Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 26 april 2017

Moder Sveas representanter - är det här allt landet har att erbjuda?Dagens Nyheter håller i samråd med näringslivet på att diskret dreva bort Anna Kinberg Batra från den borgerliga politiken. Se bara hur man väljer bild med en AKB som gör sorti åt höger (klassisk psykologi) medan Lööf håller stånd mot vänstern!  

Höga och mäktiga intressen satsar på nyliberalen Lööf, inte minst för att de inte vill bli ertappade med att så uppenbart hysa de naziaktiga ståndpunkter som AKB ventilerade till den "goda borgarens" förfäran. (AKB:s positionering relativt SD förutspåddes med god marginal på den här bloggen hösten 2014.) Med Lööf vid rodret blir det fortsatt ohämmad invandring och låglönelandet Sverige är ett faktum. Arbetsgivarna gnuggar händerna av förtjusning.

Att sedan Lööf är en lögnerska och fanatiker av Guds nåde, bekommer naturligtvis inte de rika som alltid kunnat köpa sig fria från etiska förpliktelser.

Faktum är att dessa två kvinnliga representanter för Moder Svea båda är sådana stolpskott ur vishetens perspektiv (och är det inte de visa ledarna ett folk borde önska sig?) att man förfäras över vad symbolen Moder Svea egentligen står för.

Lustigt nog ligger AKB betydligt närmare denna huldra i nationalhoroskopet från 1974 än den perversa nyliberalen Lööf. Men den senares ökade popularitet indikerar samtidigt den förfäran inför det nya vidriga Sverige - bara till för unga och rika - som en "åsiktsröst" i samma tidning alltjämt tillåts fästa uppmärksamheten på. DN är en skammens tidning som (likt andra medier) taggar sanna observationer som "åsikter" som om det fanns något skäl som kunde legitimera den nya fattigdom delar av svenska folket idogt driver fram i det egna folkdjupet. De på topp kommer att få se sina huvuden rulla för vad de genomför.

*****
I brist på klockslag är det många gånger lika väl att hålla det enkelt och inte pressa tolkningarna för långt. Ett sinnelagshoroskop är sällan sista ordet. För AKB är det däremot påfallande hur redan grunden vid denna period är föga entusiasmerande. Tiden domineras helt av den veliga kvaliteten Rajas som i sin passion eller lidelse kan hamna lite hur som helst i livet beroende på hur den väsentliga axeln Ljus/Mörker fungerar! 

Ljus och Mörker indikerar ytterst godhet och ondska eller vishet och kunskap kontra ignorant eller instinktivt djurbeteende. Ser man hur planeterna betonar dessa kvaliteter är det helt klart att ABK är "passionerad" för det onda och drar mot okunskap och stupiditet. Det är också typiskt att zodiakens debutant Väduren är starkt markerad och lika starkt bunden till detta okunniga mörker.

AKB upprepar därför i sin person 1974 års nationalhoroskop i dess folkliga antipati mot främlingar. Svensken är traditionellt en hämmad introvert som reagerar primitivt och negativt på nytt folk i socknen. Månen i Väduren svarar inte alls med pigghet och djärv responsivitet i Sverigehoroskopets 7e allians- och sociala samarbetshuset, trots att Väduren som sådan är nyfiken och historielöst frimodig. 

Skälet, vilket bloggen tjatat om många gånger, är Vädurens disponent som förirrat sig in i dekadensens och korruptionens 8e hus, ett stagnant och döende hus och som också kan indikera arv från den utgångna (åt höger!) generationen. Här ser vi hur svensken i folkdjupet (Månen) är mer är lovligt präglad av sina förfäder. 

Det är en flegmatisk och konservativ traditionalism och naturligtvis nationalism som tecknas här. Den har t.ex. ingenting med rikemanslögnen EU att göra. Det var inte det sävliga svenska folket som valde EU och dess konsekvens i formen av tiggare överallt och importerade bygg- och städjobbare till slavlöner. I perspektiv av den nyliberala farsoten ter sig den här konservativa och sega svenskheten kanske inte lika sjuklig som jag ibland framställt den.

