Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)fredag 26 maj 2017

Henke Larsson förstår inte terrorn
Expressen kallar in en folklig svensk sportkändis för att uttrycka den enkla människans oförmåga att förstå de stora krafter som verkar långt över den obetydliga människan. "Jag förstår inte." "Det gör ont i mig." Så kan folket identifiera sin okunskap med kändisens och alla vrida sina händer i missmod några minuter över världens tillstånd.

Larsson var en målfarlig fotbollsspelare och både Sol och Måne i det praktiskt eller jordbundna intellektets Jungfrun antyder förstås en "vinstmaskin", apropå tecknets koppling till jordbruk och arbete i syfte att skörda rik vinst. Samtidigt är detta olyckans tecken och med Jungfruhärskaren Merkurius i 12e huset för den onda daimonen och världsliga förluster, understryks kontrasten mellan att vinna (profitera) och förlora väldigt starkt. Det går en stenhård gräns mellan mannens alltigenom materialistiska utblick (fotbollsplanen/åkerfältet som ska brukas för vinst) och den tolfte sektorn som jag en gång uppfattade som människans omedvetna eftersom det gränsade till första husets jag-medvetenhet. Hinduisk astrologi kallar det 12e ett "ont hus" och den gnostiska Jesus - texter kyrkan bannlyste - passar ofta förvånansvärd bra in i det astrologiska systemet. Säger den gnostiska Jesus: "Det du känner till, det kommer att rädda dig, men det varom du är okunnig, det kommer att förgöra dig." Gnostikerna vände sig som bekant mot handelsresanden i snabbfrälsning, Paulus, och hans tagline: "tro, hopp och kärlek". Gnostikerna betonade vikten av kunskap för att själen skulle vakna upp, Paulus lära var uddlös enligt dem. 

Man kan likna gnostikerna vid Indiens yoga-utövare enligt metoden jnana - att söka återknyta till sin inre gudomlighet genom intellektuell träning. För dem med de förutsättningarna, vill säga. För mer praktiskt lagda människor finns karma yoga som syftar på att växa i medvetenhet genom konkret handling. När jag har en cynisk dag tänker jag att "karma yoga" bara är ett snyggt sätt att förklara att vissa skyfflas genom tid och rum av yttre omständigheter eftersom de ännu inte utvecklat någon andlig självständighet, något av det som gör att man kan tala om "människans värdighet".

Henke Larssons Jungfruascendent har Oxen i 9e som sitt "högsta goda" och när den tyngande Saturnus ligger där och i Jordelementet uppstår en otroligt jordnära "religion" (om han ens har någon, vilket jag betvivlar). Inför Manchesterterrorn frågar han sig varför detta måste vara, "vi bor ju alla på samma planet". Här ser man exakt hur outvecklat det högre tänkandet kan bli med enkla och jordbundna Oxen i 9e och den begränsande Saturnus däri (i synnerhet när Merkurius får en vek placering - jämför Fredrik Reinfeldt, penningkramaren). Som synes är den före detta idrottarens karta nästan enbart fixerad vid det jordiska, det kroppsliga, det enkla som sinnena registrerar: BOLL! FINTA, SPARKA. Så lever jordmänniskan.

Eventuellt Platon men definitivt nyplatonisterna många hundra år efter honom, skulle kalla den här idrottsmannen ett barn av den PASSIVA POTENTIALEN, helt renons på inre nerv och kontakt med sin själ. Enbart yttre händelser puffar dessa själar vidare i evolutionen till den dag då de börjat få grepp om sin egen arvedel av det gudomliga Intellektet. Jordelementet illustrerar den riktiga verklighetens understa våning men är tyvärr den enda våning västerlandets kulturer bekänner sig till. Henke Larssons naturliga tendens till okunskap i högre frågor är därför helt normal och inte frågar sig hur Expressen kan publicera en plattityd som kunde ha uttalats av byidioten när det är analys av världens tillstånd som Manchesterdådet ropar på! 

Aftonslöddret försöker som vanligt lyfta fram "hatet" - självmordsbombaren hatade samhället efter vän väns död och drevs av hämndbegär. Detta rimmar väl med Jupiter i Skorpionen i förlustens 12e som den springande punkten men innebär inte att Slöddret berättat den ultimata historien. Den här tidningen är kanske mer ett Djävulens verktyg än de flesta medier eftersom den aktivt bidrar till att hålla underklassen nere på idiotens nivå genom sina inkomstbringande annonser för spel & dobbel. En tragisk tidning som därtill är Sveriges största så att alla ska förstå hur materialistiskt och intellektuellt hämmat detta folk av tradition är.

Men eftersom människorna bara är spelbrickor i en betydligt större berättelse som är Tidens egen önskan om att driva mänskligheten från sin nuvarande låga nivå (tiden som evolutionär motor), är inte terror meningslös eller enbart destruktiv. Liv spills på båda sidor och båda sidor kallar den andra för de "onda". När västerlänningarna sent omsider börjar vakna till självreflektion och frågar sig om deras livsstil ändå kanske inte är en smula sjuk eftersom den föder så extremt hat, då har mänskligheten som helhet vunnit något. 

Och alla historiens dödsoffer för västerlandets och andra kulturers terror, de återföds naturligtvis lika fort igen som man kapat huvudet av dem. Ibland med missprydsamma födseldefekter som visar att själen återvände så rasande snabbt till jorden att de psykiska traumana ännu inte bedarrat...


Tillägg 170527

I det direkt efterföljande och mer filosofiska inlägget hittar jag legitimitet för Larssons känslor om än inte för Expressens motiv med att publicera dem. Men var varnad, det är en vild snabbsummering av den komplexa nyplatoniska världsbilden och hur den relaterar till astrologin, inget för den som inte ägnat dessa ämnen en enda tanke fram till nu. Bloggen innehåller nästan 8 års uppbyggnad för de texter som nu skrivs och som ändå söker hålla "the common touch" - den folkliga känslan - genom att hela tiden återvända till de grundläggande byggbitarna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar