Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 22 mars 2017

Samvetsgrann terror vid Westminster

Om man tänker sig att något rådligt vittne ringde in larmet om tumultet utanför brittiska parlamentet snabbt, säg inom två minuter, så är larmtiden 14.40 så ryms både dåd och larm i Lejonets första grad.Som så ofta stämmer inte den västchauvinistiska bilden med vad den antika astrologin söker berätta om händelsen. Som så ofta välsignas terrordådet och får klartecken från Guds hus (9e) - här i formen av en perfekt placerad våldsplanet (Mars) i sitt eget positiva tecken Väduren. Eld i astrologin har en tydlig dragning åt aktivism! Man visar sin ståndpunkt i handling (under det bevittnande solögat).

Någon svensk tidningsrubrik samma dag som händelsen löd att "krig är ingen naturlag", vilket naturligtvis är fel. Krigets princip ingår som en omistlig del i den fallna själens upplevelser här på Jorden. Däremot kan man tänka sig en annan civilisation där de krigande och konkurrerande kapitalisterna kriminaliserats och dagordningen bygger på motsatta Venus och dess kooperativa natur. 

En del människor skulle naturligtvis må skit av att inte få försöka bräcka andra och trampa på dem eftersom de är drivna av det allsmäktiga Barnets arketyp, men i det här idealsamhället kunde man placera de lägre utvecklade själarna i reforminstitutioner och psyko-kirurgiskt frilägga de onda tidigare liv som så i grunden degraderat själarna. På ett enda liv skulle en vishetsorienterat civilisation kunna rehabilitera allt det skräp som i dagsläget tillskansat sig makten och styr folkets dagliga verklighet!

Londonattacken koinciderar som sagt exakt med att härskaren Lejonet börjar stiga över Londons östra horisont (och med den också kungamakaren Regulus, en nyckelstjärna i det gamla persiska riket).

Men den här dagen är kungavärdigheten sannerligen solkad eftersom Solen själv (Lejonets härskare) står i kvardröjande ond karmas 8e sektor! Vad som än händer vid denna tid, uttrycker någons djupa skuld ur sitt förflutna. Av attackens adress Westminster är det tydligen Storbritannien som står i skuld, vilket någon "ensam gärningsman" tyckt att de bör påminnas om. Drabbade förbipasserande var metafysiskt invävda i det större skeendet och några slevar individuell karma justerades samtidigt som gärningsmannen möjligen går obelastad ur detta, åtminstone att döma av det rena uppsåtet i det 9e huset för handlingar utförda direkt från gudsnivån (samvetet). 

Som sagt, västerlandet har degenererat så långt i andlig hänseende att kulturen med oseende ögon tar in händelser men inte längre kan greppa vad som händer. Britterna, med lövtunna och sammanbitna läppar tonar ner terrorangreppet och kallar det en "incident" (The Guardian). Så låter den som verkligen inte förstår vad som sker, alternativt har tagit på sig rollen att agera statens språkrör väljer att ingå i propagandamaskineri istället för att ställa egna frågor kring landets inre angelägenheter (med kunskapsnivån på dagens journalister är detta inte ens längre möjligt).

Horoskopet är intressant även på det viset att det är mörker (Tamas guna) som driver attacken, även om den har klartecken från den universella dharmans nionde hus. Bloggens "sataniska axel" (Oxen/Skorpionen) visade sig ju ha en antik förlaga i romaren Manilius astrologiska texter men han placerade axeln över Oxens och Skorpionens hus (2a/8e) och kallade detta en vredens axel, och döpte den till Pyton, moder Jords vansinniga monster till son som kopplades till den mörka elden i jordens lavafyllda innanmäte. (Se parallellerna till hinduismen där Mars sorterar under Eld men också under Mörkrets kvalitet Tamas guna.)

Den här axeln är brutal just nu eftersom Solens disponent Jupiter opponerar sig. Båda planeterna är verksamma välgörare utifrån Lejonets perspektiv men här kastas de in och färgas av Tyfon eller Vreden! Vi har alltså en god härskar- och ledarskapssignaturer i flertal, men en dominant som väljer att uttrycka sig på ett vredesmättat sätt. Det summerar ganska väl händelsen utanför maktens säte i London. Det ska bli intressant att höra mer om möjliga motiv till gärningen.Tillägg. 

I direkt efterföljande inlägg upptäcker jag den fascinerande motbilden till denna eldiga aktivism med undertoner av sataniskt mörker. Se Friskoledirektörerna - vilket satans pack.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar