Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 19 april 2017

Den animerade liberalenDet slår mig att Tim Farron, britternas liberala motsvarighet till vår Jan Björklund är samma sorts lättviktiga byfåne, underhållande i sina bästa stunder men knappast ett ledarmaterial som appellerar till de breda massorna. 

Oartikulerade mentaliteter är alltför låsta i klyschor och klichéer för att acceptera en ledare utan kraftig käklinje - kort sagt ser ut som en ledare - och som psykopatiskt vet att alltid hålla koll på gestik och minspel i den händelse en kamera finns i rummet. 

En Anders Borg blir sällan ertappad med att tillåta sin inre ande några vilda piruetter, vilket Farron att döma av rikligt bildmaterial på nätet tycks göra. Jag tar upp den här triviaaspekten eftersom jag själv har en osviklig förmåga att alltid fastna på bild mitt i någon animerad gestaltning av vad nu samtalsämnet gäller. Jag ser kort sagt inte riktigt klok ut på hälften av alla foton.

Efter att ha beräknat Farrons födelsehoroskop upptäcker jag att han har precis samma mix av "varmluft" som jag, dvs. de båda "gudomliga" eller supralunära Eld- och Luftelementen i intim kombination. Här är således inte bara Eld som i Aktivism utan också en passion i kombination med tankelivet. Jag är, påstod någon bekant en gång, hypoman, med "uppåtlägets" fulla energi men utan den bipoläres depressiva dalgångar. Psykologiska etiketter åsido ligger något i saken: Eld och Luft utgör astrologins positiva polaritet och jag har kallat kombinationen för pur kreativitet på bloggen eftersom den verkar från seendets eller visionens höjd. 

En möbelsnickare har en annan sorts kreativitet som bygger på att om och om igen snida ihop en stol efter ett givet mönster. De som lever enbart i Eld och Luft upplever sig fria att manipulera och blanda alla idéer eller former de kan uppfatta för sin inre blick. Redan som barn tråkades jag ut av färdiga byggsatser av flygplan och berömda krigsfartyg med tillhörande monteringsanvisning. Jag hettade modellkniven i brinnande ljus och skar skoningslöst sönder plastdelarna för att bygga ihop helt egna designer av delar från flera olika existerande föremål. 

Denna bristande respekt för det som serverats för barnet att bara imitera blir extra typiskt för Eld och Luft när dessutom Jord helt lyser med sin frånvaro. Det givna och etablerad - hur mycket tråkigare kan en värld bli än den där överheten serverar arbetshjonen ett löpande band och simplistiska instruktioner. "Håll i den här spaken och tryck sedan på den här knappen"? (Kontorsråttorna har det inte mycket roligare.) 

Kort sagt, de fyra elementen är överförenklingar, men i vissa horoskop kan man ändå få en fingervisning om vilken "verkshöjd" individen tenderar mot.

Nu till Tim Farrons karta, som har en del problem med sin hypomana och kreativa högre sfär:


Är det något tecken som tycks knutet till individuell frihet
- liberalism - så är det väl Vågen, på latin LIBRA. Hos Farron
fylls Vågen av en omoralisk sörja: vill ömsom krig och fred.

Jag vet extremt lite om Farron eftersom jag inte följer brittisk politik men landets Liberaldemokrater för likt Sveriges Liberaler en tynande tillvaro utan nämnvärt folkligt stöd. Jag noterade dock att verkar vara en vindflöjel (Luftelementet!) och otrogen sina egna tidigare utsagor. 

Konserativa The Telegraph kallade honom t.ex. skenhelig i frågan om en bostadsreform: "The Liberal Democrat leader's threat to vote against housing reform in the House of Lords is shameful." The Mirror har mest roligt åt honom och det han säger.

Det är inte svårt att se svagheten i det här horoskopet eftersom det all-inkluderade sinnelaget i Vattumannen dels är uppblåst genom det äregiriga Drakhuvudets närvaro - är det här en förklaring till hans hejdlösa minspel - norra månnoden som en "zoomlins" på vad som rör sig i hans psykes inre? Dels disponeras detta "gamla och mogna" Vattumanpsyke av en Saturnus som just börjat på ny kula i zodiaken och "faller" till sin minst fördelaktiga position i egocentriska perspektivets Vädur. 

Den impulsiva och direkta Väduren är raka motsatsen till Vattumannens genomreflekterade intellektualitet där inte ett ord sägs som inte går att backa upp och motiveras som en del av en övergripande helhetssyn, en ideologi. Vattumannen behärskas av Saturnus som indierna kallar Shani, Den Långsamma. Den som rör sig som i slowmotion registrerar mer än den snabba med tunnelseende och kan därför arbeta med större faktamängder och blir därmed den som segrar i kampen om världsbilder. "Gammal ÄR äldst" - Saturnus är också ålderdomens och erfarenhetens symbol.

Men gissa hur det måste plåga den unga otålighetens Vädur att släpa runt på en hämmande Ålderman i en av astrologins mest oheliga symbolkombinationer! Jag kände en hopplös borgarbracka från samma årgång som ständigt klagade på sina arbetsgivare - här var det den fallna Saturnus som drabbade både hans Sol och Måne i rörliga Tvillingarna. Dålig överhet på kontoret stod honom upp i halsen, men Saturnus 60-gradersvinkel håller individen i kort ledband och man kommer ingenstans! Förunnade de som opponerar sig mot Saturnus och tar Makt och Överhet som sparringpartner för att själva lyfta sig till en högre insikt än den rådande ordningen! 

Utvikning. Det säger sig självt att oppositioner till Saturnus kan vara förödande för karriären om det kommer till direkta konflikter med Saturnus i bemärkelsen Maktens representanter, men detta är en distinkt karmisk eller ödesbestämd indikation - man har med sig från tidigare liv ett horn i sidan till makthavare och är destinerad att i detta liv söka hitta ett nytt perspektiv på det goda ledarskapet - det är ingen slump att den här bloggarens intresse för visionslösa politiker korrelerar med en Måne i opposition till Saturnus i dess mäktigaste världsliga läge i väst.

Man kan förstås diskutera hur mycket starkare Saturnus i väst är en den näst starkaste placeringen i 10e makthuset, men den traditionella rankningen av de prominenta hörnhusen bygger troligen på att Saturnus som den Stora Illgöraren sammanfaller exakt med dess roll som Döden och dagens död, solnedgången, i väster. Saturnus kallas i äldre litteratur ibland för "den svarta solen".

Plåga nu det Farronska intellektets Merkurius genom att koppla ihop det med denna snävsinta årgång av Vädurens arketyp under Saturnus repression. Se sedan Merkurius ömsesidiga reception med Vädurens härskare Mars (i sin tur i "omoralisk" och överlibidinös förbindelse med Venus - överhettning i snacksalighetens tecken Tvillingarna). Passionerat och animerat är horoskopet förvisso, men här ett exempel på hur en ömsesidig reception visserligen är stark så få andra ingredienser men troligen mest är till skada.

Denne Farron som jag nu lämnar åt sitt eget öde, verkar vara precis samma slags byfåne som Jan Björklund som även han har en problematik som inbegriper ego-perspektivets Vädur och restriktiva Saturnus. (F.n. sju inlägg taggade Jan Björklund.)

Liberalism med dess fokus på individuell frihet har påfallande ofta förespråkare som astrologiskt tycks vara rejält ostämda instrument. Astrologin predikar som vanligt "allt men med måtta" som den bästa grundförutsättningen. I Sverige däremot, låter korrupta och odugliga makthavare de rika bli allt rikare på de andras bekostnad, årtionde efter årtionden. Som om landet självdestruktivt söker trigga en revolution underifrån! Lena Mellin sammanfattar regeringens analys om läget i landet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar