Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)torsdag 18 maj 2017

Invandraren Sanandaji och hans invandringshat

Likt mörkhyade polismördaren Jackie Arklöv som sällade sig till nazisterna tycks Tino Sanandaji - ett synnerligen utlandsklingande namn - har djupt sittande identitetsproblem. KTH anklagar honom nu för att avsiktligt vilseföra läsarna av hans bok där han kverulerar över invandringens kostnader (DN). 

Horoskopet har varit uppe till granskning förr så låt mig bara rita det på följande sätt. Massiv mörkerläggning av sanningen via Tamas guna (eller en attitydstinn och programmatisk åsikt som inte viker sig för fakta) och en fejkad medvetenhet via ljusbärarande Sattva guna. Och vad säga om samma gradexakta linje mellan Förledaren Satan och Sanandajis Sol, hans kognitiva kapacitet. Är han fullständigt förledd eller ovederhäftig ända in i själen? Lika fascinerande är att se "kungamakaren" Regulus välsigna hans framgångsplanet Jupiter som dock för ett Tvillingpsyke är en ond planet vars konsekvenser inte alls är lyckosamma. Här slits människan således mellan en mängd kraftfulla budskap som inget av dem fungerar, när man börjar tänka djupare kring symboliken. 

Rent tekniskt är sinnelagsascendenten trovärdig, Månen ger åtminstone ett sken av den intellektualitet som Luft betecknar och Venus står fenomenalt placerad i det tecken som just har minglandet med människor och tankeutbytet som ett kännetecken. För Tvillingarna i 1a huset är faktiskt Venus den enda välgöraren, så extremt socialt eller smalt är detta, avatarens, kommunikatörens eller Kristus tecken.

Men problem tillstöter genast eftersom förstahushärskaren hålls fången i den onda demonens 12e hus, en ond demon som paradoxalt nog här spelas av Tvillingarnas enda planetära välgörare, Venus! Hur ska detta förklaras? Tänk Tvillingarnas beryktade amoral. Jesus Kristus gjorde inte skillnad på folk, satt till bords även med syndare eftersom avatarer alltid har en uppgift att kommunicera en högre sanning till både hög och låg!

Detta kan således inte vara Sanandajis problem och misstänksamma blickar gör hellre riktas mot Djävulen och korrumperaren Algol, den onda stjärnan samt den besynnerliga härd av komplexa budskap som syns i det amoraliska 3e intellekts- och kommunikationshuset.  

Faktum är att det är så många budskap som tävlar om att "förklara" horoskopinnehavaren att bara dygnet inte duger här. Jag förmår inte hitta något klatschigt att säga och enbart den verkliga ascendenten skulle kunna ge hjälp att rangordna och ta fram de mest drivande indikationerna på denna himmel. Med det sagt är det ändå intressant att se en så svart-vit natur där Mörkret tycks ha tagit kontroll över Sanningens (Ljusets) ande - ungefär samma budskap som via den sataniskt angripna Solen med andra ord.

  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar