Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 10 maj 2017

Almega igen. Nu giriga huliganer.

När debattörerna i AB påpekar att arbetsgivarförbundet Almega stått för hälften av alla medlingar sedan 2013 glömmer de att nämna att det också är landets största arbetsgivareförbund, vilket förstås påverkar siffran. Men sak samma, vi har här att göra med kapitalismen när den degraderat sig fullständigt och söker politisk makt för att upprätthålla en stor underklass av låglönemännskor med skitliv. Hur skulle annars de 10% välmående svenskarna kunna se och uppskatta vad de har? 

En annan tid och plats och vi har ringat in precis dem vars huvuden är de första att rulla när revolutionen kommer och majoriteten fått nog! Jo, bloggaren drömde en sällsynt verklig dröm i ungdomen som etsade sig fast i den här värdkroppens nya minnesbank: han var närvarande vid Franska revolutionen som en liten och obetydlig borgare som lät sig eggas av de publika halshuggningarna. Så fanatiskt skränade han när några ädlingar leddes mot schavotten att han inte märkte hur stickor från de grovt tillyxade "kravallstaketen" som omgärdade den provisoriska avrättningsplatsen skar in i hans underarmar där han stod på första parkett för att se exekutionen av den förhatliga "1 procenten" i den tiden.

Reinkarnationsteorin är enkel och tydlig: själen bevarar i en annan sorts minne alla sina nedstiganden i det här akvariet, och gamla upplevelser förklarar varför man upprörs mer av vissa orättvisor i samtiden. De har rört vid en öm punkt genom att utgöra en karmisk parallell över århundradena, ett ämne som inte fick någon lösning då och alltjämt väntar på den. Saken förbättras knappast av att själen säkert hunnit med både liv som utfattig och välmående så vad som triggar t.ex. den franske borgarens uppbragdhet måste sökas i närmare förhållanden och inte enbart i allmänt svammel om ojämlikhet. Men här kommer man in på frågan om att känna sig själv (som oraklet sade) och förstå den Långa Vägen som en realitet och inte som satanisterna kallar den, en "religiös fantasi".

Bloggen upptäckte i december förra året hur nuvarande Almega-vd:n Hatts soltecken Skorpionen var starkast representerad i den demoniska styrelsen av genuint onda kapitalistiska klassförespråkare. Detta stärkte min misstanke att Vattenelementet verkligen är den omättiga girighetens och otrygghetens symbol. Gammal filosofi liknar Elden vid den gudomliga manifestationen och den lägre naturen blir då Vatten som allt efter förmåga speglar vad som visar sig i den rena visionens värld. 

Trygghetsnarkomanen Fredrik Reinfeldt som efter förlusten av statsministermakten - vilket också berövade honom en FET POLITIKERPENSION han säkert sett fram emot, stack genast till USA och erbjöd en BANK (av alla onda institutioner) sina tjänster. Hans kanske mest dominanta tecken är trygghetssökande Kräftan och jag har kallat dess ständiga småhunger och oro för förstadiet till den terrorism som sedan utbryter i nästa Vattentecken, Skorpionen. Här intensifieras oron till en fruktan som vänder gifttaggen utåt och simsalabim har den kapitalistiska livsnerven blivit till terrorism! Det är just därför bloggen i flera år kallat den globala terrorismen "västerlandets Skugga", vår egen produkt. Men försök säga det till ett ateistiskt och sekulärt blindstyre. Då är så hårt bundna vid sin egen Skugga att de inte kan lösgöra sig och se klart. Därför måste de dö med den.

Jag läser hos AB-debattörerna att det faktiskt var redan under Hatts föregångare Jonas Milton som Almega började resa ragg och agera ond överhet mot alla de svenskar som har ett arbete inom den vida tjänstesektorn. Så det förvånar inte alls att se bloggens logik upprepa sig i verkliga livet. Milton har, likt Reinfeldt, starka impulser som utgår från Kräftan, tecknet som prioriterar den egna tryggheten (vilket här förstås är de få ledarnas trygghet, inte de anställdas). 

Denna Kräfta träder efter årtionden inom Almega tillbaka efter några år i Almegas nya och mer konfliktbenägna hållning, är numera Hatts speciella rådgivare när hon - Skorpionen - driver den Vegetativa Själens vettlösa hunger in i det skorpioniska extremläget som för alla med ögon att se signalerar att nu bara fullskaligt krig och revolution återstår för Västerlandet. 

Kapitalismen sjunger verkligen bortom sista versen. Hur det är möjligt kan bara förklaras genom svenskens dästa och egoistiskt passiva grundnatur, att beskåda genom Sverigehoroskopets Måne och måndisponent i det 8e korruptionshuset. Ett mer andligt folk hade för länge sedan avslutat samröret med politiker och ledare som inte alls utför folkets vilja utan skapar en egen liten privilegierad klubb i samhället.

För "klubben", se den verksamt onda rikemansplaneten Jupiter med ledarskapets Sol i femte ledarhuset i Sverigehoroskopet i klubb- och föreningstecknet Vattumannen! Ja, bloggaren bor själv i centrala Stockholm och har också en "verksamt ond" Sol i femte huset, men har offrat sin egen karriär för att skriva dessa rader - låt ingen säga att det inte går att åtminstone bända sitt onda öde i en lite mer gynnsam riktning inför nästa återfödelse. Vad det kommer att bli av övriga stockholmsbor i deras nästa liv, vill jag inte ens tänka på...


*****

Jonas Milton. När kartan pedagogiskt färglades med klara eller "nedsmutsade" kulörer och skulle sparas, upptäckte jag att det redan fanns en på hårddisken. På min ära, redan 2011, avhandlades Milton och då i kombination med min "återupptäckta" koppling mellan den Vegetativa Själen, astrologins Vattenelement och diktens vattenmonster Hydra som det är Herkules uppgift att dräpa om han någonsin ska kunna göra anspråk på sin potentiella gudavärdighet... Jag tror inte följande korta kommentarer upprepar det som redan sagts eftersom de onda husen är det som fångade min uppmärksamhet den här gången...
Utifrån månascendenten är naturligtvis den äregiriga och i Stenbocken ytterst maktlystna Rahu en viktig faktor, särskilt som vi har en nervös och kitslig "fallen" Mars i Kräftan - början på den fruktan för att förlora sina privilegier och sin trygghet som givet rikemansplaneten Jupiter i ledarskapshuset är en nyckel till det här horoskopets orientering. Märk väl, detta är en "verksamt ond" Jupiter, precis som i Sverigehoroskopet, så vi ser snaran dras åt: de skyldiga till att Sverige aldrig fick någon verklig jämlikhet ens under de goda åren står att finna i de överprivilegierades förtrollade inre krets.

Milton har en gradexakt konjunktion mellan Solen i härskarläge och kungamakaren Regulus. Men utifrån sinnelagets perspektiv är 8e korruptions- och dödshuset en blindfläck, så den här mannen kan vara totalt omedveten om vad som ger en bra ledargestalt, en verklig lejonkung! Allt som återstår är den ohyggligt patetiska streberaxeln mellan småfolket Kräftan och överhetens Stenbocken som här ligger vält över ända - vilket påminner om Vågens jämlikhet. Men just därför krisar horoskopet så totalt via makthungerns Rahu med psyket och den alarmistiska Mars-Kräftan. Den här själen VILL INTE se jämlikhet mellan människor. Milton är helt torsk på det privilegiesamhälle han strävat efter att upprätthålla under ett bortkastat jordeliv.

Teoretiskt kommer sådana här själar från värsta underklassliven och när de nu äntligen får sina hetaste önskningar och resurser och position uppfyllda, beter dig som de fattiga lortar de fortfarande är i själen. Reinkarnationerna måste vara många och instruktiva innan de här parodiska lappkasten ebbar ut och det börjar födas barn med vidsyn och allmänbegåvning. Mänskligheten kommer inte att hinna nå dit, tänkte jag i svartsyn häromdagen. Och skälet är att män som Milton alltid jagar maktpositioner och ifrån dessa genast sätter sig på tvären, korrumperade och köpta av de osynliga 0,2% superrika som styr lakejer - vilket ju är vad Milton är - en duperad fåne.

Efterträdaren Hatt då? Tja att denna konfliktorienterade kapitalist är född ett dygn innan polismördaren Tony Olsson (Byström) från ser ut som en tanke. Här ligger uppenbarligen en potentiell problematik över de båda dygn då Månen passerar Skytten.Också här förpestas sinnelagshoroskopet av beklämmande problem i de förlustbringande och onda husen. Men det börjar ju så bra med sinnelaget i optimistiska Skytten och framgångs- och expansionsplaneten Jupiter (även: stora pengar) i sitt positiva hemmatecken. Möjligen går den här tillväxtbubblan överstyr när även hon visar sig ha äregiriga Rahu med sitt personliga psyke. Både hon och Milton tycks överskatta sina egna personer något enormt, vilket naturligtvis är början på social friktion...

Den alltigenom futuristiska Skytten stämmer förstås in i hennes lycksökarkarriär, börjar som frisör och slutar som hatisk mot samma tjänande småfolk hon en gång själv var! Men Skytten hatar inte, den är enbart framstegsvänlig så problemet sitter någon annanstans. Läsaren ser tydligt var: detta psyke har lämnat sin Sol i skuggan, i det dolda och därför omedvetna 12e huset för "exil" och "världsliga förluster". Få människor verkar kunna göra något gott av den här placeringen där förlusten av Solen kan tyda på rubbad intelligens eller en skev utblick. Här opponeras Solen av dess egen fiende, som dock också står svagt i 6e huset för fiendskap och olyckor. Eftersom denna axel så att säga ligger fördold och utom räckhåll för den tillväxtoptimistiska Skytten får vi en formidabelt konfliktsökande människa i Hatt. Skytten visar sig vid avvägning vara en tom kapitalistisk tillväxtbubbla för de få och privilegierade och Hatt vet om det och känner hotet från de många som har rätt till en större del av kakan.

Faktum är att Hatts karta gränsar till det sinnessjuka till följd av en långt gången önskan att ljuga och förvrida fakta. AB-artikeln nämner detta och astrologiskt ser man det också. Solen i fantastiska föreställningars Vatten samverkar illa med sin disponent Mars (krigaren) eftersom den inte vet på vilket ben den ska stå i konjunktionen med sin motsats Venus (fredsmäklaren). Jag har haft tillfälle i en arbetssituation att studera den här konjunktionen i samma tecken och stigande i öster (perfekt studieobjekt för en astrolog). Mannen var en hyperintelligent dataprogrammerare men så vanvettigt obalanserad och osäker på sig själv - och svartsjuk på andras ledarskap och eventuella övertag. Någon rackare i personalen (inte jag) hittade snabbt hans akilleshäl och började driva med honom via homosexuella anspelningar. Mannen tappade helt besinningen, vilket nu, sedan jag hittat den sanna, österländska zodiaken, stämmer perfekt med "manligt/kvinnligt" i kombination i den intellektuella balansens tecken och i första jag-huset. Rackaren (en underhållande skälm med Solen i skarpa Tvillingarnas tecken) såg direkt den obalanserade Vågens lite överdriva macho-åtbörder och förstod att dessa sökte maskera en "inre kvinna" (Venus). Men det yttrade sig som homofobi så att han blev extremt störd om ens vissa ord nämndes.

Hatt har samma problem: mentalt labil och övertaggad på vissa termer och söker besvärja demonerna genom falska "mantran" som upprepas. (Den homofobe upprepade vid 25 ordet "bajs" så ofta att man kan tänka sig vilka tragiska sexövergrepp som helst i barndomen.) 

Jämför en annan som också ägnar sig åt lögnaktiga nidbilder, Maria "Bitterfittan" Sveland vars texter till en utställningen till den heliga madonnan fick kritik från folk som kunde ämnet bättre än Sveland. 

Några år efter det deblaclet efterhandsrationaliserade hon ett uselt äktenskap genom en sökt hyllningsbok till skilsmässan, denna verksamhet som svenskarna excellerar i eftersom de är så döda i själen att de inte kan lösa några problem alls utan bara dumpar problemet för att några år senare upprepa samma misstag igen (och inte heller nu kan lösa dem eftersom "psykologi" är så fult och numer även onödigt från den svenska horisonten).Det visar sig att Sveland har en snarlik version av Hatts problem med obegåvade och instinktiva Vatten och rationaliserande Luft. Återigen en Sol i Skorpionen för en terrorfixering (dödskräck) som snarast utlöser det mest fruktade och en basis för denna irrationalitet i "blotta tanken på...", dvs. soldisponenten Mars står i mentaliserande Luft vilket påverkar Solen - både intelligens och handlingsliv. 

Att inte heller Sveland förmår tänka klart kring manligt/kvinnlig eller sära på kärlek och hat och servera dem på rätt ställen, beror här inte på en konjunktion utan på en ömsesidig reception. Venus i ett Marstecken och Mars i ett  Venustecken. Det är svårt att bestämma vilket som är mest destabiliserande för psyke och tankemönster, men "Bitterfittan" saknar den framstegshungriga Månen hos Anna-Karin Hatt och kan därför misstänkas vara en hög invärtes träck, missbelåten med sig själv men överför det på samhället som inte vill ta ansvar för hennes "misslyckanden". 

Feministgnäll förslår nu inte långt, när det enda som hjälper mot en så degraderad kapitalism som den som nu råder i Väst är blodig revolution, precis som när Frankrikes borgare kastade av sig adeln, detta ok. 

Men det kommer aldrig att ske i Sverige eftersom borgarna inte klarar att se hur utnyttjade också de är av den lilla grupp som har medlen att sätta agendan och hålla vapenexporten från Sverige ut i världen strömmande i hög takt. Det kommer istället att bli ett inbördeskrig i landet mellan felfördelade låglöneslavar av företrädesvis utländsk börd och vita medelsvensson som blir alltmer brutaliserade ju mer deras jobbmöjligheter hotas av dessa datoriseringens och robotiseringens moderna tider... 

Politikerna, i de rikas ledband, visar inga nämnvärda tecken på att förstå hur sent tiden är liden. Det visar inte minst Almegas aggressivitet. I Sverige kommer således låga grupper att bekämpa varandra, medan kapitalisterna tjänar storkovan på nya larmsystem och paramilitära tjänster som de rika kan köpa sig. Sverige kommer att vara kapitalismens sista fäste som faller. Så obegåvat är detta land i själva verket, fast det en gång verkade ha potentialen att leda vägen för hela världen! Men det var bara svensk självgodhet...


Jag har nämnt det tidigare, men det förtjänar en upprepning: Många gånger kan de här Vatten/Luft-kombinationerna som ses hos Hatt och Sveland verka skarpa och bara den som håller sig kylig och inte dras med i deras argumentation kan se när de fifflar och ljuger och lappar ihop argument med inkommensurabla storheter. Det är genom den här förmågan att knåpa ihop argument utan logik som bloggen talar om "dissociation" eller "desinformation" i samband med Luft och Vatten i ohelig allians.


PS. Inte bara förre Almega-vd:n har kommenterats tidigare utan även Anna-Karin Hatt, 2012, då hon tjänade landsförrädaren Fredrik Reinfeldt.


5 kommentarer:

 1. Närvarande vid Franska revolutionen: Aha, där har vi alltså orsaken till den blodtörst som ibland kommer till uttryck i denna blogg! :-) ”Det enda som hjälper är blodig revolution” - men det är ju bara att titta på historien! Den visar att det bara leder till ännu mer elände – Robespierres skräckvälde, Stalins terror, osv osv. Våld föder våld, som det heter.
  Kanske du rentav var närvarande när Robert Hahn miste skallen! Ja, i sitt förra liv som fransk adlig officer alltså. Enligt vad som framkommit vid seanser ska han ha varit det. Och det traumat lever fortfarande kvar, och har bl a lett till en känsla av otrygghet och att han måste jobba och sträva hela tiden, och en bakomliggande dödsångest (han ha ju också två liv som stupad soldat i båda världskrigen bakom sig – och har symtomatiskt nog mars i skorpionen!). Och han säger sig alrig ha haft någon lust att besöka Frankrike.

  Jag själv däremot har ju alltid haft en dragning dit, och dessutom till 1700-talet. Drömde och fantiserade redan som barn om att leva då och få klä mig i tjusig klänning från den tiden. Men jag tänker att jag kanske inte bodde i Frankrike då, utan var någon svenk högreståndsperson som beundrade allt franskt, som ju var landet på modet, men inte hade möjlighet att resa dit. Och så gjorde jag det så fort jag fick chansen i det här livet i stället... Och kanske det inte är någon slump att jag så småningom kom att vistas i det som betecknas som Sveriges bäst bevarade 1700-talsmiljö... och till och med kom att få klä mig i 1700-talskläder ibland... även om de är av ett enklare snitt och inte den galaklänning jag drömde om (och för all del fortfarande gör). :-)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Frågan om vad som är vad - i Frankrike då eller beundrare på avstånd av allt franskt - kan nog bara besvaras om egna faktiska minnesbilder dyker upp. I min revolutionsdröm fanns också vad jag uppfattade som en anomali när jag vaknade.

   Jag byggde runt tio-elva en plastmodell av giljotinen (det fanns en hel serie modeller på temat skräck, men detta var den enda modellen av ett föremål, i övrigt var det Mumien, Frankensteins monster, Dracula och några till).

   Att med denna bakgrund drömma att bödeln använde yxa för att hugga huvudet av adelspersonerna, stämde bara inte. Ser man restlöst drömmar som omformade rester av information man redan sugit i sig borde det förstås ha stått en giljotin i min dramatiska nattdröm.

   Men när jag förhörde mig (långt innan Internet) menade någon historiekunnig att Guillotines maskin inte kom i bruk förrän en bit in under revolutionen. I det tidiga skedet användes troligen yxa. Det är sådana där små detaljer i ytterligare några tidigare liv-drömmar som får mig att tro på att detta verkligen är små minnesskärvor som under vissa omständigheter kan glimta till i nattlivets rumsterande "på Månens nivå".

   När jag nu kollar Google om giljotinen, bekräftades uppgiften: första avrättningen med detta verktyg utfördes först 1792. Dessutom mötte jag en annan och särdeles grym avrättningsmetod med, mycket möjligt, franska anor: the Catherine wheel. Ruggig läsning!

   https://en.wikipedia.org/wiki/Breaking_wheel

   Radera
  2. Ja otroligt nog uppfanns giljotinen av humanitära skäl. De andra avrättningsmetoderna tyckte Guillotin var för grymma...

   Det där med "mitt eget" 1700-tal är bara en tankelek, och spekulation, inget annat.
   Men apropå ämnet så kan jag berätta att jag av en slump kom att få veta att det faktiskt fanns en "Bedford" i Frankrike på 1400-talet! Namnet har ju avhandlats tidigare här. Det var i en sorts dramadokumentär om Jeanne d'Arc där någon högt uppsatt engelsk ämbetsman i trakten (Frankrike var ju ockuperat av England då) bar detta namn. Jeanne d'Arc adresserar honom vid något tillfälle efter sitt gripande. Jag påstår naturligtvis inte att jag varit Frankrikes nationalhelgon... men vem vet, jag kan ha varit samtida och känt till namnet.
   Det här är naturligtvis också bara en tankelek, men vad som är fakta är att jag reagerade på namnet när jag en gång stötte på det, samt att jag alltid känt mig dragen till Frankrike. England däremot, har aldrig tilltalat mig speciellt.

   Radera
  3. Vi har också varit inne på det materiella som ett återsken av en högre verklighet ("i varje litet sandkorn...") och inte minst den hinduiska astrologins tanke att god karma kommer människan till del i formen av talanger (i synnerhet via femte huset). Utan nämnvärd träning förmår en del snickra de mest konstfulla möbler, spela musikinstrument (barngenier som Mozart) eller uppvisa avsevärd organisations- och ledarförmåga...

   I samma mening har även fäblesser en botten i tidigare liv, vare sig det rört sig om förnimmelsen av en "på platsen"-upplevelse eller en förtärande önskan att komma till den (kanske först i senare liv realiserad, som du sade). Men varför fixera sig vid en svunnen tid och plats? BEDFORD förde jag på tal pga. sexåringens fascination för ordbilderna på brittiska leksaksbilar och du hade en egen koppling till plats- och egennamnet.

   Inflödet av franskhet i England och det motsatta som du nämner, kan ju innebära att vi båda reagerar på samma "triggers" i kraft av tidigare liv. En lord (Bedford) är förstås en "fyrtornsfigur" både i 1400-talets Frankrike och 1500-talet där "min" senare Bedford håller till i Londons rikemanskvarter.

   För att komma till poängen: Även om du är frankofil just nu betyder det inte att du saknar andra (kanske hundratals) tidigare liv! Ett av dem kan mycket väl ha varit i England vid samma tid som mitt förmenta "fina" liv. Om man begrundar det faktum att du hittade den här bloggen (vilket bara en försvinnande liten del av svenskarna gjort) och jag har en stark affekt från barndomen kopplad till ordet Bedford skulle det lika gärna kunna vara samma Bedford du reagerar på men pga. distorsion från din frankofili styr om till en förfader med uppdrag i Frankrike som du reagerade på.

   (Ska man syna frågan i fogarna skedde väl detta först efter att du läst min text om leksaksbilen Bedford. Kort sagt, materialet - ordet Bedford - har laddats upp som ett kattskinn alstrar statisk elektricitet men seden gör du kopplingen till 1400-talets brittiske Bedford. I brist på annat än "känsla" och "attraktion" kan det lika gärna vara en annan medlem av adelssläkten, men ett århundrade senare.

   Eftersom Edward de Vere (Oxford) i min kraftfulla dröm var gammal fransk släkt omplanterad i England, kan man lugnt tänka sig samma själavandringscirklar mellan dessa två ändlägen som mellan de brittiska öarna och Norge/Danmark! Eller dagens svenskar som gamla nazityskar som nu nått sina drömmars mål och återfötts i "rena" ariska/svenska kroppar.

   Det är bara att se på svenskornas gamla rykte som världens vackraste och den kroppsfascism som numera spritts även till arbetsplatserna för att misstänka att detta folk bär något mycket sjukt i sitt kollektiva inre.

   Det kan vara en långt större procentandel som var nazityskar i sitt närmast föregående liv än det hugskott jag skrev om för några år sedan, att Reinfeldt och hans lojala nymoderata väljare bebodde ett sönderbombat kvarter i tyska storstaden Dresden och i detta liv återgrupperat sig som den blasé, borgerliga kärnan av stockholmare vars enda politiska intresse tycks vara att värna sina egna hem och odla sin egen trädgård - kanske en följd av den traumatiserande bombdöden i förra livet som drabbade dem i deras egna hem. Men som sagt, bara ett hugskott.

   Radera
  4. Ja visst är jag medveten om att jag - om reinkarnation existerar vilket jag tror även om jag inte själv har några tidigare liv-minnen - i så fall måste ha levt ett otal liv. Men man kan ju inte spekulera om alla...
   Om du vill ha mig till att ha levt i England på 1500-talet så gärna för mig :-) Det ena behöver inte uteslutna det andra. Det enda jag inte skulle gå med på är att vara återfödd nazitysk.

   Radera