Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 5 mars 2017

En pungspark mot Jan Gradvall och materialismens många smådjävlar


Sveriges meste sellout och en frisyr
som 14-åringarna borde få ha för sig


Den träffsäkraste seriestrippen på år och dag i AB/Kultur! Det är en knivskarp bild som tecknas och jag känner eller känner till folk som i delar stämmer in på den tragiska bild av den genomsekulariserade och politiska analfabeten till idiotsvensk och dennes längtan efter en hipp profil. Den här underarten till verkliga människor driver sig själva in i en närmast uniform kostym i sin vilja att vara något i detaljerna - om så bara i valet av glasögonbågar. I den sekulära världen handlar identitet bara om att köpa sig en yttre inramning eftersom hjärtat - identitetens källa - slutade slå för länge sen.

Jan Gradvall (bilden) är ett särskilt tacksamt offer i Mats Jonssons tecknade satir då han tycks ha tappat all ärbarhet som journalist och nu ägnar sig åt välbetald textreklam åt näringslivets mjölkkossor (se svenska Wikipedia för en kort sammanfattning av den "gråzon" Gradvall irrat in i).

Kort sagt, Gradvalls horoskop måste granskas efter spår på "gråzoner" eller den låga mentalitet som genomsyrar den svenska folksjälen i stort om än inte restlöst äger varje individ. Romerske filosofen Plotinus såg människans storhet som att väl inte hon själv men hennes själ var sidoordnad med själva Världssjälen och att varken du eller jag idag är något i stil med Gud beror på att vi inte var de första att tänka Tanken på alltet. (Skolgårdens "Den som sa' det, va' det", fast på riktigt.)


Gradvalls popkulturella böjelse från unga år, är uppenbar via månascendenten som tjänat bloggen väl i alla de fall när offentliga personers födelseklockslag inte varit direkt tillgängliga. Vem anklagas lika ofta som Vågens tecken för ytlighet och mainstream-mentalitet? 

Lustigt nog, berättar Wikipedia, låg Gradvall bakom en samlingsskiva musik som just döpts till "Mainstream" - och här måste man ju undra om det är en genuin hyllning till den massifierade konsumenten som likformigt springer och köper det marknadens propagandamakare - sådana som Gradvall själv - för ögonblicket pekar på, eller om han diaboliskt hånar samma flock får som han leder. Det är möjligt att skivtiteln var ironiskt menad och att innehållet är tillgjort elitistiskt på det där trista sättet som är allt sekularismens barn har kvar när de söker markera en egen individualitet. 

Men när jag letar foto på denna Gradvall jag inte minns mig ha läst något av ser jag hans hyllning till dussinpop i en text på Spotify så det här med ironi var nog att tillskriva honom för mycket skärpa! Det är svårt att veta vid vilken tidpunkt han sålde sin själ till Djävulen mot glittrande silvermynt. Troligen vet han inte själv vad han sysslar med och tragiskt nog har jag en bekant som är otroligt lik Gradvall i ansiktsformen, också född med Solen i Oxen och i 8e korruptionshuset (nu via känt födelseklockslag), och som företar samma vaghet genom ett allt lamare förespråkande av socialdemokratin i kombination med en privat livsstil som enbart kan beskrivas som kälkborgerlig, närmast mörkblått konservativ.

Åttonde korruptionshuset tycks förblinda människor och göra det svårt att se vad man sysslar med. Hela den psykosomatiska överlevnadsinstinkten väcks till liv om man petar på uttalade åttondehusmänniskor och Skorpionens fäktande för sitt eget liv blir resultatet. All intelligens flyger sin kos. Detta blir förstås sjufalt mer tydligt om det är intelligensens (och identitetens) planet Solen som förirrat sig in i åttonde. Här har vi den "gråzon" Wikipedia talade om utan att känna till att Gradvalls "psykiska" horoskop berättar samma historia om en sorglig fursteslickare och härskarnas servila lakej.

Gradvalls tidigare kumpan, pop- och livsstilsskribenten Andres Lokko (en av de trist elitistiska) har företett en närmast psykotisk obalans de år jag sporadiskt tagit del av hans krönikor i än den ena, än den andra svenska blaskan. Förr var det en snobbism som satte en ära i att veta lite mer och vara lite bättre finsmakare än flocken men senare tydliga försök att tala till dem på allmänningen, särskilt sedan mediekrisen tog skruv och marknaden inte släpper in några kåserier om de inte är textreklam. 

Den nya snåla vindriktningen snappade tydligen Gradvall snabbare, Lokko såg sig som guide för den mer välbeställda delen av medelklassen via artiklar i Stockholmstidningen SvD tills inte för så länge sedan. Sen, efter avfällingen Löfvens valseger kom Lokko ut ur garderoben och anlade en sedesam air av präktig socialdemokrat (precis som narcissisten Alex Schulman) och började smyga in minst sagt politisk korrekta politiska budskap i sina popkulturella texter.

Fixstjärnorna Algol och Regulus dök upp på bloggen mest som ett experiment eftersom de (och många fler) studerades i antiken men idag fallit i glömska. Jag tyckte det kunde passa att efter det onda Satanshuvudet (som förvänder oss precis som Djävulen roterar huvudet på den lilla anfäktade flickan i skräckfilmen Exorcisten) också introducera den primära av de fyra persiska kungastjärnorna som en impuls till det goda. De här stjärnorna tycks ha fungerat som omen primärt när de steg i öster. (De vise männen till herdarna när de letade efter jesusbarnets födelseplats: "vi har sett Hans stjärna stiga i öster". Historien är naturligtvis en fiktion men döljer mellan raderna det faktum att astrologerna vid den här tiden räknade med en stor ledares födelse vid randen av Fiskarnas tidsåldern. Berättelsen om de persiska astrologerna som letar jesusbarn söker därmed legitimera att just denna figur var "den utvalde".)

Gradvall har båda våra försöksobjekt aktiverade om man lägger undan den specifikt hinduiska läran att aspekter enbart gäller inom tecknet. Hinduerna arbetade inte med fixstjärnorna så de har för övrigt ingen talan här! Livets eget vittnesbörd gör det klart att Satanshuvudet korrumperar skrivarpennan Merkurius genom att skära lite snett över teckengränsen i en alltjämt stark konjunktion (±4°). Det är uppenbart att journalisten sålt sin penna till den som betalar honom och mannens kommunikation saknar all trovärdighet.

Nu heter det ju också att goda och dåliga sidor i horoskopet inte neutraliserar varandra utan tenderar att uttrycka sig inom olika områden. Satirikern bakom seriestrippen kallar Gradvall en dr Jekyll & mr Hyde-typ! När det kommer till kungamakaren Regulus råder emellertid inget motsatsförhållande till budskapet från den onda Algol eftersom Regulus gynnar vilken planet som än passerar förbi och vilka intentioner denna planet än har. Här ser vi därför hur den för Vågen DUBBELT ONDA illgöraren Mars "roffar åt sig" kungamakarens välsignelse men enbart i syfte att göra det onda, gå den ovärdiga arbetsgivarens (Lejonet) ärenden! Och detta är alltså det ideal (11e huset) som driver den här individen. Kan det bli värre? 

Detaljerad utvikning: Mars är essentiellt en skadegörare och vid Vågen i 1a faller Mars ägandeskap på Väduren/7e hörnhuset vilket är riktigt illa. Krigets faktor i det som borde vara den sociala och kärleksfulla jämviktens hus, partnerhuset? Tillåt mig gissa att Gradvall inte är någon hit på äktenskapsmarknaden. Det kan t.o.m. vara så illa att han favoriserar män framför kvinnor. Unga manliga popidoler av mainstreamtyp! En snabb googling visar visserligen att han har en fru men också att han en gång drev ett fanzine med det suspekta namnet "Jörvars gosskör"!

Mars äger också det 2a resurshuset vilket är en sunkig och låg position jämfört med Vågen som representerar en andevarelse som borde kunna leva på "luft" och hålla sig för god för att stirra ner i det psykiska mörkrets Vatten och dras ner i en vriden värld fylld av rationaliseringar. (Fredrik Reinfeldt hade också Månen i Vågen och problem att få ihop sin basala näringssida i Vatten med den intellektuella Luften.)

Den kreativa gnistan i sinnelags-Vågen som till att börja med drev honom mot nöjesjournalistik beror på att Våghärskaren Venus befinner sig i egocentriska Väduren - en riktig linslus och en sådan som tidningarna gärna skriver om! Här är Gradvalls intresse för allt nytt, för explosiv popkultur i årets modefärger - en dagsländekultur som mer än någon annan handlar om Eld om skenet - grekiskans phanein, det som visar sig, och som via rollmaskens tecken Väduren passar det sinnelag som bevakar popkultur eller yttringar som riktar sig till barn som söker något att identifiera sig med och bygga sin persona kring.

Gradvalls psyke står således i individualitetens tredje akt i zodiaken men hämtar sin information från ytliga personligheter och - än värre - hans egen djupare individualitet (Solen) är utsläckt i något som är mer än en "gråzon", 8e är ett mörklagt hus man kan blicka in i utan att se något eftersom det hänför sig just till saker "på andra sidan". Men Oxens tecken i 8e är en självmotsägelse vilket avslöjar att vi kan ha att göra med en förlorad själ. Den här mannens psyke ligger i Vågskålarna men risken är överhängande att han är så omedveten om vart han från dag till dag går, att en horribel fortsättning väntar honom på andra sidan graven! Inte för att han är ond utan så in i norden korkad! 

Den som föds med rejält nedsatt intelligens har utifrån reinkarnationslärans logik missbrukat sin begåvning i tidigare liv, så det vi ser i arbete i Gradvalls nuvarande liv är inte förstånd utan bara en kossas stagnation och materialistiska instinkt. Ett vegeterande kroppsligt tillstånd och föga därutöver. Hans merkuriala intellekt är korrumperat av Djävulen själv och 8e dödshuset tycks antyda att han är återfödd med riktigt, riktigt dålig karma från ett tidigare liv och att återfödelsen som nöjesjournalist bara syftar till att pendeln ska svänga till sitt yttersta extremläge. Det här kan vara sista jordelivet Gradvall tillåts betjäna Ytlighetens Herre (gestaltad av det kapitalistiska konsumtionssystemet). Han kommer inte att få återvända till jorden någon mer gång som en Mörkrets tjänare. 

Tänk om man kunde koppla på turboeffekten som ligger latent i den mänskliga hjärnan och höja sig till gudarnas vidare medvetande. Då skulle man kunna se Tiden sträcka ut sig som ett landskap och följa Gradvalls själ från slutet av detta liv och in i nästa återfödelse och se vad det blev av en sådan som han! 

Han och stora delar av svenska folket ska tilläggas. Jag följer inte schlagerfestivalen med mindre än jag hamnar i ett sällskap som gör det ("ta seden dit man kommer") men jag läser i AB att svenska folket röstade bort en konstnärligt ambitiös sak med Loreen och valde just en sån urvattnad sak som Gradvall tjänar grova pengar att göda sin fetma med. 

Det är typiskt att Gradvalls karta kör ihop sig just mellan barnets lek med personlighet (gosskören) och den näring barnet behöver för att växa vidare (Väduren/Oxen). Det är precis samma område där Sverigehoroskopet har sin blockering på den folkliga nivån. Landets elit tecknas av Solen som har ett helt annat liv i gräddfilen än de schlagerdiskuterande lågsvenskarna - om de senare bara kunde förstå hur de genom fostran och ohejdad vana lurats av överhet och fosterland att förverkliga så lite av vad de i själva verket är!

5 kommentarer:

 1. Lite off topic här, men även om man ska se till D9-kartan för äktenskap tror jag inte det är ett lyckligt äktenskap för Jan då hans hustru Pia (1967-02-10) har både Mars och Ketu i Vågen - passive aggressive? Men å andra sidan har hon Rahu på hans Venus. Dock Saturnus på hans Jupiter... Mja, tror inte det är bra. Men det är kanske gammal karma som skall balanseras.

  SvaraRadera
  Svar
  1. D9 vågar jag mig inte på att använda där inte födelsetiden är känd. Visst, man kan köra metoden spekulativt precis som jag använder mån- och solascendenter. Men född med Saturnus i 7e har aldrig partnerjämförelserna känts som någon mer angelägen gren i astrologin så det är inte konstigt att det aldrig förekommit någon D9-diskussion utifrån enbart födelsedatumet på bloggen. :-)

   Radera
  2. D9? Det har med synastri att göra tydligen, men har alltid sett termen förr...

   Radera
  3. Så tokigt det kan bli! 'Aldrig' menar jag förstås :-)

   Radera
  4. 9 = nava, navamsha = "niondeportioneringen" - kartan som jag för några år sedan läst en åsikt om att den även kunde uttrycka den "inre människan", vilket jag dock tror är en minoritetsposition i hinduisk astrologi.

   Radera