Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)torsdag 16 mars 2017

Varför bankvärldens profitörer redan lever i helvetet


Andliga tvillingar som hatar varandra?


Jag återkommer till illustrationens häpnadsväckande parallellism, men först huvudberättelsen.

Nordea förnyar på dagens bankstämma hotet om att ta sin onda profitkapitalism utomlands om finansminister Margareta Anderssons departement mjölkar dessa utsugare på en krona ytterligare i skatter (SvD).

Helst skulle jag vilja upphäva ett indianskt stridstjut - dö kapitalister! - och skicka min tomahawk, men avstår från den impulsen och granskar istället senaste bankvd:ns makalöst förfulade horoskop. Precis allt utspelar sig i blockeringen mellan Jord och Eld, spänningen mellan det mest basala en levande själ kan förfalla till - materialistiska perspektiv - och det mest nobla och snarlika själens egen beskaffenhet, Elden eller skådandet av de högre tingen (Platons förebildliga former, eviga existenser i en högre verklighet)!Här är ännu ett exempel på att mötet mellan låg Jord och visionär Eld leder till en brutaliserad ande eller omvänt en som förstör sin själ genom att slåss för materiella fördelar. Och mötet mellan Stenbocken (Jord) och Lejonet (Eld) - båda ledarbenägna - är en kombination som hugger i sten lika illa som "egenmäktighetssyndromet" som jag tidigt döpte kombinationen av Vädur/Stenbocken till. 

I kampsituationer (som inom idrott eller i järnsmedjan) kan förmågan att fixa det "av egen makt" sitta fint, men man missar aldrig den grovhet och brist på grace som brukar följa de själar som återvänder till Jorden under sagda subtilt materiella omständigheter. (Om nu elementen enbart är psykiska produkter eller tankefoster innebär det alltjämt att de existerar - och astrologin är ett sätt att synliggöra deras existens och inverkan på levande varelser.)

Apropå själars tidigare liv, misstänker jag att den här kombinationen antyder att den återvändande varelsen i detta liv har valt att betala av rätt dålig karma och kommer att möta det ena nederlaget efter det andra. Jag har mött flera exempel på låsningen mellan ledarlejonet och den legalistiska maktspelaren Stenbocken och alla har de förödmjukats och förlorat stort! Några har mjuknat och vänt sin avsevärda vilja att bossa runt och dominera till värdiga ämnen och värdiga strider, några har knäckts därför att de inte förmått lyssna och förstå att Ödet ber dem slipa av sina trubbiga kanter vid detta återbesök. Några kommer troligen att återfödas till ÄNNU värre förödmjukelse i nästa liv än att bli en rovkapitalist som Casper von Koskull, Nordeas vd som försöker hota svenska staten och som är så fel i tiden en människa någonsin kan bli! Det är inte längre cool att "simma med hajarna" och vara en finanskapitalist. Den attityden kommer att kriminaliseras en liten bit in i framtiden, var så säkra!

Jag vill bara peka på några tekniska detaljer i bankchefens karta. Stora och lätta pengar och spekulationsmänniskor överlag, betecknas av fria och "tursamma" Jupiter. I det här sinnelagshoroskopet intar Jupiter rollen av "den onda daimonen", en förlustbringande och dålig tendens för alla världsliga strävanden. Den här demonen knyts i hinduismen till det närmast föregående livet som fortsätter att påverka individen fast hon nu återvänt i den ny kropp och byggt upp ett nytt slit & släng-psyke! Här visar sig Koskull extremt hårt låst i sitt andliga förflutna eftersom psyket i materialistiska och makthungriga Stenbocken ÄGS av Saturnus som i sin tur kidnappats och hålls fången i det 12e huset där den onda daimonen - här i rollen av de rikas planet Jupiter - är på hemmaplan. Fulheten i bankchefens närmast föregående liv ligger i öppen dager för alla som möter detta psyke (Månen)! Jämför gärna med numera bankanknutna landsförrädaren Fredrik Reinfeldt som också har en oerhört komplicerad koppling mellan 12e huset (föregående jag) och 1a huset/nuvarande personlighet!

Och det blir värre! För Koskull har dessutom Solen i härskarläge och dominanta Lejonet men inspärrad i ett annat ont hus, det 8e för generellt dålig karma som fortfarande ligger och småpyr eller kanske multnar bort i detta liv. Brittiske astrologen Charles Carter noterade hur starka 8e hus ofta visade sig som vresiga personligheter, som om de var fyllda av attitydlåsningar som snabbt kom upp till ytan. Här har vi alltså Koskulls smärtsamma uppgörelse med sitt dåliga ledarskap i tidigare liv. Det är inte undra på att han redan är i krig med svenska staten efter att först ha ägnat månader att släta över Nordeas skumraskaffärer med skattesmitande rika svenskar (Panamaaffären). Koskull klev uppenbarligen in i vd-rollen just exakt för att karmiskt bränna egna synder av liknande slag och indirekt vinna insikt i vilken skitstövel han varit i ett tidigare liv!

I några andra (anonyma) fall där Stenbocken och Lejonet varit samtidigt aktiverade av viktiga planeter (viktigast av alla är Solen och Månen), har jag noterat händelser som följande: ett fall där personen till sin oerhörda förbittring snuvades på ett arv, och i största allmänhet var rabiat och ilsk på alla slags makthavare (för att kompensera sin egen obetydlighet). Ett fall innebar en födelse in i en oerhört rik familj men där kvinnan genast råkade i maktstrider med sin far (och sedan upprepade samma sak med en partner som strax dog i en olyckshändelse - man får inte glömma att Stenbockens härskare Saturnus även är Liemannen). I ett tredje fall gifte sig en kvinna med en rik tysk adelsman och via den vägen fick det både Lejonet och Stenbocken så hett åtrår: makt och ära! 

Jag misstänker alltså att det i nästan alla fall handlar om själar som nu gör en repris på tidigare liv i sus och dus, men många av dem förlorar i detta de höga hästar som de suttit på tidigare.

I några fall har individerna varit trevliga, men maktkamper (mot tidigare partners eller liknande) har likväl förekommit. Lejonet är "den ende", men det tycker tyvärr även Stenbocken att den är!

Vilket för oss till den betydande porträttlikheten mellan Magdalena Andersson "in action" och bankchefen.
Det förvånar inte att även Anderssons psykiska ascendent (Månen) placerar Solen i det 8e huset för dålig karma. Vem som vunnit sin själ åter och är vid sina sinnens fulla bruk skulle ägna sig åt pengar eller makt? Normalt brukar det vara solskenshistorier när den ena personens Sol möter den andres Måne, men här i Stenbocken skär det sig totalt mellan Andersson och Koskull. 

Förklaringen är förstås att Nordea-chefen har en så bedrövlig ångest över att behöva försaka och förlora (avstå lite av bankvärldens ohemula profiter till staten) att hans 12e förlusthus gör hans snåla stenbockspsyke till ett rent helvete för honom själv. Och Andersson har karmiskt nedärvda problem med sin Sol i samma tecken, så det är långt ifrån någon klarsyn när dessa två möts.

Ett är säkert, Anderssons Sol i 8e onda huset har bättre förutsättningar att AGERA än bankchefen, vars psyke är som en ormgrop. Hennes Sol står visserligen illa i 8e men den kan luta sig tillbaka mot sin disponent, maktfaktorn Saturnus som i detta psykhoroskop dessutom indikerar tionde makthuset! Budskapen är svåra och Saturnus anses inte väl placerad i Vattentecken (som Fiskarna i 10e), men här gör den faktiskt nytta från sin maktposition. 

Anderssons är ett av de horoskop jag får olika budskap från varje gång jag tittar på det, men just i dag väger den dominanta och ganska goda Saturnus tyngst! Denna Saturnus står i uppoffringens och de svagas tecken, och är inte statliga bankskatter just ämnade till att ge statskassan pengar för att hjälpa samhällets svaga? Om den saken förstår inte den onda rovkapitalisten Casper von Koskull ett dyft. Hans Eld/Jord-låsning har förstört hans finare sensibiliteter och han slåss i princip bara för den privilegierade kasten, sig själv och bankens rika aktieägare. "Brinna restlöst i helvetet" står skrivet under alla dessa horoskop där Eld sveder Jord. Jag tror det här kan vara de mest smärtsamma liv det går att födas till eftersom Jord KÄNNS så verkligt och Eld ser så klart.

Just på fotona hät ovan ser de två kombattanterna ut som syster och bror, och jag känner igen en av Stenbockens flera grundtyper i ansiktet på båda. Det finns något nedslaget och ibland nästan vresigt över många av Saturnus barn (Saturnus som äter sina barn och psykologiskt representerar depression). Möjligen skulle Anderssons Måne i tidiga Tvillingarna kunna stå i en princip gradexakt opposition till Koskulls Jupiter i härskarläge i Skyttens första grad. Ibland påminner människor med viktiga planeter i exakt opposition om varandra... Mer insikter skulle säkert komma av födelseklockslaget och kunskapen om bådas ascendenttecknen och gradtal i det stigande tecknet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar