Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 9 maj 2017

Mediernas lögnapparat - del 1001Medierna hjärntvättar först den menlösa folkmassan att svara "rätt" under opinionsundersökningar eller enfaldiga tvåvalsfrågor - samma princip för verklighetsfabricering som när medierna skapar drev för Etablissemangets räkning. Sedan skapar samma medier falska nyheter av samma material som Aftonhorans text här ovan visar. Så fungerar kapitalismen - den är en lögn från början till slut.

Mänskligheten hade aldrig någon chans. Släktet var inte begåvat nog att reda sig mot de slugaste reptilerna från inom dess egna led. Därför kommer arten att göra slut på sig själv långt innan professor Hawkings ominösa maning att kolonisera rymden blir verklighet. Här tar Hollywoods science fiction slut, den sagan blir aldrig verklighet.

Varför? Därför att teknikfascismen är en styggelse, en avvikelse från den gudomliga planen, och kommer att upprotas ur skapelsen. De levande väsenden som valde homo sapiens kommer inte vidare på den vägen och kommer att söka sig andra kreativa uttryck i möjligheternas värld. Mänsklig hybris och självcentrering kommer aldrig att "ärva Himmelriket", detta är kreativitet som avsnört sig själv från helheten och gått i baklås. Som en vissen trädgren blåser den av vid första höststorm.


****

Publiceringstid 00.14


Adam (Väduren) under fullmånen. Återspeglingens Måne bottnar i Förintelsens tecken Fiskarna (via psykdisponenten Venus).

Skytten, science fictiontecknet, innehåller restriktionens och dödens Saturnus och dess disponent, tillväxtens och framfartens Jupiter står för övrigt under attack från Saturnus och felorienterad, ner mot den döda materiens och teknokratins Jordelement (Jungfrun). 

Detta fullmånehoroskop (=brytningstider) tycks i allt väsentligt illustrera den här lilla dystopin jag snodde ihop just efter dagens slut. Missa heller inte Skorpionascendenten vars härskare Mars angriper sitt eget, ibland en gynnsam indikation men ofta inte.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar