Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 31 maj 2017

Den massiva bilbomben i KabulEn talesman för den afghanska polisen säger till en nyhetsbyrå att det är var svårt att säga exakt vem måltavlan var för den bilbomb som dödade minst 80 personer i morgonrusningen. BBC kommenterar inte detta men visar med en karta ett fågelperspektiv som minsann undanröjer alla frågor. Det är inom de onda europeiska kolonialherrarnas diplomatkvarter frihetsrebellerna lyckats detonera en gigantisk bomb.


Här är en impressionistisk astrologisk tolkning som bekräftelse på motivet:


Folkmassans planet Månen i hemmatecknet Kräftan har just börjat stiga i öster. Minns att Kräftan också representerar den blott biologiska och därmed sårbara aspekten av en människa. I 10e huset tronar tyvärr balansens Venus som är en illgörare för Kräftan som avskyr den spänning som varje balansakt utgör och helst bara vill krypa in bakom sitt skyddande skal. Tionde huset för officiella tilldragelser signalerar därför (med Månen på ascendenten) ett folk i obalans.

Vad är en diplomat?  Jo en budbärare, en merkurier som agerar på uppdrag. Tvärtom vad många tror är det inte Vågen som står för diplomati utan Tvillingarna, tecknet som dels har kommunikatören Merkurius som sin härskare men också avvägningens Venus som sin enda verksamma välgörare på uppdarget. I 10e också Merkurius men ägd av våldets planet Mars som vi närmast uppsöker.

Mars står just i Tvillingarna för en kraftfullt "ömsesidig reception" som binder samman 10e huset för makt (eller maktyttringar) och 12e huset för förluster (eller martyrium - jämför den springande punkten i Manchesterbombarens horoskop nyligen).

Mars opponerar sig mot auktoritets- och maktplaneten Saturnus i 6e huset för olyckor och fiender, vilket ger en aktiv maktkamp mellan astrologins två NATURLIGT onda planeter och därtill i två av de onda husen. Denna problematiska aspekt tycks vara kärnan i det usla 10e hus som gällde vid tidpunkten i fråga.

Samtidigt är som sagt symbolerna för diplomatkåren väldigt svaga, varav min ad hoc-tolkning om att dessa kvarter är ett astro-logiskt uttryck. Merkurius representerar förstås också handel och kommers och dådet inträffade vid ett torg, tummelplats för Månen-i-Kräftan - enkla människor på språng i ekorrhjulet eftersom näringssjälen snarare än högre andliga principer kontrollerar livet på jorden. Bara att lägga sig som ett afrikanskt rovdjur i bakhåll vid ett av dessa vattenhål där folk tenderar att samlas. Ännu bättre i ett område som bara skriker av den förhatliga västkolonialismen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar