Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 8 april 2017

Vägval Sverige: mer sekularism eller satsning på intelligent skolaJag vet inte vad Aftonbladets reporter säger i sin text, tidningen fullständigt idiotförklarar sina läsare genom en propagandistisk tsunami som fyller en rekordstor del av förstasidan. Ska man klicka på allt och läsa eller helt avstå - medveten om att den här tidningen ständigt adresserar vår snuskiga och låga sensationslystna del av själen, den där delen som den höga och eviga själen kopplar bort när livet är över. 

Den som gödde bara sin låga natur kommer att ha väldigt lite att visa upp på andra sidan! Kommer svenskarna ens dit eller stannar de som osaliga andar som hänger och svävar över de hus och prylar de ägde i det liv som nu tagits ifrån dem?

Men journalistens rubrik är inte svår att hålla med om. Antingen fortsätter svenska folket att välja regeringar som Löfvens med lågpannade idioter och inbilska nollor som tror "sekularism" har tiden för sig. 

Eller också kriminaliserar vi det kapitalistiska systemet som driver fram fiender från när och fjär och påbörjar ett nytt socialt experiment som måhända till och med kommer att göra Sverige till det land som förde mänskligheten in i Vattumannens tidsålder, en period som kännetecknas av sitt fokus på människan snarare än kapitalet och dess få själviska kontrollörer.

Vattumannen blir en andlig tidsålder och det är vad astrologins Luftelement tecknar. Det rena intellektet som förmår famna sin egen hemvist i andevärlden. Visserligen är det här mänskliga symboler träder fram (tvillingarna, människans rättsmedvetenhet eller högre sensibilitet via vågskålarna, samt människosläktet sammanfattat som den gigantiska Vattumannen), men människan är bara den synliga aspekten. Särskilt Vattumannen avslöjar detta, väsendet som tömmer sin urna och vars utflöde ger upphov till hela universa - ideologiska ur det låga perspektivet men blåkartan till hela kosmos ur ett högre perspektiv. Den här symbolen påminner mer än något annat om Gud, Skaparen, vilket kanske är vad den ursprungligen alluderade till.

I denna kommande värld av knivskarp förståelse av tillvaron och människorna som förkroppsligade andeväsen på jorden, vilken plats har pajasen Löfvens tomma höttande i Aftonbladet mot skolor med religiösa grundvalar bara ett dygn före den brutala shoppinghögborgen Åhléns i Stockholm. 

I gårdagens korta inlägg antydde jag att det kan ha varit svenska regeringen som ytterst är skyldig till tre landsmäns död och mycken sorg. Den som vänder sig mot religionen och vad den står för, har vänt sig mot mänskligheten och är en Satans tjänare. Det är därför bloggen alltid byter ut ordet "sekularism" mot "satanism" för att påminna om den större spelplan dagens råttliknande underart till människosläktet vägrar befatta sig med eftersom de är i grunden onda varelser. Det är också därför horoskopen på ett antal terrorattentat också fått astrologiska klartecken genom inte minst väldigt starka budskap kring horoskopets 9e hus, det som tecknar universums egen (lagstyrda) väg. 

Vi svenskar tror - indoktrinerade av våra överherrar - att vi står på den goda sidan. Det är falskt. Bara vårt underdåniga krypande inför USA, helt korrekt kallad den Store Satan, borde få en och annan och fråga sig hur svenskarna kan vara så in i Norden osjälvständiga i sin tankekapacitet.

En annan regering än Löfvens - den består till alltför stor del av kapitalismkramande kräk - måste genast ta sig an arbetet med att återinföra en svensk skola som syftar till vidsynthet, vilket naturligtvis är raka motsatsen till den hets mot religion i allmänhet och islam i synnerhet som Löfven och Shekarabi knappt hann påbörja innan DÅDET markerade att gränsen för dårskapen nåtts.

Jag säger inte att slakthus Åhléns var ett bra ting, men kanhända en nödvändig vändpunkt. Inga alternativ återstår till sist när ett samhälle går ner sig i skiten på det sätt som skett i Sverige. Snabbast växande klyftorna mellan fattiga och rika i den rika västvärlden? Profitera på skolbarn och sjuka och svaga? Vad är detta för social ingenjörskonst? Det är ren satanism! Mot sådan duger knappast receptfria salvor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar