Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 27 maj 2017

Brittiska flygets megahaveri (IT-fanstyget) och bloggarens mini-dito
The Guardian har en resenärs uppgift om den förödande IT-kraschen för British Airways med globala effekter. Resenärens sista bruk av någon flygrelaterad app gör det högst troligt att defektens zodiaktecken börjat stiga i öster vilket flyttar ett storkors i Ljusets kvalitet som hade varit extremt intressant i horoskopets världsliga hörn så att mycket av den här transparensen nu går om intet genom att Sattva-kvaliteten placeras i tveksamma hus.
 

Dessa dunkla och alls inte ”brighta” placeringar har jag färgat med en murrig och dunkel gul nyans. Bara Kräftascendentens välgörare och vän Jupiter stärker det 9e huset (därav klart gul nyans). Å andra sidan är Kräftan inte skicklig på Venus jämvikt och märkligt nog är denna feminina planet ett problem för Kräftan i öster. I 9e huset för ”avlägsna resor” har vi alltså likväl problem med kunskapens kvalitet Sattva. The Guardian berättar att Heathrows flygplats fick återvända till vita anslagstavlor där de pressade anställda manuellt sökte hålla tusentals resenärer uppdaterade så gott det gick. 

Västvärldens elit tjänade grovt på IT vilket ledde till de breda massornas  proletarisering –  men de är så förhäxade av sina glittrande smartphones att de inte märker hur allt mer tas ifrån dem! Nu börjar återstudsarna märkas.
 

Det är passande att ett engelskt företag drabbas av detta dagarna efter Manchesterbomben eftersom landet är skyldigt in i döden från Tony Blairs dagar för dess onda version av kapitalismen och villiga medlöperi med USA:s imperialism. Det är ännu ett tecken i tiden på att Väst snabbt närmare sig den punkt där komplexitet i kombination med korruption får allt att stanna av och sedan bryta samman. Det är också typiskt att det hyperateistiska England varifrån svenska sekten Humanisterna stal och plagierade hela konceptet om ”brights” – satanister utan Gud är lite smartare än andra.
 

Det brittiska nationalhoroskopet har Månen i Tvillingarna som en viktig indikation om en ”bright” men distanserad och skeptisk grundnatur och minsann, flyghaveriet inträffar en morgon när Månen just nått Storbritanniens egen position och olycksplaneten Mars just anlänt till resetecknet Tvillingarna – samtidigt som den Stora Illgöraren (Saturnus) opponerar sig mot Tvillingarna från den Stora Resenärens tecken (Skytten)!
 

När jag skulle skriva detta inlägg saknade datorn plötsligt kontakt med blogger.com, bara minuter efter att jag läst The Guardian. Jag skrev den här korta texten i ordbehandlaren och tänkte att blogger strax skulle var online. Alls inte! Min andra dator som tjänar som grind till internet hade hängt sig och krävde reparation. Snacka om att det går troll i själva tekniken när man skriver om dessa ting. 

Bloggaren har också en Måne i Tvillingarna och Saturnus i medfödd opposition i Skytten. Jag upprepade alltså i mitt lilla hem-IT-system en krasch jag också, bara jag läste och skrev om British Airays megahaveri! 

Vad är det stjärnhimlen söker berätta för mänskligheten i dessa västerlandets yttersta dagar?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar