Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google har förstört mängder av horoskop genom att omskapa usla miniatyrer av bilder i GIF-format. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa galna ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)

Created on the 30th of October 2015 8:39 AM (CET), TheZodicaRules will contain the occasional post translated to English as well as material not published in Swedish. (2016: The ambition to post in two languages petered out rather quickly...)söndag 23 april 2017

Bedövningsmedlet Spotifys grundare anses tillhöra världens viktigaste
Tidskriften Time har i sin lista över förra årets 100 viktigaste inkluderat Spotify-grundaren. Enda svensk för övrigt, men den detaljen raderade Aftonblödningen strax bort i sin länk till SvD/Näringsliv. Det såg väl för ynkligt ut att svensk innovationsförmåga inte står sig bättre i världen än denna skitprodukt på relativt låg verkshöjd.

För vad är det egentligen kapitalisterna applåderar om inte Karl Marx gamla sanning att kristen religion är ett folkens opium men överfört till musik som ett bedövande bakgrundsorl som dövar själssmärtan att vara en löneslav? 

Spotify är det perfekta verktyget för att pacificera människor och få dem introverta och lätt styrda! Musik är en drog.

Åtskilliga år före Spotify satt jag några år på ett ledande it-kontor i Stockholm. Naturligtvis tillverkade grabbarna på företaget en intern nätverksjukebox som alla kom samman kring. Med generisk popmusik i kontorslandskapet kunde vi alla glömma vilka substanslösa skitliv vi egentligen levde om man bara såg igenom de flotta lokalerna...


I brist på födelseklockslag för Daniel Ek passar en solascendent (Surya lagna) bra i sökandet på bekräftelser på storhet i världens ögon. Året 1983 var det bästa år man kan tänka sig för en födelse under Solen i Vattumannen eftersom ascendenthärskaren Saturnus står "upphöjd" i välbehagsorienterade Vågen och dessutom i det lyckosamma 9e huset för "universell dharma". I sitt dagaktiva liv och som celebritet (båda "Solen") har Ek perfekt samklang med "världens gång" (eller hela universums). Det är en klassisk svensk ingenjörstyp vi ser i kartan. Det blå Luftelementet tenderar mot organisation och blåkartor som visar hur saker fungerar.

Däremot ger jag inte ett skit för den näriga sidan hos honom som också är den som hyllas. Saturnus står slirigt då den disponeras av lyckoplaneten Saturnus i den fanatiskt vinstorienterade Skorpionen, ett Vattentecken som här kopplar till ett av de tre artha-husen, materiella resurshus. Det lyckosamma näringslivet i Eks låga själsnivåer förstärks av den ömsesidiga receptionen mellan Jupiter och Mars, och till den senare knyts också Venus, ägaren till Saturnus i Vågen. Mars och Venus står också i ett av de materiella resurshusen (hus 2) och receptionen ger alltså en perfekt kombination av Jord och Vatten som förenar egna plånboken och officiell makt eller status (hus 10).

Det är inte mycket att säga om detta, förutom att hans uppfinning som sagt är till för att träbinda massorna: folkens planet Måne ställs under hans egen närighet - jämför den lodräta "sataniska axeln" i horoskopet för Svenskt Näringsliv. Hos den här rikemansorganisationen kombineras stora förmögenhetens Jupiter i 10e makthuset med den snåla och dominanta Saturnus i ren och skär diktatorsposition (jfr Napoleons och Hitlers horoskop). Ek nöjer sig med den mer behagliga Jupiter eftersom it-folket bara berikar sig själva - deras verksamheter skapar oändligt få arbetstillfällen så "Saturnus" - arbetsledaren - behöver inte vara ett lika prominent inslag.

Ek har varit driven "entreprenör" sedan han var fjorton, en intressant ålder eftersom det är då Venus kickar in, efter den intellektuella mognaden under Merkurius. Här startar alltså den "horbocksenergi" Venus med Mars ibland tecknar, men utifrån Solens karriärperspektiv läggs all amorös kraft på att få den egna plånboken (hus 2) att växa via lyckosam expansion uppåt i samhällets hackordning (hus 10). Det är en snuskigt lyckligt lottad stjärnhimmel ur rent karriärklättrar- och supermaterialistiskt perspektiv!

Faktum är att dessa omen är så entydiga att jag får känslan av en makalöst tråkig människa som till fullo insupit och blivit ett med västerlandets döende kapitalism. Det är rätt typiskt ingenjörstyper att sakna humanisternas bredd och klokhet. En ren makt- och penningmaskin, det är vad man tycker sig utläsa här. "Receptionen" mellan de två Vattentecknen (Näringssjälen) är enormt viktig ur solperspektivet.

Eks horoskop har tidigare kommenterats, men då ur Chandra lagna-perspektivet, med Månen som sinnelagsascendent.

torsdag 20 april 2017

Forskningsrön: den ateistiska medelsvensson är en mental råtta
För kanske första gången sedan de strödda forskarrapporter som forskaren Charles Tart redan på det trippade 60-talet samlade i "hippiebibeln" Altered States of Consciousness verifierar nya studier med sinnesutvidgande eller psykedeliska preparat att den normala löneslaven med sin indifferens eller t.o.m. förnekande av religionernas utsagor är fånge i sin egen ynkedom. 

Med psykedeliska ämnen kopplas hjärnan dramatiskt om och öppnar upp för nya och högre medvetandetillstånd där de gamla visa kulturernas utsagor inte längre ter sig så osannolika! Detta är inte överord, de få kulturer och enskilda individer i väst som tagit rollen av psykonauter förhåller sig till medelsvensson som gudar i förhållande till mänskligheten i stort. 

Vår art kallas homo sapiens, den visa människan, men vi är inte där än! Checka den planetära ägaren till ditt horoskops 9e hus, "Gudens tempel" i antiken, dess position i horoskopet och dess styrka enligt de många sätt som finns att säkerställa en uppfattning om denna, och se var du i detta jordeliv befinner dig i "varats gigantiska kedja" (the great chain of being)!

(Möjligheten finns att du gästar världen som just bara en råtta den här gången men ingen oro, din själ kanske har en plan även med detta eftersom själen ingår i en större plan, som i sin tur ingår i en än större plan och så vidare, ända upp till Planläggaren själv, en obegriplig Intelligens som man bara ibland och under förhöjt medvetande kan få en aning om.)

Satanistorganisationer som Humanisterna, som infiltrerat regeringen Löfven till dess antireligiösa hållning, kan inte stoppa mänsklighetens utveckling. Som Jesus med spelad eller äkta förvåning sade till sina åhörare (som tydligen baxnade inför hans undervisning: "Har ni då inte läst i era skrifter att ni är gudar i vardande?"

Som några i varje generation upptäcker har Sverige alltid velat kontrollera sin befolkning och hålla dem nere på råttans intelligensnivå. Vem minns inte Aftonbladets drev mot marijuanan 1979 under det befängda temat "Dödsdrogen"! Kan man mer än förakta den non-stop propaganda och statsideologi som alla svenska medier drivit sedan första början, alltmedan staten dragit in storkovan på det extremt skadliga nervgiftet alkohol. 

Och varför? För att den rika kapitalisten vill ha lätthanterliga arbetshjon. Folk som ständigt är halvt på baksmällan efter fredagsfyllan klarar knappast den högre tankeverksamhet som krävs för att genomskåda det civilisationsfalsarium de hålls instängda i, och än mindre organisera sig för att forma en ny och annorlunda framtid.

Läs mer om de nya forskarrönen i The Guardian. Artikeln förtäljer inte hur existensformer som intar så ringa positioner i "varats väldiga kedja", som örten eller svampen, ändå kan öppna portarna till medvetenhet så skyhögt över deras egen. Men som kineserna sade, i en Mästares händer är inget råmaterial otjänligt! 

Vad beträffar svenska folkets påtvingade mentala låghet, se stycket om Linnéus i Wikipedias underhållande artikel om varats väldiga kedja och granska eventuellt horoskopet för Carl von Linné (f.n. tre inlägg). Det är svårt att missa dess bundenhet i Jord - elementet som bara har i sig att sakta nötas ner till än mer finfördelat stoft. I Linnés horoskop anar vi rötterna till den svenska materialismen och oförmågan att göra något med egentlig verkshöjd... Vi blev ett land av organisatörer av det döda.

onsdag 19 april 2017

En annan fanatisk tokliberal
Föregående inlägg om den brittiske tokliberalen följs upp av en inhemsk dito. 

Efter första stycket är jag redo att geniförklara Linda Nordlund för sitt raljanta utfall mot svensk egoism i SvD och skriva ett (tendentiöst) hyllningshoroskop. Men så läser jag vidare i det korta åsiktsstycket och noterar den fanatiska hatiskheten mot kollektiva lösningar, och hinder för marknadsmässiga hyror som gynnar enbart de rika. Hon gör det virrpanniga försöket att smutskasta Hyresgästföreningen genom en generande non sequitur

"Att dagens system inte fungerar torde vara uppenbart: fler står i Stockholms bostadskö, än vad det finns medlemmar i Hyresgästföreningen i hela landet." 

Så här låter i allmänhet obegåvade räknenissar på högerkanten - de ställer inkommensurata uppgifter mot varandra och söker framstå som intellektuella och smarta, fast det är vansinne som kommer över deras läppar. 

Så snart jag räknat ut horoskopet ser jag var skon klämmer för den arma Linda, här finns konflikter på himlen sju resor värre än de besläktade signaturer som bäst förklarade Fredrik Reinfeldts besinningslösa hat mot det samfällda (kollektiva):Sinnelagsascendenen är mycket osäker eftersom en födelse före lunch skulle ge Månen i Lejonet. Men det mesta talar för privategoism - Jungfrun som ser om sitt hus och ängslas över det kollektivas tendens att snuva de enskilda som inte bryr sig om skillnaden mellan en god och en ond övergripande plan.

Det är också en psykascendent i Jungfrun som kopplar till Reinfeldts eländiga 6e hus för fiender och olyckor. Att som Jungfrun ha hela folkets - kollektivets - Vattuman som en "olycka" eller sin fiende, säger en del om hur pressat detta zodiaktecken är. Om vi antar Jungfrun i första huset så angrips Linda Nordlund som synes av en sjukligt hatisk Mars - en fiende som paradoxalt nog visar sig vara hon själv i hennes djupaste och andligaste upprinnelse. Mars är nämligen disponent till hennes Sol (andesjäl) i den avståndstagande Skorpionen. Och här har vi dessutom en ömsesidig reception mellan Vattumannens och Skorpionens härskare så att det mest hatiska av alla signaturer tonar fram: den sociala mobbaren eller utstötaren. 

Efter att ha skrattat gott åt Lindas inledning där hon verkligen träffar mitt i prick när det gäller den svenska själviskheten och tendensen att roffa åt sig längsmed de få kanaler som nu står till buds för medelmåttor utan nobel ideologi, visar det sig att Linda själv ingår i denna grupp. Det är pga. denna plågsamma dissociation mellan intellektuell Luft och attitydlåst Vatten som hon inte hör sig själv eller förstår vem hon är. Och så får man ännu en havererad version av den av naturen liberala (frihetliga) Vågen (Libra) - precis som i föregående inlägg!

Jag slutar här, men man skulle kunna fortsätta summera stolpskotten på  himlen: Solen i ospontant umgänge med sin ömsesidiga fiende Saturnus eller kombinationen av Jungfru och Skorpion som ofta nog ger extrem själviskhet och ett ogenomtänkt kapitalismkramande. (Se hur profittecknet Jungfrun placeras i 11e idealhuset när den intensifierade dödsskräcken/terrorns och därmed självbevarelsedriftens Skorpion ockuperar första jag-sektorn. Hur extrem denna ensamvarg som bara slåss för sig själv blir, avgörs förstås av planeternas positioner men grunddragen kan skönjas via zodiaktecknen.)

Skulle händelsevid Linda Nordlund vara född med Månen i Lejonet uppstår en annan och i princip lika problematisk kombination eftersom hon då i sinnet DRAMATISERAR den inherenta låsningen som Lejonhärskaren Solen har där den delar tecken med sin fiende Saturnus. 

Och även vid en Lejon-Måne återfinns direkt under detta soli-lunära drama den sociopatiska hatiskheten mot det kollektiva... Föddes det något enda barn detta dygn som förmådde öppna sig för den stora och goda ideologin som är människans ultimata destination: Vattumannen eller Kristusanden? Eller var det här en byk fallna djävulssjälar som tog mänsklig kropp för att fortsätta sprida den sekulära individualismens gift?

Den animerade liberalenDet slår mig att Tim Farron, britternas liberala motsvarighet till vår Jan Björklund är samma sorts lättviktiga byfåne, underhållande i sina bästa stunder men knappast ett ledarmaterial som appellerar till de breda massorna. 

Oartikulerade mentaliteter är alltför låsta i klyschor och klichéer för att acceptera en ledare utan kraftig käklinje - kort sagt ser ut som en ledare - och som psykopatiskt vet att alltid hålla koll på gestik och minspel i den händelse en kamera finns i rummet. 

En Anders Borg blir sällan ertappad med att tillåta sin inre ande några vilda piruetter, vilket Farron att döma av rikligt bildmaterial på nätet tycks göra. Jag tar upp den här triviaaspekten eftersom jag själv har en osviklig förmåga att alltid fastna på bild mitt i någon animerad gestaltning av vad nu samtalsämnet gäller. Jag ser kort sagt inte riktigt klok ut på hälften av alla foton.

Efter att ha beräknat Farrons födelsehoroskop upptäcker jag att han har precis samma mix av "varmluft" som jag, dvs. de båda "gudomliga" eller supralunära Eld- och Luftelementen i intim kombination. Här är således inte bara Eld som i Aktivism utan också en passion i kombination med tankelivet. Jag är, påstod någon bekant en gång, hypoman, med "uppåtlägets" fulla energi men utan den bipoläres depressiva dalgångar. Psykologiska etiketter åsido ligger något i saken: Eld och Luft utgör astrologins positiva polaritet och jag har kallat kombinationen för pur kreativitet på bloggen eftersom den verkar från seendets eller visionens höjd. 

En möbelsnickare har en annan sorts kreativitet som bygger på att om och om igen snida ihop en stol efter ett givet mönster. De som lever enbart i Eld och Luft upplever sig fria att manipulera och blanda alla idéer eller former de kan uppfatta för sin inre blick. Redan som barn tråkades jag ut av färdiga byggsatser av flygplan och berömda krigsfartyg med tillhörande monteringsanvisning. Jag hettade modellkniven i brinnande ljus och skar skoningslöst sönder plastdelarna för att bygga ihop helt egna designer av delar från flera olika existerande föremål. 

Denna bristande respekt för det som serverats för barnet att bara imitera blir extra typiskt för Eld och Luft när dessutom Jord helt lyser med sin frånvaro. Det givna och etablerad - hur mycket tråkigare kan en värld bli än den där överheten serverar arbetshjonen ett löpande band och simplistiska instruktioner. "Håll i den här spaken och tryck sedan på den här knappen"? (Kontorsråttorna har det inte mycket roligare.) 

Kort sagt, de fyra elementen är överförenklingar, men i vissa horoskop kan man ändå få en fingervisning om vilken "verkshöjd" individen tenderar mot.

Nu till Tim Farrons karta, som har en del problem med sin hypomana och kreativa högre sfär:


Är det något tecken som tycks knutet till individuell frihet
- liberalism - så är det väl Vågen, på latin LIBRA. Hos Farron
fylls Vågen av en omoralisk sörja: vill ömsom krig och fred.

Jag vet extremt lite om Farron eftersom jag inte följer brittisk politik men landets Liberaldemokrater för likt Sveriges Liberaler en tynande tillvaro utan nämnvärt folkligt stöd. Jag noterade dock att verkar vara en vindflöjel (Luftelementet!) och otrogen sina egna tidigare utsagor. 

Konserativa The Telegraph kallade honom t.ex. skenhelig i frågan om en bostadsreform: "The Liberal Democrat leader's threat to vote against housing reform in the House of Lords is shameful." The Mirror har mest roligt åt honom och det han säger.

Det är inte svårt att se svagheten i det här horoskopet eftersom det all-inkluderade sinnelaget i Vattumannen dels är uppblåst genom det äregiriga Drakhuvudets närvaro - är det här en förklaring till hans hejdlösa minspel - norra månnoden som en "zoomlins" på vad som rör sig i hans psykes inre? Dels disponeras detta "gamla och mogna" Vattumanpsyke av en Saturnus som just börjat på ny kula i zodiaken och "faller" till sin minst fördelaktiga position i egocentriska perspektivets Vädur. 

Den impulsiva och direkta Väduren är raka motsatsen till Vattumannens genomreflekterade intellektualitet där inte ett ord sägs som inte går att backa upp och motiveras som en del av en övergripande helhetssyn, en ideologi. Vattumannen behärskas av Saturnus som indierna kallar Shani, Den Långsamma. Den som rör sig som i slowmotion registrerar mer än den snabba med tunnelseende och kan därför arbeta med större faktamängder och blir därmed den som segrar i kampen om världsbilder. "Gammal ÄR äldst" - Saturnus är också ålderdomens och erfarenhetens symbol.

Men gissa hur det måste plåga den unga otålighetens Vädur att släpa runt på en hämmande Ålderman i en av astrologins mest oheliga symbolkombinationer! Jag kände en hopplös borgarbracka från samma årgång som ständigt klagade på sina arbetsgivare - här var det den fallna Saturnus som drabbade både hans Sol och Måne i rörliga Tvillingarna. Dålig överhet på kontoret stod honom upp i halsen, men Saturnus 60-gradersvinkel håller individen i kort ledband och man kommer ingenstans! Förunnade de som opponerar sig mot Saturnus och tar Makt och Överhet som sparringpartner för att själva lyfta sig till en högre insikt än den rådande ordningen! 

Utvikning. Det säger sig självt att oppositioner till Saturnus kan vara förödande för karriären om det kommer till direkta konflikter med Saturnus i bemärkelsen Maktens representanter, men detta är en distinkt karmisk eller ödesbestämd indikation - man har med sig från tidigare liv ett horn i sidan till makthavare och är destinerad att i detta liv söka hitta ett nytt perspektiv på det goda ledarskapet - det är ingen slump att den här bloggarens intresse för visionslösa politiker korrelerar med en Måne i opposition till Saturnus i dess mäktigaste världsliga läge i väst.

Man kan förstås diskutera hur mycket starkare Saturnus i väst är en den näst starkaste placeringen i 10e makthuset, men den traditionella rankningen av de prominenta hörnhusen bygger troligen på att Saturnus som den Stora Illgöraren sammanfaller exakt med dess roll som Döden och dagens död, solnedgången, i väster. Saturnus kallas i äldre litteratur ibland för "den svarta solen".

Plåga nu det Farronska intellektets Merkurius genom att koppla ihop det med denna snävsinta årgång av Vädurens arketyp under Saturnus repression. Se sedan Merkurius ömsesidiga reception med Vädurens härskare Mars (i sin tur i "omoralisk" och överlibidinös förbindelse med Venus - överhettning i snacksalighetens tecken Tvillingarna). Passionerat och animerat är horoskopet förvisso, men här ett exempel på hur en ömsesidig reception visserligen är stark så få andra ingredienser men troligen mest är till skada.

Denne Farron som jag nu lämnar åt sitt eget öde, verkar vara precis samma slags byfåne som Jan Björklund som även han har en problematik som inbegriper ego-perspektivets Vädur och restriktiva Saturnus. (F.n. sju inlägg taggade Jan Björklund.)

Liberalism med dess fokus på individuell frihet har påfallande ofta förespråkare som astrologiskt tycks vara rejält ostämda instrument. Astrologin predikar som vanligt "allt men med måtta" som den bästa grundförutsättningen. I Sverige däremot, låter korrupta och odugliga makthavare de rika bli allt rikare på de andras bekostnad, årtionde efter årtionden. Som om landet självdestruktivt söker trigga en revolution underifrån! Lena Mellin sammanfattar regeringens analys om läget i landet.

tisdag 18 april 2017

Aftonbluddret skrävlar och råkar bidra till astrologin

Aftonbluddret skryter om sin förträfflighet genom att bryta ner den egna bevakningen av Stockholmsterrorn i hårda siffror. Siffror är viktigt när de ska försöka pungslå sina annonsörer på högre avgifter. Vanliga läsare står bara frågande inför denna underliga artikel från tidningens olson-olson publisher, men skälet är alltså att hon likt galningen på Expressen, Mattson, skriver över huvudet på folk. Det är branschen som pratar med sig själv här.

En särskild eloge ger olson-olson till tidningens nyhetsredaktör Maria Carron som beskriver jobbet med att särskilja fakta från substanslösa påståenden (vilket ingen tidning gjorde särskilt bra - minns larmrapporterna om skottlossning både här och var i Stockholm). Carron säger att det var som att "stå mitt i ett vattenfall". 

Där har vi nu en utsaga som astrologin skulle kunna verifiera till sin fördel. Det finns bara två stycken på birthday.se med det här ovanliga efternamnet och en av dem är bara sexton. Den andra har rätt ålder för en chefsposition och bor exakt i den journalistinfesterade smeten söder om Stockholm där denna underart bildar en egen Vatikanstat varifrån den enda sanna religionen, den samhällsbevarande propagandan, utgår.

Merkuirius har här rollen av "den onda daimonen" och stiger själv
fram ur 12e och fyller det egna och folkets psyke (båda Månen)Det behövs bara en kort blick på det mest troliga horoskopet för att hitta det där vattenfallet Maria Carron talade om. Håll med om att det är märkligt. Och att en faktabesatt människan antingen är född i Tvillingarna eller Jungfrun (båda merkuriala) bekräftas också eftersom den ettriga Mars i Vatten just hällregnar småspik över den kritiska Solen i Tvillingarna, medan Merkurius själv typiskt nog degraderar sig till den sämsta sortens medvetande: den som enbart lever för ögonblickets sensationer i passionerade Vattentecknet Kräftan! 

Missa heller inte utvärderandet av nyheter - en klassiker i axeln Kräftan/Stenbocken är att den senare - överheten - bestämmer vad den låga sinnesfixerade pöbeln (Kräftan) ska få sig till livs. Nyhetsvärdering som hackordningstänkande, en hierarki som Stenbocken råder över i zodiaken. Notera särskilt att det är frågan om vilken nyhet som ger mest framgång (Jupiter) som styr den här infama tidningens arbete. Nog verkar den här dagen vara ämnad åt en nyhetssorterare... 

Det är inte alls förvånande att de anställda på ett eller annat sätt återklingar av en kapitalistisk och vinstjagande tidnings primära målsättning. Hade olson-olson hade någon som helst heder i kroppen skulle hon aldrig ha värvat kapitalism-kramarna Johan Norberg (ärkeliberal) och Petryz - jag minns aldrig namnet. Hon som startade Sveriges första horhus på nätet och uppenbarligen älskar att tjäna pengar på att låta andra rasera sina relationer i jakt på en kortsiktig kick. Det är därför den här bloggen ibland råkar stava fel och kalla tidningen för Aftonhoran. Nu har verkligheten kommit ifatt dikten.


Det självförbrännande väst sett genom dess it-diktatur

Ett av bloggens intermittenta teknikgnäll utan koppling till astrologi. 

Windows XP Pro lanserat 2001 på en Dell-dator
köpt 2006 och med potential att köra i årtionden.
Dödad av en bransch för att tvinga fram nyförsäljning.
Var finns den av kapitalister omhuldade "valfriheten" i detta?


Istället för den vanliga nerladdningssidan ser nu användare som söker uppdatera sina operativsystem ett felmeddelande: "Din PC använder en processor som designades för den senaste versionen av Windows."

http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/windows-7-update-microsoft-81-download-windows-10-software-a7684256.html

Så har flera industrier - operativsystem och annan mjukvara samt datorhårdvara - slagit sig samman för att tvinga fram en allt snabbare konsumtionstakt.

Efter att 2003 ha köpt ett datorljudkort av professionell kvalitet blev jag bedrövad att se att tillverkaren redan 2005 slutade uppdatera drivrutinerna till kortet som tydligen funnits på marknaden cirka 5 år. Därmed tvingade det tyska företaget indirekt sina kunder (i huvudsak ljudstudios) att kasta perfekt elektronik i soporna och köpa i princip samma produkt (under ny modellbeteckning) en gång till.

Jag vägrade anamma detta sjuka beteende och lyckades få ut 11 år ur ljudkortet genom att förbli med det utmärkta Windows XP ända till 2014. Då tvingade en svensk djävulsfirma som ligger bakom BankID fram ett nytt datorköp eftersom de dansar efter Microsofts pipa. Köpsvaga människor tvingas byta ut dyr elektronik långt innan det borde vara nödvändigt. Är västerlandet värt att fortsätta som civilisation när grundattityden är så här rutten och destruktiv? Det är som det sitter en galen uppfinnare vid rodret i den här båten. När medierna ibland skriver om någon person som hamnat i kläm i teknikhelvetet, brukar det alltid sluta med att man tar parti för vansinnet och att det nog ändå är den enskilda användaren som är en bakåtsträvare eller i otakt med samtiden. Aldrig en antydan till verklig sjukdomsinsikt i de här artiklarna.

Även utan säkerhetsuppdateringar från Microsoft har min XP-maskin fortsatt fungera perfekt som musikdator och som öppning ut mot internet, vilket den sedan delar ut till ett andra nätverkskort jag installerade så att andra datorer i hemmet skulle kunna använda samma bredbandsförbindelse.  Jag vet inte hur många år det här arrangemanget i princip skulle kunna fungera. Mig veterligen har inte Microsoft byggt in någon tidsinställd bomb i sitt XP. Det blir väl hårdvaran som först klappar ihop.


Så här bra produkter som XP råkade bli är naturligtvis döden för dataindustrin. För att inte tala om kvaliteten på den DELL-dator som ännu 2006 såldes med XP -  min två år gamla Kina-DELL är smörja i jämförelsen och trots det inte billigare än föregångaren, som gissningvis tillverkades i skatteparadiset Irland. (Det var före DELL flyttade tillverkningen till Kina som alla andra onda kapitalister.)

Det nya är att alla nischer gaddat ihop sig extremt väl för att samstämmigt krympa livslängden på sina produkter, allt under att någon anonym kommunikatör på Microsoft ljuger sig blå och lovar att man har "omsorg om kunderna".

Eftersom jag köpte ny dator så sent som våren 2015 och Microsoft nu aviserar begränsad support fram till 2023 för det Windows 8.1 som ingick, kanske man inte ska klaga. Förutsatt att inget går sönder i datorn eftersom inga reservdelar längre tillverkas till utgångna datormodeller. Förutsatt att DELL-datorn från Kina håller fick det här datorköpet lov att leva 8 år. Marknadskrafterna är ren ondska och alla som applåderar dem barn av ett människosläktet som redan har tagit kål på sig själv ur oss, framtidens själar, och det vi sett av nästa profitbefriade värld.

Microsoft representerar perfekt västerlandets vansinne. Det är datateknikens rovkapitalistiska natur som bäst förklarar varför hela samhället håller på att gå åt helvete. IT-fascisterna har satt agendan och tempot även inom otaliga andra områden. Se bara reduktionen av välfärdsarbetare till överstressade slavar som ränner runt med IT-kontrollerade tidmätare i sina smartfånar - eller är det Stockholma medelklassjoggare och deras "uppkopplade" stegräknare jag tänker på? Dem har jag ett särskilt horn i sidan till eftersom de är en kollektiv vy som visar hur ynklig en människan utan kontakt med sin individualitet blir, en flockvarelse som inte bidrar med något alls förutom då kanske som "person" i umgängeskretsen.

Hur obegåvad kan en människa få bli och fortfarande ha rätten att kalla sig något mer än djur? Se förra inlägget om Google-chefen, mördad i joggingspåret där hon säkert var uppkopplad till "molnet", från vilket intresserade parter som t.ex. försäkringsbolaget kunde förse sig med hennes fysiska mätdata, uppladdade i realtid, och därifrån kontinuerligt räkna på risken att behöva betala en ersättning till försäkringstagaren och därmed premiens storlek eller om joggaren ens ska få fortsätta som försäkringskund.

Välkomna till helvetet, västerlänningar! Ni anslöt er frivilligt för att ni var så rädda för er inre individualitet och vad den hade att säga om "komforten" era sämre jag åtrådde...

De flesta är som sagt så obegåvade att de inte fattar något förrän de är hopplöst snärjda i skiten. Mjölkkossor som dussintals parasiter mjölkar från dag till natt via "appar" och hela "smarta, uppkopplade hem". Den västerländska människans värdighet är död sedan länge, hon är nu bara ett litet bihang till det MONSTER teknokraterna skapat i sin avbild, en gudlös spegling av dem själva och deras fartblinda och söndriga själar. Inte konstigt att terrorliknande vålnader nu kastar sig över folk och fä! Det är en civilisations död vi genomlever på första parkett.

Så ... Än en gång hoppar jag av Microsoftdiktaturen och kör Windows 8.1 så långt bortom supportens slutdatum 2023 som det går. Men då kommer förstås BankID att ögonblickligen tvinga mig tillbaka till slit-och-släng-världen som de gjorde för två år sedan. Med mindre än att BankID i sin symbios med de onda bankerna har kriminaliserats genom ett folkets otippade uppvaknande och en ny regering som vågar förstatliga banksektorn och få ett slut på den ringdansen kring guldkalven / penningen. Fet chans. I väst gäller "konsumera tills du dör" - till det bittra slutet. Några andra religioner tillåts helt enkelt inte här längre, vilket senast regeringen Löfven i sin fåvitskhet inskärpt.


Post script/överkurs


Jag brottades för ett par veckor sedan i dagarna tre med två "smaker" av det alternativa operativsystemet Linux - för dem som fått nog av Microsoft och deras Windows. Men tyvärr är den största och mest publikvänliga versionen, Ubuntu, bara ett fattigmannens Windows. Från första sekund anade jag oråd inför Linux-världens lillebrorskomplex: de "förpliktar" sig att stödja varje "stabil" version av Linux i fem år.

Om nu Microsoft sökt gömma Windows tekniska inställningar genom att kleta lager på lager av skärmbilder lagom för treåringar, så har Ubuntu stängt mer avancerade användare helt ute från alla justeringar av systemet. Med mindre de redan är proffs som kan hantera Linux djupare insida via ett terminalfönster och ett kärvt kommandospråk.


På jakt efter ett mellanting installerade jag istället Linux Mint, som visade sig närmast identiskt men åtminstone inte släpade in Amazon-reklam på skrivbordet - akuta tecken på Ubuntus förestående kommersialisering och anammande av Microsofts ondska. Linux Mint gav dessutom användaren åtkomst till systemmappen via motsvarigheten till Windows Utforskare. Genom systemmappen kunde man själv göra en del djupare systemjusteringar och utvidga systemets hantering av externa hårdvara.

Men problemen hopade sig direkt med XP-maskinen (Linux installerad på en extra hårddisk). Det var problem med precis allt utöver standardinstallationen, de två nätverkskorten, uppgiften att sätta upp ett hemnätverk med en Linux omgiven av Windows-maskiner, att få det gamla studioljudkortet att fungera (trots att jag såg att systemet noterat kortets namn). T.o.m. att få en välkänd HP-skrivare att fungera var en övermäktigt uppgift, trots att Linux-miljön hade tre hela olika drivrutiner att välja mellan och där ingen fungerade. (Jag hittade en besviken användare på nätet som upplevt detsamma.) 


Efter tre hela dagars studier och experimenterande hade inget av dessa problem löst sig och jag tappade helt lusten för Linux. Det här är bara för luspanka grabbar som gjort det till sport att dissa Microsoft och självplågande problemlösare. Det blir inte bättre av att Linux-världen på nätet är ett kaos av dokumentation där merparten inte ens gäller längre eftersom den är så gammal. Det här kostade mer än det smakade. Om tio år, kanske...

måndag 17 april 2017

Dystopi: Dölj dig eller dö, karriäristThe Independent berättar om en kvinnlig chef på Google - "arbetsplatsen alla vill jobba på" - som mördades på sin joggingrunda. 

Joggingrunda: en ritual dagens karriärister tvingas till eftersom ren och skär fitnessfascism anbefallts den dugliga lilla grupp som vi inför våra häpna ögon ser göra den sista klassresan och distanserar sig från folkflertalet innan sagan för Väst är all.

Vem vill inte åka med den rika procentens båt till någon paradisö efter att samma lilla grupp sugit allt som gick att suga ur det kapitalistiska systemet? Mordoffret ville vara med på den båten och det kostade henne livet. För så här ligger det till - i den takt den krympande andelen välbeställda i västerlandet bidrar till en växande majoritet med all dystrare utsikter, dess fler desperata ensamma gärningsmän - "terrorister" - föder den här rikedomsdyrkande kulturen. 

I den antika kinesiska kosmologin slash furstespegeln ges ett tips som vi sett många förmögna människor även i vår kultur begagna sig av. De "lägger ringhet till sin ringhet för att därigenom kunna korsa den stora floden" - utan att bli angripna av banditer ligger underförstått i det 15e kapitlet i Förvandlingarnas bok (I-Ching) om "ringhet" som ett taktiskt drag för att komma helskinnad till målet i en förvildad, hungrande och bitter värld där många, många önskar livet ur den onde rike mannen - även om de förnekar sin egen klarsyn in i det längsta.

Yin i bottenposition: QUIAN QiAN JUN ZI.
Aristokraten ödmjukar ödmjukheten (dvs. dubblerar
ansträngningen att se ut som vem som helst).


Till det här tidlösa tipset - att kvinnor inte bör sätta på sig värsta horkläderna om hon vill slippa bli våldtagen - och de rika fjantarna bör klä ned sig i skitkläder för att slippa bli rånade, kan bloggen göra ett tillägg: gå för in i helvete inte på det sätt som den övergödda överklassen har för vana att göra - den bittra och felfördelade människan ser dig direkt och har du otur är det en av de felfördelade som är villig att dra sitt strå till stacken för att få slut på den här travestin på ett gott samhälle! (Se Åsa Beckmans DN-krönika om klasstillhörighet och gångstil från häromdagen.) 

Och därtill bör dagens klassresenärer och karriärister kanske börja se sig om en näraliggande och inhägnad hundgård - gärna bemannad av något vaktbolag - och hålla sina joggingrundor där inne. För själva joggingstilen är nu som ett rött skynke för den växande och felfördelade massa i samhället som hatar dessa lyckade och vältrimmade som valde fascismen istället för godheten. 

Att inte hörsamma dessa tecken i tiden är att mentalt fungera som de tallösa obildade amerikaner som naivt frågar varför resten av världen hatar dem så. Karriäristernas medier ljög dem så fulla att de inget fattade om verklighetens spelregler förrän de hade Terroristen över sig.
____


Kuriosa. Av bloggarens dussinet I-Ching-översättningar är det här kanske favoriten. Helt sönderläst efter att ha fått den i gåva 1996 av en vän som turistade i Kina. Det här var första gången jag fick tag den ursprungliga kinesiska texten, och boken är proppfull av en glad amatörs kommentarer i blyerts om syntax och grammatiska egenheter i antik kinesiska. Furstespegeln är den enda text jag en gång kunde utantill och förklarar varför bloggen understundom håller Sverige i låg aktning. Meningen då som nu i en demokrati är inte att välja inkompetenta härskare utan kompetenta men med talangen att påminna om folkets medelmåttighet i sina åtbörder, och därtill ha folkets bästa för ögonen. Dessa minimikriterier uppfyller inte det här landets folkvalda.
 

Brad Pitt knappast någon Anton Nilson

Det finns en omistlig porträttlikhet mellan en ung Brad Pitt och wikipediafotot av Sveriges förste "terrorist" Anton Nilson, dödsdömd för att 1908 ha sprängt en båt fylld av ett pack som på den borgerliga överhetens order sökte bryta de undernärda arbetarnas strejk. Pitt har spelat aggressiv och typig i så många roller att man misstänker att också han - under andra omständigheter - kunnat arta sig till terrorist. Istället kunde han tjäna miljarders på att leka våldsam och stöddig framför kameran. (Till och med spelat Döden själv i en film.)

Jag lämnar till de initierade att själva fundera över männens snarlika ansikten i skenet av vissa överlappningar mellan horoskopen. Det ser ut som ett fall av "motsatser attraherar och kommer att påminna om varandra" via formalismens Saturnus i motsatta tecken i kombination med månnoderna. Samma speglingstanke upprepas sedan på nytt genom den enes Sol och den andres Måne i samma tecken.
Jag upptäcker likheten när jag studerar DN:s tillrättalagda presentation av Hungerstrejken i Västervik 1917 och åren omkring denna. För den självförljugna borgerlighet som är tidningens enda läsare, presenteras Sveriges fredliga pragmatism som ett dygdemönster med gamla anor. Blivande "landsfadern" Per Albin Hansson steppar upp en Första maj-demonstration och avvärjer ett potentiellt blodbad genom att lova de svältande massorna "demokrati" (och sist av alla länder i den "civiliserade" världen kvinnor deras självklara rösträtt).

Men för att sticka hål på den tillrättalagda fulvinklingen av historien räcker med att gå till marxisternas sajt och läsa samma, men ändå inte, historia. Här upptäcker man att DN valt att utelämna hur överhetens sablar slog ner hårt mot folket bara en månad senare, med "tusentals skadade" som följd. Så mycket för svensk, fredlig pragmatism! Ännu en DN-lögn vinklad för att rimma med stockholmarnas "kärleksmanifestation" strax efter terrordådet i huvudstadens konsumtions- och turistfälla, Drottninggatan.

Det står allt tydligare att DN ledarskap är landets värsta strejkbrytare - genuina förrädare av den typ som förste "terroristen" Anton Nilson inte kunde lida! Det skulle kanske vara möjligt att ta fram några typiska astrologiska profiler för de verkliga förbrytarna, men jag hade redan före upptäckten av Pitt/Jonson-parallellen bestämt mig för att peka på en annan intressant kombination: horoskopet för det Socialdemokratiska Arbetarparti som svek svenska folket genom att falla till föga för de rika och onda och välja reformism istället för socialisering av hela landet. 

Detta misstag ser vi idag genom den horribla förfallenhet dagens breda medelklass (gårdagens hungrande fattighjon) uppvisar. Kartan hänger nära ihop med den för Hungerupproret i Västervik som inföll ett Saturnusvarv - "här är vad du gjort med ditt liv"-planeten som nu visade vilket fiasko socialdemokratin redan artat sig till genom det faktum att svenska matproducenter under  brinnande krig hellre exporterade till Tyskland med stora vinster som följd än att bistå sitt eget svältande folk! En exakt parallell till regeringen Löfvens kräkframkallande kramande av krigsindustrin och i grunden allt annat än folkets intressen! "Arbetarpartiet" fortsatte som överhetens krypande fän.

Båda kartorna har tursamt nog känd födelsetid och det är tack vare ascendenten i Kräftan som man ser att Saturnus (som äter sina barn) ÄGER dessa två händelser i tiden:

SAP öppnar sin första partikongress:"Skörden", 30 år senare: hungersnöd och uppror:SAP-horoskopet har kommenterats tidigare, men Hungerupproret är nytt. Det mest iögonfallande för mig är förstås den hållningslösa överdriften av lidelsens eller lidandets kvalitet Rajas guna (orange färg). Hinduisk astrologi placerar mänskligheten i stort under denna vindflöjelns kvalitet som ömsom är redo att lyssna till inflödet från det gudomliga Ljuset (Sattva guna) men lika ofta degraderar sig och hör demonin från de "lägra världarna" i mörker, instinkt och vanans makt (Tamas guna, Okunnighetens kvalitet).

Vad som friköper de egenmäktiga människorna i Västervik i en extremt förenklad tolkning är att horoskopet tippar en liten, liten smula åt Ljusets håll. Men den lilla gnutta medvetenhet som horoskopet ändå har, förstärks av att det är aktivisten, den handlingsbenägna Solen i lidelsens Väduren som disponeras från det gudomliga samvetets 9e hus, där Mars, krigaren och terroristen (som borgarna skulle säga), befinner sig. 

Eftersom Mars är en verksam välgörare för Kräftascendenten, som enbart befattar sig med den egna artens trygghet och överlevnad, blir sexualenergin ett gott krafttillskott, och i 9e huset för plikten (dharma) mot de universella lagarna också en giltig eller legitim "terrorism". Nationella lagar ger dig inte rätt att döda en samhällsförrädare, men Universum kan ha valt dig att utföra detta dåd för att föra det historiska spelet vidare. 

Den sanningen hatar satanister (som t.ex. ateistsekten Humanisterna) som jobbat hårt och framgångsrikt i Sverige på att förringa religionen (och förbigå den klassiska grekiska filosofin med tystnad) för att istället torgföra samma filtrerade berättelser som DN stundligen ägnar sig åt. 

Överheten vill ha spaka och kastrerade undersåtar, därför publiceras falska texter om hur "god" överheten varit och hur "snyggt" Sverige alltid skött sina inre kriser. Och folket köper propagandan! Inte konstigt att t.o.m. invandrare numera spelar svenska mesproppar i varjehanda reklamsammanhang. Landet har ett sätt att förstöra sina medborgare som naturligtvis går massorna förbi eftersom de aldrig fått kunskap om hur man tar sig upp över ytan för att dra in friskluft!

Ta "rikslikaren" David Hellenius som exempel, född som en kopia av gällande nationalhoroskop. En typisk opolitisk svensk som förspiller sitt intellekt på att kollra bort folkmassorna i ett konsumistiskt underhållningsträsk och markera sin "mänsklighet" genom att då och då tala ut om sina inre demoner - just dem nationalhoroskopet avslöjar även på vår kollektiva (lunära) nivå, vi exportörer av krigsindustri och död åt andra folk! Ja, Karlskogasonen Ingvar Persson minns i Aftonbladet 80-talet och mutskandalen som krigsprofitören Bofors då ertappades med.

Kanske dags för en ny våg av Hungeruppror i det illamående fitnesslandet och storhycklaren Sverige?


PS. Hunger sorterar naturligtvis under Saturnus som har huvudrollen i Västervikshoroskopet där den griper via 270-vinkeln och söker underminera Barnets arketyp Väduren. "Saturnus/Kronos äter sina barn." Den marxistiska sidan diskuterar också frågan om upproren var dömda att misslyckas från första början i brist på god organisation (Saturnus) och det tidiga partiets och LO:s val av den rike mannen framför folket. Man kan notera hur oändligt illa placerad Saturnus är i 1a begränsade egohuset i båda horoskopet (och själva hjärtat av "näringssjälen" - Kräftan/Vattenelementet - den som är allra mest kortsiktig så fort magen skriker efter nästa mål mat). Det är som om arbetaren och den hungerlidande är så fixerad vid sin onda herre att han inte längre kan tänka fritt och organisera sig i talangfullt motangrepp

Dömt att misslyckas, ja! Saturnus måste ha en helt annan dignitet än vi ser här, för framgångsrik planering. Inte ens med Saturnus hemma i sitt negativa härskarläge (i Stenbocken) blev Barack Obama mer än en fortsatt typisk amerikansk krigshetsare och problemet var definitivt till del tecknat av den närsynta maktfixering Saturnus i första huset ger.

lördag 15 april 2017

MOAB, den Store Satan skapar "alla bombers moder"


MOAB

Israelvännen USA, f.n. ledd av den galne Donald Trump, har givetvis en baktanke när de döper sin gigantiska bomb till de gamla israeliternas svurna fiende Moab. Jag tror inte man behöver undersöka Trumps egentliga agenda ytterligare. Han har ingen, världen har fått sig en certifierad galning på halsen. Hans övertygande tal om globalismen som hemlandets fiende är just den typen av falsk trovärdighet som man kan räkna med från Djävulens verktyg. 

Väg in den tanken till det tidigare inlägg som talade om Trump som ett Guds direkta verktyg. Men som bloggen påpekade för flera år sedan i samband med Fredrik Reinfeldt, kan 9e huset ("Gudens tempel" i hellenistisk astrologi och snarlikt i den hinduiska) också indikera själar som tilldelats en destruktiv roll i det kosmiska ödesspelet. Gud själv är så obegripligt bortom "gott" och "ont" att människan inte kan ta in hela spelplanen i sina intellekt.

Det är kul att läsa definitionen på Moab ur de troendes perspektiv. Jag mindes att moabiterna var historiska fiender till Israel, men inte detaljerna:

Som med ammoniterna härstammade den här nationen från Lot, Abrahams brorson. Moab var Lots son och han följde sin alkoholiserade fader i dennes incestuösa relation med dottern. Varningen är där för alla att hörsamma. Ingen troende skall falla offer för alkoholens inflytande och förlora kontroll över kropp och sinne. ... Moabiterna representerar köttsligheten med dess starka motstånd till allt andligt, och den djupa förnedring köttet är villigt till i syfte att besegra det andliga.

http://www.believersmagazine.com/bm.php?i=20080810
Moabiterna påminner en hel del om de ateistiska Humanisterna i Sverige vars enda uppgift är att söka tillintetgöra människans religiösa (högre) sentiment i syfte att rättfärdiga en fattig materialistisk förklaringsmodell som i samma andetag rättfärdigar sexuell perversion eftersom Satan hatar blotta tanken på att det existerar en underliggande systematik i skapelsen, annat än den han själv förordar.

Parallellismen fallerar dock omedelbart, moabiternas koppling till dryckenskap och sexuell degeneration passar bättre på det USA som släppte bomben på IS-ockuperade områden! IS, å andra sidan, låter ibland som den här fundamantalistkristna förklaringen av Moabs syndfullhet. Alkohol är tabu för den rättrogna muslimen. Den som vill kan således även här se en satanistisk spegelvändning i USA:s val av namn på bomben.

Utan att vilja gå ner för djupt i detaljer nöjer jag mig med Kabuls koordinater för ögonblicket då bomben träffade ett område något öst om storstaden.Som extra krydda högste befälhavaren Trumps horoskop i den yttre cirkeln. Ytterst är bombningen något som ägde rum i hans eget inre, i hans själ. Jfr filosofen Plotinus som vägrade det egocentriska "jag har en själ" och istället underströk att "jaget existerar som en föreställning inom Själen" -- en viss skillnad som förklarar satanisternas hat mot religionen. Dessa själar är uppblåsta och klarar inte ens tanken på att deras funderingar kanske inte är det sista ordet. Och den mörka vägen har Sverige nu anträtt efter flera års infiltration från Humanisterna. Nog för att Sverige alltid var ett mördarland, om man ser till dess ofattbara krigsindustri mätt utifrån vår ringa befolkningsmängd...

Bomben släpps under Budbärarens tecken i öster (Tvillingarna). Ascendenthärskaren själv står i debutantens och krigaren Vädurens tecken i 11e huset för ideal eller ideologi: "Se mig, utbrister Barnet/Väduren, jag är här för att göra en skillnad". Solen har just gjort entré i Väduren så det är en verkligt stark Tvillingascendent, tyvärr inte av det goda slaget då Solen tenderar att dominera vilket inte är önskvärt om 1a huset verkligen är en Budbärare. (För Tvillingarna i 1a blir Solen "verksam illgörare" - konsekvenserna är destruktiva, vilket i och för sig är exakt vad t.ex. dödsänglar eller Guds hämndänglar är till för...) Det stinker redan av Trumps omogna psyke i dessa indikationer om att "göra en skillnad".

Går man till just psykets Måne släpps bomben ett dygn då presidentens "fallna" sinnelag i Skorpionen motsvaras av samma position på himlen. En destruktiv Sol och ett sinnelag orienterat mot mörkret. Det är svårt att missa hur såväl Sol som Måne detta dygn ÄGSA av krigsherren Mars, som själv gått in i Oxens andra grad och nu står under närmast totalt inflytande från Satans stjärna (Algol). Utifrån Tvillingascendenten faller nu aggressionen i 12e huset för världsligt fiasko. Mycket buller och bång för knappt något resultat alls. Det här horoskopet för ett typiskt propagandaevent förebådar kanhända värre saker än någon just nu vill föreställa sig. Minns då att det var USA som gjorde det...

Jag började med de snabbare planeterna, men dramat byggs också upp via de långsammare faktorerna. Själva året visar en upprepning av framgångsskaparen Jupiters position vid Trumps födelse. Eftersom tyvärr hämmaren Saturnus nått Skytten har Trumps start som president varit allt annat än framgångsrik, och det är nog förklaring nog att han tar till stora bomben nu (jämför satiriska filmen "Wag The Dog"). Den här tanken har framställts i medierna och astrologiskt har den fog för sig. Himmelssymboliken stämmer väl in med att regeringen Trump söker leda uppmärksamheten bort från inrikespolitiken... 

En bekant född med Jupiter i Skytten som ägare till Solen i Fiskarna har lidit av depression hela vintern sedan Saturnus gick in i Skytten och lamslog källan (Jupiter) till den solära livslusten. Trump måste uppleva något liknande just nu. 

Bomben släpps när Jupiter-i-tiden befinner sig i det Charles Carter kallade "trigger-avstånd" till sin natala motsvarighet, dvs. en grad före exaktitud. Visserligen har transiterande Jupiter börjat backa men även Trump föddes med en retrograd Jupiter. Det avgörande verkar inte vara Jupiter ensam med dess uppkomna hämning från Saturnus. Bland de stora ödesskaparna har dessutom den äregiriga och ständigt retrograde Rahu backat sig fram till en gradexakt konjunktion med Trumps krigiska Lejonascendent. Det är inför dessa stora mönster, man eventuellt kunde ha använt Sol och Måne som "timers" för att förutspå någon slags PR-jippo från det vettlösa USA.


Tillägg. 

Jag läser hos CNBC att jättebomben härför från Bush Junior ocgh höken Donald Rumsfelds tid. Rumsfelds Skorpionascendent passar förstås väl i sammanhanget, men mest intressant är hur KOLSVART horoskopet är. Jag demoniserar lite extra här, genom att dels mörkfärga det 8e onda huset, som är en mindre lyckad placering för Solen, och dels det stora kors i dårskapens Mörker som han delat med några av de värsta svenska politikerna på senare år (Mona Sahlin, Fredrik Reinfeldt, obegripligt populäre Anders Borg, med flera.)
Varför Rumsfeld inte var ett korttänkt spån utan en smart person ser man dock lika lätt. Den ömsesidiga receptionen mellan Merkurius och Månen förenar passionerade Rajas guna med ljusets Sattva. Naturligtvis trodde han att han utifrån sin personliga Måne att han reprsenterade den "goda sidan" i världspolitiken, trots att det inte alls var så.Antiborgerliga sentiment i DN - är tidningen en populist?
Biträdande kulturchefen på DN, Åsa Beckman, gör sitt jobb bättre än sin urvattnade chef Wiman, vars floskelparad är något att beskåda. De få gånger jag läst något av Beckman har det varit mer sälta i texterna. Och vilken stockholmare som inte längre känner sig hemma i sin egen alltmer gentrifierade stad kan ignorera hennes senaste och träffsäkra krönika

Jag har tidigare nämnt det och kan upprepa: vid rask söndagspromenad genom Stockholms innerstad hör man fler konversationer på utländska språk mellan dem man passerar och möter än på svenska. Storföretagen har klagat på att svenskarna inte går att anställa och här är deras lösning: ta in högavlönade konsulter från utlandet. Hyresvärdarna gnuggar händerna och boendekostnaderna rasar i höjden. Stockholm håller på att bli samma kapitalistiska inferno som London, där inge ens landets egna höginkomsttagare har råd att bo längre. Globalismen och den interkontinentalism som unga popsnören som Andres Lokko en gång hyllade, är ett fanstyg.

Lyssnade nyligen om Good Humor, smarta popgruppen St Etiennes briljanta och garanterat opolitiska album från 1998, inspelad i Tambourine-studion i Malmö. I nyutgåvan från 2010 citerades Lokko några gånger och han drog den slitna historien om svenskarnas "lagom", ett begrepp som redan meningen därpå visade sig inte så unikt svenskt - britterna hade ju "just so". Så varför dra upp det? 

Lokko hamnade därmed i den pinsamma belägenheten han både röjde en provinsiell mentalitet som söker det egna språket och samtidigt inget hellre vill än att hänga ute med "de internationella". Jag noterar att Lokko har ett horoskop lika fylld av lokalt bojad JORD som Beckman som beskriver dem som får dåndimpen när de går från ett kvarter till nästa. Vad Lokko saknar är LUFT som ledigt rör sig mellan territorierna... Fast som vi strax ska se, är det just här det gnisslar som värst för Beckman...Från långt tillbaka har jag horoskopet för en kvinna född samma år, månad och dag som Beckman, och ju mer jag läser texten i DN, desto mer går ögonbrynen i höjden. Det är som att i den ena iakttagelsen med kommentar efter den andra höra bekanten från över 30 år tillbaka. Apropå "raska promenader" hakade vederbörande upp sig på att jag gick med en hoppande gångstil - hon tyckte jag studsade fram som en "afrikan", vilket var en lustig liknelse. I den lilla staden fanns vid tiden väl knappt en enda mörkhyad. Själv hade jag aldrig formaliserat människor på det sättet. Beckman ägnar stort intresse åt det välmående borgerskapets lediga flanerande i citys shoppingstråk och återger en episod där en arbetarmänniska chockeras av hur annorlunda fint folk rör sig i sina distrikt!

Min far gjorde en halvkarriär på 1960-talet och kunde ståta med titlar som säljchef och t.o.m. vd - en man från underklassen som lyckades klättra uppåt i ett Sverige som var enklare då - en social positionering som jag ägnat livet att ödelägga för egen del i protest mot den ihålighet en oförlöst materialism skapar i människorna. Det går inte att båda vara vän med den här världens herre, Mammon, och hans befälhavare...

Min forna bekant med arbetarföräldrar fylldes av misstro bara genom att jag bodde på en "finare" gata än henne och kunde skämtsamt kalla mig "professorn". I undertexten hörde jag hennes distansering och dåliga självförtroende som del av lågutbildad arbetarklass. Hon hade enligt egen utsaga sovit sig genom grundskolan, så jag förmodar att ansvaret till del vilade på henne själv. Alla är inte födda med läshuvud.

När man granskar Åsa Beckmans födelsedag - samma som föredettingens - är det helt uppenbart varifrån i horoskopet denna förlamande klassfixering kommer. Klass- och rankningsplaneten Saturnus kontrollerar precis hela föreställningen! Och eftersom Beckmans lilla bildbyline visar en långhårig blond människa som i 50-årsåldern ser häpnadsväckande lik ut den jag minns från 20-årsåldern, kan man börja undra om kulturskribenten t.o.m. delar bekantens strävsamma Stenbocksascendent... 

Men problemen är att Saturnus hemma i sig negativa härskarläge "permanentar" maktstrukturerna och detta är vad den revolutionära Mars i jämlikhetssträvande Vågen vänder sig emot. Samtidigt blottlägger sig Mars i Vågen för Saturnus långa 270-graders kontrollaspekt och åter därmed på en "motreformation" som söker återställa den rådande ordningen. Det här horoskopet sammanfattar torrt den svenska socialdemokratins fullständiga misslyckande och hur de gamla landägarna (Saturnus med Jupiter) skrattar hela vägen till banken i det här landet. 

Födelsetalet 2016 för hela landet var cirka 320 nytillkomna själar per dygn, och om man bortser från att vissa tecken inte ens stiger längst upp i norr vintertid, kan man löst tala om runt 25 födslar per ascendenttecken under ett dygn i Sverige. Tänk att lokalisera denna lilla grupp från norr till syd och jämföra deras ansikten och attityder, ascendenttecken för ascendenttecken! En astrologins motsvarighet till svenskarnas vansinniga rasbiologiska studier för 100 år sedan och troligen betydligt mer givande och tankeväckande givet de besynnerliga paralleller som kulturskribenten och den anonyma företer.

Kan man misstänka att de kanske 600 svenska barn som föddes de här dygnen då Månen mer personligt anknyter till den stora kampen om resurserna inom den stora samhällsstrukturen rymde ett stort antal ineffektiva smygrevolutionärer, lika ineffektiva som Beckman själv eftersom de i likhet med hela den svenska arbetarklassen bara ville klättra lite på statusskalan. Är, kort sagt, Beckmans skriveri bara DN:s falskt "radikaliserade" fjäskande för sina läsare, nu när det står allt klarare att medelklassen i själva verket sitter lika löst till här som i USA under det att rovkapitalisterna tar en allt större del av kakan? 

Jag vill tro att den forna bekanten ändå hade en gnutta äkta revolution i sig även om hennes föräldrar svartjobbade så svetten lackade. ("Stora och lätta pengars" Jupiter - framgångsstjärnan - har en lätt främmande placering i svårmodets och Saturnus tecken Stenbocken och hur dessa motsatta principer på något sätt tar ut varandra.) Den fattiga människans enda sätt att protestera mot ett system som var riggat till de rikas fördel. Eller tecken på en urbota förfallenhet och den falskhet som följer när man lyssnar till den materialistiska ateismens falska försök att göra människan till alltings mått. 

(Jag noterade med en uttråkad suck hur belåtet satanssekten Humanisterna nyligen i Aftonbluddret applåderade sosseregeringens förslag till religionsförbud i skolorna, just det förslag de själva lobbat för genom infiltration av den svårt obildade svenska politikerkåren.)

Vad man kan säga om Beckmans lilla tårtbit av tid är att det har sina risker att ENBART vara disponerad mot det kroppsliga/materiella så att hela ens tankeförmåga BINDS fast vid status- och klasstänkande. För det är vad som verkar hända när Kronos - den kroniska Saturnus - tar kontroll över Mars-Vågen och eggar Mars att (lönlöst) söka kämpa för alltings jämlikhet. Gammal är äldst och det är Saturnus som verkligen äger den här perioden. 

Är alla dessa 600 svenska barn delar av ett överklassegment i ett annat samhälle och ett tidigare liv? Ny skyfflades de i linje med sin kollektiva karma ner på jorden igen och de som den här gången hamnade i arbetarklassmiljöer (till följd av sidoinfluenserna från ytterligare tidigare liv som förklarar grovsorteringen), de HATAR nu sin situation i djupet av sina själar som skadats av överklasslivens frihet från de normer som binder vanligt folk.

Ödet har sitt sätt att justera överdrifter från ett liv till nästa, men komplexiteten i Alltet långt större än jordvetenskapernas anhängare tycks kunna förstå, trots att de just ägnar sig åt mångfalden i det materiella.


Tillägg. Jag var svagt medveten om att ha skrivit om Beckman, men hittade inte inlägget eftersom taggen felstavats "Åsa Beckmen". Det nu rätt kul att se hur snarlika tankegångarna - hennes och mina - är, trots att 4½ år skiljer texterna åt. Även 2012 obsessade Beckman över gångstilar i DN - liksom jag. Det är väl min inre "afrikan" - möjligen två tidigare liv som färgad bara under det senaste millenniet. Han kände sig väl förorättad över att hans lätta, antigravitionationella gångstil inte uppskattades av ett barn av slaveriets saturnuiska sinnelag. Så återigen horoskopets "oheliga" allians mellan befriande Jupiter och förslavande Saturnus - allt detta inom samma lunära sinne/psyke!

(Saturnus = gravitationen som drar ner mot det materiella och det tungsinta.)