AKB:s sinnelagshoroskop tecknar nu Månens begär efter en maktposition (Solen i 10e - hur mycket tydligare kan det bli?) men här finns hämningar i fråga om ledarskap eftersom den ordfattiga och introverta Saturnus i samma tecken som Solen aldrig är en lyckad. Popularitet lär aldrig komma den här försagda och  överdrivet dröjsamma typen. Det är en klassisk indikation om att bli akterseglad av mer progressiva typer!

Att sedan hennes fantasier om makt bygger på Mars i 11e idealhuset är inte mycket att jubla över eftersom idealet här är "Oxen", dvs. personliga resurser (i linje med Oxens koppling till 2a huset som är resurserna i formen av mat och pengar som håller 1a väduriska huset vid liv). Kvinnan är med andra ord helt tom på vettiga ideal eftersom Sverige redan passerat svältåren runt 1900. Det ser ut som AKB är en själ som dog av undernäring i sitt förra liv och nu återvänder till i ny kropp fast besluten att bekämpa hungersnöd, bara för att finna att hennes nya (eller samma) värdland redan kommit mycket längre i sin utveckling. 

Faktum är att AKB skulle fungera mycket bättre som socialistisk agitator om hon kunde bottna i vad hon egentligen står för. Nu håller ju Sverige återigen att bli ett land med hemlöshet och armod för den egna befolkningen! Men hennes problem är ju att hon gillar de privilegierades skamfulla och onda rikedomar! Sinnelaget i Kräftan är en karaktärssvag position som faller till föga för sina simpla och emotionella/materiella begär. Här ser man via välmågans Jupiter i 4e huset för hem och trygghet hur hon verkligen är driven av en materialistisk enkelspårighet som påminner om den extremt obildade sortens svensk som det tyvärr går tretton på dussinet av. Hon har inte tänkt igenom vad politik borde handla om och borgarna anar nu att hon var helt fel person att leda Moderaterna, det klassiska egoistpartiet.

De onda borgarna börjar nu istället vänja sig vid tanken på en falsk och lögnaktig Moder Svea i formen av Annie Lööf. Hon sade ju "förlåt" tusen gånger i förhören hos Konstitutionsutskottet till varför hennes folk strimlade krognotor för att dölja sitt överdådiga stockholmsleverne på skattebetalarnas bekostnad. Svenskar med möjligheter, sociala och materiella, är så pass materiellt ohederliga och benägna att unna sig själva "livets guldkant" på andras bekostnad att sådana tillkortakommanden hos politikerna snart är glömda.Dessutom är det slående vilken frisk fläkt Annie Lööf upplevs som, jämfört med den dävna AKB. Här dominerar definitivt en kombination av lätthetens kvalitet Sattva (gul) och passionens eller lidelsens Rajas. För detta borgar den ytterst viktiga ömsesidiga receptionen mellan månascendenten och dess härskare Merkurius. 

Men precis som hos AKB är här, fast med Jungfrun eller bonden som odlar för profit (skörd), det 11e idealhuset pinsamt omoget: Kräftan representerar kvartalskapitalismens kortsiktiga behov av att känna mättnad i magen och trygghet. Kräftan som ett Vattentecken, som den Vegetativa Själen, är raka antitesen till en verklig idealitet. Därför är Annie Lööf en sketen marknadsliberal som tror att tanklöshet och den lägre näringssjälens eviga girighet ska lösa ett samhällets problem!

Om frågan om hon verkligen representerar någon äkta medvetenhet (Sattva guna) skärps ytterligare när man ser den dubbelt onda Mars i 10e makthuset och dess omoraliska skadeattacker mot hennes eget sinnelag! Här ser vi Lögnens ande i ljusan dager. Alla utom DN och borgarna kan se vilken olycka som politiker detta är. Hade Lööf valt juridiken - gärna som bufflig företagsjurist - hade hon haft ett legitimt sätt att praktisera sin naturliga fallenhet för ljuga och falskvinkla genom ordvrängande!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar