Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 15 april 2017

MOAB, den Store Satan skapar "alla bombers moder"


MOAB

Israelvännen USA, f.n. ledd av den galne Donald Trump, har givetvis en baktanke när de döper sin gigantiska bomb till de gamla israeliternas svurna fiende Moab. Jag tror inte man behöver undersöka Trumps egentliga agenda ytterligare. Han har ingen, världen har fått sig en certifierad galning på halsen. Hans övertygande tal om globalismen som hemlandets fiende är just den typen av falsk trovärdighet som man kan räkna med från Djävulens verktyg. 

Väg in den tanken till det tidigare inlägg som talade om Trump som ett Guds direkta verktyg. Men som bloggen påpekade för flera år sedan i samband med Fredrik Reinfeldt, kan 9e huset ("Gudens tempel" i hellenistisk astrologi och snarlikt i den hinduiska) också indikera själar som tilldelats en destruktiv roll i det kosmiska ödesspelet. Gud själv är så obegripligt bortom "gott" och "ont" att människan inte kan ta in hela spelplanen i sina intellekt.

Det är kul att läsa definitionen på Moab ur de troendes perspektiv. Jag mindes att moabiterna var historiska fiender till Israel, men inte detaljerna:

Som med ammoniterna härstammade den här nationen från Lot, Abrahams brorson. Moab var Lots son och han följde sin alkoholiserade fader i dennes incestuösa relation med dottern. Varningen är där för alla att hörsamma. Ingen troende skall falla offer för alkoholens inflytande och förlora kontroll över kropp och sinne. ... Moabiterna representerar köttsligheten med dess starka motstånd till allt andligt, och den djupa förnedring köttet är villigt till i syfte att besegra det andliga.

http://www.believersmagazine.com/bm.php?i=20080810
Moabiterna påminner en hel del om de ateistiska Humanisterna i Sverige vars enda uppgift är att söka tillintetgöra människans religiösa (högre) sentiment i syfte att rättfärdiga en fattig materialistisk förklaringsmodell som i samma andetag rättfärdigar sexuell perversion eftersom Satan hatar blotta tanken på att det existerar en underliggande systematik i skapelsen, annat än den han själv förordar.

Parallellismen fallerar dock omedelbart, moabiternas koppling till dryckenskap och sexuell degeneration passar bättre på det USA som släppte bomben på IS-ockuperade områden! IS, å andra sidan, låter ibland som den här fundamantalistkristna förklaringen av Moabs syndfullhet. Alkohol är tabu för den rättrogna muslimen. Den som vill kan således även här se en satanistisk spegelvändning i USA:s val av namn på bomben.

Utan att vilja gå ner för djupt i detaljer nöjer jag mig med Kabuls koordinater för ögonblicket då bomben träffade ett område något öst om storstaden.Som extra krydda högste befälhavaren Trumps horoskop i den yttre cirkeln. Ytterst är bombningen något som ägde rum i hans eget inre, i hans själ. Jfr filosofen Plotinus som vägrade det egocentriska "jag har en själ" och istället underströk att "jaget existerar som en föreställning inom Själen" -- en viss skillnad som förklarar satanisternas hat mot religionen. Dessa själar är uppblåsta och klarar inte ens tanken på att deras funderingar kanske inte är det sista ordet. Och den mörka vägen har Sverige nu anträtt efter flera års infiltration från Humanisterna. Nog för att Sverige alltid var ett mördarland, om man ser till dess ofattbara krigsindustri mätt utifrån vår ringa befolkningsmängd...

Bomben släpps under Budbärarens tecken i öster (Tvillingarna). Ascendenthärskaren själv står i debutantens och krigaren Vädurens tecken i 11e huset för ideal eller ideologi: "Se mig, utbrister Barnet/Väduren, jag är här för att göra en skillnad". Solen har just gjort entré i Väduren så det är en verkligt stark Tvillingascendent, tyvärr inte av det goda slaget då Solen tenderar att dominera vilket inte är önskvärt om 1a huset verkligen är en Budbärare. (För Tvillingarna i 1a blir Solen "verksam illgörare" - konsekvenserna är destruktiva, vilket i och för sig är exakt vad t.ex. dödsänglar eller Guds hämndänglar är till för...) Det stinker redan av Trumps omogna psyke i dessa indikationer om att "göra en skillnad".

Går man till just psykets Måne släpps bomben ett dygn då presidentens "fallna" sinnelag i Skorpionen motsvaras av samma position på himlen. En destruktiv Sol och ett sinnelag orienterat mot mörkret. Det är svårt att missa hur såväl Sol som Måne detta dygn ÄGSA av krigsherren Mars, som själv gått in i Oxens andra grad och nu står under närmast totalt inflytande från Satans stjärna (Algol). Utifrån Tvillingascendenten faller nu aggressionen i 12e huset för världsligt fiasko. Mycket buller och bång för knappt något resultat alls. Det här horoskopet för ett typiskt propagandaevent förebådar kanhända värre saker än någon just nu vill föreställa sig. Minns då att det var USA som gjorde det...

Jag började med de snabbare planeterna, men dramat byggs också upp via de långsammare faktorerna. Själva året visar en upprepning av framgångsskaparen Jupiters position vid Trumps födelse. Eftersom tyvärr hämmaren Saturnus nått Skytten har Trumps start som president varit allt annat än framgångsrik, och det är nog förklaring nog att han tar till stora bomben nu (jämför satiriska filmen "Wag The Dog"). Den här tanken har framställts i medierna och astrologiskt har den fog för sig. Himmelssymboliken stämmer väl in med att regeringen Trump söker leda uppmärksamheten bort från inrikespolitiken... 

En bekant född med Jupiter i Skytten som ägare till Solen i Fiskarna har lidit av depression hela vintern sedan Saturnus gick in i Skytten och lamslog källan (Jupiter) till den solära livslusten. Trump måste uppleva något liknande just nu. 

Bomben släpps när Jupiter-i-tiden befinner sig i det Charles Carter kallade "trigger-avstånd" till sin natala motsvarighet, dvs. en grad före exaktitud. Visserligen har transiterande Jupiter börjat backa men även Trump föddes med en retrograd Jupiter. Det avgörande verkar inte vara Jupiter ensam med dess uppkomna hämning från Saturnus. Bland de stora ödesskaparna har dessutom den äregiriga och ständigt retrograde Rahu backat sig fram till en gradexakt konjunktion med Trumps krigiska Lejonascendent. Det är inför dessa stora mönster, man eventuellt kunde ha använt Sol och Måne som "timers" för att förutspå någon slags PR-jippo från det vettlösa USA.


Tillägg. 

Jag läser hos CNBC att jättebomben härför från Bush Junior ocgh höken Donald Rumsfelds tid. Rumsfelds Skorpionascendent passar förstås väl i sammanhanget, men mest intressant är hur KOLSVART horoskopet är. Jag demoniserar lite extra här, genom att dels mörkfärga det 8e onda huset, som är en mindre lyckad placering för Solen, och dels det stora kors i dårskapens Mörker som han delat med några av de värsta svenska politikerna på senare år (Mona Sahlin, Fredrik Reinfeldt, obegripligt populäre Anders Borg, med flera.)
Varför Rumsfeld inte var ett korttänkt spån utan en smart person ser man dock lika lätt. Den ömsesidiga receptionen mellan Merkurius och Månen förenar passionerade Rajas guna med ljusets Sattva. Naturligtvis trodde han att han utifrån sin personliga Måne att han reprsenterade den "goda sidan" i världspolitiken, trots att det inte alls var så.1 kommentar:

  1. Intressant historia. Vissa rabbiner beskrivna i Talmud menade att judarna och Israel inte var under stjärnornas inflytande men att icke-judarna och deras länder var det. Rabbinerna under denna period som ifrågasatte astrologin gjorde inte det för att de ansåg det hela vara nonsens. De såg det som kosmos uppbyggnad och en regularitet som kan hittas i naturen. Men de såg inte hur naturens lagar med nödvändighet kunde appliceras på judarna i alla sammanhang. Detta var för att Gud själv (och inte skapelsen) kontrollerade ödet för judarna.

    Källa: "Judaism and Science: A Historical Introduction" av Noah J. Efron som man kan läsa ur gratis på Google Books https://books.google.se/books?id=VY4Js_9KjVcC&printsec=frontcover&hl=sv

    SvaraRadera