Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)fredag 3 mars 2017

Still i båten, stöd svensk krigsindustri och värna den rådande ordningen!


Aftonblödnigen tar i så den nästan skiter i byxorna. Aldrig har jag väl sett en fursteslickande tidning så energiskt springa den Högsta Kastens ärenden och söka rättning i ledet bland folk. Här ska undervisas i vikten av att tänka lågt och defensivt!

Det är rent motbjudande vad dessa journalister ägnar sig åt när de inte är upptagna av att försvara sin heder och påstår att de tjänar folkintresset genom avslöjande och grävande journalistik.

Frågan är hur länge krönikören Jan Guillou i samma tidning kommer att tillåtas publicera sin omdömesgilla moteld, som från tid till annan ber läsarna fundera på vad i hela friden ryssen skulle ha att tjäna på att anfalla Sverige. 

Nej, slutet kom t.o.m. snabbare för det här landet än jag kunnat föreställa mig. Allt som händer fr.o.m. nu är en logisk följd av överhetens vanvett, panikslagna privilegierade som söker styra och ställa.

När t.o.m. hyresgästernas vän, Hyresgästföreningen går över till den Mörka sidan, som rapporterat i ett tunt blad som trillade ner i brevlådan häromdagen, och rovkapitalistiskt chockhöjer priserna för bilagor i sin tidning Hem & Hyra, då är slutet på det ordnade svenska samhället mycket nära! 

Den lilla aktör som producerar HyresPressen redovisar i sitt blad de sjumilakliv Stockholmbaserade (var annars?) Hem & Hyra trissat upp kostnaderna eftersom deras policy nu är PROFIT och inte mycket därutöver. 


Föreningens kapitulation inför kapitalismens korrumperande och allenarådande profitmotiv har kunnat anas i en och annan artikel i medierna där marknadshyrorna likförbannat kommer att införas i Stockholm på sikt - trots tappra debattartiklar då och då från föreningens företrädare. 

Hur dum är egentligen regeringen Löfven som tror tvångskommentering till det militära kommer att avhjälpa Sveriges sönderfall i De Fattiga och De Rika? Tåget har gått och det blir inbördeskrig i Sverige (inte långt efter att det brutit ut i USA) och tydligen tänker Löfven och Hultqvist låta en del nysvenskar i uniform utkämpa detta krig mot andra nysvenskar med den brännmärkta förortens totemmärken. Normalbegåvade och rörliga svenskar som skådespelaren Ola Rapace skäms över sitt eget slag och flyttar utomlands.

När jag läser Rapaces lite slängiga uttalanden om sitt eget folks dumhet och skendemokratin och svenska turistmålet Thailand anlägger han närapå exakt samma perspektiv och attityd som undertecknad. Jag måste därför misstänka att hans månplacering, som var en smula osäker vid förra granskningen av hans horoskop redan 2010, nu blivit en smula säkrare sedan bloggen övergått till att använda middagstid för alla de celebriteter där födelsetimman är okänd - hans Måne är nu klart inne i obundna och kritiska Tvillingarnas sinnelag eller psyke, samma som bloggarens:Utifrån sinnelaget är det därför intressant att se hur ordningsmakten och disciplinären Saturnus hamnar i "förlustens" 12e sektor och i intervjun medger Rapace att han saknar den kyliga disciplin som skulle kunna gjort honom till en effektiv skurk - en roll han lärt sig innan och utan som gestaltare. Men visst är det en gossen Ruda, med aggressorn Mars i det svenska folkets tecken Vattumannen och i angrepp mot just den dolda disciplinären Saturnus som likväl äger folket. Rapace talar, likt bloggaren, om vår skendemokrati och det är bara att studera hans karta i djupet för att förstå att han tycks vara en Sanningens röst i ett vanvettigt hycklande svenskt klimat!

Lika intressant är det - alltjämt utifrån sinnelagets perspektiv - att han har Solen med framgångens Jupiter i 6e sektorn för fiender. Hans aktiva (solära) livsväg vinner sig stor framgång (Jupiter) genom att spela rollen av Olyckan eller Fienden!

En tredje, och väldigt grundläggande iakttagelse är förstås att horoskopet saknar den veliga mellanzon som kallas Passionens kvalitet (Rajas guna) - här är det svart eller vitt som gäller, Mörkrets eller Ljusets kvaliteter, och det är som synes tur att skådespeleriet finns som utlopp för så här dramatiska själar - annars vet man aldrig hur det hade slutat!

Himlen som sådan tecknar ett "belastat" eller kriminellt sinne på ett annat sätt än bloggarens eftersom ascendenthärskarens öde skiljer sig vida åt. Här står Merkurius i opposition till Tvillingarna och även om Skytten är sattvisk mörknar budskapet betänkligt eftersom ascendenten disponeras av Jupiter (den onde rike mannen) i 6e huset för fiender. Men där finns ju Rapaces egen solära livsväg, hans karriär om man så vill säga! Han har maskerat sig dubbelt! 

Han tillhör den onda Jupiter-eliten men spelar slängigt hånfull (mot massorna, märk väl) och undgår därför (tror han) att pekas ut som en privilegierade svikare som bara pratar skit om sitt hemland men inte har några goda förslag att komma med. Den här bloggarens kommunikations-Merkurius står betydligt bättre och hånar visserligen också det sovande folket och talar om "skendemokrati", men knappast för att dölja något eget välstånd och dessutom inte utan förslag om t.ex. kriminalisering av vinstmotivet och även expropriering av den handfull övergödda elitens tillgångar och omskapandet av Sverige till ett mönstersamhälle för övriga världen - naturligtvis lägger vi direkt ned krigsindustrin och sätter dess ingenjörer på att uppfinna livsbefrämjande ting! 

Skillnaden är att bloggarens rikedoms-Jupiter, också i 6e fiendehuset, helt saknar återkoppling till hans jag/ascendent. Rapace är tyvärr insyltad i privilegietrippen (läs: Hollywood) och var stämplad som en av medbrottslingarna redan från födelsen. Han talar därför sanning när han med värstingens attityd säger att han väljer polisen före brottslingen eftersom den förra alltid vinner. Men Saturnus står också för världslig makt så hans lustiga dubbelspel förklaras bäst av den märkliga oppositionen (som sammanbinder kontrahenterna) mellan Saturnus och Jupiter med hans egen väsenskärna, Solen. 

Dessa är inte helt enkla turer, men jag tolkar det som att han motvilligt tar överhetens parti för att säkra sitt eget välstånd - även om hans aktiva livsbana gör honom till Psyches fiende (Månen som kvinnan, naturen, känslan). Horoskopet är så stekt att det knappast går att förverkliga alla en människas delprojekt. Det är som ett krig mellan Ljusets och Mörkrets makter!

Här slår det mig att han liknar en annan som också gör sina egna stunts och som definitivt också valt lagens sida, Chuck "Texas Rangers" Norris! När jag kollar horoskopen ger sig tesen om att "motpoler attraherar" (och påminner om) varandra - Norris har Månen i Skytten (och Skyttascendent) samt en hoper planeter i Skorpionens motpol Oxen och den senare förlagd just till 6e fiendehuset... Rapace spelar gangster, Norris den laglydiga ordningsvakten! Skorpionen och Oxen.

 
Varför Rapace inte hade ett enda konstruktivt förslag om Sverige i intervjun (annat än att "hålla sig väl med polisen eftersom de har mer makt än de kriminella"), beror sannolikt på att hans Skorpion-Sol verkligen är alienerad från hans lägre sinnelag. Och just bristen på kontakt (de står inkonjunkt eller 150 grader från varandra, vilket är det värsta kommunikationsglappet) gör det möjligt för den alltigenom onda (eller smärtade) själ som Solen tecknar att verka på det typiskt skorpioniska viset: som en ständig och total klagomur och nej-sägare. Detta är tecknets uppgift - att invända och värja sig för all terror den tycker sig uppleva - så för kreativa lösningar vänder man sig snarare till något av de andra zodiaktecknen, t.ex. motbilden Lejonet som bäst korrelerar med Solen eller andesjälens positiva och skapande natur.

*****


Sidostudie: makt och tidigare liv

Det faktum att Rapace och undertecknad tycks dela Månen i Skorpionen och båda har dess disponent i ett livaktigt, positivt laddat tecken samt båda har framgångs- och societetsplaneten Jupiter i 6e huset för fienden och olyckor, gör att jag för första gången ska använda det egna horoskopet för ett resonemang om själar som redan varit maktmänniskor och eventuellt gjort alla de klantiga misstag som den ovisionära regeringen Löfven (och den ännu värre föregående) gör sig skyldiga till.

Bloggaren. Ur perspektiv av de tre kvaliteterna (gunas)
uppstår ett komplicerat spel mellan "medvetenhetsnivåerna"
när man väger in den kvalitet tecknens härskare
själva befinner sig i. Detta är absolut inte ett horoskop
för någon som har "kusten klar" - det ser ut att behövas
många liv ytterligare för att reda ut alla motsättningar!

Trots att jag lite förskräckt tyckte att Rapace lät väldigt lik en del texter på den här bloggen, tycks det vara två skilda andor som ligger bakom den pöbelaktiga jargongen. För dem som inte sett de utspridda inläggen om bloggarens eget horoskop kan kort sägas att han varit makthavare i ett tidigare liv men nu är så mätt och trött på den typen av öde att det här livet framlevs på låg nivå. 

Det finns åtskilliga indikationer i horoskopet som rimmar väl med de åtskilliga drömmar han haft i sitt liv och som ringat in några viktiga liv med ansvar för hela grupper, allt från den egyptiska borgmästaren för 1.500 år sedan till ledaren för handelsgillet i Fez i Marocko för 1.000 år sedan till det medeltida tyska livet i Bayern och den skvätt av detta liv som kanhända rann över i en nästföljande blåblodig inkarnation i England. 

Även om det föds många människor varje dygn som har södra månnoden Ketu i 10e makthavarhuset är det färre som föds då Saturnus håller den under stadig kontroll. (Hur många beror förstås på vilka aspekter man räknar med i sin astrologiska stil). Ketu kan dels ses som punkten där den lunära nivåns demoniska hunger efter att bli gudalik slår över i en bestraffning (hybris har ett pris), men i en annan och kanske vanligare tolkningstradition (även i Indien) så betecknar Ketu istället kompetenser man redan förvärvat i tidigare liv och man nu avmätt vänder sig ifrån, "varit där, gjort det". Detta är då ett avmytologiserat synsätt som enbart läser Rahu som "ambition" utan att demonisera det som initialt var just en sedelärande berättelse om demonisk besatthet av framgång och makt!

Kanske avled skaparen av den insiktsfulla indiska bloggen Sacred Astrology, för den har inte uppdaterats sedan 2014 och vad jag kan se återstod det då ännu några essäer om månnodsaxeln (Rahu och Ketu) i dels zodiaktecknen, men framför allt i de personaliserande husen. De här texterna fick mig att se hur en del astrologer läser Rahu och Ketu på ett mer avdramatiserat sätt, som en het och en avsvalnad punkt i horoskopet.

Att just Saturnus aktivt reglerar bloggarens 10e karriärhus med denna Ketu från DESS världsligt starkaste position i väster, är ett sjurungande tecken på att själen redan har haft världslig makt och i detta liv var politiskt indifferent (som bloggaren i huvudsak också var fram till Reinfeldt lurade folket att rösta på honom en andra gång). 

Men sunda förnuftet säger att Saturnus 270-gradersaspekt till Ketu ligger på himlen i 1½ år och även om Ketus 10e husplacering bara glimtar till en stund vart dygn verkar det vara lite väl många själar som återvänder med "makthavare" skrivet i sina horoskop. Indikationen är tydlig men alltför bred eller generell. (Det känns i mina ögon konstlat att rationalisera och säga, "jo, men det är kollektiv karma vi ser här - alla dessa har levt ett tidigare liv i en viktig nation geopolitiskt betraktat. Likväl var det exakt så den synske Edgar Cayce ur hypnos noterade kollektiva inflöden från vissa kulturer under vissa astrologiska inflytanden!)

För att argumentationen inte ska bli helt orealistisk är det därför av vikt när bloggarens Måne stiger i öster, en tydligt omen om kopplingar till folkmassor och att denna folkets planet därmed anknyter till övermaktens Saturnus via opposition. Men Månens snabba passage innebär alltjämt att många oppositioner till Saturnus under den tid Ketu har potentiellt läge på 10e huset. Det föds fortfarande en väldig mängd barn till Sverige (för att inte tala om världen) med samma signatur (Ketu-10 integrerad med Saturnus/Mån-oppositionen). 

Men går man nu över till den individuella själens (atman) signifikator Solen hettar det till betydligt mer. Solen ligger hemma i den goda karmans 5e hus som är makthavarens eller konungens hus! Och ägaren till denna Sol är Venus som är bästa vän med Tvillingascendenten. Och samma Venus förfogar dessutom över ascendenthärskaren och kommunikatören Merkurius. På många sätt tecknar horoskopet någon vars röst bör ha nått ut till många - i ett tidigare liv!

Via dessa astrologiska kriterier har vi gallrat hårt i landets nativitet och de som föddes med Tvilllingascendent borde vara lätt räknade. Det är inte alls osannolikt att alla dessa själar återvänt med olika typer av makthavarliv i bagaget och likt undertecknad den här gången valt att bli en underdog som betraktar ett område eller ämne som en gång var helt centralt. "Varit där, gjort det."

Det har tagit mig tre årtionden från mötet med astrologin att förstå hur väl det här horoskopet - ur det indiska perspektivet - rimmar med drömmar jag då och då haft sedan barndomen och där naturligtvis inte bara härskare passerat revy utan också intressanta liv som rådgivare till härskare och, inte att förglömma, ett antal sorgsna liv helt utan makt eller glädje. Det verkar som om själarna väljer människokroppar för att uppleva mänskligheten allsidigt, men att vissa nyckelliv - som Pytagoras som mindes i vilket föregående liv han svurit till sig själv att sluta glömma sina tidigare liv - är större milstolpar än andra.

2 kommentarer:

  1. Jag undrar hur du menar att saturnus aspekterar Ketu? Det är ju Rahu den kastar 270gr aspekten mot. Är det månne så att noderna på nåt vis anses hänga ihop, så att om den ena aspekteras så gör också den andra det?

    SvaraRadera
    Svar
    1. Jag väntade på den frågan! Det var en felskrivning, men samtidigt är giltig eftersom Saturnus (gränsdragaren) här kontrollerar den onda ambitionen Rahu redan vid dess rot (i 4e). Det här horoskopet (mitt) beskriver någon som är vaccinerad mot äregirighet redan med modersmjölken och Saturnus kan därför sägas äga och kontrollera hela den lodräta "klättaraxeln" från 4e upp till 10e makthuset, precis som du själv antydde.

      Radera