Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 8 mars 2017

Har diktatorn en astrologisk signatur?Efter att knappat ner texten insåg jag att uppslaget redan använts, och dessutom så nyligen som i augusti 2016. Omtagningen har ändå ett värde efter eftersom den innehåller några nya observationer.

Ur den ~9500 personer starka horoskopsamlingen (oftast offentliga personer där födelsetimma saknas), sökte jag på minnesanteckningen "diktator" och hittade 43 kartor. Det får duga för en liten spaning efter minsta gemensamma nämnare - minns att en astrologisk signatur för egenmäktighet då och presenterats med synonymen "diktatorssyndromet". Men Eld- och Jordelementen i clinch (via aktiverande planeter) är förstås knappast det enda sättet att indikera självcentrering och härsklystnad i en och samma andetag.

Tre av träffarna kanske borde eliminerats, men jag behåller diktatorsdottern som Telia gjorde affärer med eftersom hon uppenbarligen inte tagit avstånd från sin far och själv kallades "rövarbaron"! 

Och hur förnärmande det än kan tyckas för den svenska självkänslan låter jag också Max Martin, mästare i skvalmusik, stå kvar i listan och detta för att han kan SKULLE ha varit en perfekt diktator om han inte varit så folkskygg. Det var hans nedlåtande uttalande om Britney Spears som ett perfekt och fogligt verktyg för hans ambitioner som fick mig att knyta hans verk - att förmå världens folkmassor att marschera till hans taktslag - till diktatorns kategori. (Tänk sammanhanget dirigent/diktator.) 

Jag medger viss godtycklighet här, och dessutom finns det säkert dussintals horoskop som i så fall hellre borde ha inkluderats - vad t.ex. om Fredrik Reinfeldt som han framställdes som en förtryckande partiledare i boken "Knapptryckarkompaniet"?!

Till sist dök också den narcissistiska neurobiologen James Fallon upp - han som gång på gång dykt upp i medierna med sin egen "claim to fame" - nämligen en släkt proppfull av mordiska psykfall. Han har dock i sin forskning kring "diktatorsmentaliteten" markerat sin distans från vad han uppfattar som ett biologiskt arv (men minns att själar av samma mentalitet grupperar sig och väljer vissa blodslinjer). Fallon utgår därmed från den här ministudien.

Flera av de verkliga diktatorerna har också kommenterats tidigare på bloggen, men här gäller det att hitta minsta gemensamma särdrag. Spontant känns det mindre troligt att 42 horoskop skulle dela en och samma minsta nämnare, men vi får se vart det landar... Beträffande den osäkerhet som vidhäftar en eller annan födelseuppgift vill jag bara säga att Mao Zedongs kinesiska uppgifter (på astro.com) tycks mig mer värda än en C-rankning. Typisk amerikansk nedlåtenhet mot Kina. De har givit uppgifter av motsvarande dignitet en högre rankning när den offentliga personen varit västerlänning! 

Några romerska kejsare har så exakta födelsetider (enligt franska Astrotheme) att det uppenbart är klockslag som rekonstruerats utifrån vissa milstolpar i deras liv eller ännu värre, en soluppgång som felaktigt råkat bli en specifik födelsetid. Eftersom så många saknar födelseklockslag (i allmänhet märkta "12:00") är det meningslöst att söka astrosignaturer som inbegriper ascendenttecknet.
 1. Augustus / Gaius Octavius Thurinus;23.09.0063B;14:00
 2. Tiberius / Julius Caesar Augustus;16.11.0042B;12:00
 3. Vespasian / Flavius Caesar Vespasianus Augustus;17.11.0009; 6:38
 4. Caligula / Gaius Julius Caesar Augustus Germanicus;31.8.0012; 6:00
 5. Nero / Claudius Caesar Augustus Germanicus;15.12.0037; 7:30
 6. Titus / Flavius Caesar Vespasianus Augustus;30.12.0039;12:00
 7. Domitian / Titus Flavius Caesar Domitianus Augustus;24.10.0051;20:00
 8. Hadrian / Publius Aelius Hadrianus Augustus;24.1.0076; 7:39
 9. Napoleon Bonaparte;15.8.1769;11:00
 10. Leopold II;9.4.1835; 1:30
 11. Kaiser Wilhelm II;27.01.1859;15:00
 12. Nicholas II of Russia;18.05.1868; 0:15
 13. Koki Hirota;14.02.1878;12:00
 14. Vladimir Lenin;22.4.1879;21:42
 15. Joseph Stalin;18.12.1879;12:00
 16. Ismail Enver Pasha;22.11.1881;12:00
 17. Benito Mussolini;29.7.1883;14:00
 18. Hideki Tojo;30.12.1884;12:00
 19. Chiang Kai-shek;31.10.1887;12:00
 20. Adolf Hitler;20.4.1889;18:30
 21. Ho Chi Minh;19.05.1890;12:00
 22. Francisco Franco;4.12.1892; 0:30
 23. Mao Zedong;26.12.1893; 7:30
 24. Hirohito;29.4.1901;22:00
 25. Leonid Brezhnev;19.12.1906;12:00
 26. Kim Il-Sung;15.04.1912;12:00
 27. Agha Muhammad Yahya Khan;4.02.1917;12:00
 28. Jean-Bédel Bokassa;22.02.1921;12:00
 29. Robert Mugabe;21.02.1924;12:00
 30. Jorge Rafael Videla;2.08.1925;12:00
 31. Fidel Castro;13.8.1926; 2:00
 32. Pol Pot;19.5.1928;12:00
 33. Joseph Desire Mobutu;14.10.1930;12:00
 34. Yakubu Gowon;19.10.1934;12:00
 35. Zine El Abidine Ben Ali;3.9.1936;12:00
 36. Mengistu Haile Mariam;21.05.1937;12:00
 37. Islom Karimov;30.1.1938;12:00
 38. Kim Jong Il;16.2.1941;12:00
 39. Omar al-Bashir;1.01.1944;12:00
 40. Bashar al-Assad;11.9.1965;12:00
 41. Max Martin;26.2.1971;12:00
 42. Gulnara Karimova;8.7.1972;12:00

Först soltecknen. 

Väduren: 4
Oxen: 4
Tvillingarna: 1
Kräftan: 3
Lejonet: 3
Jungfrun: 2
Vågen: 3
Skorpionen: 5
Skytten: 6
Stenbocken: 4
Vattumannen: 6
Fiskarna: 1


Det behöver inte sägas att de här värdena saknar all mening för statistiker. Men utifrån den astrologiska traditionen finns inga tvivel om att den obundna budbäraren Tvillingarna är lika ointresserad av diktatoriskt ledarskap som Fiskarna, tecknet som representerar rentvagningen av de synder (dåliga karma) själar drar på sig under vistelser på Jorden.

Lika självklart kan man instämma i att diktatorsproblematiken har sin rot i den våldsamma egodöd som krävd för att skuldtyngda Skorpionen ska kunna återuppstå som en frihetlig Skytt med dess universalistiska utblick! Skytthoroskop som släpar på kvardröjande bördor i Skorpionen ska inte försöka bli världshärskare - kanske dessa löper större risk att sluta som onda diktatorer? 

Men även den uniforma (universalistiska) ideologins tecken Vattumannen är uppenbarligen en grogrund för diktatorer! Se bara Vattumanlandet Sverige och ett folk formpressat och livrätt för att ta ut svängarna. T.o.m. borgarna, som dyrkar sin valfrihet, väljer att alla tänka och klä sig precis likadant! Äkta individualitet är sällsynt i det här landet och det beror främst på att Solen i Vattumannen redan nått det universalistiska eller allmänneliga stadiet medan Månen i Väduren står och stampar på den nyföddes nivå, en utblick som ännu är låst till det personliga. Därför har svenskarnas skaffat sig pseudoreligioner som rör mode och mat (Vädurens härskare står i Oxen, den orala fixeringens tecken) - att lära sig tänka har makthavarna aldrig velat lära ut till detta folk.

Soltecknet beskrev individens aktiva livsbana och är i samband med diktatorer en viktigare placering än Månen. Sinnelaget kan förvisso ruva på drömmar om allmakt men det är den solära halvan av naturen som tar de faktiska stegen mot sådan... 

Men låt oss ändå titta på Månens fördelning över zodiaken och minnas ett något eller några horoskop kan ha Månen i annat tecken (pga. okänd födelsetid): 

Väduren: 3
Oxen: 6
Tvillingarna: 3
Kräftan: 3
Lejonet: 3
Jungfrun: 3
Vågen: 2
Skorpionen: 4
Skytten: 2
Stenbocken: 3
Vattumannen: 7
Fiskarna: 3


Med ytterligt små datamängder är slumpmässiga toppar bara att förvänta sig. Men det som fascinerar här är VILKA zodiaktecken som dyker upp vid dessa "slumpmässiga" avvikelser. Hur ofattbart väl stämmer inte Månen i Oxen med tanken på en vresig diktator som agerar med brutalitet för att slippa se sina cirklar rubbade! Och vad om Månen i folkmassans Vattuman för en andra gång? 

I termer av de tre kvaliteterna (gunas) har vi som man kunde misstänka Mörkrets kvalitet (Tamas guna) i trygg ledning via Oxen, Skorpionen och Vattumannen, med en pikant liten brytning från Ljusets kvalitet (Sattva guna) via Skytten. Intressant när man slår samman alla fynden till en "fantombild" över den typiska diktatorstypen är att det tamasiska Lejonet saknas, ett tecken som ju distinkt har med ledarskap och befäl att göra. 

Kanske ser vi zodiakens vishet här, för traditionen menar ju att detta är den goda ledaren, en upplyst härskare eller kung - en människa om vilken man inte främst drar fram det negativt laddade ordet diktator. Minns hur Platon betraktade styresformen diktator som ytterst osäker eftersom den både kunde vara förfärlig eller fantastisk och då helt beroende på Führerns personliga kvaliteter! Eftersom diktator i vår mening är något extremt negativt förvånar det inte att den goda diktatorn Lejonet, håller sig utanför vår framväxande fantombild.

Enligt astrologisk lära om "multipel attestering" ökar naturligtvis sannolikheten av en karriär som diktator om både Sol och Måne befinner sig i maktlystna och omedvetna Mörkrets kvalitet. Bland de 42 fallen uppfyller 10 horoskop det här kriteriet:

Domitian(us) - nymåne i Skorpionen
Hadrian(us) -  nymåne i Vattumannen
Ismail Enver Pasha - nymåne i Skorpionen
Ho Chi Minh - nymåne i Oxen
Francisco Franco - fullmåne: Sol-Skorpion/Mån-Oxe
Jean-Bédel Bokassa - fullmåne: Sol-Vattuman/Mån-Lejon
Robert Mugabe - fullmåne: Sol-Vattuman/Mån-Lejon
Pol Pot - nymåne i Oxen
Bashar al-Assad - fullmåne: Sol-Lejon/Mån-Vattuman
Max Martin - nymåne i Vattumannen


Båda de två sistnämnda har vid lunch Månen redo att byta tecken under tidig eftermiddag och är därför osäkra. Men som positionerna nu står är upptäckten av att samtliga "valt" födelse under nymåne eller fullmåne är ändå rätt chockerande och ett avgjort argument för astrologins uråldriga tanke att dessa två positioner är helt avgörande och väsentligt starkare än andra symboliska indikationer! Sol och Måne står ju på ett övergripande plan för individualiter (= ledare) respektive den konsumerande folkmassan/undersåtarna. Det kan tyckas meningsfullt att både herre och slav befinner sig i Mörkrets kvalitet givet vårt tema, diktatorn!

Om man går in på aspekter bör en diktator ha en kraftfull Saturnus, men redan här blir bristen på födelsetimma för var och en till ett problem. Beroende på ascendenttecken kommer Saturnus att äga olika hus i horoskopet vilket i sin tur avgör hur "ond" den naturliga illgöraren faktiskt är. Jag har upprepade gånger sökt locka fram signifikanta budskap utifrån läran om interplanetära aspekter i kriminella horoskop utan att lyckas hitta något när man enbart studerar en planet i taget. En människa blir, som tur är, inte brottsling bara för att Mars eller Saturnus aspekterar den aktiva livsvägens Sol!

Om man förenklar den redan återhållsamma hinduiska aspektläran till att enbart omfatta kombination/konjunktion (delat tecken), opposition, samt Mars och Saturnus respektive specialaspekter, är det en chans på fyra att ha sin Sol påverkad av någon av dem och en chans på 16 att båda illgörarna angriper Solen. (Jag lämnar Månen därhän här eftersom man mycket väl kan vara en diktator i sinneläget men ändå har en sådan intelligens/Sol att man kontrollerar sitt utagerande.) För vårt lilla underlag med 42 diktatorer betyder det att 2,6 horoskop borde ha en svårt angripen Sol. 

Faktum är att den här gruppen nattsvarta människor producerar nästan det dubbla, eller fem förekomster. Vore underlaget betydligt större skulle detta vara en anmärkningsvärd bekräftelse på att själen verkligen kan vara skadad, vilket filosofer av Platons typ debatterade hårt under senantiken! Tanken här är alltså att Solen representerar en djupare och mer varaktig själsnivå än den ytliga irrationella själ (Månen) som sammanhänger med den sinnesdrivna kroppen.

Inte heller generationsspecifika faktorer som Saturnus "fall" i Väduren eller "upphöjelse" i Vågen tycks dominera. Dessa särdrag tillhör möjligen tidsandan som antytt av att Hitler drog igång Andra världskriget ett år när Saturnus fallit ner i krigets tecken Aries/Väduren (grekiska krigsguden Ares är säkerligen roten till zodiaktecknet Aries, den ettriga baggen).

Det finns åtskilliga andra signaturer att hålla ögonen på. Horoskopet för Andra världskrigets start innehåller t.ex. en samtidig aktivering av ledarskapets Lejon (Solen) och världsherraväldets Stenbock (Mars), och just den teckenkombinationen tycks vara speciellt konfliktbenägen. Senast häromdagen såg jag ännu ett exempel på detta när skådespelarna Helena af Sandeberg och Fredrik Lycke skiljer sig till följd av förtärande svartsjuka, tydligen hos kvinnan, inför den andres yrkesmässiga sexscener. Det var säkert mer än så som låg bakom det fyra år korta äktenskapet. 

(Bloggaren själv har en relation långt tillbaka i tiden med en svartsjuk kvinna som efter genomförd skådespelarutbildning aldrig fullföljde sin yrkesväg. Hon var född Sol-Stenbock med Månen i Lejonet och t.o.m. påminde utseendemässigt Sandeberg. Kvinnan sökte omgående stajla om eller diktera hur bloggaren skulle klä sig och se ut! Det var dödsdömt eftersom undertecknad inte roas av att vara någon annans lera att knåda till önskad form.)

Svartsjuka kan antingen bottna i dålig självkänsla eller patologiska äganderättskänslor och båda möjligheterna finns här. Lejonet med den starka självkänslans Sol som härskare står för den förra problematiken (identitetsproblematik) och Stenbocken med fixeringen vid att kontrollera och äga resurser (och se på anställda som "ting" att möblera med) representerar den senare problemkällan. 

Diktatorssyndromet eller det osunda kontrollbehovet kan således också dyka upp i kombinationen av specifika tecken och mixen av Lejon och Stenbock är just en av de Eld/Jordkombinationer som den brittiske astrologen Charles Carter såg som problematisk och som jag döpte till "egenmäktighetssyndromet" i ett försök att presentera astrologin som en manual i människans alla knäppigheter och låsningar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar