blir smittade av låghet direkt. I just det här fallet verkar dock Erdogans korruptionsbenägenhet sträcka sig årtionden tillbaka i tiden.

I kommentaren till statskuppsförsöket mot Erdogan för ett år sedan använde jag hans födelsedag enligt den naturliga zodiaken, vilket var ett misstag. Lämnar man de neutrala Idéernas högre planhalva och istället intar Psykes eller Månens perspektiv mörknar horoskopet rejält. ALLT kan faktiskt beskrivas som en förljugen och bakslugt förvriden sekterism! 

Här är mobbar-syndromet i sin potentiellt värsta form eftersom de oförenliga Vattumannen (ideologi/folket) och Skorpionen (aversion/hat) aktiveras av de viktiga Solen och Månen. Eftersom Vattumannen relaterar till organiserade tankar - ideologier - förstår man att den här typen lätt förfaller till ursinneshat mot andra typer av samhällen eller tankesystem än dem man själv omfattar. 

Nästan allt är verksamt inifrån TAMAS GUNA
(Mörkrets kvalitet) med undantag för den
teoretiskt rättrådiga Saturnus i Vågskålarna.
Denna dock i ett världsligt svagt ("ont") hus.

Det här är i själva verket ett horoskop som påminner om USA-stödda bin Ladins (mannen som sedan vände sig mot USA), bara sju resor värre eftersom inte bara Mars-Skorpionen attackerar Vattumannen utan sagda stora ljus är involverade. Jag måste medge att Ljusens placering hos en vän i dessa tecken röjer lite av vad Erdogan lever ut. Det räcker med att ta upp någon politisk aktualitet som är brännbar så surnar människan till direkt men "vill inte tala om det" - åsikter finns tydligen men troligen så aparta att hans självbevarelsedrift (Överjag) tar över och censurerar i syfte att inte skada sina aktier i vänkretsen! (Det är en självbevarande Jungfruascendent som fungerar som censor här, tecknet som blixtsnabbt kalkylerar på vinst och förlust i vart givet ögonblick.) 

Det finns också en extremt bufflig sida i personligheten och Mån-Skorpionen, har mer än en bekant noterat, tycks fylla människan med ett förtärande begär, det är en människa som "äter sina känslor" vilket leder till överkonsumtion av "livsstilsprylar"

Det sociala utanförs- eller utstötningskomplexet är inte min idé, utan den observante brittiske astrologen Charles Carters. Han noterade hos dem som deltog i den himmelska Figuren (eller platonska Formen) en drift att odla sin särskildhet eller utanförskap, vilket man bara behöver gå tillbaka till den rika araben bin Ladin och hans livslinje för att få prov på.Carter utgår uppenbarligen från att det är individualisten Skorpionen som styr i det här komplexet och väljer att vara det svarta fåret i förhållande till det kollektiv (Vattumannen) eller ideologi den känner aversion mot. 

Men bloggen har under sina år hittat exempel även på motsatsen, där det faktiskt är ideologin som sätter åt och "dödar" Skorpionen, den avvikande. Tänk "syndabock". Å, glömde jag att repetera att hela USA-horoskopet är trasigt till följd av denna mobbar- och utstötarinstinkt? USA och Erdogan passar för varandra! Mötet mellan Vattumannen och eftersläntraren Skorpionen, som ännu bär på mörkt personligt bagage som gruppen som helhet redan hanterat, är en enkelt identifierbar signatur, men ibland finns fullständigt naturliga förklaringar, som t.ex. handikapp, till den avgrundsdjupa klyftan mellan individ och grupp i vars tomrum mörka och negativa attityder växer...

Det är därför extremt olyckligt att Erdogans sinnelagshoroskop har så lite hjälp av Vattumannens härskare Saturnus som har sin perfekta placering i det balanserade omdömets tecken Vågen. Men ur Skorpionens perspektiv - terrortecknet som med fasa ser det biologiska och kroppsegna livet hotat, är varje kompromiss (Vågen) av ondo. När gränsdragaren och domaren Saturnus placeras i fängelse (12e) då finns helt enkelt inget kvar att hålla Erdogans psyke på bana. Historien kanske inte är fullt så mörk i det faktiska horoskopet (baserat på känd födelsetid) men skulle hans PSYKE vara det som kontrollerar showen skulle det se ut... just som det verkar göra i verkligheten.

Vi har just nu en serie världsledare som påminner kusligt om det stora mörker som drog in över Sverige när folket som vanligt lät sig luras av reklammännen och valde Reinfeldts och Borgs "Nya moderaterna" istället för en för all del genomkorrupt och högervriden socialdemokrati. Både Erdogan är Trump har till och med svartare horoskop än de båda välfärdshatarna jag just nämnde. 

Det är inte utan att det börjar bli tid att åter påminna om den hinduiska texten Bhagadvad Gitas omdöme om Tamas kvalitet. Se inlägget om den utbrända chefen för tidningen Chef. Apropå tidningen Chef berättar horoskopet för Svenskt Näringsliv allt om onda och okunniga förtryckare som från maktposition (10e huset) SKAPAR krig och hat i landets hushåll (4e huset) i takt med att de anammar den döende kapitalismens allt mer rovdjurslika beteende. 

Senast ut att demonstrera den här bristen på god karaktär var en anonymiserad arbetsgivare i C-laget samt storfräsaren Mats Qviberg som kom och gick rackarns fort som ägare till tidningen Metro... 

Från 2010: I Satans högborg - män som Qviberg

I Qvibergs fall berodde dock inte hans febriga fantasier om att "rensa ut stalinister från redaktionen" på det "sociala mobbarsyndromet". Det var istället den inherent primitiva klaninstinkten hos Kräftans tecken med härsklystna Sol-Lejonet som motor. 

TAMAS GUNA och hetsiga känslor i 6e huset för olyckor
och fiender samt Saturnus i RAJAS GUNA, som dock
inte förmår lindra mörka passioners grepp.
En man, vars okontrollerade tunga kostade honom
över 70 miljoner när han tänkte sig högervrida
medierna ännu mer genom att köpa Metro
- de intellektuellt fattigas gratistidning.

En mängd astrologiska kombinationer kan ge resultat som vid första påseendet tycks ge samma uttryck. Men tittar man närmare på vad Qviberg sade, var han som en fågelmamma som kastade ut en del ungar ur sitt bo om de verkade "stalinistiska" (Qviberg försökte slingra sig och förklara att han med det ordet menade "förändringsobenägna", men vem försökte han övertyga?) 

De superrika hatar kommunismen som är deras exakta motpart och i hans Kräftan - trygga boet eller tidningsredaktionen - hittar man Mars och Venus, krig och fred. Knappast en lugn och vänlig atmosfär att växa upp i. Qviberg var störd redan med modersmjölken, ett barn av de mest privilegierade i landet.

*****


Astrologisk analys enbart utifrån de tre kvaliteterna - det kan se ut som om bloggaren efter alla år inte kommit värst långt i sina studier! Men det är alltid lika intressant att se hur extrem övervikt av denna kvalitet nästan alltid ge pissråttor när man hittar horoskoptypen kopplad till makt. För sju år sedan tyckte jag hinduerna överdramatiserade som kopplade Tamas guna till demoner och andra subhumana livsformer (mänskligheten utmärks av Rajas, sin lidelse för antingen Ljuset eller Mörkret), men fall som Erdogan, Qviberg, Reinfeldt och t.o.m. aktrisen Mädchen Amick (Twin Peaks) har fått mig på andra tankar. 

Detta är verkligen en trappstege som träffsäkert illustrerar de som binds upp tung vid någon av kvaliteterna: Tamas för dem som okunnigt låter primitiva instinkter styra, Rajas för dem som fått (eller ännu har kvar) en förnimmelse av sin inre och gudomliga sida, och så Sattva som den lätta och ljusa kvaliteten för dem som obehindrat vistas i Ljuset och ser eller söker förstå tingen ända in i deras essenser. Som invandrarhataren Geert Wilders illustrerade, räcker inte alltid trestegsmodellen. Trots kraftfull Sattva gick det att hitta smolk i bägaren som förklarade hans illvilliga populism. 

Illvilliga bruk av astrologin finns det naturligtvis också, som t.ex. att välja ut ett astrologiskt problem och spinna en historia runt denna trots att man sett att det goda dominerar. Så gör nu inte den här bloggaren, och upptäcker jag att jag gjort en felaktig bedömning som i fallet Erdogan, brukar jag skriva ett nytt inlägg eller sticka in en kommentar i det äldre...

Om jag rätt omgående upprepar ett citat av 300-talsfilosofen Proclus (Elements of Theology, §70), ska vi strax se hur det rimmar med de tre kvaliteterna:

Proclus Elements of Theology (§70):

"Ett ting måste existera som en varelse innan det har liv, och ha ett liv innan det blir mänskligt. Och åter, när den logiska fakulteten fallerar är det inte längre en människa, men alltjämt ett levande ting eftersom det andas och känner. När det sedan överges av livet har tinget alltjämt en existens, ett vara [likt en sten]..."
Nyplatonismens emanationslära kan korreleras med vår lägre världs förnimbara fyra element. Den Ene (källan) är den enda egentliga Betraktaren och motsvara Eld (eller SolÖgat). Ur denna slösande rika källa flödar så ett Intellekt (Nous) eller Luftelementet som vid någon punkt kommer till en gräns och blickar tillbaka på sin källa - som gränsens Saturnus i Vattumannen blickar in mot sitt centrum i Solen-i-Lejonet och paradoxalt nog för detta använder just sitt eget gudomlig centrum för att nå självförståelse. 

(Qviberg har faktisk den kosmologiska axeln och måste därför anses ha fallit djupt som inte är noblare än han är. En väldig potential har utvecklats på helt fel sätt, för dem som redan sett en bättre värld och mänsklighet...)

När detta kretslopp mellan absolut enhet och Intellektets mångfald etablerats (Vattumannen indikerar just att samhället eller världen är en men består av en brokig mångfald av andesjälar vilka kallas logoi (förnuftsprinciper) då även Intellektet flödar över och skapar en ännu lägre verklighet Själen. Denna motsvarar Vattenelementet som bara speglar Ljuset från Den Ene men pga. eget bagage (på de individuella nivåerna) kan smutsa eller förvrida den sanna bild som bara de rena Eld/Luft-varelserna - noetikerna (eller pneumatikerna) - förmår se. Bloggaren har ett sådant horoskop men gör ändå en del läsfel eftersom hans som alla horoskop indikerar brister...

Till Vattenelementet kan man knyta begreppet Naturen (med versalt N), att skilja från djävulsdyrkarnas natur med gement n - det är ingen slump att det sekulära och gudlöst fantasilösa Sverige gått i bräschen för språkreformer är alla stora bokstäver bytts ut mot små! Det är när Vattenelementet tappar orienteringen till följd av närhet till den onda materien (motsvarande Jordelementet) som vi får den simpla naturen som vem som helst med förmåga att sniffa dofter eller känna vinden stryka mot kinden, kan uppleva. Proclus avvek här från den äldre traditionen och ville se Naturen som en egen hypostas (avspjälkning från Själen) just innan den oformliga och onda materian tog vid. Han var här influerad av Platons elev Aristoteles som vid den här tiden blivit en tongivande mästare ur det förflutna...

Men... även de tre kvaliteterna kan appliceras på nyplatonismens emanationslära om man fattar parallellerna löst, som försök att harmoniera olika synsätt som ändå verkar ha en släktskap. 

Den Ene blir nu synonym med Sattva guna. Det ur vårt innersta som kognitionen strålar utåt och kastar ljus över en värld. Vissa faller ingen längre sträcka utan stannar inom Intellektets domän, de är med andra ord kvar i himmelriket om de så föds i kroppar på jorden.

Intellektet är därför också synonymt med Sattva i den mån det orienterar sig mot Enheten och inte den förrädiska lockelse som ligger i mantrat om Mångfald.

 Själen, den tredje hypostasen, kan alltjämt orientera sig uppåt eller vända blicken ner mot beckmörkret (materien) och det avgör huruvida den ska korreleras med Ljuset/Sattva eller Mörkret/Tamas. 

Typiskt nog är Själens representant Månen härskare över Kräftan ett tecken av den vacklande Passionens (Rajas) kvalitet, ömsom tenderar den mot Ljuset och ömsom mot Mörkret. Hinduerna summerar den mänskliga existensformen som ett sådant här bräckligt och obestämt "work in progress". Som synes kan vi här diskutera Själen både i termer av Vattenelementet och i termer av kvaliteterna. Riktigt illa kan det gå för Månen i Vatten som verkar inom Mörkrets kvalitet -både Erdogan, mannen som äter sina känslor och Trump omvittnar detta (för att inte tala om bloggens flera studier av mördares horoskop).

Ljuset eller tillräckligt personlig ljus för att veta i vilken riktning man ska söka, om det är sann kunskap man vill nå) är en koppling antydd redan i hinduisk astrologi eftersom de två stora ljuskällorna Solen och Månen båda anses sattviska i sin essens. Vi ser dem som emblem på himlavalvet, men de tillhör distinkt en högre och mer kunnig värld än vår - de är gudar! 

Saturnus som vår världs ytterkant (i antiken) är visserligen en erinran om Intellektets existens - den tillhör essentiellt Luftelementet - men samtidigt på dess lägst sjunkna nivå - Saturnus deltar också i den tamasiska kvaliteten. Det är därför - här, där botten är på väg att gå ur himmelen, som vi kan tala om Saturnus som den platoniska FORM som omgärdar Själen (Världssjälen). 

Den individuella människan verkar på en än mer obetydlig nivå i Alltet men upprepar i sin obetydlighet ändå samma principiella väsenssammansättning. Hon har en själ vars form den medfödda Saturnus i horoskopet tecknar men som ibland fördunklas av världslighet och ibland signalerar just en medfött världslig själsform. (Inget ont i detta, för en god världslig medborgare kan vara trevligare än en som lever på andlig nivå men där har rollen som en av de utvalda hämndänglarna som används i det historiska spelet - se Manchesterbombaren.)

Det astrologiska systemet är en fenomenalt fint stämd helhet som klantskallar på internet gör sitt bästa för att röra till. Återigen: sökaren hittar bara det han/hon själv har potential att finna, och om den potentialen för Sanning (med stort S) kan det personliga horoskopet antyda ett och annat. 

På vägen mot ren kunskap kan det gå åt många jordeliv där man likt en Mats Qviberg eller en Recep Erdogan befinner sig i olika pseudotillstånd av vetande. Värst i vårt land är sekter som Vetenskap och Folkbildning eller Humanisterna som befinner sig på den absoluta botten av den verkliga och all-inkluderande Berättelsen (som man måste gå till Intellektet för att lyssna till). 

Dessa grupper, parasiter på näringsliv och statsmakt, kan bara bejaka opportunistiska aspekter av all den forskning människan alltid bedriver. Dessa sekterister är små människor som saknar talangen att själv bli stora forskare, ungefär som det brukar heta om dem som recenserar andra istället för att skapa något eget. Gäller då inte den kritiken också den här "recensionsbloggen"? Jo, till del. Men å andra sidan, var läste du senast astrologi på den här nivån?

Givet tidens illusoriska natur skulle man kunna säga att den för vår tid avdöde engelske greven av Oxford - odödlig som alla andra - alltjämt har roligt i ett eller annat av den här bloggens inlägg! Smickrande dedikationer från 1500-talet kallar honom Englands bästa astrolog. Då vi alla bara är materiella nickedockor som styrs av tankar och krafter ingen förnuftig person skulle påstå att de var hans egna, samverka alla människor som någonsin levt och kommer att leva i denna värld - i denna värld just nu! Bara inte i exakt samma omfattning. Först på världens "baksida" - i Intellektet - kommer vi att se detta makalösa maskineri.

Jag har ingen aning om hur många fler levande nickedockor Oxfords ande i detta ögonblick manipulerar, men i "ljusa" ögonblick tyckte sig även den kinesiske filosofen Konfucius tydligt förnimma den Chou-dynastins vördade grundare, konung Wen. Det finns nedtecknat att detta hände då Konfucius var djupt absorberad i trakterandet av ett instrument (eller lyssnade till en skicklig musiker, har glömt vilket). Jag har haft samma upplevelse, att musik triggat upplevelser som jag i brist på bättre kallar "tidigare liv-upplevelser" fast jag här inte har några belägg för att det var min själ som uppträdde i upplevelsen i en annan gestalt. 

Alternativet är alltså att det handlar om andar som inympar sig själva på "öppna" individer, vilket för den som håller fast vid Den Ene inte är någon invändning. Bara sekulära slödder som inte har något annat än sin nuvarande kroppshydda att värna genom upprört gapande närhelst terror drabbar den västerländska livsstilen (men tiger still när Löfven exporterar mördarvapen till suspekta regimer). Dessa är de minsta av de små, de som sjunkit ner till enbart kroppsmedvetenhet. Hur ska man från den nivån kunna förnimma den essentiella enheten i allt existerande?

Jag förebrådde i föregående inlägg Expressen för att låta Henke Larsson meddela sin okunskap om den historiska kampen (världsspelet) som perser och judar av viss övertygelse kallade kampen mellan de två krafterna i tillvaron. Men faktiskt, i hans naiva "vi bor ju alla på samma planet", ligger den skärva av medvetenhet om Den Ene som t.o.m. den sekulära och djupt fallna andesjälen har inom sig, om de tänker riktigt hårt. Jag vill därför rätta mig en smula, Larsson-inlägget var en aning hårt, samtidigt som mediernas syfte med det är ondskefullt så det förslår!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar