Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 4 april 2017

Enastående svensk sammanfattar populismen

Läs sociologiprofessor Göran Therborns debattext i Aftonbladet. Han beskriver populismens natur och använder skickligt många av den historiskt ursprungliga variantens svavelosande ord! Ett uppbyggligt stycke text. Bloggaren inser ödmjukad hur det ska låta när djup bildning och passion för mänsklighet och jämlikhet kommer samman.

Therborns horoskop är sannerligen intressant då sinnelagsascendenten ger den mest äkta variant av rättvisepatosets tecken Vågen som tänkas kan!
Även om samtliga planeter i någon mån spelar in i en människas livsöde, slogs jag vid omläsning av den klassiska texten Tetrabiblos hur noga Claudius Ptolemaios var att framhålla planeters aspekter till ascendenten. Med horoskop utan känd födelsetid har man tyvärr inte lyxen att så enkelt kunna rangordna planeterna och avgöra vilka som driver individen själv och vilka som t.ex. representerar det individen vänder sig emot och bekämpar.

För Therborns sinnelag är det dock uppenbart att Venus hemma i härskarläge i Vågen ger en tvättäkta uppfattning om vad det goda mänskliga livet handlar om, och mänskliga samhällen som är baserade på nolltillväxttankande. Samhällen som eliminerat profitmotivet, vilket också visar sig i hans 12e exilhus dit den profiterande Merkurius-Jungfrun ställts åt sidan.

Att denna "onda daimon" - denna individualistiska profitör som skulle skada Vågens ideala sociala jämvikt ändå fyller hans uppmärksamhet (som sociolog) visar sig genom att den onda daimonen själv, här representerad av krämaren och kommunikatören Merkurius, nästlar sig in i 1a ego-huset. Detta kan dock tolkas som att professorn är akut medveten om de olägenheter som det antisociala "enbart för mig själv"-tecknet Jungfrun innebär för varje samhälle. Det är ingen slump att detta är zodiakens syndabock i antik astrologi och naturligen kopplad till det 6e olycks- och fiendskapshuset. Över jordens håvor börjar alla bråk och man på något sätt börjar tänka i termer av att äga på den materiella nivån!

Som synes i kartan är det Vågens rättvisepatos - Vågen är ett av de passionerade tecknen av Rajas kvalitet - som håller emot den uppsjö av onda eller usla budskap som i övrigt dominerar. Samtliga tre onda hus är fyllda av planeter och jag medger villigt att den här typen av horoskop är tacksamma när individerna är gemena babianer och nesliga egotrippare. Men här har jag ofta valt det rätt ytliga (populistiska, om man så vill) betraktelsesättet som inte går steget djupare och frågar sig vilken funktion allt detta onda har i individens liv. Oftast har det varit överflödigt, tidningsrubrikerna själva har ju pekat ut att skitstövlarna själva kanaliserar och uttrycker allt det onda. 

I det här fallet har vi dock en bildningens professor och psyket befinner sig uppe i den intellektuella luften - här finns således en naturlig tendens att lyfta olyckan och lågheten till en högre nivå och där via den ytterligt goda Venus skapa en förståelse, en bild av eländet som alla kan ta till sig. (Venus/Vågen är specialist på att charmera hög som låg!) Att Merkurius är den onda daimonens ansikte är naturligtvis inte hela berättelsen om denna kommunikatör. En annan aspekt att minnas är att den faktiskt ligger i Vågen (i 1a huset) och därför ägs eller disponeras av den goda Venus! Här har vi därför något så lustigt som en ond daimon i händerna på den goda viljan!

Tetrabiblos betoning av de planeter som betraktar den fysiska ascendenten skulle kunna användas även för en månascendent om nu inte bloggen valt det hinduiska systemet med betydligt färre aspekter. Enligt detta system uppstår dock det intressanta angreppet på professorns eget jämlikhetssträvande och harmoniska sinne från den egoistiska och primitiva Mars i fiendens sektor (7e). Ett typiskt exempel på hur Mars-i-Vatten och dess typiska instinktiva närighet inte är professorns eget problem utan det problem som anfäktar dem som är hans (ideologiska) fiender! 

Nu utlöser visserligen mötet mellan näringssjälens irrationella Vatten och den rationella själens Luft en "dissociation" - en verksamhet i skilda världar - och ibland uppstår en hemsk röra och individer som säger ett men själva agerar helt motsatt. Jag hade inte förrän i dag hört talats om Therborn och vet inte om han själv är en sökare efter det ljuva livet, vilket Månen med Venus brukar indikera och om hans marxism mest är en intellektuell pose, eller om han själv gjort direkta avkall i sitt liv för att bli en så ren tänkare som möjligt. 

Solen i Jungfrun i försakelsens 12e sektor skulle kunna antyda att han verkligen offrar sin solära drift att vilja vara för sig själv, utan att ta hänsyn till det sociala spelet. Ur månascendentens perspektiv skulle detta indikera det noblast tänkbara sinnelag, viljan att offra egenberikandets princip Jungfrun eftersom den högsta prioriteten är alla parters välmående i Vågens himmelska jämviktsläge.

Therborns ("djurfödd" - jfr. "theriomorph") är ett fascinerande horoskop som påminner om att Vågen faktiskt har en kosmisk roll som den stora rättskiparen - det är ju här som Saturnus når sin "upphöjelse" - sträng men rättvis och alltid med blicken riktad mot den sociala harmonin. Inte fåtalets extrema komfort utan de mångas välbefinnande! Vågens tecken är sällan extrem men för den som når dess kärna måste det vara den genuina socialismens eget zodiaktecken. Anekdotisk som studien av Vänsterpartiets styrelse var, fick den tanken stöd. Skytten (behärskad av den Stora Välgöraren) och Vågen (den Lilla Välgöraren) dominerade partiets ledningsgrupp.

Professorns text expanderar och lägger ut populismens historiska rötter och bekräftar min egen intuitiva förståelse av dess i grunden goda natur. Se t.ex. det kortfattade och i sig populistiska orerandet i Populism räcker (2014) eller året innan i, När inte politiken räcker - populism! Jag tror bestämt att det är samma anda som talar genom både bloggaren och professorn och för enkelhets skull kan man kalla den för Vågen, bloggarens soltecken och proessorns måntecken...

2 kommentarer:

 1. Jag hade just läst artikeln, och det var verkligen en lisa att läsa den. Det behövdes att ordet populism förklarades, avdemoniserades och uppvärderades, för jag har märkt att på senare tid har orden populist/populism blivit något som vissa s k liberala skribenter tar till när de ska sabla ner något de inte gillar. Nu senast var det en ung ledarkrönikor i DN som ropade 'populism!' om det extra stödet till förlossningsvården som V har lyckats få igenom, men tyvärr inte i permanent form, vilket de hade velat. Så fort det är något som gynnar 'vanligt folk' det allra minst så är det populism.

  Therborn skriver att Sveriges folk behöver ett vänsterpopulistiskt uppror. Det kan väl inte kallas uppror, men det finns i alla fall en motrörelse som kallas Skiftet, har jag nyss upptäckt. https://skiftet.org/om-skiftet

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag har också märkt det ohejdade bruket av populism som skällsord, särskilt i högermedierna. Therborns lilla historik var klargörande, och givet dess kopplingar till ex.vis gammal amerikansk kooperativism är det inte svårt att förstå den ständigt giriga högerns hatiska utfall mot allt som bottnar i något annat än den sjukliga individualismens "var och en för sig själv".

   Beträffande lisan att läsa tror jag bestämt att professorn hade roligt när han skrev sin text, han formligen frossar i träffsäkra invektiv som ingjuter fasa i den förkrympta borgarmentaliteten! :-)

   När det gäller svenska folkets förmåga att åla sig ur det strypkoppel de kapitalstarka få har lagt ut, är jag dessvärre inte mer hoppfull än professorn. Åtbörder har alltid sitt värde för individen själv, men astrologin med filosofisk udd har en tendens att öppna för insikten om att det finns ett större Öde, en världsplan om man så vill, vars milstolpar redan skrivits in som "ingångsvärden". Väst måste falla som kolossen på Rhodos, hela den här civilisationens handlingar så här långt gör varje annan utgång omöjlig. ("What goes around comes around")

   Radera