Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)måndag 20 mars 2017

Svenskarnas rasistiska kroppfixering


Rasisten Herman Lundborg - från viril arier till
dekadent räknenisse på bara några år

Jag läste ordet "målbild" i samband med någon som gift in sig i kungahuset och hennes träningspass på gymmet. Skapa sig en perfekt arisk, nazistkropp med andra ord. Svenskarna bär med sig ett fruktansvärt arv från den rasbiologiska epoken under tidigt 1900-tal, då vi först lärde oss att i "förnuftets" namn mäta och sortera bort folk. Idag är arbetsmarknaden bara skit till följd av denna primitiva sorteringsiver som snarast tillhör det lilla barnets första försök att bemästra sitt intellekt. När dumskallar sköter sorteringen går landet miste om mängder av kapacitet och kompetens! Som antikens tänkare sade, "man kan bara se det man har inom sig som potential". 

Alla är människor och har mänskliga rättigheter, men det är en ointressant plattityd. Fult i "jämlika" Sverige är att ens knysta om hur potentialen skiljer sig himmelsvitt från en individ till en annan. Som för att bevisa det har vi t.ex. för tillfället en mentalt insufficient varelse som statsminister. Turligen är det helt andra som styr landet, men folket får något de kan begripa sig på och känna sig minst lika duktiga som. Det ligger en satanisk tanke i detta, och den nominella ledaren kommer inte att förstå vad som utspelade sig förrän han lägger av sig sin dödliga kropp och återfår det genuina intellekt som hans fysiska hjärna i så liten utsträckning förmådde kanalisera.

"Det var en bokstavligen talat mycket ytlig vetenskap man bedrev, man trodde sig av kroppens yta kunna dra mycket långtgående slutsatser", sade lärdomshistorikern Gunnar Broberg i en artikel i Forskning och Framsteg på nätet. ." Det fanns en dröm om att göra siffror av allt."

Den här banala sidan av svenskheten som givit landet så mycket imbecill ingenjörskonst och usla uppfinningar och alltid gått hand i hand med landets ljumma inställning till religion och de stora filosofiska frågorna ("varför är vi här?" "vilken är vår mening som människor?") hamnade snart i fokus på bloggen. En av de allra första sammanställningarna i den "astrologisk rasläran" om man så vill se det, gällde just rasister från den rasbiologiska eran - nyligen filmatiserad ur det lappska perspektivet (AB).

Det passar bra att påminna om hur affischnamnet för den här nedriga perioden i svensk historia, Rasbiologiska Institutets förste ledare Herman Lundborg, har exakt det astrologiska mönster som bloggen sedan regelbundet har hittat vid granskning av diskriminerande och rasistiska människor: axeln mellan samhällets olycksbarn Fiskarna och slaven/undersåten Jungfrun - det är väl typiskt att när de som inget alls har (symboliskt Fiskarna) kommer samman med den det diskriminerande intellektets tecken, det senare reagerar med fientlighet och rasistisk elakhet. Jungfrun är ett av de snäsigaste tecknen i zodiaken eftersom det är VAD DEN GÖR, syftet med intellektet (Merkurius) är ju att urskilja och eliminera i syfte att förverkliga Husbondens direktiv. 

Jungfruns ägare är förstås den saturniska Stenbocken, kulminationen av Jordelementet och materialismen, och där Jungfrun är flink i händerna och hanterar mätstickan med bravur, är Stenbocken enbart inriktad på att kontrollera och överse det faktiska skeendet utifrån honnörsord som sparsamhet och effektivitet. Så länge mänskligheten är lägre utvecklade än babianer kommer Jordelementet att fortsätta gälla som den enda sanningen när det kommer till kritan. "Money talks."


Det är svårt att föreställa något annat än Jungfrun som psykets placering, även om Månen når Vågen strax före klockan fyra på eftermiddagen. "Räknenissementaliteten" är så påfallande med Jungfrun (utom möjligen i de få fall där exakt födelsetid anger att Jungfrun står på tur att dumpas och elimineras ur själen, dvs Jungfrun i det 12e huset, motsatsen till dess eget hus och natur). Herman Lundborg har också en saftig opposition mellan den sinnesförmörkade och rigida versionen av Jord och Vatten, "den sataniska axeln" som alltid hotar med en förfallen mentalitet som ser allt i termer av det materiella. Hans egen fysiska degeneration till en plufs enligt fotona här ovan, kan direkt kopplas till Oxen/Skorpionen som är en karaktärslös frossare, särskilt om välmågans och tillväxtens Jupiter är stark i horoskopet, vilket den (enligt Chandra lagna-kartan) ju är! 

*****Men Lundborg har besetts tidigare så låg oss istället granska en rasist som är aktuell i tiden, polismannen Peter Springare. AB ägnar också honom en artikel åt samma dag som texten om samerna och rasbiologin. Det är naturligtvis ingen slump att tidningen planerar sina "anfall på bred front", det får ofta AB att framstå som en infam drevkarl eftersom de inte verkar tro att läsarna klarar mer än en typ av propaganda i taget. Den här stilen motverkar så fullständigt de nobla antirasistiska uppsåtet att man kan undra om tidningens medarbetare själva tillhör en lägre stående ras och därmed i någon mån bekräftar sina kritikers utsagor.


Ett inte fullt lika torftigt horoskop som Herman Lundborg, vars hela världsbild begränsade sig till det som hände inom känslans och instinktens domän (Vatten) och det ytliga, det kroppsliga (Jord). Polismannen är en genuin arier (Väduren = Aries) och tror därför att han tillhör herrefolket och är lite förmer än andra folk! Detta påstående finner bekräftelse i att Vädurens härskare, omoralens och krigets Mars befinner sig i härsklystna stengeten, varifrån Mars attackerar sitt hemmatecken Väduren och "andens brutalisering" och "egenmäktighet" resulterar. Här har vi att göra med en kriminell hjärna som smugit sig in i poliskåren. Inte helt ovanligt, kan tilläggas.

Metafysiskt är det mer än troligt att brottslingar i tidigare liv som gör avbön börjar om som lagens upprätthållare eftersom de alltjämt är så "brutaliserade" och förgrovade i sitt inre att de känner mer släktskap med det råa livet på gatan än något annat. Som poliser får de således legitimt utlopp för sin före detta gangstersjäls önskan om att härja runt! Inte konstigt att poliskårer världen om har så svårt att skaka av sig anklagelser om brutalitet. I en perfekt världsordning finns polisen just för att dåliga själar ska kunna få en andra chans att visa att de vill något väl, så i allmänhet kanske man får ta det onda med det goda. Vilken eländig borgare har lust att gå ut och slåss på gatan för sina rättigheter? Nej, tänkte väl det.

Att Peter Springare är en inflytelserik person får man en aning om när man upptäcker att horoskopet har två ömsesidiga receptioner! Dels den stora gränsdragaren Saturnus i (lustigt nog) samma usla placering som rasisten Lundborg hade den, i hatiska Skorpionen, och sedan Skorpionens härskare Mars i Stenbocken! Den här kopplingen är stenhård och helt oreformerbar. Den slåss intill döden!

Det väldiga ödesplanet ("de breda penseldragen") knyts sedan samman med den vardagliga upplevelsen (och sinnelaget) genom att lagens och välviljans Jupiter står i Månens tecken och Månen i Jupiters negativa tecken. Missa inte att det är Jord/Vatten-kombinationer i båda fallen och Springares grunddisposition börjar nu påminne mer än den smula om den banala räknenissen Herman Lundborg!

Peter Springare är ett klassiskt exempel på en som står sin egen folksjäl (svenskheten) närmare än andra folkslag eftersom Jupiter här söker beskydda det egna hemmet (Kräftan/det provinsiella) först och främst. Han är beredd till våld (Mars) för att markera att det egna är den som härskar och har makten (Stenbocken) - 11e idealhuset påverkar detta psyke starkt.

Det slumpar sig så att polisens psyke står gradexakt opposit rasbiologen Lundborg vid lunchtid (som bloggen använder för alla horoskop utan exakt födelsetid), i 28 graden! Men jag använder samma resonemang här: det stämmer väl på Springare att han är på väg att gå upp i limningen över invandringen - Månen i Fiskarna symboliserar ett krisande psyke på väg att upplösas. (Metafysiskt lämnar man den låga Vegetativa Själen för att andeväsendet har återvunnit sin fulla rationalitet som gör varelsen till mer av en gud än en ap-människa hemmahörig på planeten Jorden.)

Problemet med Springare är att Mars står fjättrad i den jordiska härskarmentalitetens tecken och binder hans barnsliga Sol-Vädur. Det går därför inte att se någon framtid för denna andevarelse efter att psyket har krisat och spruckit. Springare håller just nu på och bränner bron i bägge ändarna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar