Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google har förstört mängder av horoskop genom att omskapa usla miniatyrer av bilder i GIF-format. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa galna ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)måndag 17 april 2017

Brad Pitt knappast någon Anton Nilson

Det finns en omistlig porträttlikhet mellan en ung Brad Pitt och wikipediafotot av Sveriges förste "terrorist" Anton Nilson, dödsdömd för att 1908 ha sprängt en båt fylld av ett pack som på den borgerliga överhetens order sökte bryta de undernärda arbetarnas strejk. Pitt har spelat aggressiv och typig i så många roller att man misstänker att också han - under andra omständigheter - kunnat arta sig till terrorist. Istället kunde han tjäna miljarders på att leka våldsam och stöddig framför kameran. (Till och med spelat Döden själv i en film.)

Jag lämnar till de initierade att själva fundera över männens snarlika ansikten i skenet av vissa överlappningar mellan horoskopen. Det ser ut som ett fall av "motsatser attraherar och kommer att påminna om varandra" via formalismens Saturnus i motsatta tecken i kombination med månnoderna. Samma speglingstanke upprepas sedan på nytt genom den enes Sol och den andres Måne i samma tecken.
Jag upptäcker likheten när jag studerar DN:s tillrättalagda presentation av Hungerstrejken i Västervik 1917 och åren omkring denna. För den självförljugna borgerlighet som är tidningens enda läsare, presenteras Sveriges fredliga pragmatism som ett dygdemönster med gamla anor. Blivande "landsfadern" Per Albin Hansson steppar upp en Första maj-demonstration och avvärjer ett potentiellt blodbad genom att lova de svältande massorna "demokrati" (och sist av alla länder i den "civiliserade" världen kvinnor deras självklara rösträtt).

Men för att sticka hål på den tillrättalagda fulvinklingen av historien räcker med att gå till marxisternas sajt och läsa samma, men ändå inte, historia. Här upptäcker man att DN valt att utelämna hur överhetens sablar slog ner hårt mot folket bara en månad senare, med "tusentals skadade" som följd. Så mycket för svensk, fredlig pragmatism! Ännu en DN-lögn vinklad för att rimma med stockholmarnas "kärleksmanifestation" strax efter terrordådet i huvudstadens konsumtions- och turistfälla, Drottninggatan.

Det står allt tydligare att DN ledarskap är landets värsta strejkbrytare - genuina förrädare av den typ som förste "terroristen" Anton Nilson inte kunde lida! Det skulle kanske vara möjligt att ta fram några typiska astrologiska profiler för de verkliga förbrytarna, men jag hade redan före upptäckten av Pitt/Jonson-parallellen bestämt mig för att peka på en annan intressant kombination: horoskopet för det Socialdemokratiska Arbetarparti som svek svenska folket genom att falla till föga för de rika och onda och välja reformism istället för socialisering av hela landet. 

Detta misstag ser vi idag genom den horribla förfallenhet dagens breda medelklass (gårdagens hungrande fattighjon) uppvisar. Kartan hänger nära ihop med den för Hungerupproret i Västervik som inföll ett Saturnusvarv - "här är vad du gjort med ditt liv"-planeten som nu visade vilket fiasko socialdemokratin redan artat sig till genom det faktum att svenska matproducenter under  brinnande krig hellre exporterade till Tyskland med stora vinster som följd än att bistå sitt eget svältande folk! En exakt parallell till regeringen Löfvens kräkframkallande kramande av krigsindustrin och i grunden allt annat än folkets intressen! "Arbetarpartiet" fortsatte som överhetens krypande fän.

Båda kartorna har tursamt nog känd födelsetid och det är tack vare ascendenten i Kräftan som man ser att Saturnus (som äter sina barn) ÄGER dessa två händelser i tiden:

SAP öppnar sin första partikongress:"Skörden", 30 år senare: hungersnöd och uppror:SAP-horoskopet har kommenterats tidigare, men Hungerupproret är nytt. Det mest iögonfallande för mig är förstås den hållningslösa överdriften av lidelsens eller lidandets kvalitet Rajas guna (orange färg). Hinduisk astrologi placerar mänskligheten i stort under denna vindflöjelns kvalitet som ömsom är redo att lyssna till inflödet från det gudomliga Ljuset (Sattva guna) men lika ofta degraderar sig och hör demonin från de "lägra världarna" i mörker, instinkt och vanans makt (Tamas guna, Okunnighetens kvalitet).

Vad som friköper de egenmäktiga människorna i Västervik i en extremt förenklad tolkning är att horoskopet tippar en liten, liten smula åt Ljusets håll. Men den lilla gnutta medvetenhet som horoskopet ändå har, förstärks av att det är aktivisten, den handlingsbenägna Solen i lidelsens Väduren som disponeras från det gudomliga samvetets 9e hus, där Mars, krigaren och terroristen (som borgarna skulle säga), befinner sig. 

Eftersom Mars är en verksam välgörare för Kräftascendenten, som enbart befattar sig med den egna artens trygghet och överlevnad, blir sexualenergin ett gott krafttillskott, och i 9e huset för plikten (dharma) mot de universella lagarna också en giltig eller legitim "terrorism". Nationella lagar ger dig inte rätt att döda en samhällsförrädare, men Universum kan ha valt dig att utföra detta dåd för att föra det historiska spelet vidare. 

Den sanningen hatar satanister (som t.ex. ateistsekten Humanisterna) som jobbat hårt och framgångsrikt i Sverige på att förringa religionen (och förbigå den klassiska grekiska filosofin med tystnad) för att istället torgföra samma filtrerade berättelser som DN stundligen ägnar sig åt. 

Överheten vill ha spaka och kastrerade undersåtar, därför publiceras falska texter om hur "god" överheten varit och hur "snyggt" Sverige alltid skött sina inre kriser. Och folket köper propagandan! Inte konstigt att t.o.m. invandrare numera spelar svenska mesproppar i varjehanda reklamsammanhang. Landet har ett sätt att förstöra sina medborgare som naturligtvis går massorna förbi eftersom de aldrig fått kunskap om hur man tar sig upp över ytan för att dra in friskluft!

Ta "rikslikaren" David Hellenius som exempel, född som en kopia av gällande nationalhoroskop. En typisk opolitisk svensk som förspiller sitt intellekt på att kollra bort folkmassorna i ett konsumistiskt underhållningsträsk och markera sin "mänsklighet" genom att då och då tala ut om sina inre demoner - just dem nationalhoroskopet avslöjar även på vår kollektiva (lunära) nivå, vi exportörer av krigsindustri och död åt andra folk! Ja, Karlskogasonen Ingvar Persson minns i Aftonbladet 80-talet och mutskandalen som krigsprofitören Bofors då ertappades med.

Kanske dags för en ny våg av Hungeruppror i det illamående fitnesslandet och storhycklaren Sverige?


PS. Hunger sorterar naturligtvis under Saturnus som har huvudrollen i Västervikshoroskopet där den griper via 270-vinkeln och söker underminera Barnets arketyp Väduren. "Saturnus/Kronos äter sina barn." Den marxistiska sidan diskuterar också frågan om upproren var dömda att misslyckas från första början i brist på god organisation (Saturnus) och det tidiga partiets och LO:s val av den rike mannen framför folket. Man kan notera hur oändligt illa placerad Saturnus är i 1a begränsade egohuset i båda horoskopet (och själva hjärtat av "näringssjälen" - Kräftan/Vattenelementet - den som är allra mest kortsiktig så fort magen skriker efter nästa mål mat). Det är som om arbetaren och den hungerlidande är så fixerad vid sin onda herre att han inte längre kan tänka fritt och organisera sig i talangfullt motangrepp

Dömt att misslyckas, ja! Saturnus måste ha en helt annan dignitet än vi ser här, för framgångsrik planering. Inte ens med Saturnus hemma i sitt negativa härskarläge (i Stenbocken) blev Barack Obama mer än en fortsatt typisk amerikansk krigshetsare och problemet var definitivt till del tecknat av den närsynta maktfixering Saturnus i första huset ger.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar