Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 5 april 2017

Spice Girls-tjejen först lesbisk och sen heterogift och misshandladEn kändisnyhet från den falska forntid då marknaden producerade nonsensgrupper som deklarerade att de hade "girl power". Idag fungerar ju den kapitalistiska marknaden mycket bättre och ljuger inte längre sina kunder rakt i ansiktet... (se om Systembolaget.)

Mel B eller Melanie Browns öde utanför och efter den fejkade flickgruppen, först som skandallesbian och sedan i ett tioårigt äktenskap med en tv-producent som misshandlade henne fysiskt och emotionellt tyder på en så instabil personlighetskärna - eller extrem otur! - att horoskopet måste granskas!Så typiskt att hitta Olyckans tecken Jungfrun som ascendenttecken (se många tidigare inlägg som nämner myten om Hades våldtäkt på Persefone/Kore). När olyckans egen planet Mars stiger i Jungfrun i öster kan skadedjur eller pennalister resultera, som t.ex. Fredrik Reinfeldt med sin föraktfulla närighetspolitik. Men när Mars istället angriper Mel B:s person och kropp via opposition, från 7e äktenskapshuset, då behövs knappast någon förklaring. Nu är det inte hon som är en kallsinnig plågoande utan den som plågas genom okloka patnerval. För ett sånt här horoskop kanske rådet borde lyda: "gå i kloster - dina umgängen kommer inte att gagna dig".

Dessutom står Mars tillsammans med expansiva välgöraren Jupiter som Jungfrun inte har på sin sida eftersom detta tecken har den fasta betydelsen av fiendskap, självcentrering och de förluster som följer på en osocial och egennyttig orientering (en typisk Reinfeldt-moderat livssyn). Jupiter blir en verksam illgörare i Mel B:s liv och att den här pluralistiska faktorn skadar i relationer det kunde bloggen snart konstatera med den "seriella sexmissbrukaren" Tiger Woods, också han född med Jungfrun i öster och Jupiter i sitt svagaste världsliga läge, i väster (Woods föddes i december 1975, sju månader efter Mel B.)

Men det som verkligen visar att Mel B talar sanning är att ytterligare en indikation stämmer in i samma bedrövliga historia: hennes person och kropp i Jungfruns tecken har Merkurius som ascendenthärskare och den gymnastiska och viga hoppjerkan har typiskt nog Merkurius i det extremt offentliga 10e huset - så tacksamt för merkurisk skandalpress eftersom skandalalstraren Mars enligt de hinduiska aspekterna är den enda som kan kasta störande 90-gradersvinklar (och bara framåt i zodiaken). Detta innebär att 10e offentlighetshuset kopplas samman med 7e partnerskapshuset och man får skriverier om hennes tvivelaktiga omdöme när det gäller allianser.

Kan dårskap eller extremt klent omdöme möjligen också förklara den lesbiska perioden? Vid omläsning av den antika egyptiska texten Tetrabiblos nyligen slogs jag av att den här texten lika lite som filosofen Platon såg homosexualitet som något naturligt eller önskvärt. I kapitlet om relationerna beskrivs lesbiska kvinnorelationer utan större yvighet men med ordval som avslöjar författarens ogillande av naturer som djupt perverterats. Innan vi som kuriosa tittar på det här stycket kan bara påpekas att Mel B har Månen i Stenbocken vilket är en position för känslolivet som har svårt att gå under huden och hitta en djupare resonans med sig själv. 

Det säger sig självt att folk som fastnat på ytan har lättare att gå vilse i homoträsket. De använder i själva verket andra (eller låter sig användas) av andra samkönade för att förstå sina inre blockeringar. Den här tanken motsägs inte av själavandringsläran som skulle kunna innebära att individen fegar ur det nya uppdrag som följer om man just har bytt från en manlig till kvinnlig kropp eller vice versa, mellan två liv. Vanans makt sitter i hos vissa mindre alerta själar och som på räls fortsätter de att tända på det som nu är fel kön. Jag tror hög intelligens värnar mot homosexuell avvikelse, men det skulle innebära att ryktet om Jodie Fosters begåvning är en smula överdrivet. Eller också räcker Merkurius skarpsinne bara så långt men står maktlös om individen har en stort svart zon i sitt inre som drar i obegriplig riktning...

Mel B har ett partnerhus som är uttryckligt KAOS: Fiskarnas tecken som är raka motsatsen till Jungfruascendentens förkärlek för arrangemang och räta rader. Och när både Mars och Jupiter i Fiskarna är verksamt onda, då kan detta enorma angrepp mot hennes självkänsla bara beskrivas som helt ur spår. Kvinnan bottnar inte i sig själv för fem öre och då är lesbiska utsvävningar knappast det värsta hon är kapabel att göra sig själv! Jämfört med Tiger Woods heterosexmissbruk är det egentligen bara en gradskillnad, Mel B är beredd att degradera sig långt lägre än Tiger någonsin gjorde i sina kroniska otroheter mot dåvarande svenska hustrun.

Så vad säger Ptolemaios i sin Tetrabiblos om den lesbiska avarten? Hans inledande referens till "förutnämnda aspekter" är inte helt klar eftersom det är svårt att veta vad han refererar tillbaka till. Men under gällande stycke som sedan glider över i en diskussion av lösa, "abnorma" relationstyper som gäller både män och kvinnor, nämns att Solen är kvinnors hållpunkt för relationer och diskuteras kort aspekter från eller konjunktioner med en eller flera av planeterna.


Men om de förutnämnda aspekterna inte råkar sammanbinda tecken av samma kön utan faller mellan feminina platser, producerar de depraverade individer redo på varje sätt för både aktivt och passivt deltagande [författaren avstår från att precisera vilka sexuella allianser han syftar på]. I vissa formationer är det rent obscena förbindelser, som t.ex. i främre och bakre delen av Väduren, Hyaderna och Vattumannen, i bakdelen av Lejonet samt i Stenbockens ansikte.

Men om konfigurationen är angulär, på de två första hörnen, det östra och mitthimlen [1a och 10e är extremt viktiga för författaren], då uppvisar individerna sin abnormalitet fullständigt och tvekar inte att göra så på offentliga platser [jfr. Pridefestivalen i vår kultur]. På de senare hörnen, det västra och norra, produceras spadar [antikt latinskt slang för manliga eunucker] och eunucker eller sterila kvinnor, samt sådana som saknar [vaginala?] passager. Är Mars närvarande, män som förlorat sina genitalier eller så kallade tribader. 

Aspekter mellan "feminina platser" är inte liktydigt med de negativt polariserade zodiaktecknen, utan två hela kvadranter på himlen, den västra från 10e hörnet och till solnedgången i väster, och från den lägre mitthimlen - fjärdehusspetsen - och upp till soluppgången i öster. 

Översättaren noterar att texten är förvirrad och att man kanske i detta sammanhang av maskulina och feminina områden inte ska innefatta en tidigare beskrivning i boken. Där betraktades som feminina planetplaceringar som följer efter solen (i dess medsols bana över himlen), medan planeter som föregår solen anses verka inom maskulina "fält". Vid en viss punkt "föregår" planeten förstås solen alltför långt och blir då i ett slag istället en feminin planet som följer solen... Den här klassificeringen av himlavalvets feminina och maskulina fjärdedelar (och tanken om maskulina föregångare och feminina efterföljare) har väl fallit i glömska i astrologin numera...

Här gäller förstås Ptolemaios aspektlära, där alla planeter kan kasta såväl sextiler, kvadraturer, trigoner och oppositioner och helt idén om sexuell urspårning tycks alltså bygga på att planeter i feminina kvadranter aspekterar en likaledes feminint placerad Sol. Om vi provar resonemanget på Mel B ser vi förvisso att Solen i Oxen befinner sig i en av de feminina kvadranterna. Vad gäller aspekter kan dock alla placeringar i granntecknet Tvillingarna räknas bort. Mellan granntecken existerade inga aspekter för Ptolemaios och de är helt isolerade från varandra. 

Däremot ligger båda de enligt hinduisk tradition problemskapande Mars och Jupiter i samma feminina kvadrant och båda kastar en sinister (vänstervriden) sextilaspekt bakåt mot Solen. Här kommer frågan in hur exakt aspekten måste vara, men Mars i 13e och Solen i 15e är naturligtvis en mycket stark störning! Den negerande eller repressiva Ketu invid Solen är en annan faktor som rimligen spelar in i frågan om hur Mel B ser på sin identitet (Solen), men månnoderna förekommer inte i Ptolemaios resonemang.

Vårt lilla stickprov på den antika egyptiska metoden för att detektera sexuell degeneration förefaller alltså ge utdelning. Mel B tillhör den perversa typen av kvinnor i sitt val av människor att relatera till. Ptolemaios text gör inga försök att förstå eller förklara varför vissa själar föds under "dekadenta omen".


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar