Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)torsdag 20 april 2017

Forskningsrön: den ateistiska medelsvensson är en mental råtta
För kanske första gången sedan de strödda forskarrapporter som forskaren Charles Tart redan på det trippade 60-talet samlade i "hippiebibeln" Altered States of Consciousness verifierar nya studier med sinnesutvidgande eller psykedeliska preparat att den normala löneslaven med sin indifferens eller t.o.m. förnekande av religionernas utsagor är fånge i sin egen ynkedom. 

Med psykedeliska ämnen kopplas hjärnan dramatiskt om och öppnar upp för nya och högre medvetandetillstånd där de gamla visa kulturernas utsagor inte längre ter sig så osannolika! Detta är inte överord, de få kulturer och enskilda individer i väst som tagit rollen av psykonauter förhåller sig till medelsvensson som gudar i förhållande till mänskligheten i stort. 

Vår art kallas homo sapiens, den visa människan, men vi är inte där än! Checka den planetära ägaren till ditt horoskops 9e hus, "Gudens tempel" i antiken, dess position i horoskopet och dess styrka enligt de många sätt som finns att säkerställa en uppfattning om denna, och se var du i detta jordeliv befinner dig i "varats gigantiska kedja" (the great chain of being)!

(Möjligheten finns att du gästar världen som just bara en råtta den här gången men ingen oro, din själ kanske har en plan även med detta eftersom själen ingår i en större plan, som i sin tur ingår i en än större plan och så vidare, ända upp till Planläggaren själv, en obegriplig Intelligens som man bara ibland och under förhöjt medvetande kan få en aning om.)

Satanistorganisationer som Humanisterna, som infiltrerat regeringen Löfven till dess antireligiösa hållning, kan inte stoppa mänsklighetens utveckling. Som Jesus med spelad eller äkta förvåning sade till sina åhörare (som tydligen baxnade inför hans undervisning: "Har ni då inte läst i era skrifter att ni är gudar i vardande?"

Som några i varje generation upptäcker har Sverige alltid velat kontrollera sin befolkning och hålla dem nere på råttans intelligensnivå. Vem minns inte Aftonbladets drev mot marijuanan 1979 under det befängda temat "Dödsdrogen"! Kan man mer än förakta den non-stop propaganda och statsideologi som alla svenska medier drivit sedan första början, alltmedan staten dragit in storkovan på det extremt skadliga nervgiftet alkohol. 

Och varför? För att den rika kapitalisten vill ha lätthanterliga arbetshjon. Folk som ständigt är halvt på baksmällan efter fredagsfyllan klarar knappast den högre tankeverksamhet som krävs för att genomskåda det civilisationsfalsarium de hålls instängda i, och än mindre organisera sig för att forma en ny och annorlunda framtid.

Läs mer om de nya forskarrönen i The Guardian. Artikeln förtäljer inte hur existensformer som intar så ringa positioner i "varats väldiga kedja", som örten eller svampen, ändå kan öppna portarna till medvetenhet så skyhögt över deras egen. Men som kineserna sade, i en Mästares händer är inget råmaterial otjänligt! 

Vad beträffar svenska folkets påtvingade mentala låghet, se stycket om Linnéus i Wikipedias underhållande artikel om varats väldiga kedja och granska eventuellt horoskopet för Carl von Linné (f.n. tre inlägg). Det är svårt att missa dess bundenhet i Jord - elementet som bara har i sig att sakta nötas ner till än mer finfördelat stoft. I Linnés horoskop anar vi rötterna till den svenska materialismen och oförmågan att göra något med egentlig verkshöjd... Vi blev ett land av organisatörer av det döda.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar