Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 24 maj 2017

Filantropen Roger Moore och en skuggaRoger Moore är död. "Hyllningarna strömmar in" konstaterar DN som om något annat ens varit tänkbart vid ett sådant tillfälle. Eftersom mänskligheten som helhet är en primitiv apflock med marginell tankehöjd men desto mer medvetande på den enkla och naturgivna kroppsnivån. Människor som gör arten homo sapiens - den visa människan - mer till ett ideal än en realitet, fruktar döden eftersom deras tänkande stannat av vid det kroppsliga och kroppen absolut måste dö.

Tillägg. Efter att ha publicerat detta inlägg ser att jag att Simma med hajar-mannen givit uttryck åt liknande tankar om efterspelet till terrorattacken i England. Bra text!

Det här släktet har utvecklat ritualer, t.ex. pågående lovsång över Roger Moore, i syfte att dissociera sig från "det hemska" som Aftonbladet med sitt sedvanliga barnspråk brukar kalla skräpnyheter avsedda att kittla nerverna hos de talrika svenska läsare - eller snarare tittare - som vuxit upp med högerns ruttet profitdrivna skolsystem och nu inte längre kan relatera till sammansatta tankar. Det har anammat treåringens "titta, förundras och peka" för hela slanten.

Jag avvek bestämt från ämnet. Just inpå ett dödsfall är således helt fel tid att anföra kritik mot de avlidna, men i just fallet Moore tyckte jag redan 2009 på denna blogg att hans horoskop påminde om "alldagligheten" själv. Sedan framkom det 2013 att han var en stor filantrop och jag kompletterade med en text om den saken.Det som kan upplevas alldagligt är en dämpande och "normaliserande" inverkan från mycket Jord. Det blir sällan några radikaler av den här sorten, med mindre det pågår extremt starka störningar mellan Eld och Jord, så att visionen i ljuset stöter på patrull i mötet med den orubbliga materian. Å andra sidan var Moore en brittisk gentleman ut i fingerspetsarna och med ett förfinat språk, faktum är att kommunikatorn Merkurius i Vågen baseras på Venus i Lejonet vilket ger en fyndighet i både tanke och ordval, medan Venus i sin tur disponeras av Solen i Jungfrun, ett tecken känd för dess eviga jakt på precision och maximalt tydlig definition. Man ska heller inte underskatta behovet av tydliga gränser hos en Måne i opposition med begränsaren Saturnus!

Filantropin är dock inte svår att se: jämför man med horoskopet för terrorbomben under popkonserten häromdagen där dödens och terrorns Skorpionascendent har som sitt högsta goda (9e huset) att få vara kvar i Naturen och slippa dö. Sent ska syndaren vakna! Men Roger Moore har i stället Naturens eller den Vegetativa Själens passionerade Kräfta som ascendent. Se nu hur den som redan är i livet väljer att se på sitt högsta goda! Kräftan tillhör "mellankvaliteten" mellan Skorpionens mörker och okunskap (Tamas guna) och den sanna insikten som följer med det ljusa tecknet Fiskarna (Sattva guna). 

Det kan inte råda tvivel om hur oerhört vänlig och generös denna människa var när man ser hur ascendenten (hans person) lyfts upp mot det gudomliga 9e huset genom att dess naturliga signum - Jupiter, den Stora Välgöraren - ockuperar sitt eget empatiska Vattentecken Fiskarna i denna sektor. 


*****


Det kan vara intressant att jämföra denna generösa människans karta med en arbetsgivare snål som en skotte och som mitt fack bedömt att han agerar grundlöst i försöket att beröva mig min lagstadgade ledighet på allmänna helgdagar genom att - som om jag var en idiot och inte den dataprogrammerare och webbadministratör han anställde mig som - låta påskina att jag och min arbetsinsats sorterar under handelns avtal och att jag därför har arbetsplikt även röda dagar. 

Här tycks han ha tagit intryck av de onda kapitalister som betraktar anställda som pusselbitar för sin egen vinstmaximering. Hans imitation var nu inte bättre än att han missade att fundera över om den arbetsinsats han betalade för var analog till fruktpåfyllaren på ICA (därmed behövlig alla veckans dagar) eller någon som arbetade mer likt kontorsråttor eller folk på reklambyrån, med att skapa säljunderlag till det som krämaren sedan ska avyttra med sin sliriga tunga. 

Arbetsgivarens hatiskhet mot arbetare, socialism och röda dagar (tvisten briserade i samband med 1 maj) för vilka han hatar att få betala lön utan att få något ut av det, drev honom att göra sig till åtlöje inför mig och facket. Det var ett lågt bakhåll och om han inte i skam avskedar mig direkt är frågan om någon med den minsta självkänsla önskar fortsätta tjäna en så, eh, begränsad herre...


Utifrån samma logik jag anförde apropå aktrisen Mädchen Amick, känd från Twin Peaks, kan detta horoskop färgas mörkt nästan i dess helhet. Det som inte fastnat i den implosion som är den sataniska axeln, har placerat sig i något av de onda husen (8, 12 samt till det amoraliska men reformerbara 3e).
Till och med den blå luftkommunikationen styrs, som vi ska se, från Mörkret.

För den som bara tittar på enskilda horoskopingredienser finns en hel del som påminner om Roger Moore, inte minst samma trygghetsorienterade Kräfta i öster med ascendenthärskaren i samma tecken. Moore var aldrig så övertygande som när han spelade skärrad med skrämd uppsyn, eller "tagen" av något då hans ansikte trovärdigt såg "demaskera" ut. Dessa är typiska "Vattenreaktioner"! Kräftan är alltid på alerten och lyssnar efter hot mot den egna tryggheten - typ dyra röda dagar som bara åderlåter den. De båda männen har även samma Sol i självcentrerade Jungfrun båda har, som sagt, samma begär efter materiell stabilitet via Månen. 

De har t.o.m. båda Merkurius i Vågen för en lätt och otvungen kommunikation. Men nu börjar kartorna divergera, för den girige saknar Moores klarhet via Venus i Lejonet. Här gäller i stället det motsatta, Luft vilar illa och slirigt på Venus i Vattentecknet Skorpionen - tecknet som alltid avundas den självklara ledaren Lejonet! Och hatiska Mars stinger Venus så att den sataniska axeln mellan detta mörkertecken och materiellt balanserade Oxen stavas "grön av avund". 

Mannen hade flera gånger sagt att han, med sexdagarsvecka som ledare för sin verksamhet på detaljistnivå, avundades min halvtid för all min fritid. Att jag påpekade att den låga lönen placerade mig under fattigdomsgränsen ville han inte höra på utan drog en rövarhistoria att han minsann inte tog ut någon lön. Åter visar sig obegåvningen eftersom jag mycket väl vet att han driver aktiebolag just för att kunna plocka ut pengar på ett skattetekniskt mer fördelaktig sätt än genom lön. 

Ska man leva sitt liv i Lögn måste man vara mer begåvad än genomsnittet, men här gäller det motsatta. Femte intelligenshuset är inte övertygande och Merkurius i Vågen, när den lutar sig mot den Venus involverad som här, ger alltså en formidabel bullshitter, en oseriös tompratare. T.o.m. i en så föga avundsvärd fråga som att försvara sin avund! Vatten eller den Vegetativa Själen kan resultera i rena "slinkor" och detta är ett perfekt exempel.

Roger Moore blir alltså hågkommen som en generös människa, den här går i graven som en ond onkel Scrooge som tafatt och med begränsad framgång söker maximera sin egen fördel på allt han företar sig. Jag har haft tröstlösa diskussioner för att förmå människan att ta mer av ett kundperspektiv, men han har flera gånger kallat kunder för "idioter", så jag förmodar att vissa astrologiska kombinationer har sämre förutsättningar för självdistans. Det gäller i synnerhet Jordelementet som är helt mentalt befriat när det dominerar starkt. Det resonerar dovt med ljudkällan men responsen är på nivå med "goddag yxskaft". (Exemplet med att "inte ta ut någon lön" omvittnar dock snarare förrädiskt missbruk av intellektet, en ful och falsk spelad empati som bara syftade till behålla rätten att få vara avundsjuk!)

Granskar man Jupiter hos snåljåpen är placeringen paradoxal. Man kan inte säga att Jupiter i "den världsliga förlustens" 12e hus ser ut som en generös placering eller ens bådar framgång. Detta är visserligen ägaren till det 9e huset för "mitt högsta goda" men så illa denna universella empati finner sig fången i ett hus som söker beröva en allt. Och den onda daimonen själv spelas här av Tvillingarnas härskare Merkurius. Och hur den marknadens egen lilla tjuv fungerar på basis av den sataniska axeln har vi redan sett. Summa summarum: Jupiters universella generositet har extremt svårt att uttrycka sig!

Mannen i verkligheten är så snål att han tjuvhåller på varulager för länge och som sedan inte går att sälja! Man kan tänka sig att Kräftascendenten som alltid söker sin egen och familjens trygghet (hustrun har lämnat honom, och jag är inte förvånad) blir till en sjuklig själviskhet och snålhet och ständig oro över resurserna när ascendenthärskaren Månen dras in i den negativa "sataniska axeln" och världslighet och materialistiska perspektiv tar total kontroll. 

Venus och Mars tillsammans - människan vet ju inte vilken fot han ska stå på, älska eller hata! Jag har förstått att han föddes till en fattig familj och därmed är en streber som jobbat sig uppåt. Men det är ett klassiskt fall av hybris där man anammar den högre klassens hat mot dem därunder så att han föraktar och ser ner på sitt eget förflutna. Jag har låtit honom gnälla över sina "idioter till kunder", utan att ta strid (jag var inte där och såg vari problemet bestod). Jag har lyssnat till Kräftans självömkan efter ytterligare ett illa uttänkt inköp som lett till förluster eftersom han missbedömt produktens chanser (vilka jag genast såg var noll eftersom jag är en analytiker och inte drivs av känslor nerifrån Inferno). 

Ur beckmörker föds tydligen också typen vi kallar dubbelnaturer, dr Jekyll och mr Hyde. Han kallar sig kundens "tjänare" ena dagen, men skrävlar nästa hur han lyckas sälja på kunder ytterligare varor som de inte alls hade tänkt sig. En genuint ringa människa. I detta liv, ska tilläggas. För åtminstone vissa kosmologier menar ju att alla under loppet av den här Evigheten ska genomgå allt, så att kapitlet eller eonen sedan kan läggas till Handlingarna i ett Spel på ett helt annat våningsplan om man nu kan använda rumslighet i dessa sammanhang...
 
*****

Filantropi i USA är avdragsgill så jag vet inte hur goda de generösa amerikanerna egentligen är... Roger Moore var nu britt och hans givmildhet ser äkta ut: Jupiter står i härskarläge i ett tecken som är empatiskt med Alltet. Fiskarna kan faktiskt kallas för Världssjälen. Och Moores Jupiter står ju samvetets hus. Snåljåpens Jupiter i den "onda daimonens" hus är snarare motsatasen till en aktiv vilja för allas bästa (eller barnen, som Moore tydligen engagerade sig särskilt för - Kräftascendenten är ett extremt barnkärt tecken).

När jag försöker komma på filantroper är det annars just bara amerikaner som surrar i huvudet. Skådespelaren Brad Pitt - men hur genuint generös är han egentligen, alkoholiserad och därför med uppenbara personliga problem. Han visar sig ha Skyttascendent som indikerar global räckvidd och Jupiter i Vattumannen i 3e visar att medierna gjort honom till den superstjärna han är.

Pitts 9e hus för samvete ägs av Solen själv men den står i hans personliga 2a hus för "min plånbokstänkande". En ganska pinsam indikation om att hans filantropi kan vara just av det självtjänande slaget, någon ekonomisk rådgivarparasit som hjälpt honom bygga upp en stiftelse eller whatever för förmånligare skatt.

Ex-hustrun Angelina Jolies barnkärlek närmar sig det patologiska men Kräftan är som sagt extremt benägen att leva genom sina barn. Om henne tror jag dock betydligt bättre än om Pitt och en snabb återblick på horoskopet bekräftar aningen. Hon delar Roger Moores Kräftascendent och har även hon Jupiter i Fiskarna i 9e!Man kan notera att denna kvinna, god för många och stora pengar, naturligtvis har Pengarnas tecken Oxen som sitt ideal (11e huset). Men här är det "noblare" 9e huset så anmärkningsvärt starkt att alla tidigare frågetecken rätas ut. När såg man senast Jupiter och Mars tillsammans och båda i rollen som verksamma välgörare och i 9e samvetshuset??? Snacka om att Månen/sinnet är fyllt av den medlidsamma Naturen. Jolie är en gudinna och här stämmer Hollywood-myten, hon är en inspiration för många.

Givet Kräftans barnkärlek är det dock paradoxalt att Venus, den Lilla Välgöraren, är "verksamt ond" för detta tecken i öster. Hur ska man fatta det? Tja, se på kvinnans manipulation av sin egen kropp i skönhetsförhöjande operationer. Hon lider sannolikt av den där sjukdomen som förhindrar klarsyn om den egna formen. Att formmedvetenhetens Saturnus står så svagt stärker den tanken. Det brukar leda folk som försöker åtgärda det som inte var trasigt till att börja med. Hennes usla relation till fadern stämmer också bra om man betraktar Saturnus som fadersgestalten, som här befinner sig i 12e huset, källsprånget för världsliga umbäranden och förluster. 

Reservation för långt gångna själar där tolfte är platsen där man rentvår sig från världslighetens degraderande inverkan - den världslighet västerlänningarna allt mer gällt och skrikigt söker försvara allt medan terrorattackerna duggar allt tätare och man "dissociativt" i ond tro fortsätter hävda att vår livsstil är den bästa...

När jag tänker mer på filantroper dyker förstås namnen på några superrika upp, Bill Gates och hans vän Warren Buffett. De har kommenterats i äldre inlägg. Om den skrupelfrie Gates gäller att han verkligen kommit till insikt på äldre dagar (när väl miljarderna var i hamn). Jag skulle idag vilja tillskriva den förbättringen hans atma karaka som är åldermannen Saturnus. Den står "upphöjd" i Vågen men kickar sin natur trogen in ganska sent, först efter att Gates blivit "någon" (Solen) - Saturnus står längre fortskriden i Vågen än den antitetiska Solen. 

Men det blir alltså inte ledargestalten Solen som får sista ordet utan på Gates gravsten kommer att stå något om att han tillhörde världens aldermen, de kloka som fordom styrde och ställde för att så många skulle få det så gott som möjligt - precis tvärtemot snåla och egocentriska borgaren av vår tid. Att Saturnus är väsensfrämmande för sin femtehusposition betyder förstås bara att Gates uttrycker sin goda karma som organisatör snarare än som fri kreatör (Saturnus är atma karaka, inte Solen). Detta stämmer väl in med åren då han ledde Microsoft som snarast köpte upp och inlemmade andra produkter i sin verksamhet än skapade något unikt nytt... Jfr den anonyme företagaren som har Solen som sin själs åtrå, vilket underförstått innebär antingen en medfödd solipsism eller narcissism, eller att han vid födelsen ännu inte blivit "någon" men ack så gärna vill...

 
PS. Apropå transiter är det intressant att notera att fackets stramt hållna "domslut" om arbetsgivarens tokerier anlände samma dag som Roger Moore avlider! Horoskopen är som sagt besläktade, som ljusbäraren (9e) och hans mörka skugga (12e). Jupiter, "välgångsbringaren" transiterar för närvarande genom Jungfrun, bådas soltecken. Den ena blev ihågkommen för hans osjälviskhet, den andre fick en fingervisning om självtjänande egenmäktighet...

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar