Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 9 maj 2017

"Bragdkapitalisten"
Och så var det fallet med nätapoteket Apoteas grundare Per Svärdson. Honom har "marknaden" utsett till bragdkapitalist (SvD). Han har sökt lösa det helvete borgarregeringen ställde till med i privatiseringen av apoteken genom en logistik som åtminstone låter glesbygdsborna få en service av längre nivå än följderna av Reinfeldt styre som var service på katastrofnivå. För detta ska väl ändå Svärdson hyllas?

Ja, bloggen medger att han (som intervjuer låtit antyda) är en gentil person och som uppenbarligen har kundens bästa för sitt sinne. För att vara en som är trälbunden i sina tankar av kapitalismen har han gjort det bästa man kan göra - sätta kunden i centrum.

Bannbullan eller fatwan måste istället riktas mot juryn, eller snarare en av deras medlemmar för den monstruösa cynism som motiverar Svärdsons "bragd" på följande sätt: "Alla e-handlare stretar med returer. Pärs idé och exekvering är briljant! Kan inte vara många som returnerar Alvedon."

Svinet bakom de här orden säger rakt ut: vill du skapa en näthandel som minimerar kostnaderna för returfrakter, skapa då en verksamhet som profiterar på det svaga och sjuka eller säljer på den en alltigenom mesig produkt som inte innebär några risker för dig som krämare. Har någonsin ett mindre ädelt uttalande förmedlats av SvD/Näringsliv? Bragdjuryn bör kollektivt utses till Ondskans verktyg, de nyttiga idioter som vidmakthåller ett obsolet system - kapitalismen - som förtrycker de många och gynnar bara ett fåtal. Att det har fortlevt så länge som det gjort beror på att mänskligheten är en dödsdömd livsform från vilken bara några själar kommer att utexamineras med hedersbetygelser (se föregående dystopi).

Hur ondskan väller som var ur kapitalisternas porer hör man i den här historien om hur han började sin karriär:

Att hyra en stor lokal hade de (Svärdson och kompanjon) inte råd med. Helt okej, tyckte Anders Wall som lät dem hyra en mindre del av en industrilokal. Delen de betalade för markerades med tejp på golvet medan ytan runt omkring stod outnyttjad.  (Entreprenör)

Bland onda människor finns inget sådant som en gratis lunch och Anders Wall framstår här som lika otäckt närig som alltid. Missa inte Saturnus, gränsdragaren - vi ska återkomma till den.

Men jo, kundorienteringen kan anas astrologiskt. Svärdson är ytterligare ett fall av "trevliga" Vågens tecken, om vilket i samband med ateistpekoralens mästare, DN:s kulturchef, konstaterades hur knepigt tecknet var, sett till zodiakens konstruktion. Det föds troligen väldigt få sanna visionärer eller revolutionärer som Vågar eftersom symbolen till att börja med indikerar människor i harmonisk förening och harmoni alltid är utbrytningens motsats (se Väduren och dess härskare Mars för spjutspetsen som bryter sig sin egen väg). 

Dessutom anses Solens disponent Venus, alltid i närheten av Solen själv, svagt placerad såväl när den saggar efter Solens framfart och landar i försiktiga och gentila och oerhört profitintresserade Jungfrun (Svärdson tillhör den här typen) och inte mindre så när när den likt en spejare befinner sig ett steg framför, i dödsskuggans dal Skorpionen. (Här uppstår en hårdare och fränare typ av Vågen som inte alls stämmer in på tecknet.) 

Man kan sammanfatta alla dessa frågetecken för Solen i Vågen med att det är i väster solen "dör" sin dagliga död, så att det är rätt naturligt att Vågen bor granne med dödens åttonde hus och sjätte huset som ju faktiskt världsligt också betecknar första steget ner i underjorden. Vågen blir därmed just den plats där de himmelska Vågskålarna dömer vissa att gå ner i underjorden. Hela den här sektorn är som en berättelse i berättelsen om själens förhållande till sig själv, andra och dess grad av världslighet! Minns den egyptiska scenen där Anubis väger själen på en Våg och där hjärtat bör vara lika lätt som den fågelfjäder guden använder som motvikt. Den som tyngt sig med materialism får inte komma himmelen! Detta skulle då motsvara Venus "fall" till Jungfrun och nedstigandet i underjorden snarare än den fågelfria själens uppstigande till himmelen.


Vissa stiger uppåt, andra sjunker till följd
av att de odlat materialism under sina levnadsdagar


*****

Ovetenskapligt går jag igenom horoskopsamlingen och noterar att Vågen alstrar fler mördare när Venus intar endera svaga läget än när den står med Solen i sitt positiva härskarläge. Av den senare typen kan man dessutom verkligen fråga sig om Lee Harvey Oswald var en "patsy", en syndabock för mordet på JFK... I så fall har vi bara en enda Våg med Venus i humant hemmaläge som mördat med sina händer eftersom Charles Manson överlät skitgörat på sin lilla klan.

Venus effektiva speltid bör vara identisk i Jungfrun, Vågen och Skorpionen. När den i sin omloppsbana befinner sig så långt från Sol-Vågen som möjligt föds det små skvättar av Vågar med Venus i Eld. Detta är en annan sort och jag utelämnar dem här eftersom sannolikheten är lägre att födas med dessa kombinationer än de här tre som direkt kan jämföras i absoluta tal.

Jämför ett eller två fall med Venus-Jungfruns 8 mördare och en självspilling och Venus-Skorpionens 7 mördare och 1 mordoffer. Nog verkar zodiaken väl designad av vilka som nu konstruerade detta system för att söka synliggöra den gudomliga planen och de lågvattenmärken som Världssjälen reserverat för syndiga själar.

Venus i Jungfrun
 • George Plantagenet;21.10.1449;11:45 streber och trolös usling inom den brittiska adeln
 • Anton Nilsson;11.11.1887;12:00 strejbrytare, sprängde båt med dödsoffer som följd
 • Hans Lipschis;7.11.1919;12:00 nazistisk koncentrationslägervakt
 • Søren Kam;2.11.1921;12:00 nazist, mördade antinazistisk tidningsredaktör
 • Screaming Lord Sutch;10.11.1940;12:00 depressiv rockartist, självmord
 • Marc Dutroux;6.11.1956; 7:35, "bisexuell" flickmördare och pedofil
 • Stephen Gruning;21.10.1966;11:20 kontrollfreak, mördade sin fd flickvän
 • Mohammad Sidique Khan;20.10.1974;12:00 själmordsbombare, London 2005
 • Tim Kretschmer;6.11.1991;12:00 massmördade 16 skolelever och begick sedan självmord

Venus i Vågen

 • Aaron Swartz;8.11.1986;12:00 självmord efter vanära
 • Charles Manson;12.11.1934;16:40 planerade mord men utförde dem inte
 • Lee Harvey Oswald;18.10.1939;21:55 ev. president Kennedys mördare

Venus i Skorpionen

 • Brynhild 'Belle Gunness' Stoerseth;11.11.1859;12:00 livförsäkringsbedragerska, matade sina grisar med mordoffren (ej dömd)
 • Bobby Beausoleil;6.11.1947; 7:21 - mördare, medlem av Mansonligan
 • Robert William Pickton;24.10.1949;12:00 - dömd för 6 kvinnomord men hävdade 49
 • John Russell Houser;2.11.1955;12:00 - mentalstörd biografmördare, begick självmord
 • Adolfo De Jesus Constanzo;1.11.1962;12:00 - "bisexuell" mördare och rituell torterare - sökte öka sin "power"
 • Tom Shay;3.11.1971; 2:29 - homo medhjälpare till mord för livförsäkringspengar
 • Wade Michael Page;11.11.1971;12:00 - nazistisk mördare (osäkert datum)
 • mordoffer: Winston MacIntosh/Peter Tosh;19.10.1944;12:00 artist, mördad pga osämja efter spel & dobbel

Men åter till Svärdsons karta och hans lågmälda trivsel eller "gentilitet" - efter att själv kärat ner mig i flera Vågflickor med Venus i Jungfrun i yngre dagar bara för att upptäcka att de jagade ett "gott parti" när det kom till kritan (en Sol-Jungfru med Venus i Vågen blir genast mer idealistisk i kärleken), har jag inte svårt att se hur samma trivsamhet som jag föll för, utgår även från Svärdsons nuna. Det tycks födas påfallande mycket vackra eller behagliga människor med den här kombinationen. 

Svärdsons Måne i Oxen är naturligtvis en materialist ut i fingerspetsarna eftersom också sinnelaget "ägs" av Venus i den kroniskt självupptagna Jungfrun med all dess oro för att bli "blåst" - profitmentaliteten springer ur slaveriets och ofärdens zodiaksymbol. Det verkar vara därför arbetarklassen blir de tommaste och högst skramlande tunnorna så fort de kommer upp sig materiellt. De når det döda materiella målet men befinner sig nu i en position där den inre tomheten i själen som till att börja med tvingade dem till en låg återfödsel blir tydligare.

Det går heller inte att missa hur svag Våg-Solen är i det här sinnelagshoroskopet, ytterligare ett tecken på en introvert eller försagd natur som istället ägnar sig åt hur man tjänar sig en grov hacka genom att arbeta så lite som möjligt. Solen är "fallen" i Vågen och dessutom i ofärdens och ohälsans 6e sektor och därtill opponerad av ömsom tröga ömsom systematiska Saturnus som här dock också spelar en nedtonad roll i sinnelagets "blindfläck" (12e huset). Jag har hittat en del sjukvårds- och terapifolk med oppositioner mellan dessa båda hälsorelaterade hus och Svärdson verkar här kompensera sin brist på fysisk vitalitet med skarpare tänkande än massorna som blir foder i Överklassens maskineri. Här har vi dessutom via Saturnus en kroniskt  självupptagen grundton som passar bra med företagarens hemvist på Lidingö, kapitalistsvinens eget reservat i Stockholmstrakten (jämte Reinfeldts genomprivatiserade Täby). 

Men den fria utlevelsens Sol i opposition med tvångets och fixeringens Saturnus - båda planeterna är varandras fiende - utspelar sig nu i den positiva polariteten och påminner därför om kapitalismens nonsensprat om "kreativ förstörelse". Två fiender har gått i clinch men Svärdson har alltså löst motsättningen inom den sjuka axeln (6e/12e) och via solär intelligens skapat en saturnisk organisation och schematik som uttrycker sig i hälsosekter: en perfekt astrologisk parallell till det logistikproblem bragdjuryn talade om, att få ut apoteksvaror i glesbygden till de felfördelade. Både 6e och 12e illustrerar folk utan lycka och flyt i världen, särskilt tydlig är kontrasten mellan det 5e husets lyckosamma ledarskap och tjänarna i 6e olyckshuset invid där "fiendskap" sjuder utan deras inställsamma yta.

Så har då en ändå förhållandevis trevlig kapitalists födelsedag tjänat oss gott för att förstå vad Ödet INTE vill att vi människor ska sluta som. Zodiaken innehåller betydligt mer intressanta bidragsgivare till det allmänna goda än Svärdsons horoskoptyp. Av hans flottiga frisyr får man känslan att det här bara är vilken stekare och it-entreprenör som helst, en blodigel på mänskligheten som utnyttjar tekniken för att bli rik för egen del. Han bara utnyttjar det fåtal som ännu läser böcker i Sverige (AdLibris var hans första nätprojekt) och dem som nu behöver läkemedel men bor avsides - 12e huset kan också läsas som "exil" i förhållande till världen eller samhället där allt händer och Saturnus frusenhet kan indikera "dem permanentade i exil". 

Men, som sagt, saker är sällan helt svart-vita och att Solens gud alls riktar sitt intelligenta öga mot denna frågeställning tyder på att Vågen ALLTID har något litet mått av medvetenhet om omgivningens välbefinnande för ögonen, även om disponenten Venus i första rummet är en självtjänare.

4 kommentarer:

 1. Ja Apotea har man nytta av, med 3,5 mil till närmsta apotek. Dessutom kommer varorna så snabbt att man blir helt förbluffad - beställde varor en kväll en gång, och nästa dag låg de i brevlådan! Så snabbt är inget annat e-handelsföretag (förutsatt att postgången går felfritt förstås). Men när det gäller receptbelagda varor som måste hämtas av kunden personligen slås Apotea av statliga Apoteket AB, som har fler ombud och alltså fler uthämtningsställen än Apotea.
  Men hur som helst, oavsett Svärdsons bevekelsegrund så visst har vi lantisar glädje av hans företag... och det kanske inte är någon slump att det är just hälsopreparat denna stark betonade jungfru sysslar med...

  Tack förresten för att du skrev om Apotea, för det påminner mig om att jag måste beställa fästingmedel till hunden...
  :-)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Av artikeln i ENTREPRENÖREN verkar det som om Anders Wall har ett gigantiskt lagerimperium typ Amazon och att de små aktörerna - likt Svärdson - bara är tomma "skalbolag" som ägnar sig åt DROP SHIPPING.

   https://en.wikipedia.org/wiki/Drop_shipping

   Apotea är bara ett tomt varumärke och allt utgår från ett centrallager som troligen servar samtliga nätapotek i detta fejkat valfria kapitalistsystem.

   Men detta varuhus av enklare hälsopreparat saknar alltså "svårare" medicin och där avslöjas bluffen och gamla statliga Apoteket - som du pekar på - visar sig ha kvar rutiner från en äldre tid.

   Faktum är att Svärdsons horoskop i hög grad påminner om en sån här fattig dräng som gör skitgörat åt den stora kapitalisten Anders Wall som är den verkliga aktören här. "Bragden" blir alltmer ett falskt spel för den passiva publiken på konsumtionsbänken.

   Allt merkuriern (förflyttning och färdmedel) Svärdson gjort är att utifrån välkänt schema binda ihop en substanslös nätbutik med en befintlig speditör nära kopplad till Anders Walls väldiga lagerhall... Svenskar som plagierar Amazon och tilldelas "bragdmedalj" - är det inte patetiskt?

   Radera
  2. I Morgongåva finns ett stort lager som många e-handlare (bl a Apotea) utnyttjar. Det visste jag, men jag visste inte att Anders Wall ägde den. Men han bor ju på Starfors säteri som inte ligger långt därifrån, så där ser man. Från början var det en bokgrossist som hette Seelig som hade sitt lager där. När de la ner passade tydligen Wall på....

   Men jag kan glädja dig med att 'bragdkapitalisten' och hans husbonde inte fick någon order denna gång... för medlet jag ville ha visade sig vara receptbelagt, och då får det bli gamla hederliga Apoteket. :-)

   Radera
  3. Jag hade önskat att originalet var det som låg närmast där jag bor i överetableringens Stockholm (hur mycket apotek som helst). Men man får välja sina strider och jag går inte en halvtimma längre bara för att idealistiskt köpa från "rätt" apotek så det får bli vad det nu är, med ett sortiment som är skräp sedan privatiseringen och bara slarv och okunskap när jag jag söker beställa udda varor som fanns i sortimentet innan privatiseringen.

   Man ska heller inte glömma att Anders Wall var en av de namn som hittades i skattesmitarskandalen Panama Papers, vilket inga svenska medier verkar finna det angeläget att följa upp...

   Det är uppenbart att hans horoskop är på kant med det allmänna rättsmedvetandet: Månen i Skorpionen ägd av fallen Mars i Kräftan och så en Sol i Vattumannen som är allmänt "dissocierad" från den omättliga hunger Vatten kan indikera. Hinduiskt angriper ju dessutom Mars i Kräftan Vattumannen (210°) så vi får en låg mentalitet, typ ateisten och religionshataren Christer Sturmark / "Humanisterna" med samma låsning mellan dessa två tecken. Sekten Kräftan kontra allmänna opinionens eller ideologins Vattuman är intressant med tanke på hur "trängd" hans ateistiska sekterism tycker sig vara inför Alltet (Vattumannen) som representerar den FULLA BILDEN och inte bara en liten skärva och därtill bara en biologisk delsanning...

   Radera