Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 7 maj 2017

Arbogakvinnans nio lögnerArbogakvinnan måste ha satt nytt rekord i lögnaktighet. Nio olika berättelser för att slingra sig ur mordåtalet (GP). Det kan vara värt att se på horoskopet en gång till.Att dra en vals förutsätter att man kan formulera mer än lösryckta ord. Alltså spelar konstruktören Saturnus, den Stora Illgöraren, in här. Den antika beteckningen "Stora Illgöraren" ska inte fattas alltför bokstavligt, Saturnus gör många gånger ett storartat jobb. Men den är onekligen Tidens herre och kommer till sist att ta var och en av daga...

I det här "psykhoroskopet" (med Månen som ställföreträdande ascendent) står Saturnus i det lyckosamma femte huset, Solens eget och ytterst kreativa område. Nu är begränsande och formande Saturnus och Solen varandras fiender, men i Arbogakvinnans eget sinne tror hon säkert hon är en stor organisatör (administration av flyktingboende och allt annat mellan himmel och jord är tydligt när chefskapets femte hus och Saturnus, en av de mest livsstilsorienterade människor jag vet om har Saturnus hemma i negativt, materialistiskt härskarläge i Stenbocken i femte huset. Hemmet är inrett precis lika oklanderligt som inredningstidningarna lär svenska folket att det ska se ut om de vill signalera mer än genomsnittlig framgång inför gästerna (eller dem själva som bekräftelse i själva RUMMET om att de är någon.) 

Notera att Saturnus i femtehusläge är motsatsen till ÄKTA kreativitet (från den egna själen), vilken tecknas av Solen. Saturnus naturliga fiende är den kontinuerligt flödande Solen, Tidens herres själva väsen är ju att bryta ner helheten i enheter eller segment för dem som ännu inte fått passersedeln och själva sällar sig till dem som skapar verklighet åt de trälbundna själarna inuti systemet.
Anm. I en bättre civilisation än den västerländska skulle man kunna tänka sig att hela befolkningen själv var delaktig i den här strukturen, men i västerlandet söker onda krafter reducerar folk till arbets- och konsumtionsjönsar så att Etablissemanget självt kan spela rollen av Vattumannen. Se bloggens många inlägg om Sverigehoroskopets märkliga 5e ledarskapshus av onda rika män i Vattumannens tecken...

Så här har vi en Arbogakvinna som tycker sig vara fena på att knåpa ihop berättelser ("narrativ" som journalister som inte längre kan prata svenska säger). Missa inte hur Tvillingarna står i de unga pojkarnas och flickornas tecken Tvillingarna, det unga och nyformade intellektets tecken. Inte konstigt att hon beskrivits som manipulativ! Värre blir det när man finner femte husets ägare i förlustbringande tolfte huset. 

Tidigt med (väst-)astrologin kallade jag tolfte "saker man gör till sitt förfång" utifrån engelska formuleringen "the house of self-undoing". Att hinduisk astrologi också ser en noblare innebörd betyder inte att merparten av mänskligheten utnyttjar den högre vägen och söker själens befrielse via 12e (vägen ut). För de flesta förblir detta ett ont hus som hotar deras världsliga lycka och välbefinnande. 

I denna förlustbringande zon befinner sig nu talförhetens gåva Merkurius och eftersom tolfte befinner sig i någon slags exilförhållande till "denna världen" kan man ofta finna något orealistiskt eller naivt hos distinkta tolftehusindivider. De verkar vara ännu ofödda och inbäddade i en drömlik, psykisk eller själslig nivå. (Tolfte husets naturliga ägare är dock Jupiter som via negativt härskarskap över Fiskarna tecknar Själen eller återspeglingen av Fadern/Jupiter-Zeus-Guru. Tolfte är alltså ett ypperligt ställe för den medvetna andesjäl som söker befria sig från Naturens klibbiga försök att hålla Observatörerna fångna i sitt system - typiskt nog placerar också hinduerna det njutbara sexlivet i 12e huset, vilket tydligt visar husets paradoxala natur, precis som dubbelheten i det korresponderande Fiskarnas tecken. Hur man uppfattar huset beror mycket på den egna andesjälens ingång och uppgift i detta liv...)

Att Arbogakvinnan har kommunikationens Merkurius i förlusthuset och att hon samtidigt finner stort nöje (5e huset) i att organisera "berättelser" säger kanske en del om hur hon nu snärjt sig i lögnhistorier 9 gånger för mycket. Det är 12e huset som är en omedvetenhetens sektor som tycks göra att hon inte har någon som helst övergripande koll på vad hon säger från en dag till nästa. Att psyket (Månen) är instabilt och skiftande tillhör dess själva väsen, men olyckligt blir det tydligen när Månen som i detta fall vänder ryggen till intelligensens källa Solen så att denna hämnar i motsvarande ett 12e husläge till Månen, den solära överblicken - intelligent förståelse - går förlorad för den som satsar på sin psykiska (begärsfulla) natur! 

Därför skiljer kristendomen tydligt mellan psyke (själ) och ande. Djuppsykologen James Hillman beklagade sig över hur ofta pneuma användes i Nya testamentet jämfört med psyche - men hans jobb vara ju att vårda själssjuka människor! Sanningen är att den tidiga kristendomen hämtade inspiration från antik filosofi för vilken det aldrig var några tvivel om att människans primära uppgift var att hitta åter till sin förlorade högre rationalitet - det enda väsensled inom henne som är odödlig. Psykiskt sjuka kan ännu inte ta itu med den uppgiften eftersom Månen måste vara stabil innan man ger sig i kast med att färden mot Solen på ett djupare plan.

Själen kommer att gå förlorad när den här världen når vägs ände, men andesjälen är en högre princip från före världen och tiden rullades ut.

Samtidigt har Arbogakvinnans horoskop ytterligare en ingång till frågan varför hon ljuger så mycket och så illa. För den systematiska (saturniska) Månen i Vattumannen, som alltid söker "hålla ihop sin berättelse" är både utbrytaren och nybörjaren Mars (Lucifer som bröt sig ur himmelen och föll) och också den expansiva Jupiter problematiska planeter. Båda ifrågasätter Saturnus gränser eller den nominella Berättelsen. Som synes ÄGS den både naturligt och här även verksamt onda Mars (den "Lilla Illgöraren") av Jupiter i rollen som verksam illgörare, dvs konsekvenserna av Jupiters försök att spinna tusen och en variation på tema leder till bakslag och bubblor som spricker. Den här kombinationen verkar från den högre och inspirerade verkligheten - den supralunära sfären (Eld- och Lufttecknen) - vilket gör kvinnan till en ond mytoman! 

Jämför moderaten och riksdagsmannen Ulf Kristersson med en stark opposition mellan snackiga Tvillingarna och vidlyftiga Skytten. Han fifflade till sig till en Stockholmslägenhet som var öronmärkt för hemlösa kvinnor. Små brott tycks glömmas av Etablissemanget efter några år, svinen har gjort sig hemmastadda bland sina likar och skiten under de persiska mattorna bara växer. Men bloggen behåller sina favoritexempel på Eld och Luft som spinner berättelser utan kontakt med den gudomliga ordningen. Kristersson är som bäst ett levande exempel på att strebers är lägre stående människor och fyller på det sätter också han en roll i det stora spelet. I sig är han lika värdelös som det parti han representerar.

Arbogakvinnans horoskop innehåller således två komplex som båda lätt kan uppfattas som mytomani, den senare Eld/Luft-kombinationen är en "ond" motor medan den förra, den ömsesidiga receptionen mellan ett bra och ett dåligt hus, ger en missriktad inbilskhet och tro om att man spinner bra historier (eller är en bra chef).

Varför de flesta finner henne farligt manipulativ men några fäller omdömet "snäll" beror helt och hållet på om man fallit för t.o.m. en medioker drömvävares förmåga att skapa ett fejkat sken... Expressen visar hur många uppfattningar som finns om Arbogakvinnan, resultatet av hur ett psyke upplever vad det kan se men också på att den misstänkas psyke (och därmed personlighet) färgas av vad hon för stunden fyller sinnet med!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar