Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 16 maj 2017

Den penninghungriga styrelsesittaren. Damberg ser som vanligt inga problem.

Det är symptomatiskt för profitörer att de alltid riktar sin vampyrism mot det enkla och oprofilerade folket. DN producerar trots allt ett och annat bra gräv -  åtminstone om den "onda staten" och statligt ägande impliceras - och riktar nu blickarna mot en korrupt chefstyp som sitter i allsköns styrelser och uppbär riklig ersättning för att denne smart fixat in sin nätdoktorstjänst under statliga Apotekets flagg.

Jag läser på Wikipedia att chefstypen Jansson dessförinnan gjorde KappAhl till ett vinstgivande företag genom att satsa på fega dussinkläder som folk kan gömma sig i för att känna att de hänger med utan att behöva avslöja hur illa det står till med deras originalitet! Kläder för människor som lever i livslögn och inbillar sig originalet fast de med plaggen bara söker smälta in och undgå upptäckt (vi ska strax se vad i chefstypens horoskop som kan förklara detta).

Apoteksprofitören Christian W Jansson är med andra ord en av vampyrerna som ett rättskaffens folk i upprorsstämning borde sticka pålen i först - det finns många bland oss som behöver oskadliggöras, en av tio svenskar profiterar själviskt på de övriga 9! Socialdemokraternas "jämlikhet" har aldrig varit annat än snack, partiet övergav från första början den radikala visionen om ett socialistiskt samhälle. Arbetare och underklass har så förbannat svårt att tala klarspråk och kräva rätt från sina överherrar!

Enligt DN ser närighetsminister Damberg - som vanligt - inga problem. Som urgröpt och helt korrupt högersosse ser han inga fel i parternas avtal och smiter bekvämt från den bestickande frågan om varför dagens socialdemokrati så öppet står för korruptionens väg. 

(För vad det kan vara värt liknar Mikael Dambergs horoskop apoteksprofitörens på några punkter: båda har Solen och Merkurius i räknenissetecknet Jungfrun och båda har Venus i Vågen. Vad Damberg slipper är Janssons hemska attack från den fallna Mars i självbevarelsedriftens Kräfta mot Venus i socialt balanserade Vågen - jag har för något år sedan mött aspekten i en människa som ljög något så sjukt, gång på gång, för att rädda ansiktet och korttänkt senarelägga en affär som människan inte var övertygad om. Om Mars och Venus aspekter i vissa fall ger otrogna kåtbockar - "hor- och horbockssyndromet" - är just den här varianten snarare än konfliktskygg och fel version, mer benägen att svika och bedra i det fördolda än öppet och livsnjutande storma runt som en älskvärd värsting modell Charlie Sheen.)Även om inte psykascendenten (Månen) leder särskilt långt, är det åtminstone ett underlag för funderingar kring den här apoteks- och vårdprofitören. Onekligen tycks det här sinnelaget orienterad mot framgång - kunglig sådan - genom Månens närhet till kungamakaren Regulus. 

Detta innebär nu inte någon moralisk storhet, vilket extremt små och usla män som Fredrik Reinfeldt givit prov på. Både han och styrelsesittaren Jansson är typiskt nog civilekonomer och månkartan här ovan visar hur oerhört egocentrisk och penningfixerad den här mannen är. Realvärdets Saturnus i första egohuset är en pissplacering (se Obama som började presidentskapet med en "läckt" bild som visade hans vältränade kropp, och sen fortsatte det på samma borgerliga elitnivå och inget verkligt gjorde han åt folket). Månen med Saturnus kan vara ett tecken på depressioner men definitivt ett kallt och tomt inre som söker kompensera tomheten med materiell girighet. 

Om några tvivel råder, se bara hur Månens disponent Solen står placerad: i 2a huset för "min plånbok" och i den ständigt till "profit via kritisk utmönstring" syftande Jungfrun! Här kommer konsten att tjäna grova pengar på att jungfrukritiskt utvärdera och ta bort alla kläder som signalerar originalitet - civilekonom Janssons Jungfru är ohyggligt framgångsrikt i 2a ekonomihuset i det att "halshuggaren" eller "halshuggna" Ketu befinner sig här och vet hur man maskerar och undertrycker all egenart. Därför hävdar vårdprofitören inför DN att han inte hade en aning om att hans eget nätföretag Min doktor hade avtal med Apoteket. Så troligt!

Horoskopet visar kort sagt en potentiell katastrof eftersom Månen i Lejonet alltid hungrar efter storhet och Solen i Jungfrun är redo att verka som låg penning- och räknenisse i 2a huset för att serva människans orimliga aptit på status. Saturnus med Månen indikerar en extrem hackordningsmedvetenhet och eftersom Månen står för folket och Saturnus för depression - ser man återigen hur han väljer att sälja menlösa dussinkläder till massorna - han utnyttjar det faktum att folket per definition är ÄGD BOSKAP som går i överherrarnas - Saturnus - ledband medan överherren äter och konsumerar underklassens surt förvärvade pengar.

Månen med Saturnus kan naturligtvis också figurera i horoskop för utfattiga människor och då har Saturnus istället "internaliserats" i deras liv så att utsugaren lever som en parasit på dem från insidan och via deras formbildande sociala hemmiljö. Saturnus märkliga koppling till både herrarna som kontrollerar alla resurser och underklassen har kommenterats många gånger på den här bloggen. Folket (Månen) är kort och gott bara ytterligare en "pryl" och det är förstås de onda överherrarna som en gång formulerade kollektivtermen "personal" i singular, denna klump av enkelt utbytbar arbetskraft som nu lider i helvetet av att män som Damberg och Jansson kidnappat Sverige åt de ultrarika som inte ens DN törs skriva om men vars önskan är att denna onda ordning som bygger på ökande skillnader mellan låg och hög vidmakthålls.

Eftersom det finns en större världsbild med givna karmiska lagar i bakgrunden på astrologin i dess mer tänkande form, skulle man kunna rycka på axlarna åt dessa "0,2%" superrika i USA (vet inte motsvarande procentsats i Sverige). De har onekligen återfötts med någon slags god karma i ryggsäcken och som placerade dem i gräddfil från första början, det eller ett revanschistiskt jävlaranamma som gudarna nickat bifallande åt. Och omvänt: den stora massan har inte producerat något av värde i tidigare liv och är nu tillbaka på jorden som utfyllnadssjälar som konsumerar kändisnyheterna - fåtalet av "the shakers and movers" som håller den officiella showen rullande. 

Sedan har vi den växande underklassen - människor som bara rasar allt längre ner mot nödtorften - under den historiskt svarta period då Marknaden tog kontrollen över politikerna och korrumperade västvärlden bortom räddning. Vilka är dessa själar som hasar allt längre ner mot armod, desperation och den extremism som kommer att tända eld på det ena landet i Västeuropa efter det andra? (Tredje världskriget börjar genom att kapitalismen leder till imploderande nationer och den härskande klassen tuffar till tagen alltmer mot befolkningen och det börjar gå tretton på dussinet av privata vaktbolag - de onda rikas egna paramiltära styrkor för att skydda sin överhöghet där man sedan länge slutat förlita sig på samhällets ordningsvakter polisen.)

Så länge den extremt fattiga underklassen är ganska liten - jag har alltid sett svenska uteliggare på Stockholms gator redan innan utländska tiggare lusade ner hela staden - så kan man tänka sig att dessa är de onda rika i ett senare liv. Välbeställda praktsvin har historiskt varit väldigt få och skulle väl kunna motsvara de som helt dribblas bort i ett senare liv och lämnas på gatan. "Den som dräper med svärd skall bli dräpt med ett svärd", karmalagen i dess råaste tappning. Men i takt med att de 0,2% (eller i det "jämlika" Sverige 10%) av de allra rikaste låter samhället gå i kras, växer antalet fattiga. Här kan man bara anföra den kollektiva skulden som förklaring. Denna medelklass som (i Sverige) blivit allt mer obildad, politiskt förtegen och samhällsfrånvänd och bara ägnar sig åt sina egna livsprojekt, har med detta givit sitt passiva medgivande till den ondskans ordning som utgår från överherrarna. Precis som gamla hederskulturer intuitivt anat, drar en familjemedlems uraktlåtenhet eller till och med förseelse skuld över hela hushållet. 

Sverige är idag ett land SKYLDIGT bortom rim och reson. Och näringstoppar och korrupta politiker bara fortsätter pumpa ut mördarvapen från våra svenska järnsmedjor för användning i krig någon annanstans än här. Oj vad den rekylen kommer att kännas. Terroristen som vansinneskörde en lastbil med skandinavisk öl in i Åhléns och skördade en handfull människoliv, är bara början. Ödesmakterna har fått pejling på landet Sverige nu, som en entitet eller kollektivsjäl betraktad, och planerna förbereds i Himmelen för den nationell skam som heter duga. 

Ingen idé att Säpo knackar på bloggarens dörr, jag har ingen hemlig information bara en känsla utifrån en klarsyn som ser hur orimligt det här landet sköts. DN-grävet om vårdprofitören Jansson är en av de pusselbitar som allt tydligare visar bilden av Sverige som ett land mänskligheten borde skämmas över att det finns på jordens yta, en skyddad verkstad där slemma typer ohejdat kan profitera på medmänniskorna utan att politiker eller stat gör ett dyft. 

Som sagt, inbördeskrig blir det här landets lott. Alla skriverier om oron i de underprivilegierade förorterna är ett tidigt varsel. Låt oss bara införa enkla jobb och en sänkt låglönesektor istället för att investera i varje medborgares bildning (oavsett dennes ålder) och vårt Onda Öde är beseglat. Kapitalismen är redan död men svenskarna blir troligen de sista att förstå att de levde på lånad övertid. All eventuell god karma från tidigare liv förbrukade de redan i unga och konsumtionsinriktade år. Tomma människor och upplevelseindustrin. Max Martin, Roxette eller Tommy Nilsson... (motsvarigheten till KappAhls kollektion för själar som i skam söker gömma sig i dussinmentalitet). Och så dessa ideliga utlandsresor som är svenskarnas vansinniga försök att fylla den tomhet som de föddes med eftersom de inte är ett utvalt folk på något vis.

Ibland kan bot och bättring göra susen, men här har det redan gått för långt. De som inte är satanister och förnekar all religion och en Gud (eller flera), de är istället godtrogna som sväljer de mest banala skrönor om änglar och spöken - en så våldsamt urvattnat form av godhet att den snarast kan sorteras under Den Ondes ränker för att lura själen på hennes levnadsdagar på jorden.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar