Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)fredag 12 maj 2017

Den försåtliga rättshaveristen

Bloggaren, som på fredagen jobbade hemifrån vid datorn, mottog ett telefonsamtal om sin blogg från en kvinna. Samtalet började nog så oskyldigt och jag ibland besvarat intresserades frågor och t.o.m. fått födelsedata för celebriteter levererade på detta sätt. Frågor ställdes om ett intressant fall som Aftonbladet berättat om och som jag kopplat till tankegången om karmas somatisering via horoskopets tydliga betoning av Jord, en klassisk tanke om de fyra elementen Eld, Luft, Vatten och Jord betraktade som existentiella domäner av olika typ.

Se: Född med för många organ (2011)

Det tog några minuter av allmänt ordande där jag först inte mindes texten eftersom jag på åttonde året säkert producerat mer än 15.000 sidor text som skrivs i ögonblickets ingivelse och där det mesta glöms bort. Gradvis klarnade ärendet: detta var kvinnan med multipla organ och hon låg i fejd med myndigheterna pga. av felaktig medicinsk behandling. För att slå två flugor i en smäll ämnade hon nu också anmäla mig för brott mot PUL eftersom hon kunde identifieras. 

Jag påpekade att jag av hänsynsfullhet (förutom att texten var korrekt hållen) undvikit att nämna henne vid namn. Hon hävdade då att bilden (tagen från AB) kunde ge en ledtråd. Jag menade att det skulle vara en synnerligen bisarr människa med inget bättre att göra än söka identifiera detta fall, en droppe i havet redan på den här bloggen, men erbjöd mig ta bort bilden om det störde henne. Då fick kvinnan enormt bråttom att avsluta samtalet och berättade först nu att hon bandat hela samtalet. 

När jag kollar länken till AB-artikeln är den död sedan vem vet hur länge, så det handlar verkligen om en extremt egocentrisk rättshaverist som tror hela världen är intresserad av henne. En kvinna som INTE ville något annat än att söka skada någon i sin tur, som hon upplever sig ha blivit skadad. Varför tackade hon annars nej till ett erbjudande om att bilden skulle tas bort - den sista tunna kopplingen till henne?
Vad kan man sluta sig av detta? Jo, att detta är exakt en så låg synderska som den gamla grekiska tanken om kroppen som en själens grav, som jag förde på tal i inlägget här ovan. Kvinnan tycker uppenbarligen att hon fått utstå mer än sin beskärda del av otur i livet och exakt så fungerar retributiv karma. Den som inte kan tänka eller inte ens bemödar sig att förstå - för en sådan återstår bara smärta och negativa känslor. Sällan har jag sett en teori bekräftas så tydligt som via det här samtalet.

Kvinnan slänger på luren med sin hämndlystna giftpil "och jag har bandat det här samtalet" klockan 10.30 och horoskopet för denna "vedergällningsattack" är onekligen träffsäker. Hur många gånger ska man behöva  se det "fallna" psyket (Månen) i Skorpionen och med dess härskare Mars i det extremt somatiska läget i Oxen innan man förstår hur subtil och träffsäker astrologin är? 

Igår meddelade Blondinbella sin skilsmässa eftersom maken inte stod ut med henne i rollen som arbetsledare, och vem kan glömma alla hennes blogginlägg om kroppsliga problem med orent blod som ledde till hudproblem.. Hon har också Mars-Oxen i attack mot blod-Månen i det toxiska Skorpionen! (Några år efter hudperioden bytte hon fixering och basunerade nu ut att hon var ADHD-certifierad.)

Det räcker med att notera hur den traumabenägna biologins och cellmedvetenhetens tecken Kräftan stiger i öster, och att detta gör den fallna Månen i Skorpionen till ett problemorienterat emblem för hennes ärende. Och sällan har man väl sett 11e idealhuset så fyllt av ett i grunden illvillig strävan! Att stelbent använda planeternas skiftande naturer kan många gånger leda astrologen fel. Visst är Mars försvarsinstinkten Kräftans vän och därmed en välgörare för dem som inte har något bättre för sig än bygga skyddsmurar runt det de falskeligen tror är dem själva eller deras.

Men i praktiken har jag sett den sataniska axeln (Oxen/Skorpionen) bete sig illa vad än astrologin tekniskt kallar de enskilda planeter som ingår. Någon kan minnas hur jag även beskrivit axeln som en faktor som skoningslöst tycks dra ner själen och binda den i materialistiska fixeringar så att intelligensen chocksänkts genom ältandet kring det materiella eller kroppsliga. Det här samtalet var ett perfekt exempel på den saken, oavsett om kvinnan faktiskt hade felbehandlats eller bara upplevde det så. 

Ett är säkert, hon hade inte fattat många ord av mitt blogginlägg som låg nivåer ovanför hennes förmåga att ta till sig text. Jag märkte på samtalet hur hon tog allt bokstavligt, och inte ens förstod att författarrösten distanserar sig genom ordvändningen. "skulle man vara lite respektlös...". För dessa själar som kortslutits av kontakten med det negativa Jordelementet finns troligen ingen räddning i detta liv. Bara att hoppas att själen återföds med någon slags ingång till den intellektuella sfären vid sitt nästa återbesök på den här planeten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar