Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google har förstört mängder av horoskop genom att omskapa usla miniatyrer av bilder i GIF-format. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa galna ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 29 april 2017

Ingvar Persson, den siste socialisten?

Om man utan förlorat humör parerar en felaktig pluralböjning redan i första stycket av den här politiska ledaren, är detsamma en verklig pärla! Ingvar Persson är en av tidningen Aftonbluddrets få skäl att slippa få en terrorbomb släppt över sig. Han undviker skränig vänsterpopulism och angriper de verkliga problemen i samhället - här de giriga bankirerna.

Jag stryker min reservation över en Persson-krönika förra hösten! Förstatliga alla banker, ta över den onde rike mannens handlingsmonopol i kraft av alla hans oförtjänta medel han stulit från befolkningen. 

"Kollektiva" COOP inför där jag bor med rasande fart kontokortsbetalningar via nya apparater för självbetjäning och drar ner de bemannade kassorna till en (1)! Men den onde rike mannen ligger knappast i framkant när det gäller att lösa frågan vart alla obehövda människor ska ta vägen! Brandskatta de rika och inför medborgarlön, medan nästa steg av samhällsrekonstruktionen planeras!

Isolera om så krävs Sverige under en generation och stryp den digitala kontakten med omvärlden för att förhindra större transfereringar. Under denna tid av isolation bygger vi så ett nytt och bättre Sverige på helt andra grundprinciper än kapitalismens och så kan Sverige sedan träda ut på världsarenan som ett den här gången äkta föredöme.

Burgna posören Damon Albarn

Galleriet - eller som Regina Spektor sade,
"what we saw from the cheap seats".
(Förklaring följer i texten.)Köpte en gång i tiden Blurs "Modern Life Is Rubbish" och några album därefter, men var aldrig impad av bandet. Jag var för gammal för tonårspop och hade dessutom i min barndom i efterhand hämtat in bl.a. Kinks 60-talsproduktion. Därmed framstod Damon Albarn som föga mer än en skicklig plagiatör. DN:s musikrecensent beskriver samma sak på ett annorlunda sätt men när han nämner unge Albarns bakåtblickande nostalgi så är det fortfarande exakt vad Kinks ledare Ray Davies hängav sig åt på sin tid. 

När Blur tappat hela sin ursprungliga publik tänkte Albarn smart ut ett sidoprojekt med utstuderad barnpop och serietidningsfigurer eftersom han kände att det var där mer och stora pengar fanns att hämta. Som artist gjorde han som när en otäck man dumpar sin åldrande fru och skaffar sig en ny, yngre.

Horoskopet (som jag aldrig tidigare gjort med det publicerade födelseklockslaget) visar via den problematiska placeringen för härskaren till Skorpionascendenten, att det är en människa i djup konflikt med sig själv och att Mars i progressiva och härligt historielösa Väduren men i 6e huset för olyckor och fientlighet blir exakt den pregnanta albumtiteln "det moderna livet är bara skit"! Denna pissplacering för jag-markören omvittnar en svårartad identitetsproblematik av den typ man kan hitta i homosexuella horoskop (apropå närmast föregående inlägg om fransosen Macron och den märkliga relation till det motsatta könet som en läsarkommentar bidrog med).Förutom att befinna sig i ständig konflikt med sig själv (och där varje försök till vädurisk förnyelse hotar med olyckor och publikbortfall) ser man en motsatt tendensen i den för dolda/skygga Skorpionascendenten oerhört lyckosamma placering av framgångsplaneten Jupiter mitt i 10e offentliga huset. 

Skickliga västastrologen Charles Carter påminde en gång om att detta hus har minimalt att göra med den äkta människan och maximalt med spelet för galleriet, den publika personan. Det är också ett makthus vilket påminner om att våra politiker bara har makt för att vi valt att uppfatta dem som makthavare. I själva verket skulle ett folk enkelt kunnat rätta upp ett så skevt land som Sverige har blivit (tills man studerar Sverigehoroskopet och inser att försoffningen och materialismen gör att härskarna och den rika tiondedelen sitter tryggt och kommer att kunna fortsätta utnyttja majoriteten ännu en tid.)

Så... Damon Albarns största tillgång i livet är att framgångsrikt skapa fejkade rollgestalter och framgångsrikt driva sitt spel för galleriet - folket högst upp och längst bak i teatern som inte kan syna hantverket på scenen så noga... Också denna astrologiskt sett oproblematiska talang (Jupiter är såväl en naturlig som en verksam välgörare för Skorpionen) slumpar sig DN:s musikrecensent på, Mattias Dahlström är nästan kuslig när han uttrycker det fabricerade projektbandet Gorillaz som en "exklusiv klubb där vakten i dörren (Albarn) bara släpper in de coolaste gästartisterna." Och den listas några kreddiga figurer som Albarn använder som statister för att imponera på galleriet.

Som tredje observation (fast många fler kunde göras) noterar jag en fullträff till i DN-recensionen: "Bästa spår: Saturnz barz". Bortsett från den barnsliga z-stavningen som återigen är ett fjäskande för köpstarka småbarns språkliga mognad så borde en låt som innehåller namnet på planeten Saturnus höja sig över mängden. Denna spelar ju en huvudroll i horoskopet som den förödande hämmande och artificiella faktor som stryper Solen (dess naturliga fiende) i dess annars utmärkt kreativa position i femte skapandehuset och tvingar in Solen i formalistiska mönster, i rena Kinks-plagiat. Här finns också äregiriga Rahu vilket sammantaget förvisso ger något av en entreprenörstyp, men ytlig och manierad som få. Inte min cup of tea när det kommer till populärmusik...

När man försöker väga ihop det här söndriga horoskopets pusselbitar får man inte missa att den framgångsrika Jupiter (dessutom välsignad av "kungamakaren" Regulus) ÄGS av Solen. Därmed kommer mycket av Albarns framgång att bygga på den här energikällans olustiga förhållande till sin fiende Saturnus, som sitter fast i själlösa former och stereotyper (kolla konceptet Gorillaz en gång till och se "verkshöjden" - den är noll hos den här artisten, trots att han är en så skicklig låtsnickare). Att rusa till den numera pensionerade Grace Jones för att få draghjälp påminner faktiskt enormt mycket om den latent eller hemligen homosexuella presidentkandidaten Macaroni som gifte sig med en 24 år äldre kvinna för att ge legitimitet åt sig och sitt liv...

För den libidinösa Skorpionascendenten som - som distinkt princip betraktad - inte representerar något mer än näringssjälens blinda drift att fortplanta sig inom varje art, uppstår nu frågan om inte även Albarn är en homo med den här underartens psykotiskt ytliga förhållande till tillvaron (eftersom de inte vågar gå på djupet och ta itu med sin andliga identitetsproblematik). Sterila och formala Saturnus är naturligtvis en NEMESIS för Skorpionascendentens libidiösa flöde, så även Damon Albarn är likt fransmannen Macaroni född under en hutlöst ogynnsam himmel för att utveckla normal vettig heteromentalitet. 

Nu är dock detta inte sista ordet eftersom den dubbelt onda Saturnus i sin tur ägs av den goda Jupiter i prominent position. Här har vi därför en klassisk narcissist som behöver offentlig feedback för att korrigera sin egen väsenskärna! Själv rår han inte på Saturnus som binder hans Sol, men genom att ställa ut sin saturniska låsning till papperstunna former i det offentliga (och där förklaras vara Regulus-kung och framgångsrik - så kan Albarn genom att läsa nyheterna få en indirekt feedback till sitt femte hus för individualitet och kreativitet).

Är då detta femte hus ett tecken på god karma från tidigare liv (purva punya)? Ämnet har diskuterats flera gånger på bloggen och vi kan här bortse från att husägaren Jupiter är en tillgång. Det är så att säga ett givet med det lyckosamma femte huset, vilken ascendent som än gäller. Visserligen är den här femtehusägarens position i tionde minst sagt talande. Manegen är verkligen krattad för en person som vet hur att göra ett vinnande intryck i det publika (Albarn är distinkt fotogenique men också den fjolligaste människa jag sett - han måste ha poserat för kamerorna en miljard gånger sedan Blurs dagar.)

Men som jag förstå den indiska doktrinen är det i lika hög grad innehållet i femte huset som avgör om man har en fungerande god karma med sig in i detta liv - att Albarns karma är stark går knappast att missta sig på med en Jupiter i Lejonet i tionde! Frågan blir mer i vad mån purva punya-faktorn knäcks av att Solen tvingas mingla med sin ömsesidiga fiende Saturnus. Äregiriga Rahu drabbas också men vi måste hela tiden minnas att alla tre förfogas av femtehusets ägare Jupiter i sin eminent publika position. Albarn är en mediefavorit och vad medierna bevakar, det köper de lättledda massorna - de där som gör en artist uppburen genom att köpa alla biljetterna på sämre galleriplats.

Jag skulle tro att Albarn är sin egen värsta fiende. Femte huset signalerar god karma men det är känslodjupet i fjärde som är där han spårar ur. Här ÄGER den alltigenom onda Saturnus både intellektets Merkurius och den heterosexuella och känslomässiga Venus. Snubben är en råbög och Saturnus indikerar här bindning till andra män eller kändisar (Solen).  ... ... Efter en liten paus för googling återvänder jag nu med bekräftelse på horoskopets tydliga indikationer om en twistad själ. Han har själv kommit ut med det, enligt denna intervju. Bra! Så var astrologin ännu en gång verifierad. Ser man alltför många problemhärdar samtidigt i ett horoskop, kan man vara ganska säker på att utfallet i verkliga livet drar åt samma håll. 

Vad jag lärt mig under dessa år av flyktiga horoskopanalyser som jag knackat ut i realtid utan att egentligen fundera nämnvärt över kartorna (jag låter intuition eller rena infall diktera texterna), är att det är nästan lönlöst att obegåvat söka efter fixa mönster. 

Verkligheten har en förmåga att komma emot en på bred front, genom flera kanaler samtidigt. Visst har jag misstänkt Solen i samma tecken som Saturnus för en inkrökt attraktion till det egna könet, men när man försöker visa detta statistiskt når inte resultaten signifikans. Men här är signaturen återigen, i Albarns horoskop. Och när även ascendenthärskaren tappat greppet och dessutom MÄN HYLLAS i tionde huset på det sätt de favoriseras som kungar och näranog gudar, då finns skäl att vakna upp och höra sin inre intuition förklara vad saken gäller! 

Nu förstår jag perfekt varför jag på den tiden sökte gilla Blur ("de var ju kreddiga"), men inte kunde. De sade så lite. Skulle säkert uppleva Gorillaz likadant. Jag saknade en levande och fri själ bakom gruppen. Att nu se Solen låst av Saturnus, formalisten, motsvarar mina avmätta känslor. Vissa individer är känselspröt rakt igenom, andra köper den framställda plastdockorna med hull och hår och älskar dem! Don efter person.


PS. Notera Albarns hunger efter pengar! Månen i 2a huset för privatekonomi och kopplad till sin disponent "stora och lätta pengars" Jupiter i tionde huset för offentligheten (maximal exponering gynnar egna plånboken maximalt).

fredag 28 april 2017

Macron är ju Djävulen själv!

Franska AstroTheme har ett födelseklockslag för presidentkandidaten Macron och källhänvisningen är bara namnet på uppgiftslämnaren. Inte helt övertygande. Om man ändå använder uppgiften framtonar exakt de rysansvärda astrologiska omen som antyder en snarlik historia, skelett i garderoben som man alltid misstänker döljer sig hos de på ytan så fantastiskt välgroomade individerna. De är sjukare än de sjuka och det är just därför de bemödar sig med oklanderlig arsenal av politiskt korrekta floskler och de allra bästa kostymerna. 

Fränden i AB listar fransosens åsiktsmeny och är aningen mer på hugget än när jag senaste tyckte till om hennes tyckande, men passar sig noga för att säga att hon också föredrar Macaronin framför le Pen.

Att eländet Macron sedan är finanskapitalist och samtidigt pratar sköna ord om socialt fair play ringer uppenbarligen inga varningsklockor i den självförljugna svenska borgerligheten. Vissa ekvationer går bara inte ihop, något är hans sanna natur och något är falsarium.

DN tar rollen som skvallerkärring och låter oss veta att ryssen (den där som står för all ondska i väst förutom muslimerna) fått nys att Macrons välputsade yta döljer en perverterad homosexuell böjelse. 

http://www.dn.se/nyheter/varlden/macron-forbjuder-ryska-medier/

Även detta kan vagt bekräftas av horoskopets infernaliska tendens att lägga planeterna i de onda och vanställande husen 3, 6, 8 och 9. (Tredje intellektshuset dock ett "upachaya-hus" eftersom det amoraliska intellektet kan skolas och "förbättras".)


Det är inte var dag man hittar en födelse som aktiverar allt ont! Mannen är en levande kanal för all universums djävelskap! I synnerhet åttonde huset för sexualiteten som en blind reproduktionsdrift har totalhavererat via fixeringen Saturnus i manlighetens tecken Lejonet. Tolfte huset för "sängkammarens hemliga nöjen" enligt indisk astrologi tar vid där åttonde slutar och placerar manliga Solen och tillika åttondehusägaren här! 

För att späda på Macrons mentala sjukdomstillstånd kan man också peka på att sexualdriftens Mars står "fallen" i kvinnans tecken Kräftan och därtill prominent i sjunde partnerhuset. Han agerar alltså stjärtgossen som villigt tar vad än brutalbögar kör in i hans ändalykt. Så mycket för finanskapitalistens välputsade yttre - horoskopet passar lite väl bra in på ryktet om hans hemliga natur. 

Missa heller inte att denna fallna Mars är både en naturlig illgörare och här också en verksamt ond planet (och prominent!) och att den aggressivt riktar sig mot Venus/kvinnorna. En sjukare kvinnohatare har jag sällan sett, och det är konstigt att inget om detta blivit synligt! Missa inte att samma fallna Mars också äger hans psyke i Väduren. Det blir bara värre och värre, det astrologin avslöjar om detta tomma och kolsvarta ingenting som döljer sig bakom den ytliga masken.

Ska något gott sägas så är hans verksamt onda Jupiter en smula desarmerad eftersom den, precis som hos bloggaren, befinner sig i sjätte huset för ofärd och olyckor. Det är en svag position för överklassplaneten men eftersom den för Stenbocksascendenten är en verksam illgörare är det lika gott att den får representera Macaronins fiender eller möjligen "seger över olyckor och sjukdom" om sådana skulle drabba honom.

Men detta är nu inte riktigt sant. Bloggaren har ingen personlig kontakt med sin sjättehus-Jupiter och kan därför ärligt säga att dessa är hans fiender: de onda rika människorna, klipparna, de som älskar stora och lätta pengar. Men se på den här finanskapitalistens soltecken - denna fiende är ju hans egen solära disponent! Med ett märkligt dubbelt förklädnadstrick har denna lillsatan klätt ut sig till någon slags socialliberal figur som signalerar visst samhällsansvar, medan han i själva verket är roten till det onda i de västerländska kapitalistiska samhällena. Inget av detta förstår borgarna som andats denna förgiftade luft sedan de föddes och som vuxna inte längre skulle kunna acklimatisera sig till någon annan världsordning än den självförljugna ovanpåglidandarens.

Det blir ett passande slut på det dekadenta västerlandet om Frankrike - där allt det sjuka började med "Upplysningen" får en människa med ett sånt här horoskop som sin nästa president. Först Trump och sedan Macron. Världen är mot väg mot något slags bokslut...


Tillägg

Rubriken låter kanske melodramatisk, men bara tills man inser att Djävulen alltid kommer som en sällsynt välkammad figur! Närapå trevlig. Den hiskliga eldsprutande demonen tillhör fiktionens värld. Nej, det är när en själ mest består av tomrum och avsaknad av höga visioner som Den Lede hittar en ledig plats att fylla. Och sen börjar lögnerna rinna över läpparna. Allt låter så rimligt och sunt men det är ihåligt eftersom ingen är hemma!

 

SvD medger mediernas propagandaSverige med sitt förstummande tragiska lillebrorkomplex gentemot USA erkänner indirekt - via SvD:s småprat med Obamas propagandachef - att våra styrande och deras knähundar medierna ägnar sig åt samma gemena försök att likrikta, indoktrinera och därmed kontrollera befolkningen som USA eller vilken diktatur eller terrorstat som helst. 

Men det visste ju alla egentligen redan, förutsatt att vi inte skolkade från samhällskunskapen i skolan. (Jag tror man lärde sig att man får uttrycka sin åsikt en dag vart fjärde år och i övrigt är det Makten och Kapitalet som kontrollerar medborgarens hela verklighet.) 

En gång på 70-talet, när Aftonbladet ännu var vatten värd (ett uttryck som inte kommer att fungera när västerlandet bryter samman och Ägarna chockhöjer priset på vattnet), gästades t.o.m. mitt gymnasium i ett moderat bostadsområde av någon av tidningens journalister. Under en fascinerande föreläsning i aulan fick eleverna höra att de skulle förhålla sig kritiskt till medierapporteringen och serverades exempel på inte minst propagandabilder genom historien och vad de egentligen syftade till säga.

Var finns den medvetenheten hos dagens svenskar, postpolitiska, korkade och levande ett pseudoliv i symbios med sina smartphones? Hur har dagens journalister - även dem i Aftonbladet kunnat bli sådana urvattnade mähän att tidningen dagligen fylls med skit avsett att hålla snittbefolkningen helt dum i huvudet? Har någon ens undersökt om det går att kombinera attityd med djup kapitalismkritisk skolning? För det är ju inte så att något mainstreammedium i Sverige längre bryr sig ett skit om "objektiv rapportering". Alla nyheter har en pinsamt tydlig avsändare: Makten.

Även om lögnen och dikten om Sverige avslöjas genom kommentarerna från Obamas propagandachef, säger hon några intressanta saker. Bilden på Gustav Fridolin är verkligen misslyckad, och hans tomt introverta blick matchar inte alls det kärleksfulla hjärta man formar med sina händer!

Det har naturligtvis sin fascination att Fridolin tillhör de tyvärr åtskilliga politiker som är angripna av Djävulen - ömsom en frestare och ömsom en anklagare - i sina horoskop. Hos den korkat korttänkta Mona Sahlin var det omoralens Mars som skruvades ett varv ytterligare genom Satans huvud - antikens onda stjärna Algol - och hos Fridolin hittar man en obekväm konjunktion som tvingar samman intellektets Merkurius i Väduren med dess härskare Mars på rak linje med den onda stjärnan. 

Elementärt samarbetar inte Eld och Jord så det är en rejäl friktion vi ser här och som förklarar varför Fridolin till en början brann så starkt för barnfattigdom! Barnets arketyp Väduren och mamma-kossan Oxen med sin bröstmjölk som senare i livet generaliseras till personliga resurser typ pengar! Här måste det ha skavt i Fridolins egen barndom, att döma av den olyckliga signaturen.

Lika träffsäker är Obama-kvinnans kommentar om att Jimmie Åkesson ser ut som en turist. Eftersom även han var förutbestämd att angripas av Satan och materialismens korrumperande inverkan, är det intressant att han "ser ut som en turist" i amerikanskans ögon. Med detta menas samma främlingskap och tomhet som Fridolin uttrycker. Och hur var det nu? Esséersamfundet som lyfte fram Jesus på den historiska arenan och som levde i kommunistisk gemenskap, de hade ett namn för denna antifigur: Beliar (alt. Belial) eller "Den Värdelöse"! 

Åkesson och Fridolin uttrycker båda tomhet, alienation, en känsla av värdelöshet (kanske självanklagelser när man internaliserat Satan, Åklagaren, djupt inom sig). Faktum är att det konflikträdda svenskar uppfattar som civiliserat och lågmält beteende hos både Fridolin och Åkesson kanske hellre bör beskrivas som brist på substans. Satan kan också beskrivas som 100% negativitet. Fixeringen vid det materiella kortsluter människan och berövar henne all kontakt med sin inre själ varifrån viljekraften och glöden kommer! Därav vår tids hysteriska fixering vid vårt yttre och våra Instagramkonton. Alla dessa är tecken på att Djävulen kontrollerar tidsandan totalt. Uppstickare finns, vakna själar, och de ligger alltid snuddande nära att klassas som "terrorister" eller något annat av den sovande massan och de medier som går Härskarnas ärenden. 

Åkesson, turisten i politiken. Ja, det finns något håglöst över denna man som ENBART är i politikerspelet för att berika sin plånbok på de dumma svenskarnas bekostnad - folk som tror Sverigedemokraterna inte skulle svika dem i nödens stund på precis samma sätt som de andra borgerliga partierna! Jag kan förstå AB:s politiska ledarskribent Karin Petterssons trötthet på senare tid. Hon intervjuar f.n. lärda personer som inte längre tror på människans sociala natur i partipolitisk form. Den egoistiska marknaden har så i grunden förgiftat tillräckligt många västerlänningar (de som alltjämt känner att de är vinnare), att vi nu måste invänta den västerländska kapitalismens undergång.

I den iskalla insikten förstår man bättre varför Olle Svenning är ute och cyklar som i DN (istället för sin hemtidning AB) anklagar sin kollega Åsa Linderborg för att föredra le Pen framför den obehagliga riskkapitalisten Macron! Jag tror även Linderborg förstått att den politiska vänstern inte förmår att reda ut världens problem - de Ägande är för mäktiga - och att det enda som återstår är att låta liberaler förstöra civilisationen genom sitt medlöperi med den kapitalism som definitivt kommer från Satan själv och bär en inneboende destruktivitet. (Kapital = 2a huset/Oxen som är Algols hemvist = Hades portal i hellenistisk tanke. Ägandeinstinkten leder bara människan rakt ner i dödsriket!)

Barn, barnbarn och ett par generationer till kommer att leva i ett helvete på Jorden medan den vita snorkråkans värderingar rasar samman som det bräckliga korthus det faktiskt var. Åkesson, så i farozonen att bli Djävulens direkta verktyg visade exakt den brist på karaktär som Intighetens furste bidrar med: Svenskt Näringsliv bjöd honom på en grann måltid (Oxen = barnets fixering vid näring) och se hur han kovände och plötsligt var för vampyrism och profiterande på skola och vård! Det är "män" som Åkesson som hjälper till att rasera det västerländska bygget, grundat på materialism och egoism. Och kvinnor som le Pen. 

Vi ska nog vara tacksamma för att vi nu ser historiens slut närma sig, även om det kommer att bli en skakig övergångsperiod. När man viftar med fascistflaggor och väsnas som liberaler och Olle Svenning har man uppenbarligen ingen som helst sjukdomsinsikt om den egna ihåligheten. Belial, Den Värdelöse - så kan man faktiskt sammanfatta den liberala kapitalistens livssyn. Det handlar om ljumma liv där folk fegade ur och ville skydda sin egen komfort istället för att tänka och kanske t.o.m. göra det rätta. 

För egen del "arbetsvägrar" den här bloggaren och svälter bort på en konstruerad halvtid signerad Arbetsförmedlingen. Varför skulle jag bidra med klokhet och kompetens till arbetsgivare med så låg tankehöjd som dem i detta sönderfallande land, idag drivet av usla grundtankar? Jag hoppas bara Ödet låter mig stå över de årtionden där världen i kaos skiftar till ett nytt Paradigm (innefattande bl.a. medborgarlön), och att det lilla offer jag gör i detta liv behagar de verkliga styrande, så att en här själsskärvan på sin oändliga resa härnäst sätter fot i en värld som kriminaliserat och eliminerat den rike onde mannen. Om ett av Satans ofattbart många ansikten i vår brutna tid, se en av Aftonbladets handfull vettiga skribenter tycka till om Almega, en värsting bland arbetsgivarna.Tillägg.Olle Svennings sinnelagshoroskop indikerar den rena näringssjälen med dess ängslan över att lämnas utan sitt dagliga bröd. Hur hämmande är inte det för den visionära förmågan! Månen i Kräftan är en usel placering när det kommer till banbrytande tankeverksamhet och Svenning kan inte i sitt sinne omfatta Åsa Linderborgs och Karin Petterssons (m.fl.) tanke på att vänstern givet sakernas tillstånd låter kapitalismen svälta ihjäl sina egna genom dess inherenta ondska.

Svennings månascendent i Kräftan leder per definition till att 11e idealhuset ockuperas av den föga inspirerande Oxen: "mat och resurser åt min person". Sådant är "idealet" hos den som lyssnar för mycket på sin basala kroppshydda och magens kurrande och fylls av känslor inför den egna kroppsligheten. Den människan har valt den lägre vägen! En sådan människa kan inte göra full nytta av sin intellektualitet, vilken annars Olle Svenning förefaller ha genom flera viktiga placeringar i fritänkandets Luft. I sanningens namn befinner sig dock även Vågen i Näringssjälens våld genom dess placering i vattniga och trygghetsorienterade 4e huset, Månens naturliga habitat.  Horoskopet är extremt slutet och fokuserat mot den "lilla världen"!

Sista spiken i kistan för all radikal klarsyn tycks vara den kroniska fixeringens Saturnus i Oxen. Detta lägger ett vanvettigt tryck (via Saturnus korta 60-gradersaspekt) på sinnelaget. Dessa människor ÄGS i själva verket till kropp och sinne av Överheten (Saturnus) som i detta fall är de som kontrollerar Oxen/Resurserna. Är Olle Svenning också en av dessa överlöpare till den Mörka sidan som så länge maskerat sig som högersossar? Folk som listat ut hur de också, fastän inte födda på Solsidan, kan profitera på andras bekostnad.

Vi har sett den här suboptimala kombinationen av Kräftan och Vågen hos en annan förrädare: Fredrik Reinfeldt, men så var Ljusen i omkastade positioner. Men även där en obegåvad människans tilltro till marknadskrafternas välsignelse! Marknadskrafterna = den Vegetativa Själen som mänsklig organisationsmodell. De som tar parti för den här nivån av mänsklig erfarenhet borde inte ha röstberättigande eller beredas några som helst maktpositioner. 

Varje samhälle behöver ett ledarskap som inte först och främst tänker på att tillfredsställa sina egna behov och sedan är korrupta not att söka göra gällande att detta också är det bästa av alla system. Samma kritik kan riktas mot dem som likt barn viftar med demokratiflaggor. Hade de läst sin Platon (till vilken alla senare tänkare i västerlandet bara är fotnoter!) så hade de kunnat förstå att demokrati t.o.m. är ett sketnare samhällsskick än diktatur - förutsatt att despoten har folkets väl som målsättning! Men de gamla grekernas klarsyn äger inte svenskarna i någon större omfattning.torsdag 27 april 2017

Arrogant vit mans historieskrivning fel, metafysisk information kanske korrekt


Synske Edgar Cayce med hustrun Gertrude
och stenografen Gladys (1940)

Sedan nätet föddes har jag flera gånger läst om arkeologiska fynd i Nordamerika med tidig datering och som motsäger mainstreamvetenskapens tvärsäkra påstående att urbefolkningen tågade ner i landet via en tillfällig brygga vid Berings sund under den senaste istiden.

Och så går nu arkeologer och hittar 130.000 år gamla mammutben med tydliga tecken på att ha bearbetats av människors stenverktyg! Aftonbålet har nyheten men Wireds artikel är nivåer bättre och upprepar troligen merparten av den information skämmiga men respekterade Nature gömmer bakom en betalvägg. 

(Skämmig för att den många gånger intagit en högdragen och förutfattat negativ hållning gentemot s.k. paranormala fenomenen. Nature har varit den efterblivna gårdagsmänniskans och vetenskapsetablissemangets främsta bastion mot paradigmskiftet som utmanar den västerländska materialismen om att den är en historisk återvändsgränd. "Paradigmskiftet" är Vågmästaren som ger mänskligheten en knuff i rätt riktning vid kritiska vägskäl...)

Så vilken var då denna äldre människotyp i Amerika? Svar finns, men meddelanden från synska människor ratas naturligtvis alltid av den arroganta så kallade vetenskap som svänger sig med ord som "empiri" - minns Humanisternas grötmyndiga debattartiklar för tio år sedan. Numera verkar de ha krupit in under en sten varifrån de kränger plagierade kristna konfirmationer mot betalning - fast med Gud borttaget eftersom det är en satanistisk konfirmation riktad till okunniga teknokrater, sådana som Humanisterna själva kommit att bli i sin sentida och dekadenta version.

Amerikanen Edgar Cayce (1877-1945) var en sådan synsk individ (och ofattbart synsk därtill) och efterlämnat årtionden av transmeddelanden som den sekreterare, Gladys, antecknade när Cayces berömmelse nått sådana proportioner att han tvingades lämna sitt yrke som fotograf eftersom hans kristna samvete sade honom att förmåga han fått att svara på allt mellan himmel och jord under självinducerad hypnos var en förmåga han inte skulle skämmas över eller smyga med.

Med hans berättelse av vad som timade i det befolkade Amerika för mycket länge sedan, följer emellertid också "myten" om det sjunkna Atlantis, och det har naturligtvis den vita arroganta västerlänningen sedan länge "bestämt" att det var ett litterärt påhitt av Platon, trots att han uttryckligen säger att det är information grekerna inhämtade från Egypten där minnen från en svunnen era alltjämt existerade för 2500 år sedan...

Här en glad tysk amatörs gamla sajt. På knagglig engelska berättar han om sitt pusslande med Edgar Cayces olika transrapporter under tre årtionden. På en separat sida en tidslinje som blandar datum från konventionell vetenskap och de få tidsangivelser Cayce gav under trans. (Här en annan tidslinje som inkluderar evidens från dna.) Efter att i ungdomen ha läst otaliga böcker om den här fascinerande siaren, känner jag igen tidsangivelserna. Cayces kronologi har emellertid en del problem (inte nämnda av tysken) och som är svåra att hantera. 

Cayces transkälla placerade t.ex. den persiska zoroastrianismens grundare många tusen år längre tillbaka i tiden är dagens religionshistoriker, vilka (med stor osäkerhet) daterar honom till det första årtusendet före vår tid. Historien blir än mer pikant när det visar sig att Edgar Cayces själ var på jorden vid den tiden, som äldre släkting till religionsstiftaren, vars själ långt senare skulle återvända till jorden som inte mindre än Jesus, en annan som råkade få en hel religion skapad i sitt namn. 

Ja, inför sin kristna bibelstudiegrupp räknade den självhypnotiserade Cayce upp alla "jesussjälens" liv på jorden och förklarade vad denna entitet gjort för att kröna sina liv som människa på det sätt han gjorde. Men det är en annan historia på långt högre nivå än den om tidiga människor som karvar efter näringsrik märg i mammutarnas benpipor!

Uppgiften om märgens näringshalt i Wireds artikel (saknades i AB) fick mig att minnas den nästan 3000 år gamla furstespegeln I Ching från Kina, och dess 21a kapitel om hur man kommer till insikt i principfrågor genom att "gnaga igenom". Här används gnagandet på ben tills man finner märgen som en metafor för att komma åt sanningen i en fråga. Samma som vår rätt naiva västliga metafor att nå "pudelns kärna". Den bilden bygger på småbarnsmentalitet, hundens fluff kontra den fasta men mindre kroppen under pälsen. De gamla kinesernas metafor tycks baserad på djupare och mer raffinerade insikter än bara jämförelser via beröringssinnet. 

Bara ett exempel i mängden som tyder på att den vita mannens kultur inte är så högtstående som han gärna själv inbillar sig. Visst, vi har teknologin, men det hade invånarna på Atlantis också enligt Edgar Cayces sällsamma historier. Och se hur också de utplånade sig själva! Om inget annat var Cayces historia om Atlantis uppgång och fall en sedelärande moralitet och en varning för ett ungt Amerika som nyligen elektrifierats. I västkulturens slutskede avslöjades slutligen hur många av USA:s mäktigaste och mest geniala människor som haft möten med Edgar Cayce och att hans synskhet varit en viktig del vid uppfinnandet av transistorn - själva kärnan till vår moderna högteknologi. 

Fast helt okänt för allmänheten var det också Cayces omedvetna genius som låg bakom designen av ett elnät som användes vida i USA under årtionden. Människan var med andra ord helt gränslös under hypnos och kunde koppla samman med yrkeskunnandet hos vem som än konsulterade honom och från sin själs nivå göra de kopplingar yrkesfolket inte mäktade! Det materialistiska västerlandet har inte en susning om vad en människa egentligen är. Och vill inte veta eftersom sanningen inte går att profitera på!


Anm. Nya och fantastiska uppgifter om Cayces celebra umgängeskretsar dök upp först år 2000 i Sidney D. Kirkpatricks Edgar Cayce - An American Prophet (Riverhead Books, New York). Från den boken lånade jag fotot. En tidigare 80-talsbok av journalisten Jess Stearn (som jag glömt namnet på), hade visserligen läckt namnen på några framlidna berömda amerikaner, men uppenbarligen tog Cayce-stiftelsen sin sekretess på största allvar. Det har t.ex. inte gått att belägga att president Woodrow Wilson konsulterade Edgar Cayce i såväl internationella frågor under Första världskriget som frågor rörande egna hälsan. Efterlevande tiger som muren! Det här var dessutom vid en tid före någon kläckte idén att dokumentera Cayces transmeddelanden via närvarande stenograf.


Se också siarens födelsehoroskop i flera av de f.n. 15 inläggen taggade Edgar Cayce.

onsdag 26 april 2017

Moder Sveas representanter - är det här allt landet har att erbjuda?Dagens Nyheter håller i samråd med näringslivet på att diskret dreva bort Anna Kinberg Batra från den borgerliga politiken. Se bara hur man väljer bild med en AKB som gör sorti åt höger (klassisk psykologi) medan Lööf håller stånd mot vänstern!  

Höga och mäktiga intressen satsar på nyliberalen Lööf, inte minst för att de inte vill bli ertappade med att så uppenbart hysa de naziaktiga ståndpunkter som AKB ventilerade till den "goda borgarens" förfäran. (AKB:s positionering relativt SD förutspåddes med god marginal på den här bloggen hösten 2014.) Med Lööf vid rodret blir det fortsatt ohämmad invandring och låglönelandet Sverige är ett faktum. Arbetsgivarna gnuggar händerna av förtjusning.

Att sedan Lööf är en lögnerska och fanatiker av Guds nåde, bekommer naturligtvis inte de rika som alltid kunnat köpa sig fria från etiska förpliktelser.

Faktum är att dessa två kvinnliga representanter för Moder Svea båda är sådana stolpskott ur vishetens perspektiv (och är det inte de visa ledarna ett folk borde önska sig?) att man förfäras över vad symbolen Moder Svea egentligen står för.

Lustigt nog ligger AKB betydligt närmare denna huldra i nationalhoroskopet från 1974 än den perversa nyliberalen Lööf. Men den senares ökade popularitet indikerar samtidigt den förfäran inför det nya vidriga Sverige - bara till för unga och rika - som en "åsiktsröst" i samma tidning alltjämt tillåts fästa uppmärksamheten på. DN är en skammens tidning som (likt andra medier) taggar sanna observationer som "åsikter" som om det fanns något skäl som kunde legitimera den nya fattigdom delar av svenska folket idogt driver fram i det egna folkdjupet. De på topp kommer att få se sina huvuden rulla för vad de genomför.

*****
I brist på klockslag är det många gånger lika väl att hålla det enkelt och inte pressa tolkningarna för långt. Ett sinnelagshoroskop är sällan sista ordet. För AKB är det däremot påfallande hur redan grunden vid denna period är föga entusiasmerande. Tiden domineras helt av den veliga kvaliteten Rajas som i sin passion eller lidelse kan hamna lite hur som helst i livet beroende på hur den väsentliga axeln Ljus/Mörker fungerar! 

Ljus och Mörker indikerar ytterst godhet och ondska eller vishet och kunskap kontra ignorant eller instinktivt djurbeteende. Ser man hur planeterna betonar dessa kvaliteter är det helt klart att ABK är "passionerad" för det onda och drar mot okunskap och stupiditet. Det är också typiskt att zodiakens debutant Väduren är starkt markerad och lika starkt bunden till detta okunniga mörker.

AKB upprepar därför i sin person 1974 års nationalhoroskop i dess folkliga antipati mot främlingar. Svensken är traditionellt en hämmad introvert som reagerar primitivt och negativt på nytt folk i socknen. Månen i Väduren svarar inte alls med pigghet och djärv responsivitet i Sverigehoroskopets 7e allians- och sociala samarbetshuset, trots att Väduren som sådan är nyfiken och historielöst frimodig. 

Skälet, vilket bloggen tjatat om många gånger, är Vädurens disponent som förirrat sig in i dekadensens och korruptionens 8e hus, ett stagnant och döende hus och som också kan indikera arv från den utgångna (åt höger!) generationen. Här ser vi hur svensken i folkdjupet (Månen) är mer är lovligt präglad av sina förfäder. 

Det är en flegmatisk och konservativ traditionalism och naturligtvis nationalism som tecknas här. Den har t.ex. ingenting med rikemanslögnen EU att göra. Det var inte det sävliga svenska folket som valde EU och dess konsekvens i formen av tiggare överallt och importerade bygg- och städjobbare till slavlöner. I perspektiv av den nyliberala farsoten ter sig den här konservativa och sega svenskheten kanske inte lika sjuklig som jag ibland framställt den.

AKB:s sinnelagshoroskop tecknar nu Månens begär efter en maktposition (Solen i 10e - hur mycket tydligare kan det bli?) men här finns hämningar i fråga om ledarskap eftersom den ordfattiga och introverta Saturnus i samma tecken som Solen aldrig är en lyckad. Popularitet lär aldrig komma den här försagda och  överdrivet dröjsamma typen. Det är en klassisk indikation om att bli akterseglad av mer progressiva typer!

Att sedan hennes fantasier om makt bygger på Mars i 11e idealhuset är inte mycket att jubla över eftersom idealet här är "Oxen", dvs. personliga resurser (i linje med Oxens koppling till 2a huset som är resurserna i formen av mat och pengar som håller 1a väduriska huset vid liv). Kvinnan är med andra ord helt tom på vettiga ideal eftersom Sverige redan passerat svältåren runt 1900. Det ser ut som AKB är en själ som dog av undernäring i sitt förra liv och nu återvänder till i ny kropp fast besluten att bekämpa hungersnöd, bara för att finna att hennes nya (eller samma) värdland redan kommit mycket längre i sin utveckling. 

Faktum är att AKB skulle fungera mycket bättre som socialistisk agitator om hon kunde bottna i vad hon egentligen står för. Nu håller ju Sverige återigen att bli ett land med hemlöshet och armod för den egna befolkningen! Men hennes problem är ju att hon gillar de privilegierades skamfulla och onda rikedomar! Sinnelaget i Kräftan är en karaktärssvag position som faller till föga för sina simpla och emotionella/materiella begär. Här ser man via välmågans Jupiter i 4e huset för hem och trygghet hur hon verkligen är driven av en materialistisk enkelspårighet som påminner om den extremt obildade sortens svensk som det tyvärr går tretton på dussinet av. Hon har inte tänkt igenom vad politik borde handla om och borgarna anar nu att hon var helt fel person att leda Moderaterna, det klassiska egoistpartiet.

De onda borgarna börjar nu istället vänja sig vid tanken på en falsk och lögnaktig Moder Svea i formen av Annie Lööf. Hon sade ju "förlåt" tusen gånger i förhören hos Konstitutionsutskottet till varför hennes folk strimlade krognotor för att dölja sitt överdådiga stockholmsleverne på skattebetalarnas bekostnad. Svenskar med möjligheter, sociala och materiella, är så pass materiellt ohederliga och benägna att unna sig själva "livets guldkant" på andras bekostnad att sådana tillkortakommanden hos politikerna snart är glömda.Dessutom är det slående vilken frisk fläkt Annie Lööf upplevs som, jämfört med den dävna AKB. Här dominerar definitivt en kombination av lätthetens kvalitet Sattva (gul) och passionens eller lidelsens Rajas. För detta borgar den ytterst viktiga ömsesidiga receptionen mellan månascendenten och dess härskare Merkurius. 

Men precis som hos AKB är här, fast med Jungfrun eller bonden som odlar för profit (skörd), det 11e idealhuset pinsamt omoget: Kräftan representerar kvartalskapitalismens kortsiktiga behov av att känna mättnad i magen och trygghet. Kräftan som ett Vattentecken, som den Vegetativa Själen, är raka antitesen till en verklig idealitet. Därför är Annie Lööf en sketen marknadsliberal som tror att tanklöshet och den lägre näringssjälens eviga girighet ska lösa ett samhällets problem!

Om frågan om hon verkligen representerar någon äkta medvetenhet (Sattva guna) skärps ytterligare när man ser den dubbelt onda Mars i 10e makthuset och dess omoraliska skadeattacker mot hennes eget sinnelag! Här ser vi Lögnens ande i ljusan dager. Alla utom DN och borgarna kan se vilken olycka som politiker detta är. Hade Lööf valt juridiken - gärna som bufflig företagsjurist - hade hon haft ett legitimt sätt att praktisera sin naturliga fallenhet för ljuga och falskvinkla genom ordvrängande!

Hyfsade dubbelgångare och båda drivna ordsmeder


Samtida författaren Jonathan Safran Foer och brittiska
singer-songwritern Elvis Costello - före han blev pretentiöst
seriös och hellylleamerikan.


I Aftonbladet/Kultur (enda läsbara delen av tidningen) en bokrecension av en amerikansk jude på sedvanligt sätt fixerad vid sin egen kultur och humoristiskt pratig. Den erfarna bokläsaren Ulrika Stahre noterar diskret att han slarvar bort ett och annat tema i sin iver att få med så mycket som möjligt i tegelstensromanen "Här är jag".

Nu är det Foers generiska utseende jag fastnar för, både brittiska musikartisten Elvis Costello, komikern Peter Sellers och Bruce Springsteen fladdrar förbi i nämnd ordning innan bloggarens psyke återvänder till den Costello-vibb han fått.

I förra look-alike-inlägget krävdes åtskillig "speciell plädering" för att få de båda personernas horoskop att vittna samstämmigt. Samtidigt är det exakt vad Platon syftade på, när han underströk att Formernas värld är fylld av idéer som ingår i andra idéer och bildar komplexa delmängder. Förenkla om minns din barndoms (eventuella) tjusning inför natthimlen, stjärnorna och de mönster som de bildade. En stjärna kan ingå i flera tänkbara mönster och var och en av dessa sammansatta Former ansågs av Platon var och en utgöra ett levande väsen, en intelligens eller noetisk princip. 

Även vår själ (hinduernas atman) är för antik grekisk filosofi en "förnuftsprincip", ett logos som uttrycker vårt äkta noetiska väsen. Var och en har vår rot någonstans i himlen och det är vårt "ingångsvärde" för alla våra liv på jorden. För att förenkla: vissa var utvalda från Begynnelsen, andra var det inte. Sådan var den judiska tanken inom esséersamfundet vid tiden för Jesus födelse. Och då menade man inte längre den imbecilla föreställningen att judarna som folk var utvalda av Gud framför andra. Babyloniska fångenskapen hade öppnat de intellektuellas ögon för astrologin och helt nya synsätt.

Esséerna praktiserade astrologi fastän det inom mainstream-judendom ansågs tillhöra de lägre stående grannfolken, och denna praxis rimmar perfekt med att man bland Dödahavsrullarna som hittades utanför Jerusalem också fann fragment av Platons texter. Gruppen som levererade världens mest kända person, Jesus, förstod läran om Formerna och säkert också hur astrologin är en konkretisering av Platons till synes lite ogripbara metafysik.

Varför vissa är utvalda och andra inte har att göra med vilken sammansättning av noetiska principer (av Nous, det gudomliga Intellektet i platonsk filosofi) den enskilda individen tillhör. Denna skiftar från liv till liv, så även om DU som t.ex. borgare är fördömd (dömd i förväg) kommer kanske din själs nästa nedstigande till jorden att vara en välsignelse för andra människor. Panta rei, allt flyter, och Världssjälen roterar och blandar hela tiden om korten. Den essentiella individen som också samtidigt är Kollektivet (varje människa är alla-i-en - Gud med speciell emfas på bara en av sina oändligt många aspekter), ikläder sig för varje nytt liv en ny "astrologisk stjärnhimmel" som sin subtila inre klädnad och vilken himmel, vilket aggregat av Former man väljer dikteras av den universella dharma som på individnivå är hennes karma.

I detta spektakulärt tjusiga system är astrologin synnerligen fatalistisk och de judiska esséerna påminner inte så lite om den grekiska stoicismen vid samma tid. Även den utgick från universums regelbundenhet och drog slutsatsen om en långt gången determinism. En Stefan Löfven var aldrig menad att bli något annat än ett adoptivbarn med kroniskt förstörd självkänsla och sedan ett liv som en falsk överlöpare och vindflöjel utan en anstymmelse till genuin socialistisk kampvilja. Det var inte hans ödeslott. Hans själ kommer att hantera Löfven-livets intiga och påtvingade statsministerroll eftersom det är den del av den själens eviga öde. Borgare, som inte förstår att de var och en bär på det Kollektiv de hatar och söker leva som om det inte existerade, är på samma sätt sådana som Gud valde bort i begynnelsen. Det kanske är en grumlig aning om att de är förkastade som får dem att så lätt vandra degraderingens väg... De gör därmed precis det de var menade att göra.

Ur det här perspektivet är ingenting i världen fel. Det är helt rätt att överheten nu bryter ner och förstör Sverige bortom räddning och serverar märgen till den rika överklassen. Allt är redan fullbordat i Planen, men densamma Plan utvecklas bara stegvis i Tiden. Det gör det så svårt att se att allt är Perfekt som det är. Det gör Aftonbladets sorgliga vänstersamvete Anders Lindborg rejält obehövlig när han sparkar på öppna dörrar: "Låt oss prata klarspråk. Politiker vill inte förbjuda tiggeri för att hjälpa tiggare, de vill slippa se dem framför sin lokala Ica-butik."

Ja, och än sen? Det är ett lika gott argument som något för att göra världen lite mer värd att leva i. Inte för tiggarna kanske, men de har sin ödeslott att tampas med. Stoicism. ICA-handlaren tänker på sina kunder och det är en annan uppsättning ödeslotter som utverkar sin destination. Alla dansar vi samma ringdans, mot Himmelen eller bort från den, arbetandes oss genom otaliga mängder Former i skiftande sammansättningar. Ingen kan påstå att ett förbud mot tiggeriet skulle uttrycka en sämre eller mindre värdig uppfattning eller strida mot den gudomliga viljan - fast mediokra själar som Anders Lindbergs - se horoskop - inkluderar naturligtvis inte det riktigt stora perspektivet utan sitter fast i ett mindre käpphäststänkande som binder dem så att de är just vad de är. Om Lindberg har tilldelats ödeslotten att spela barnslig idealist i detta liv, är det exakt vad han ska fortsätta göra, och driva sin barnslighet så långt han någonsin kan. Bara så fylls hans mått och själen kan röra sig vidare till nästa spelnivå.

Den här ultimata resignationen inför Ödets väldighet innebär förstås nådastöten för bloggens raljanta attacker på anskrämliga och själviska borgare - och det är väl den här bloggarens ödeslott: att dels ha sett och förstått något av Alltet i dess ljuvliga perfektion, men samtidigt släpa på ett dåligt öde som härrör från såväl ytterligt privilegierade tidigare liv och flera strandsatta och verkligt sorgliga livsöden. Kanhända är det därför ett liv i Vågens tecken nu stod på tur. 

Vågen balanserar stora informationsmängder för att hitta det mest harmoniska utfallet. Detta mäktade inte svenskättlingen i gårdagens inlägg. Han blev tvärtom schizofren av att titta för djupt ner i det materiella myller som saknar ände. Världslig klokskap har aldrig framfött Vishet, som enbart kan komma från ovan, från bortom det materiella och gripbara.

*****

Porträttlikheten mellan författaren Foer och Costello, för den som ser samma sak som jag, kan enklare än det förra exemplet ledas tillbaka till en enda punkt, tacksam för nybörjare i det astrologiska studiet. Här synes regeln vara "motsatser attraherar" och speglar varandra. Männen har Solen (identiteten) i nästan perfekt opposition. Eftersom klockslag saknas för båda och Solen avverkar cirka 1° på ett dygn skulle de faktiskt kunna vara födda gradexakt i opposition.

Medan Foers horoskop är fängslande att följa för det sätt teckenhärskarna placerar sig i de fyra elementen och binder samman högt och lågt till just en så sprittande och entusiastisk natur som Ulrika Stahre beskriver, är Elvis Costello mycket enklare och mer svart-vitt. Den här forne bråkmakaren och suputen är på många sätt en ytterligheternas människa och den som studerar albumen från hans första 10-15 år ser snart hur lite han hade med skränig punkrock eller ens mer melodisk power pop att göra. Snart nog började han med formexperiment. Det är helt uppenbart att han är en konceptartist med Saturnus upphöjd i LUFT som lägger sin formande och kontrollerande hand över den hejdlösa och passionerade Månen i Kräftan. 

Men lika talande är förstås soltecknet Lejonet som närmast maniskt driver på eftersom Månen i Kräftan nu hamnar i motsvarande ett 12e-husläge (undertryckthet, förluster) i förhållande till den starka Solen. Den unge Costello var ett övervitalt nervknippe, närmast tvångsmässigt driven av denna starka Sol med sin orientering mot Lejonets pompa och ståt (dominans). Och visst lyckades han. Sjunga finkultur med von Otter visar väl detta. Och Lejonet som kungen av animaliska (levande) uttryck är väl nästan ett måste för att ge ut ett album som King of America (1986) där Costello poserar som kungen av Amerika! 


Det är möjligt att Costello här döljer ironi bland textraderna, men i ljuset av hans förkärlek för countrymusik och hans amerikanska soffsittarprogram med musikervänner, tycks han ha varit destinerad till de dästa borgarnas slutstation. Ungdomens furiösa ilska och energiska musik var en övergående fas. Mån-Kräftans instinkt att bilda en liten trygg klan och bara mingla inom sin komfortzon är stark i den här artisten! Samtidigt vittnar Saturnus i Luft om hur Costello är genuint hågad att söka bemästra nya former och det är den lilla placerade Venus i Jungfrun (ägaren till Saturnus) som ständigt söker bemästra nya saker ur det tekniska perspektivet. 


tisdag 25 april 2017

Varför missade astrologin de här dubbelgångarna?

Min blick fastnar direkt för en kvinna på foto omgiven av två män i DN. Sällan har jag sett en så klockren "look-alike" till aktrisen Amy Adams.

Så varför misslyckas astrologin pricka in en fullträff här? Vid första anblicken har de inget att göra med varandra, den moderata politikern som föddes övertydlig Fisk (nymåne och härskaren i hemmaläge) och Amy Adams, starkt och dramatiskt Sol-Lejon men ändå med förmåga att spela "liten och nervös". 


Det kanske är den senare egenskapen, härledbar till Månen i Jungfrun, som förklarar kvinnornas likhet i ansiktsdrag och t.o.m. ögonens uttryck. Fiskarna och Jungfrun i opposition sägs ju vagt spegla varandra - "motsatser attraherar och uppgår i varandra".

Som en utvikning blir bloggaren alltid knäsvag av en film där Amy Adams ingår och astrologiskt är förklaringen busenkel. Varande Sol-Våg är Solens ägare Venus en viktig planet för honom, och den befinner sig i Lejonets 21a grad. Solen sägs vara andesjälens (atman) signifikator så det hinduiska talet att den bakomliggande disponenten som planetens "själ" avslöjar begränsningarna i språket. Men i vilket fall hittar man Amy Adams passionerat heta Mars i just Lejonets 21a grad. 

Västastrologin (som jag läste den för länge sedan) varnar just för passionerade och överilade äktenskap ingångna under den överhettning som Mars möte med Venus ger. Finns inga djupare kopplingar dör den här första elden ut och man står plötsligt inför en vilt främmande människa! I det moraliska haveri som det moderna västerlandet är, uppstår inte det problemet, Mars/Venus-effekten blir tillfällig sex via krogen (förr) och dejtingsajter (nu). Och skilsmässa är en ren formalitet. Västerlänningarna känner inte att de behöver förbättra sina själar under sitt korta jordeliv, de styrande har förgiftat dem med en falsk mytologi och därtill sänkt ribban ofattbart lågt för att kunna produktifiera och kapitalisera på våra sämsta karaktärsdrag!

Nu har faktiskt AstroDatabank ett födelseklockslag på Amy Adams som de ger en ynklig C-rankning eftersom uppgiften är hämtad från filmdatabasen IMDB:s biografi. Amerikanskan föddes vid midnatt i Italien.

Och den uppgiften kan jag tro på. Det skulle ge Adams en Ox-ascendent och ett av mitt livs största kärlekar var just Sol-Oxe med Lejonascendent och samma söta ansiktsdrag med lilla tippen på lejonnosen som man ser hos Amy Adams. Det skulle bara hjälpa förklara om nu moderatpolitikern också har Lejonascendent, men Oxe i öster för Adams ger också en annan ledtråd och det är den enormt lyckobådande Jupiter i 10e huset för offentligt anseende. 

Här knyts båda kvinnorna samman under en allmän "jupiterisk valör" - de utstrålar båda godhetens kvaliteten (Sattva guna) och Jupiter misslyckas sällan göra personerna attraktiva. Visserligen är Jupiter en verksam illgörare för Oxen i öster men Adams har gjort sin beskärda del av filmroller där hon far illa eller spelar äventyrlig - minns att Jupiters baksida är dess gränslöshet och felaktiga kalkyler, en chanstagare som ser bubblor spricka. Hon tycks hitta utlopp för denna Jupiter i det externa.

Skulle Adams ha Jupiter som sin mest prominenta planet uppstår den skärpa man ser i hennes blick och som moderaten saknar, Jupiter står ju i skärande skarp opposition till aktrisens starkt placerade Mars - och Solen med Mars i Lejonet är inte alls en dum kombination för drama och skådespeleri. Rörlighet och vighet även om nu Adams är fullt kapabel att gestalta dröjsamhet och sensualism. Jag har läst en lång intervju i engelskt medium som tyder på att hon har en "liten människas självbild" (enkel och naturlig) och därför lider en smula av att Månen inte samverkar optimalt med Solen pga. deras placering i angränsande tecken. (Se föregående inlägg om filosofen Robert Pirsig för en kort diskussion av detta "omen".)

En Jupiter i det magnifika 10e huset lyfter också fram Vattumannen och ger hennes individualistiska lejoninna en stor och hängiven publik. Och här finns kanhända ännu en koppling till den svenska politikern, som också har viktiga och begåvade placeringar i Vattumannen: intellektets Merkurius med Venus ger en civiliserad natur, även om valet av moderat politik visar på problem med att förstå individens förhållande till samhället. 

Den här omdömeslösheten tecknas tydligt genom enslingen Skorpionen som härbärgerar kollektiva samhällstecknet Vattumannens härskare Saturnus med den följden att kollektiv ter sig hemska och förfärliga - en störning i själen och inget fel alls med kollektiva lösningar i sig! Jämför det nyliga inlägget med den liberala Linda Nordlund. Ibland resulterar rent samhälls- eller ideologihat med den här kombinationen av tecken, minns USA-hataren Osama bin Ladin.

Man skulle alltså kunna tänka sig vilket som helst av hörnhusen 1, 4, 7 och 10 för moderaten Josefin Malmqvists Vattuman. Det skulle driva fram den venusianska valören rejält, och Venus är planetär vän med Jupiter vilket också skulle kunna tjäna som "förklaring" till att kvinnorna ser ut som tvillingsystrar.

Se även två äldre inlägg om Amy Adams horoskop utan referens till den möjliga och kanske t.o.m. troliga Ox-ascendenten.

Svenskättlingen. geniet - och dåren - Robert PirsigI en kort blänkare meddelar DN att författaren och filosofen Robert M. Pirsig dött. Hans "Zen and the Art of Motorcycle Maintenance" är en av de ambitiösa romaner jag försökte läsa flera gånger i tjugoårsåldern utan att komma igenom.

Utifrån den hinduiska läran om människans planetära "livscykler" (dasha/-s) är det inte svårt att se hur vissa liv levs i otakt i förhållande till ett samhällets kvävande massproduktion av arbetshjon. Undertecknad nådde sin mest expansiva cykel först i 40-årsåldern så en trög och reflekterande berättarstil på komplex engelska vid 20 var en tid ur led! 

Merkurius var händelsevis också min ascendenthärskare Merkurius cykel, så det var kanske inget abrupt uppvaknande för kunskapsivern, nyfikenheten har alltid kommit och gått, men det tog verkligen lång tid innan den österländska zodiaken ansåg mig vara mogen att få höra om dess existens... Den kom via nattliga drömmar och berättade om att en tydligare berättelse stod till buds.

Vid den ålder bloggaren blev mentalt rebootad hade den svenskättade Pirsig redan hunnit gå från ett barngeni med en IQ på 170 till att diagnosticeras med schizofreni och djup depression. Uppgiften är från Wikipedia som också i följande anekdot antyder den gamla klyschan att geni och dårskap gränsar till varandra. Det kan vara sinnessjukdomen som anas redan hos den unge Pirsig, den excellenta intelligensen gör att han ser för mycket, mer är vad det västerländska samhällets mytologi om att vetenskapen är sanningen, klarar att stå emot.
Under sitt biokemiska laboratoriearbete, blev Pirsig storligen bekymrad över att det fanns mer än en fungerande hypotes som förklarade ett givet fenomen och att antalet hypoteser faktiskt tycktes obegränsade. Han kunde inte hitta något sätt att reducera mängden hypoteser och blev perplex över hypotesalstrandes roll och källa i vetenskaplig praxis. Detta ledde till Pirsigs formulering av en tidigare inte artikulerad begränsning i vetenskapen själv, vilket var något av en uppenbarelse för honom. Frågeställningen distraherade honom till den grad att han tappade intresse för sina studier…
Pirsigs insikt gör trovärdig tanken att den mobbande svenska scientiströrelsen Vetenskap och Folkbildning inte är något annat än de härskandes propagandaverktyg (se en aktuell och intressant diskussion och många läsarkommentarer om VoF och medicinföretagen på NewsVoice.se).

Pirsig tycks bara ha förekommit flyktigt en gång på bloggen, i inlägget "När Jord söker utsläcka Eld" (2010). Den här friktionsfyllda kombinationen av element har sedan fått flera benämningar, "diktatorskomplexet", "egenmäktighet" (av egen kraft) och "andens brutalisering" (i både passiv och aktiv mening).

Solascendent i brist på födelsetid (han föddes dock av en svensk mor i fattigsvenskarnas egen delstat Minnesota, så bristen på födelsedata är kanske inte förvånande - det var knappast ett latinskt eller skolastiskt arv med modersmjölken även om hans tyska far var juridiklärare). Med tanke på att Solen är källan till vår kognitiva kapacitet, vår "råa intelligens", passar det dessutom bra att göra ett fattigmanshoroskop med Solen som ascendent. 

I just det här fallet ger redan studiet av de tre kvaliteterna full utdelning på frågan varför Pirsig såg för mycket och misslyckades reducera mängden hypoteser, sin påstått höga intelligens till trots. Det här ser lekande lätt ut men är faktiskt astrologi på högre nivå än man kan tro, minns talesättet "det enkla är det geniala"...

För Pirsigs kliniska depression, se inte minst
Saturnus strypgrepp på Solen...

Solen i härskarläge i Lejonet är en gynnsam början för en studie av kognitiv förmåga men ändå klassas Lejonet som ett av de ignoranta och mörklagda tecknen (Tamas guna). Djurens konung må vara en dominant i djurriket men att bara leva för att dominera är kanske ändå inte den slutgiltiga lärdomen... Se på världens ledare som rätt ömkliga varelser som bara genomgår ett av själens tolv herakleiska stordåd på vägen till gudomlighet. 

Herkules är förstås Solen själv, symbolen för den individuella andesjälen som gästar världen. Kopplingen till en personlig kropp är uppenbar i indisk astrologi eftersom 1a huset (ascendenthuset) har Solen som sin hussignifikator. Samma tanke återkommer i den naturliga zodiaken som länkar Väduren till 1a huset och i detta zodiaktecken anses Solen "upphöjd". Eller som den tidiga kristendomen formulerade denna hemlighet: "Fadern förhärligar sig i Sonen".

Solens stordåd i Lejonet är således att betvinga sin simpla animaliska sida och jag har ofta noterat hur det sideriska Lejonet ofta illustreras av människor en bit på den här resan. Gång på gång möter man passionerade människor, sexmissbrukare eller ofria och besatta naturer som likafullt utstrålar nobless och godhet. För självinsikt är det viktigt att bollplanket Månen står i konstruktivt förhållande till Solen. 

Jag har t.ex. kartan för en lysande artist vars Sol-Lejon har en Måne hotande nära att helt tappa sin artistiska och kreativa responsivitet i Vågen, Månen står och vacklar på kanten till bråddjupet Skorpionen. Individen har en extrem fruktan i sinnesdjupet och synes alltid vackla mellan Vågens väna och förbindliga natur och Skorpionens tendens att dra sig tillbaka och vaka över sin integritet. Undertecknad som social Våg fann den här människans transportsträcka till vänskap den längsta jag någonsin stött på, men en väg värd att framhärda på. Eftersom både Lejon och Skorpion är tamasiska (attitydlåsta) kan den högfärdiga och lättstötta sidan bli rejält märkbar i personligheten. Skorpion-Månen UTGÅR från att den är felfördelad och Solen i stolta Lejonet dramatiserar sedan denna negativa grundattityd.

Robert Pirsig har det just inte mycket lättare eftersom inte heller hans Måne är något vidare bollplank för Solen i Lejonet. Månen, sinnet eller psyket sägs stadigt som en klippa i Oxen. Man kan från låg svensk horisont erinra sig politikern Mona Sahlin som också hon hade aggressionens Mars tillsammans med Månen i Oxen. T.o.m. då hon var upprörd agerade och talade hon som ur trögflytande sirap! Affekten satte sig i halsen och hon blev högröd i området runt hals och bringa - exakt som man kan räkna med givet Oxens "herravälde" över mun och svalg/hals. Mars i Oxen står opposit sitt negativa härskartecken Skorpionen och anses en svag position för självhävdelse. Den kan t.o.m. som i Sahlins fall urarta till en omoralisk "fixare och trixare" för ekonomisk vinning.

Men det är Månens disponent Venus som är det intressanta för frågan om Pirsigs hyperintelligens och schizofrena oförmåga att komma förbi västvetenskapens allt annat än objektiva natur. Det är ju så att även vetenskapen är en godtycklig Berättelse om tingen. Dess anspråk på att ha hittat en valid sanning via experimentens repeterbarhet skulle lika gärna kunna läsas som en dåre drabbad av en hang-up, en tvångsmässighet som bara vill se samma film om och om igen istället för att låta sin levande ande, sitt medvetande, flyta vidare och göra nya upplevelser.

Pirsigs horoskop illustrerar perfekt den här bloggens misstro mot ett av de fyra ljusbringande eller medvetandegörande tecknen (Sattva guna). Jungfrun konstitueras nämligen också av Jordelementet och att rikta Ljuset mot Jord är som att be om Pirsigs förvirring. Jordelementets herre Djävulen producerar nämligen bara mer och mer detaljer "ur tomma intet" ju längre och ihärdigare Ljuset söker gå till botten med materiens natur. Den som går materialistens väg till det ultimata har i egen person gestaltat själens syndafall och kommer till sist att stå inför Djävulen själv, den sista gestaltade Formen innan "det Yttre Mörkret" tar vid (urmaterian, per definition inkapabel till befrielse).

Det är Jungfruns förkärlek för gränslösa mängder detaljer som bäst förklarar Pirsigs schizofreni och upptäckt av de till synes oändligt många hypoteser som alla kunde förklara Djävulens eget favoritämne: biokemin! Solen håller ihop och ser Berättelsen, när Solen saknas och Jungfrun tar över, blir det som i Pirsigs fall - det låga praktiska intellektet skenar och tappar bort sig i "mångfald och valfrihet" (borgerlighetens dilemma, för övrigt).

Det står allt klarare att Pirsig var tysk-svensk i sitt påbrå, för är det något denna själstyp ägnar sig åt, så är det att gräva sig ner i mineral och vattenriket i syfte att spela en halvgud. Se den onda läkemedelsindustrin och Vetenskap och Folkbildnings oupphörliga krig mot alla andra vägar till helande än kemisternas! 

I Pirsigs horoskop står psykets disponent Venus ytterligt illa till i relation till hans egen andesjäl (Solen) och dess naturliga, kognitiva kapacitet eftersom angränsande tecken anses helt blinda i förhållande till varandra. I den gamla västerländska traditionen  kunde nämligen inga planeter aspektera (kasta sin blick) mot intilliggande 30-graderssegment. Hinduisk astrologi har en möjligen besläktad lära om att ett planeter i båda de intilliggande tecknen belägrar det tecken som hamnat i kläm och hindrar det. Dock inget sagt om huruvida den lägrade "ser" sina belägrare, men dessa aspekter, detta seende är i vilket fall bara en metafor och ett verktyg för astrologen att fatta ett beslut om horoskopet.

Hinduisk astrologi har också flexibiliteten att man kan överföra resonemang om husens inbördes relationer på hela horoskopet. Ta Pirsigs psyke (Månen) med dess bisarra överdrifter där Rahu förstärker, Mars disdorderar och Venus konjunkt Merkurius söker pumpa in ljus i detta mörka psykiska substrat. 

Hur lyckosamt hade det inte varit om detta Jungfruns ständiga arbete på att borra sig allt djupare ner i materien bara för att upptäcka att förklaringsmöjligheterna i Ljuset TAR ALDRIG SLUT så länge man studerar JORD vars passiva karaktärslöshet är dess själva essens. Men i förhållande till detta envetna arbete på att söka belysa JORD, hamnar Pirsigs egen andesjäl och unika essens (Solen) i ett 12e husförhållande till den som står och gräver i jorden! Jungfruns idoga arbete är särskilt skadligt om Solen står i Lejonet i ett "förlustläge" (12e relativt observationspunkten Jungfrun som ett 1a hus).

Vi har därför inte bara en Sol och Måne som vägrar spela bordtennis och bolla till varandra utan också en psykdisponent vars själva ansträngning att förstå tar död på källan till all förståelse, andeväsendet/Solen! 

Utifrån detta resonemang klarar de varför den svenska och med VoF besläktade satanistsekten Humanisterna har den ordförande de har. (En man som började sin karriär med halvdana svenska handböcker om datorer och hur man sköter varjehanda programvara till dem.) Christer Sturmark har samma problem som den begåvade och ändå så korkade svenskättlingen Pirsig: Solen i Lejonet och inte bara psykdisponenten i Jungfrun utan psyket/Månen själv! 

Sturmark och hans korrupta version av Humanisterna illustrerar den dåliga sortens populism eftersom han uppenbarligen själv agerar utifrån sitt enkla och sanningssökande sinnelag, vilket dock som vi sett fjärmar sig från verkligheten och går ner i dödens Jord ju mer den anstränger sig för att hitta sanningen på "vetenskapligt sätt". 

I det här 1a-till-12e-husförhållandet ser man även hur folkmassan (Månen) i undersåtens eller slavens tecken Jungfrun ALDRIG KAN FÖRSTÅ sin herre (Solen i Lejonet) och därför är mer än villig att offra honom. Eftersom Sturmark är bigott ateist ser vi av horoskopet att han aldrig lyckats ta sin Sol i Lejonet i anspråk utan har stannat av på sin skuggsida (Månen), i ett lågt och enkelt medvetandetillstånd (vilket också kan anas av hans usla språkhantering - på senare år maskerad bara genom att han numera skriver sina religionshatiska debattartiklar i grupp).

Pirsig nådde uppenbarligen lite längre än Humanisternas ordförande eftersom boken Zen (på de cirka 100 sidor jag som bäst orkade läsa)  klargör skillnaden mellan två mentaliteter som jag tror man idag kan fatta som dels den fruktlösa scientism som omhuldas av Humanisterna och det fattiga och av vetenskapsmyten ockuperade Sverige, och den mentalitet - "den romantiska" vill jag minnas att Pirsig kallade den - som för tankarna till latinska länder, till katolicismen, och en levande människotyp som garanterat inte har några problem med vare sig ämnet religion eller sin själs existens.

Med solascendenten och en studie av inteligens blir femte huset från Solen/1a av betydelse. Hos Pirsig hittar vi Jupiter som tillfällig härskare - enormt gynnsamt eftersom Jupiter (naturligtvis) är en verksam välgörare för ett första hus i Lejonet (och här råintelligensens Sol). Att sedan Jupiter står i 9e huset (för vilken den också är signifikator) och fortsatt i Eld gör horoskopet till en häpnadsväckande uppvisning i klarsyn och intelligens. Men även här fläckas budskapet av det mörker som den passionerade Väduren med Jupiter lånar sig till - illustrerat av svärtan i det orange Rajas-tecknet. Det är förstås Mars olyckliga belägenhet i mörk OCH Jord-baserad Oxe som vanställer intelligensen. Även här kommer kunskapen om att mannen var schizofren som en befriande förklaring inför kartans märkliga dubbelnatur: så ljus och samtidigt så becksvart!

Och med alla dessa turer har analysen av Pirsigs solära karta knappt börjat! Jag hoppar här t.ex. över den viktiga ömsesidga opposition psyket mottar från Saturnus i Skorpionen (en delmängd av Mörkrets kvalitet som bloggen döpt till "den sataniska axeln") och i vilken även Skorpionens härskare Mars ingår. En becksvart opposition som tenderar mot implosion. Samma Saturnus kastar  även sin långa 270-gradersblick och söker reducera Solens lyskraft! Horoskopet tecknar sannerligen hög intelligens med Solen och Jupiter i aspekt och samtidigt djupaste mörker och ångest.

Kanske tiden anlänt för en idéroman
av mest trögflytande, tamasisk sort?


söndag 23 april 2017

Bedövningsmedlet Spotifys grundare anses tillhöra världens viktigaste
Tidskriften Time har i sin lista över förra årets 100 viktigaste inkluderat Spotify-grundaren. Enda svensk för övrigt, men den detaljen raderade Aftonblödningen strax bort i sin länk till SvD/Näringsliv. Det såg väl för ynkligt ut att svensk innovationsförmåga inte står sig bättre i världen än denna skitprodukt på relativt låg verkshöjd.

För vad är det egentligen kapitalisterna applåderar om inte Karl Marx gamla sanning att kristen religion är ett folkens opium men överfört till musik som ett bedövande bakgrundsorl som dövar själssmärtan att vara en löneslav? 

Spotify är det perfekta verktyget för att pacificera människor och få dem introverta och lätt styrda! Musik är en drog.

Åtskilliga år före Spotify satt jag några år på ett ledande it-kontor i Stockholm. Naturligtvis tillverkade grabbarna på företaget en intern nätverksjukebox som alla kom samman kring. Med generisk popmusik i kontorslandskapet kunde vi alla glömma vilka substanslösa skitliv vi egentligen levde om man bara såg igenom de flotta lokalerna...


I brist på födelseklockslag för Daniel Ek passar en solascendent (Surya lagna) bra i sökandet på bekräftelser på storhet i världens ögon. Året 1983 var det bästa år man kan tänka sig för en födelse under Solen i Vattumannen eftersom ascendenthärskaren Saturnus står "upphöjd" i välbehagsorienterade Vågen och dessutom i det lyckosamma 9e huset för "universell dharma". I sitt dagaktiva liv och som celebritet (båda "Solen") har Ek perfekt samklang med "världens gång" (eller hela universums). Det är en klassisk svensk ingenjörstyp vi ser i kartan. Det blå Luftelementet tenderar mot organisation och blåkartor som visar hur saker fungerar.

Däremot ger jag inte ett skit för den näriga sidan hos honom som också är den som hyllas. Saturnus står slirigt då den disponeras av lyckoplaneten Saturnus i den fanatiskt vinstorienterade Skorpionen, ett Vattentecken som här kopplar till ett av de tre artha-husen, materiella resurshus. Det lyckosamma näringslivet i Eks låga själsnivåer förstärks av den ömsesidiga receptionen mellan Jupiter och Mars, och till den senare knyts också Venus, ägaren till Saturnus i Vågen. Mars och Venus står också i ett av de materiella resurshusen (hus 2) och receptionen ger alltså en perfekt kombination av Jord och Vatten som förenar egna plånboken och officiell makt eller status (hus 10).

Det är inte mycket att säga om detta, förutom att hans uppfinning som sagt är till för att träbinda massorna: folkens planet Måne ställs under hans egen närighet - jämför den lodräta "sataniska axeln" i horoskopet för Svenskt Näringsliv. Hos den här rikemansorganisationen kombineras stora förmögenhetens Jupiter i 10e makthuset med den snåla och dominanta Saturnus i ren och skär diktatorsposition (jfr Napoleons och Hitlers horoskop). Ek nöjer sig med den mer behagliga Jupiter eftersom it-folket bara berikar sig själva - deras verksamheter skapar oändligt få arbetstillfällen så "Saturnus" - arbetsledaren - behöver inte vara ett lika prominent inslag.

Ek har varit driven "entreprenör" sedan han var fjorton, en intressant ålder eftersom det är då Venus kickar in, efter den intellektuella mognaden under Merkurius. Här startar alltså den "horbocksenergi" Venus med Mars ibland tecknar, men utifrån Solens karriärperspektiv läggs all amorös kraft på att få den egna plånboken (hus 2) att växa via lyckosam expansion uppåt i samhällets hackordning (hus 10). Det är en snuskigt lyckligt lottad stjärnhimmel ur rent karriärklättrar- och supermaterialistiskt perspektiv!

Faktum är att dessa omen är så entydiga att jag får känslan av en makalöst tråkig människa som till fullo insupit och blivit ett med västerlandets döende kapitalism. Det är rätt typiskt ingenjörstyper att sakna humanisternas bredd och klokhet. En ren makt- och penningmaskin, det är vad man tycker sig utläsa här. "Receptionen" mellan de två Vattentecknen (Näringssjälen) är enormt viktig ur solperspektivet.

Eks horoskop har tidigare kommenterats, men då ur Chandra lagna-perspektivet, med Månen som sinnelagsascendent.