Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google har förstört mängder av horoskop genom att omskapa usla miniatyrer av bilder i GIF-format. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa galna ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 11 mars 2017

"Sverigemoderaterna" och Sveriges fall i Dödsrikets våld

Från gammalbabyloniska riket: Herren Jupiter (Marduk)
nedtrampar Satan, här representerad av
den mörka eldens barn, Väduren. Statyns innebörd
oklar, min tolkning klargörs i huvudtext men även i
  den judisk-orientaliska Psaltaren 91:13:
"På lejonet och kobran skall du träda, du skall
nedtrampa det väldiga lejonet och ormen".SvD skriver att: "när det tredje blocket i svensk politik växer är det alltså i första hand borgerligt sinnade väljare som de drar till sig. ... Ju större Sverigedemokraterna blir desto mindre blir Alliansen i förhållande till de rödgröna."

Efter Moderaternas väljarflykt genom AKB:s öppnade famn mot Sverigedemokraterna hade ett annat land än obildningens och pöbelmentalitetens Sverige (ändå upp i regeringsställning!) kunnat åberopa antika texter som ger den perfekta analogin och illustrationen till vad SvD fäste uppmärksamheten på:
Hur kan Satan driva ut Satan? Om ett hus (rike) är splittrat kan det huset inte bestå. Om en familj är splittrad kan den familjen inte bestå. Om Satan upphäver sig mot sig själv och splittras kan han inte bestå – det är slutet för honom. (Markusevangeliet, kap. 3)

Den mediokert borgerliga mentaliteten slog rot i allt fler svenskar efter att socialdemokratin under 1900-talet med full respekt för landets gamla och stora herrar avtalade fram lite välfärdssmulor åt den arbetande majoriteten. Vad som nu händer i dessa Sammanbrottets Dagar är att borgerligheten imploderar in sitt eget mörker - sekulära, liberala och i total avsaknad av en väsenskärna som de är! Det onda huset rämnar på insidan och delarna vänder sig mot varandra. Det är medelklassens sönderfall vi ser i Sverige och en förberedelse på den allmänna fattigdom denna breda grupp redan påfört landets svagaste grupper. 

Detta är det sätt varpå den ena procentens tyranni håller på att införas i Sverige - gången ser lika olika ut beroende på västländernas skilda förutsättningar. Men poängen här att hela västkulturen ska förinta sig själv förrän folken reser sig och eliminerar den extremt fåhövdade skara som tillåter detta att ske och en ny värld baserad på gemenskapens principer kommer i stället för det gamla marknadsstyrda "helvetet på jorden".

Givet Satans närvaro i Sverige just nu är det inte märkligt att AKB och Jimmie Åkessons horoskop, tagna tillsammans, bildar den allra starkaste synergi med Sverigehoroskopet från 1974 och att fokus ligger just på det svarta och intiga hålet som i antiken gick under namnet Dödsrikets port eller Hades portal och där passande nog också antikens "onda" stjärna Algol befinner sig.

Synastri-karta: Kinberg-Batra innerst, Åkesson ytterst.
Båda kartorna domineras av den vrede som uppstår
när visionens Eld möter den brutalt omedgörliga Jorden.
Denna "andens brutalisering" kan teckna djupt fallna själar
som inte längre varken hör eller ser att världen är något
som vida övergår räknenissarnas fixering vid det materiella...

Som bloggen tidigare noterat, importerade grekerna sin mytologi österifrån och i Sumerien fanns berättelsen om gudinnan Inanna (västerut känd som Venus) som gick ner i Dödsriket sökande efter sin älskade herde som rövas bort (i den grekiska versionen är det istället flickan Persefone som rövas bort). De gamla myterna verkar vara ett annat sätt att framställa lärosatser som även hittas i astrologin. För var om inte just under dödsögonblickets väderstreck väster (Solens dagliga nedgång i underjorden) hittar vi platsen för Venus "fall" (Jungfruns tecken, Olyckans 6e hus)? Typiskt nog är Jungfrun ett agrart Jordtecken vilket nära nog spikar kopplingen mellan zodiaktecknet och ungmön (Kore/Persephone) som först bort av Hades. 

Myterna hänger samman på ett snårigt sätt eftersom Dödsrikets portal nu inte är 7e huset eller ens 6e, utan det 2a, just före soluppgången! Kan den hellenistiska termen "Hades portal" ha missat en differentiering. När det sades och sägs att ingen någonsin återvänt från Dödsriket, är det en sanning med modifikation. Den som går ner i väster är inte densamma som kommer åter i öster. Hades portal (2a huset) är platsen för själen som nu återvänder till moderlivet. Månen/modern är "upphöjd" och intimt kopplad till 2a huset som också är de resurser den återvändande själen behöver i formen av mammas mjölk - den 2a sektorn har senare generaliserats till att gälla pengar, som en representation för resurser.

Det andra huset skulle således kunna vara platsen för själens UTTRÄDE ur Dödsrikets grepp, precis som expeditionen i Jules Vernes Resan till jordens medelpunkt spyddes ut ur en vulkan långt ifrån den plats där de nedsteg. Lustigt nog associerade den romerske astrologen Manilius under det 1a århundradet det 2a huset med den vredeskraft som låg fjättrad under vulkanen Etna på Sicilien - man föreställde sig Jordmodern (återigen Månens upphöjelse i Oxen) och hennes inre lavaströmmar som hennes vanartiga monster till son, Tyfon, som hölls inspärrad i jordens innanmäte. En avkomma vi inte vill stiga upp till jordens yta eftersom destruktivitet och förintande av allt som Barnet misshagas av, är det sista vi vill se i en civilisation. (Adolf Hitler var född i Barnets soltecken Väduren.)

Det är därför så många demoner i dagens fantasyfilmer ser ut som hopfogade av knöliga kolbitar med glödande leva som lyser igenom här och var. Tycker mig minnas åtminstone två Hollywood-produktioner som använt precis samma idé. Det måste finnas folk i filmindustrin som faktiskt läser böcker, tänka sig! Det är Jordens inre ondska eller det materiella livets frustrationer som tecknas av denna vår planets demoniska avkomma, precis som Oxen är känd för att inte kunna tänka klart i affekt utan enbart reagera med vrede och bufflighet!

Denna demoni bor alltså latent i det svenska folket enligt nationalhoroskopet från 1974 och både AKB och Jimmie Åkesson är perfekta representanter för ett folk som enligt mätningarna nu tydligen imploderat eftersom Satan ytterst sett är en symbol för materialismens svek mot själen. Den som säljer sin själ till Djävulen kommer till sist att bli lurad på HELA konfekten, och smådjävlar på svenska IT-företag är i skrivande stund besatta av att skapa så många vilseledande användarytor som möjligt för sina nätcasino-system, allt för att locka så många obildade svenskar som möjligt in i detta, en av Djävulens klassiska fångstnät: hoppet om stora och lätta pengar!

Den "andens brutalisering" som flödar så ymnigt ur båda partiledarna knyter an till det urtypiskt svenska som det kan ses genom järnindustrin och gamla vapensmedjor (Mars). Landets folkkynne tecknas av sinnelagets Måne i eldiga Väduren som ägs av den mörka (infernaliska) eldens Mars som bojats i Oxen - dvs. överfört på husen - likt Tyfon hålls fången i Dödsriket. Att sinnelagets ägare dessutom ligger i det 8e dödshuset enligt den här bloggens förslag till nationell rollmask (Vågen), gör inte argumentet svagare!

Redan vikingarna smidde vapen och sålde till suspekta "diktaturer" i österled. Inget nytt under solen! SAAB, Bofors, Löfven och Damfors vandrar bara vidare i en urgammal tradition. Eftersom svenskarna exporterar krig och lidande till andra har hemmaplan varit relativt rolfylld och när det nu är dags att betala en tusenårig kollektiv skuld, är det naturligt att folket vrider sig i paroxysmer och hetsar upp sig i invandrarhat! Det här trevliga landets skuld är närmast ogripbar, så det förvånar inte det minsta att bara ett fåtal svenskar har intellekt eller själar gamla nog att se och förstå det större mönstret.

*****


Återkommande läsare har redan sett den här historien återberättad flera gånger. Ibland tillkommer nya aspekter, som här, och det är ett skäl till att upprepa denna livsavgörande berättelse om ett folk där det är oklart om det ännu kan rädda sina själar åter eftersom de för länge sedan sålt dem till materialismens mörka herre. 

Se även: Valet 2018: Sverigemoderaterna! (okt 2014 - illustrationens osmakliga jämförelse av Anna Kinberg Batra med Adolf Hitler föregick som synes med rejäl marginal hennes faktiska frieri till Jimmie Åkesson!)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar