Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)fredag 19 maj 2017

Krigaren Mad Dog och fånleende svenskar


Om försvarsminister Hultqvists möte med tungt dekorerade amerikanska krigargeneralen Mad Dog säger DN: "Ministrarnas möte var schemalagt för 30 minuter men varade i hela 55 minuter." Jag kan tänka mig att den extra tiden krävdes för att formulera om och dumma ner engelskan för att få meningsutbytet med Hultqvist att motsvara den planerade halvtimman. 

Svenskarna är svåra missbrukare av Hollywood-produkter, memorerar glassiga fraser men snubblar sedan totalt när komplexa frågor ska diskuteras.


DN-foto av Lotta Härdelin


När man ser det för situationen perfekta kroppsspråket hos Mad Dog, avslappnad i axlarna men kompromisslös i uppsynen, och jämför med den uppsträckte Hultqvist med samma fåniga leende som Stefan Löfven när denne stack upp knoppen ur en stridsvagn för en tid sedan, då stärks bilden av att Sverige degenererat till ett land av byfånar ända upp i maktens torn.

Det kanske ändå är väl att vi håller sig med en allierad, givet landets debila tillstånd. Dessutom skulle nyetablerade och skatterabatterade amerikanska säkerhetsföretag på svensk mark skulle kunna hjälpa detta veka folk med landets inre ordning den dag orättvisorna blivit så flagranta att Sverige börjar alstra intern terrorism.


****

Se även:

Mad Dog - en krigarkonung (2016)

Vapenlobbyisten Hultqvist och lismandet inför USA (2015)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar